Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatinik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 19. maj 2010-meersoq

Atuuffia

§ 1.  Inatsisartut inatsisaat manna atuuppoq pisortat ingerlatsinermi oqartussaaffiinut tamanut aamma namminersortunut, inunnut aamma inatsisitigut inuttaasunut atorfinitsitaanermut atatillugu aamma inunnut sulisorineqartunut, atorfeqarnerminnut sulinerminnulluunniit ilaatillugu meeqqanik 15-it inorlugit ukiulinnik toqqaannartumik attaveqartartunut, tak. § 3.


Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatit

§ 2.  Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat paasineqassaaq tassaasoq Pinerluuteqarsimasunik Qitiusumik Nalunaarsuiffimmiit paasissutissat, inuit atorfininnerminnut sulilernerminnulluunniit ilaatillugu meeqqanik 15-it inorlugit ukiulinnik toqqaannartumik attaveqartartussat atorfinitsinnissaannut sulilersinnissaannulluunniit atatillugu, piumasarineqarnerata kingorna Naalagaaffiup Politiivinit ingerlateqqinneqarsinnaasoq. Paasissutissat ingerlateqqinneqassapput ilusilerlugit uppernarsaatitut, Pinerluuteqarsimasunik Nalunaarsuiffiup paasiniaasimanermit immikkoortuanit paasissutissanik, aalajangiisimanernik aalajangiisimanermut immikkoortumut allaqqasunik allaqqanikuusunilluunniit  imaqartillugu, pinerluttaalisitsinermilu inatsimmi § 79-ip, § 79, tak.  § 89-ip aamma § 85-ip unioqqutissimanerannik aamma §§ 74-ip aamma 84-ip meeqqamut 15-it inorlugit ukiulimmut tunngatillugu unioqqutissimanerannut atatillugu paasissutissanik.
Imm. 2.  Uppernarsaammut imm. 1-imi taaneqartumut aammattaaq ilaapput § 53-imik, § 53, tak. § 52a-mik aamma § 56a-mik unioqqutitsisimanerit pillugit paasissutissat aamma §§ 49-mik aamma 56-imik unioqqutitsisimanerit pillugit paasissutissat tamatumani meeraq 15-it inorlugit ukiulik pinerlineqarsimappat, pinerluttaalititsinermi inatsit 1. januar 2010 sioqqullugu atuuttoq naapertorlugu.
Imm. 3.  Nalunaarsukkat assilinerannut imm. 1-imi pineqartumut aamma ilaassapput Pinerluuteqarsimasunik Nalunaarsuiffiup paasiniaasimanermut immikkoortuanit paasissutissat aalajangiinernut nalunaarsuiffiup aalajangiisimanermut immikkoortuanut allaqqasunik allaqqanikuusunilluunniit nalunaarsugaasut, pillaasarnermut inatsimmi § 222-mik, § 222, tak. §§ 224 aamma 225-mik unioqqutitsisimanernut tunngasut aamma §§ 210 aamma 232-mik unioqqutitsisimanernut tunngasut, tamatumani meeraq 15-it inorlugit ukiulik pinerlineqarsimappat.
Imm.4.  Imm. 1–3, tak. § 3, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat aatsaat piniarneqarsinnaavoq paasissutissani pineqartup allakkatigut akuersineratigut. Akuersinermiit ukiup ataatsip qaangiunnerani akuersissut atorunnaassaaq. Akuersissummut makku pillugit paasissutissat ilaassapput:
1)  paasissutissat suut ingerlateqqinneqarsinnaanersut
2)  paasissutissat kimut ingerlateqqinneqarsinnaanersut, tassunga ilanngullugu Kalaallit Nunaanni pisortanut aalajangersimasunut, suliffeqarfinnut, peqatigiiffinnut il.il., aamma
3)  tigusisussatut allaqqasumit paasissutissat qanoq atorneqarsinnaanersut.
Imm. 5.  Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatip piniarnerani pisortaqarfiup, suliffeqarfiup, peqatigiiffiup il.il., tak. § 3, imm. 1-2, nalunaassavaa, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammi paasissutissat siunertamut sumut atorneqarniarnersut.


Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammik piniarnissamut pisussaaffik

§ 3.  Pisortaqarfiit, suliffeqarfiit, atuarfiit peqatigiiffiillu makku meeqqanik pinerliisiman-nginnermut uppernarsaatinik piniartussaatitaapput, tak. § 2, inuit pisortatut, assistentitut, ilinniartitsisutut, atuartitsisisutut, perorsaasutut, perorsaasunut ikiortitut, klubbini perorsaasutut, angerlarsimaffimmi paarsisartutut, plejeritutangerlarsimaffimmi paarsisuni perorsaasutut, angajoqqaarsiatut, barne- og socialhjælperitut, isumaginninnermi siunnersortitut, paarsisutut, pedelitut, pedelinut ikiortitut, nakorsatut, juumuutut, peqqissaasutut, sundhedsassistentitut, sundhedsmedhjælperitut, fyioterapeutitut, napparsimasunik ikiortitut, portøritut, igaffimmi kantiinanilu sulisutut, eqqiaasutut, atuarfimmi psykologitut, tale/hørepædagogitut, tapertaalluni perorsaasutut, ilitsersuisutut, tassunga ilanngullugit pinngortitaq pillugu ilitsersuisutut, ilinniarluni sulinermik sungiusartutut, allaffissornikkut sulisutut, nalunnermik ilinniartitsisutut, naluttarfinni sulisutut aamma atorfinni pineqartuni taartaasutut atorfinitsinneqassatillugit sulisinneqassatillugilluunniit:
1)  Kommunalbestyrelsi meeqqat atuarfiinut, kommunimi ulloq-unnuarlu suliffeqarfinnut, kommunimi ulluunerani neqeroorutinut, kommunimi meeqqanut 15-it inorlugit ukiulinnut sunngiffimmi klubbinilu neqeroorutinut oqartussaasutut aamma meeqqanut suli atualinngitsunut perorsaanikkut inerikkiartuutaasunik ulluunerani neqeroorutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu angerlarsimaffimmi namminersorlutik paarsisartunik akuersinerminnut atatillugu aamma meeqqanik 15-it inorlugit ukiulinnik nalinginnaasumik angajoqqaarsianut, tassanngaannartumik angajoqqaarsiaasartunut, inuutissarsiutigalugu  angajoqqaarsianut aamma ilaqutariinnik oqilisaasunut inissiinnginnermi.
2)  Naalakkersuisut, napparsimavinnut, Dronning Ingridip Napparsimavia ilanngullugu, Namminersorlutik Oqartussat ulloq-unnuarlu, innarluutilinnut tunngasut ilanngullugit, suliffeqarfiinut oqartussaasutut.
3)  Ulloq-unnuarlu suliffeqarfiit imminnut pigisut namminersortullu imaluunniit namminerisamik ulluunerani, sunngiffimmi klubbitullu neqerooruteqartut meeqqanut 15-it inorlugit ukiulinnut saaffiginnittut.
4)  Tunngaviusumik atuarfiit namminersortut, tunngaviusumik atuarfiit namminersortut aamma angerlarsimaffimnmi atuartitsineq il.il. efterskolillu pillugit Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu atuartitsinermik neqerooruteqartut suliffeqarfittullu imminnut pigisutut ingerlanneqartut.
5)  Peqatigiiffiit namminersortut, meeqqanik 15-it inorlugit ukiulinnik sammisaqartut.
Imm. 2.  Aammattaaq peqatigiiffiit il.il. makku meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatinik piniartussaatitaapput, tak. § 2,  inunnut pisortaqarfimmut, peqatigiiffimmut il.il. attuumassuteqalersunut atatillugu, meeqqanik 15-it inorlugit ukiulinnik sungiusaasutut, ilitsersuisut, holdlederitut, aqutsisutut, ikiortitut, ilinniartitsisutut atuartitsisutulluunniit ingerlatsisussanut, taakkununnga ilanngullugit ikiortit, taartaasut, kingoraartaasut aamma ilinniartut sungiusarlutik sulisut:
1)  Timersoqatigiiffiit, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiiffiit Kattuffiannut ilaasortaasut.
2)  Timigissartarfiit.
3)  Nipilersornermik qitinnermillu ilinniarfiit.
4)  Spejderit.
Imm. 3.  Kalaallit Nunaanni Ilagiinni atorfinitsitsisartutut oqartussaasup inunnik biskoppitut, provstitut, palasitut, ajoqitut pattattutullu atorfinitsitsinnginnermini sulisitsilinnginnerminiluunniit pisussaaffigaa, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammik piniarnissaq, tak. § 2.Aammattaaq upperisarsioqatigiinni Ilagiit Kalaallit avataanniittuni atorfinitsitsisartutut oqartussaasumit imaluunniit oqartussaasunit qularnaarneqassaaq, palasimik atorfinitsitsisoqannginnerani sulilersitsisoqannginneraniluunniit meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammik piniartoqarnissaa.
Imm. 4.  Imm. 1-3 naapertorlugit meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatinik piniarnissamut pisussaaffik taamaallaat atuuppoq inunnut atorfininnerminnut sulilernerminnulluunniit atatillugu pisortaqarfimmut, suliffeqarfimmut, atuarfimmut peqatigiifimmulluunniit aalajangersimasumik attuumassuteqalersunut. Aalajangersimasumik attuumassuteqarneq paasineqassaaq tassaasoq, atorfininnermiit imaluunniit sulilernermiit inuup attuumassuteqarnera ataasiaannarnerunanilu sivikitsuinnaanngitsoq. Taama pisoqartillugu meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat pissarsiarineqarsimassaaq, pineqartup atorfininnginnerani sulilinnginneraniluunniit. Taamaattoq qanorluunniit pisoqaraluarpat meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat pissarsiarineqareersimassaaq inuup pisortaqarfimmut, suliffeqarfimmut, atuarfimmut, peqatigiiffimmut il.il. qaammatit pingasut qaangerlugit attuumassuteqalerneraniit kingusinnerpaamik sapaatip-akunnerisa pingasut qaangiunneranni, piffissallu taassuma iluani minnerpaamik pingasoriarluni imaluunniit minnerpaamik sapaatip-akunnera ataaseq ataavartumik atorfinni imm. 1-3-mi pineqartuni sulisimappat. Tamannali taamaallaat atuutissaaq pineqartoq pisortaqarfimmut, suliffeqarfimmut, atuarfimmut, peqatigiiffimmut il.il. attuumassuteqartuassappat.
Imm.5.  Imm. 1-3-mi pineqartutut inuk pisortaqarfiup, suliffeqarfiup, atuarfiup, peqatigiiffiup il.il. ataatsip iluani atorfimmut suliffimmulluunniit allamut nuuppat meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat piniarneqaqqittariaqanngilaq. Assinganik atuuppoq pineqartoq atorfinitsitaaqqippat sulilerseqqitaappalluunniit, pisortaqarfimmut, atuarfimmut, suliffeqarfimmut, peqatigiiffimmut il.il. attuumassuteqarunnaarallarnera pissusissamisuuginnartumik sulinngikkallarnermik peqquteqarpat, assersuutigalugu ukiumit atuarfiusumiit tullianut ikaarsaarnermi imaluunniit piffissami aalajangersimasuni sulinermiit tullianut ikaarsaarnermi.
Imm.6.  Naalakkersuisut meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatinik pissarsiniartarneq pillugu malittarisassaliorsinnaapput, tassunga ilanngullugu nakkutilliineq pillugu, aamma aalajangersinnaavaat, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatinik pissarsiniartarnermut aammattaaq atorfillit sulisullu imm. 1-3 taaneqartut avataanniittut ilaatinneqassasut.

§ 4.  Pisortat aamma namminersortut inatsisitigullu inuttaasut § 3 naapertorlugu meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatinik piniartut, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatit tiguniariutaa aserortertassavaat aammalu teknikkikkut aaqqissuussinikkullu qularnaassallugu meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatini paasissutissat susassaqanngitsunit takuneqannginnissaat, atornerlunneqannginnissaat allatigulluunniit Inatsisartut inatsisaata matuma akerlianik pineqannginnissaat.  


Pineqaatissiissutit pillugit aalajangersakkat

§ 5. § 3-p unioqqutinnera akiliisitaanermik nassataqassaaq. Aammattaaq akiliisitsisoqassaaq meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammi paasissutissat akuerisaanngitsumik ingerlateqqinneqarpata.
Imm. 2.
Ingerlatseqatigiiffik, peqatigiiffik, suliffeqarfik imminut pigisoq, aningaasaateqarfik assigisaalluunniit unioqqutitsippat, inatsisitigut inuttaasoq akiliisussanngortitaasinnaavoq. Suliffeqarfik naalagaaffimmit, Namminersorlutik Oqartussanit, kommunimit kommunilluunniit ataatsimooqatigiiffiannit, kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaannut ilaasumit, aktieselskabimit, piginneqatigiiffimmit assigisaanilluunniit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ingerlanneqartoq unioqqutitsippat, suliffeqarfik akiliisussanngortitaasinnaavoq. Tamannattaaq atuuppoq unioqqutitsisut tassaappata Namminersorlutik Oqartussat, kommuni imaluunniit kommunit ataatsimooqatigiiffii, kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaannut ilaasut.
Imm. 3. 
Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu maleruaqqusaliani, maleruaqqusaliamik unioqqutitsinerit akiliisitsinermik pineqaatissinneqarsinaaneri aalajangersaaffigineqarsinnaapput.


Atuuttuulerfia

§ 6.  Inatsisartut inatsisaat atuutilerpoq 1. august 2010 atuulluni atorfinitsitsinernut sulilersitsinernulluunniit 1. august 2010-miit kingusinnerusukkullu pisunut.
Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 19. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Mimi Karlsen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk