Pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 13. juni 1994-imeersoq

Kapitali 1
Inatsisip nalinginnaasutigut atuuffigisai

§ 1. Inatsit Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu ataanni sulianut pisortatigut ingerlanneqartunut tamanut atuuppoq, taamaattorli tak. § § 2 aamma 3.
Imm.2. Inatsit ingerlatseqatigiiffinnut, suliffeqarfinnut, peqatigiiffinnut il.il. erseqqinnerusumik taaneqarsimasunut pisortallu ingerlatsinerisa ataaniittutut taaneqarsinnaanngitsunut atuutissasoq Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat. Tamaattorli tamanna taamaallaat atuussinnaavoq taakku suliaqarnerminnut aningaasartuutaasa amerlanersaat Namminersornerullutik Oqartussanit kommunimilluunniit akilerneqartarpata, imaluunniit inatsit peqqussulluunniit tunngavigalugu Namminersornerullutik Oqartussat kommuniluunniit sinnerlugu aalajangiisinnaanermut piginnaatinneqarsimagaangata. Matumani allakkiat qanoq toqqortarineqarnissaat il. il. malittarisassat ilanngullugit Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat.

§ 2. Inatsit pinerluttulerinermut attuumassuteqartunut atuutinngilaq. Pisortat suliffeqarfiutaanni atorfinitsinneqarnernut atorfimmiluunniit qaffatsinneqarnermut tunngasunut § 6-imi aalajangersakkat taamaallaat atuupput.
Imm. 2. Suliassat inatsisiliornermut tunngasut, matumani akuersissutinut inatsisit ilanngullugit, inatsisissatut siunnersuutitut Inatsisartunut saqqummiuneqareersimagunikinatsimmiaatsaatilaatinneqarsinnaapput.

§ 3. Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput oqartussat, suliassaqarfiit allakkialluunniit ilaasa sukumiinerusumik nalunaarneqarsimasut inatsimmut ilaatinneqannginnissaannik, §§ 7-14-imi aalajangersakkat nalinnginnaasumik kingunerissappassuk paasitinneqarsinnaatitaanermik qinnuteqaat itigartinneqarsinnaasoq.
Imm. 2. Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, taamaalilluni ukiut aalajangersimasunik amerlassusillit qaangiunnerisigut allakkiat erseqqinnerusumik taaneqarsimasut inatsimmi uani malittarisassat malillugit paasisitsissutigineqarsinnaatitaanngitsut paasisitsissutigineqarsinnaanngortillugit.

 

Kapitali 2
Paasitinneqarsinnaatitaaneq

§ 4. §§ 7-14-imi ilaatinneqanngitsutut taaneqarsimasut saniatigut allakkianik ingerlatsinermut oqartussaasumi allaffikkoortumik suliassamik ingerlatsinermut atatillugu apuussimallutilluunniit suliarineqarsimasunik paasitinneqarumalluni kinaluunniit piumasaqarsinnaavoq. Ingerlatsinermut oqartussaq annertunerusumik paasissutissiisinnaavoq nipangiussisimasussaatitaaneq il.il. pillugit malittarisassat allanikaalajangersaasimanngippata.
Imm. 2. Inuk inuttut atukkamigut allakkiami taaneqarsimasoq, §§7-11-mi aamma § 14-imi ilaatinneqanngitsutut taaneqarsimasut eqqaassanngikkaanni, tamanna pillugu paasitinneqarnissaminik piumasaqarsinnaatitaavoq. Taamaattorli § 13-imi taaneqartutut innimigineqartussat imaluunniit pineqartup nammineq imaluunniit allat innimigineqarnissaasa tamanna annertuumik ajornartippassuk tamanna atuutissanngilaq.
Imm. 3. Imm. 1 aamma 2 tunngavigalugit qinnuteqaatini allakkiat suliassarluunniit pineqartup paasiumallugu kissaatigisaa oqaatigineqarsimassapput.

§ 5. Paasitinneqarsinnaatitaanermi ilaatinneqarput
1) allakkiat tamarmik suliassamut tunngassuteqartut, matumani allakkiat oqartussamit avammut allanneqarsimasut assilineqarneri, allakkiat taakku apuuffissaminnut anngutereersimanissaat naatsorsuutigineqarsinnaappat, aamma
2) journalinut, nalunaarsuiffinnut allattuiffinnullu allanut suliassamut pineqartumut tunngassuteqartunut ilanngullugit allattorneqartut.
Imm. 2. Paasitinneqarsinnaatitaanermi nalunaarsuiffiit tulleriiaaraluniluunniit allattukkat qarasaasiat atorlugit suliarineqartartut ilaatinneqanngillat, imm. 1, nr. 2-mi nalunaarsuiviit taaneqartut eqqaassanngikkaanni.
Imm. 3. Innuttaasut qarasaasiat atorlugit nalunaarsukkanik il.il. pisortat oqartussaasut nalunaarsuivii pillugit inatsimmi ilaatinneqanngitsunik paasitinneqarsinnaatitaanerat pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput. Matumani akiliuteqartarneq pillugu malittarisassat ilanngullugit aalajangersarneqarsinnaapput.

 

Allattuisussaa titaaneq il.il.

§ 6. Suliassani ingerlatsinermut oqartussaasunit aalajangiiffigineqartussani oqartussaq paasissutissanik suliassamut tunngassuteqarluinnartumik suliassap aalajangiiffigineqarnissaanut pingaaruteqartunik oqaasiinnakkut pissarsisoq, paasissutissanilluunniit taamaattunik allatut iliorluni paasisaqartoq paasissutissattaakku imaat pillugit allakkiussaaq. Taamaattorli paasissutissat taakku suliassap allakkiartaasa ilaanni takuneqarsinnaappata tamanna atuutinngilaq.
Imm. 2. Ingerlatsinerit erseqqinnerusumik taaneqarsimasut eqqarsaatigalugit nalunaarutit qarasaasiat aqqutigalugit suliarineqartut tiguneqartulluunniit toqqortarineqarneri il.il. pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 3. Imm. 1-imi taaneqarsimasut saniatigut ingerlatsinerni allanisuliassani immikkoortuni erseqqinnerusumik taaneqarsimasuni allattuisussaatitaaneq pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 3
Paasitinneqarsinnaatitaanermi ilaatinneqanngitsut


Allakkiat ingerlatsiviup iluaniinnaq atugassatut naatsorsuussat ilaatinneqannginnerat

§ 7. Paasitinneqarsinnaatitaanermi oqartussap allakkiai allaffiup iluaniinnaq atugassat ilaatinneqanngillat. Allakkiat allaffiup iluaniinnaq atugassatut isigineqartut tassaapput
1) allakkiat oqartussamit nammineq atugassatut suliarineqartut,
2) oqartussaaffeqarfiup ataatsip iluani immikkoortortaqarfiit assigiinngitsut akornanni allaffigeqatigiittarnerit, aamma
3) kommunalbestyrelsip taassumalu ataatsimiititaliaasa, immikkoortortaqarfiisa aamma ingerlatsiviit allat akornanni allaffigeqatigiittarnerit.

§ 8. Paasitinneqarsinnaatitaanermi § 7-imi aalajanngersakkat apeqqutaatinnagit allakkiat allaffimmiinnaq atugassat inaarlugit suliarineqarsimasut aamma ilaatinneqassapput
1) allakkiat suliami aalajangiinissaq pillugu oqartussap inaarutaasumik aalajangiinerata imarisaanik taamaallaat ersersitsippata,
2) allakkiat § 6-imi aalajangersakkat tunngavigalugit paasissutissat oqartussap allattussallugit pisussaaffigisaasa assilinerinik taamaallaat imaqarpata,
3) allakkiat allakkiatut immikkuullarissuuppata oqartussaasumit suliassami pissuserpiaasumikerseqqissaasut uppernarsaataasulluunniit eqqarsaatigalugit suliarineqarsimasut, imaluunniit
4) allakkiatsuliassataalajangersimasutqanoqsuliarineqarnissaannut tunaartarisassanik imaqarpata.

§ 9. Pineqartoq peqqissutsini pillugu napparsimmavimmi journalinut allattuiffigineqarsimasoq § 7-imi aalajangersakkat apeqqutaatinnagit journaliminik paasitinneqarsinnaatitaavoq.
Imm. 2. Taamaattorli paasitinneqarsinnaatitaaneq killilerneqarsinnaavoq illuatungerisap taamatut paasitinneqarsinnaatitaanermut soqutigisai pineqartoq nammineq inuttulluunniit soqutigisat allat pissutissaqavissumik tunulliutinneqartariaqartippatigit.

 

Allakkiat allat ilaatinneqanngitsut

§ 10. Paasitinneqarsinnaatitaanermut ilaatinneqanngillat:
1) Naalakkersuisut ataatsiminnerinit imaqarniliuinerit allakkiallu allat oqartussamit ataatsimiinnerni taamaattuni atugassanngorlugit suliarineqartut.
2) Inatsisiliornerit, matumani akuersissutit pillugit inatsisit ilanngullugit, pillugit naalakkersuisoqarfiit akornanni allakkiat.
3) Allakkiat, oqartussap oqartussaq alla sinnerlugu allattoqarfiuneranut atatillugu allakkiarineqarsimasut.
4) Suliassat eqqartuussivimmi suliarineqartussat imaluunniit suliat taakku eqqartuussivikkut suliarineqartariaqarnerat pillugu oqartussat immikkullu ilisimasallit akornanni allakkat.
5) Pisortat kisitsisinik naatsorsueqqissaarnerannut ilisimatuussutsikkulluunniitmisissuinernutatatillugitatortussat pissarsiarineqartut.

 

Paasissutissaviusut pillugit nalunaarutit

§ 11. Allakkiani paasissutissat § 7-imi aamma § 10, nr. 1-4-mi ilaatinneqartut pissusiviusunut suliassap ingerlanneqarneranut annertuumik pingaaruteqartuttaakkunaniaalajangersarneqarsimasutapeqqutaatinnagit inatsimmi matumani malittarisassat nalinginnaasut malillugit nalunaarutigineqartassapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, taamaalilluni imm. 1 tunngavigalugu pisussaatitaaneq ingerlatsinermi suliassanutimmikkoortukkuutaanuterseqqinnerusumiktaaneqarsimasunut atuutissanani.

 

Paasissutissat ilaatinneqanngitsut

§ 12. Paasitinneqarsinnaatitaanermi paasissutissat makku ilaatinneqanngillat:
1) inuit ataasiakkaat inuuneri pillugit paasissutissat, matumani aningaasaqarnerannut tunngasut ilanngullugit,
2) teknikkikkut atortulersuutit imaluunniit periutsit imaluunniit ingerlatsinikkut niuernikkulluunniit pissutsitassigisaalluunniit, inummut suliffeqarfimmulluunniit aningaasaqarnikkut annertuumik pingaarutillit pissutigalugit saqqummiunneqarnissaat akuersissutigineqarsinnaanngitsut.
Imm. 2. Allakkiap ilaanna imm. 1-imi aalajangersakkamut ilaatinneqarpat allakkiap imarisaata sinnera pillugu pineqartoq paasitinneqasssaaq.

§ 13. Paasitinneqarsinnaatitaaneq killilerneqarsinnaavoq, tamanna pisariaqarpat makku immikkut eqqarsaatigineqarnissaasa illersorneqarnissaannut;
1) Naalagaaffiup isumannaatsuunissaa illersorneqarnissaaluunniit,
2) naalagaaffiup nunanut allanut naalakkersuinikkut aningaasarsiornikkullu soqutigisai, tassunga ilanngullugit naalagaaffinnut inuiaalluunniit assigiinngitsut akornanni suliffeqarfinnut pissusiusut,
3) inatsisinik unioqqutitsinernik pinaveersaartitsinerit, paasiniaanerit malersuinerillu, pinerluttulerinermi inatsisittunngavigalugit eqqartuussissutit assigisaasalu naammassineqarneri, kiisalu suliassani pinerluttulerinermi inatsisinik imaluunniit ileqqussanik unioqqutitsinernut tunngasuni unnerluussaanik, ilimannittunik allanilluunniit illersorneqarnissaat,
4) pisortatigoortumik nakkutilliinerup, naleqqussaanerup imaluunniit pilersaarusiorluni sulinerup imaluunniit akileraarutit akitsuutillu pillugit inatsiseqarneq tunngavigalugu qanoq iliuuserilersaakkat piviusunngortitaanissaat,
5) pisortat aningaasaqarnikkut soqutigisaat, matumani pisortat niuernikkut ingerlatsineri ilanngullugit, imaluunniit
6) namminersortut pisortallu soqutigisaat, pineqartup pissusia immikkut ittoq pissutigalugu isertuussinissaq pisariaqarpat.
Imm. 2. Eqqarsaatigisariaqartut imm. 1-imi taaneqartut allakkiap ilaannaanut atuuppata allakkiap imarisaata sinnera pillugu pineqartoq paasitinneqassaaq.

 

Nipangiussisussaatitaanermut tunngasut

§ 14. Paasissutissiisussaatitaaneq nipangiussisussaatitaaneq pillugu inatsisikkut imaluunniit inuit pisortani atorfeqartut suliaqartulluunniit pillugit inatsit tunngavigalugu aalajangersakkanit immikkut ittunit killilerneqarpoq. Tamanna pinerluttulerinermi inatsit, ingerlatsinermi inatsit tjenestemandillu pillugit inatsisiliornerit tunngavigalugit nalinginnaasumik nipangiussusissussaatitaanermi atuutinngilaq.

 

Kapitali 4
Paasitinneqarsinnaatítaaaneq pillugu qinnuteqaatit suliarineqartareri aalajangiivigineqartarnerilu

§ 15. Allakkiat suliassani ingerlatsinermut oqartussanit aalajangiivineqarsimasuni aalajangiivineqartussaniluunniit ilaatinneqartut paasissutissiissutigineqarnissaat qinnutigineqarpat qinnuteqaat taanna akuersaarneqarsinnaanersoq oqartussaptaassumaaalajangiivigissavaa. Suliassani allani paasitinneqarnissamik qinnuteqaatit oqartussap allakkiamik pigisaqartup aalajangiivigisassavai.
Imm. 2. Paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu aalajangiinerit oqartussamut aalajangiineq suliarinninnerluunniit eqqarsaatigalugu imaluunniit paasitinneqarsinnaaneq pillugu qinnuteqarnernut naammagittaalliuuteqarfigineqartussanngortinneqarsimasumut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.
Imm. 3. Imm. 1-imi aamma 2-mi malittarisassat atortinneqanngitsoorsinnaanerat pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

§ 16. Qinnuteqaat akuersaarneqarsinnaanersoq oqartussap pineqartup piaarnerpaamik aalajangiiffigissavaa, aammalu aalajangissallugu allakkiatqinnuteqartumutsaqqummiunneqarneratallaffimmitaakkuninnga ammaassinikkut imaluunniit allakkiat taakku allaqqinnerinik assilinerinilluunniit tunniussinikkut pissanersoq.
Imm. 2. Paasitinneqarnissamik qinnuteqaat oqartussamit pineqartumit tiguneqarnermi kingorna kingusinnerpaamik ullut qulit qaangiutsinnagit akuersaarneqarsimananiluunniititigartitsissutigineqarsimanngippatoqartussap qinnuteqartoq taamattoqarneranut pissutaasumik kiisalu aalajangiinerup qaqugu pinissaa naatsorsuutigineqarsinnaanersoq pillugu nalunaarfigissavaa.
Imm. 3. Allaqqitanut assiliniinernullu akiliisarneq pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 5
Inatsisit allat il.il. eqqarsaatigalugit atortuulersitsineq

§ 15. Inatsit manna atortuulersinneqarpoq 1. januar 1995 aallarnerfigalugu.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu pisortatigoortumik aalajangiineqartillugu paasitinneqarsinnaanermik inatsit nr. 280 10. juni 1970-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq, oqartussanut inatsimmut matumunnga ilaatinneqartunut.
Imm. 3. Inatsit manna allakkianut 1. januar 1971 sioqqullugu oqartussamit suliarineqarsimasunut pissarsiarineqarsimasunulluunniit atuutinngilaq. Pissusiviusulli pillugit paasissutissat allakkiat taamaattut imaat paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsimmi ilaatinneqarput allakkiat taakku piffissap taaneqartup kingorna pisortani oqartussamit suliarineqarunik suliarineqarsimagunilluunniit, paasissutissallu suliassamut pingaaruteqarpata pingaaruteqarsimappataluunniit. § 8, nr. 4-mi aalajangersakkat allakkianut inatsisip matuma atortuulersinneqarnerata kingorna atorneqartunut atuupput. § 9-mi aalajangersakkat napparsimasut journaliinut inatsisip matuma atortuulersinneqarnerata kingorna pilersinneqartunut inatsisillu matuma atortuulersinneqarnerata kingorna journalinut pioreersunut ilassutigineqarsimasunut atuupput.
Imm.4. Pisortat ingerlatsiviini allakkianik paasitinneqarsinnaanermut inatsisini allani aalajangersakkat atuutsiinnarneqassapput, inatsisip matuma periarfissiineranit annikinnerusumik paasisitsisinnaassuseqaraluarunilluunniit.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 13.juni 1994
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk