Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 19. november 2021-mersooq (Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliap piginnaatitaanera aamma paasissutissanik atortussanillu piumasaqarsinnaatitaanera)

§ 1

 

Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 26-imi, 18. november 2010-meersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 12, 29. november 2013-imeersukkut, Inatsisartut inatsi-saatigut nr. 30, 9. december 2015-imeersukkut aamma Inatsisartut inatsisaatigut nr. 2, 29. maj 2020-meersukkut allanngortinneqartumi, uku allanngortinneqassapput:

 

 

1.  § 18 ima oqaasertaqassaaq:
  § 18.  Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliap Nunatta Karsiata naatsorsuutai kukkunersiui-sullu taakkununnga oqaaseqaataat ukiumut ataasiarluni misissortassavai, naatsorsuutillu pisari-aqalersitaannik Naalakkersuisunut apeqquteqarlunilu oqaaseqarfiginnittassalluni. Ataatsimiititaliap apeqqutai oqaaseqaataalu Naalakkersuisut akissutaat ilanngullugit Inatsisartunut saqqummiunneqartassapput.
  Imm. 2.  Ataatsimiititaliaq qaqugukkulluunniit uku pillugit misissuinernik aallartitsisinnaavoq oqaluuserinnissinnaalluniluunniit:
1)  aningaasat aqunneqarneranni suliffeqarfiillu naatsorsuutinut ilaatinneqartut ingerlanneqarneranni aningaasanut tunngasutigut isiginiagassat naapertuuttumik isiginiarneqarsimanersut, aamma
2)  iliuutsit naatsorsuutit saqqummiunneqarnerinut ilaatinneqartut aningaasaliissutinut nalunaarutigineqartunut, inatsisinut najoqqutassianullu allanut kiisalu isumaqatigiissutinut isumaqatigiissutigineqarsimasunut nalinginnaasumillu suleriaatsimut naapertuuttuunersut.
  Imm. 3.  Ataatsimiititaliap sapinngisamik piaarnerpaamik Naalakkersuisut periarfississavaat nassuiaatit, nalunaarusiat immikkullu ilisimasalinnit naliliinerit il.il. ataatsimiititaliap imm. 2 malillugu pissarsiarisimasaasa oqaluuseriniarlugilluunniit aalajangersimasaasa oqaaseqarfiginissaannut.
  Imm. 4.  Ataatsimiititaliaq, ataatsimiititaliap tamanna pisariaqartippagu, Nunatta Karsiata naatsorsuutai pillugit isumaliutissiissuteqarnissaq utaqqinngikkaluarlugu ingerlatsinermik misissuineq imm. 2-mut ilaatinneqartoq pillugu Inatsisartunut ilisimatitsissuteqarsinnaavoq.
  Imm. 5.  Ataatsimiititaliap qinnuteqarneratigut, paasissutissat atortussallu suugaluartulluunniit imm. 1-2 tunngavigalugit ataatsimiititaliap suliassaanik ataatsimiititaliap isumaginninneranut pingaarutillit, Naalakkersuisut nalunaarutigisassavaat tunniuttassallugillu.
  Imm. 6.  Ataatsimiititaliamut ilaasortap ikinnerpaamik ataatsip tamanna piumasarippagu imm. 5 malillugu paasissutissanik atortussanillu ataatsimiititaliaq pissarsiniassaaq.”

 

2.  § 19, imm. 1, ima oqaasertassaaq:
  Namminersorlutik Oqartussat aktiaatilittut soqutigisaannik Naalakkersuisut qanoq isumaginninnerat Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliap taamatuttaaq nakkutigissavaa.”

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2022 atuutilerpoq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 19. november 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Naalakkersuisut Siulittaasuat

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk