Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allan-ngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 30. november 2009-meersoq (Aatsitassatigut pisuussutinik suliaqarnermut atatillugu akileraartussaatitaaneq, akeqanngitsumik biileqartitaanermik annertunerusumik akileraarusiineq, akileraartarnermi nalikilliliissutinik niuerneq aammalu akileraarutinik unerartitsisussaatitaasut ilaneqarneri)

§ 1

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsaanni nr. 12, 2. november 2006-imeersumi, kingusinnerpaamik Inatsisartut inatsisaatigut nr. 9, 5. december 2008-meersukkut allanngortinneqartumi, makkua allanngortinneqassapput: 


1.
  § 2-mi imm. 2-5 ilanngunneqassapput:
Imm. 2.  Suliffeqarfiit Kalaallit Nunaanni atortussiassat aatsitassanit pisut il.il. pillugit inatsit naapertorlugu akuersissummik nalunaarfigineqarsimasut, aatsitassatigut pisuussutinik misissueqqaarnernut, misissueqqissaarnermut aammalu piiaanermut atatillugu, tamatumani aamma nunamik sajuppillatsitsinertigut misissuinernut, ruujorilersuinermut, pilersuinermik sullissinermut atatillugu kiisalu umiarsuarmik assartuinermut aamma ruujorikkut kulbrintimik pissarsiarineqartumik assartuinikkut, isertitaqartut, taamatut ingerlataqarnikkut imaluunniit suliani Kalaallit Nunaanni, aamma nunap imartaani aammalu Kalaallit Nunaannut atasumik nunavittap immap ataaniittup nalaani, ingerlanneqar­tutigut, isertitanit killilimmik akileraartussaatitaapput. Isertitat aalajangersima­su­mik ingerlatsivinnut malittarisassat atuuttuusut, takukkit imm. 1, nr. 10 aammalu imm. 6-imi malittarisassat, malillugit naatsorsorneqassapput.
Imm. 3.  Suliffeqarfiit aatsitassatigut pisuussutinik misissueqqissaarnermut piiaanermullu attuumassuteqartunik, tamatumani aamma nunamik sajuppillatsitsinertigut misissuinermut, ruujorilersuinermut, pilersuinermik sullissinermut atatillugu kiisalu umiarsuarmik assartuinermut aamma kulbrintinik pissarsiarineqartunik ruujorikkoortitsinermut, isertitaqartut, taamatut ingerlataqarnikkut imaluunniit suliani Kalaallit Nunaanni aamma nunap imartaani aammalu Kalaallit Nunaannut atasumik nunavittap immap ataaniittup nalaani, ingerlanneqartutigut, isertitanit killilimmik akileraartussaatitaapput. Isertitat aalajangersimasumik ingerlatsivinnut malittarisassat atuuttuusut, takukkit imm. 1, nr. 10, aammalu imm. 6-imi malittarisassat, malillugit naatsorsorneqassapput.
Imm. 4.  Imm. 3-mi aalajangersakkat atuutinngillat isertitat piffissami piffissaniluunniit qaammatit 12-it ingerlaneranni arlaqartuni katillugit ullut 30-t sinnerlugit sivisussuseqartumik  sulinermik, siunnersuinermik assigisaasigulluunniit ingerlatsinikkut isertitaanngippata. Suliat suliffeqarfimmit, suliffeqarfimmut allamut atasuusumik, ingerlataappata, ingerlatat suliffeqarfimmit atasuusumit ingerlanneqartutut isigineqassapput, ingerlatat pineqartut, suliffeqarfimmit kingulliullugu taaneqartumit ingerlatanut annertuutigut assigiissuseqarpata.
Imm. 5.  Imm. 1, nr. 1-imiit 5-imut, nr. 8, aammalu imm. 6-imi aalajangersakkat taamatut aamma Kalaallit Nunaata imartaani nunavittallu immap ataaniittup nalaani atuupput. Killilimmik akileraartussaatitaaneq aamma inunnut § 1, imm. 1 aamma 2 naammassinngikkaluarlugit umiarsuarni, timmisartuni, uuliasiorfinni il.il., aatsitassatigut pisuussutinik misissueqqaarnerni, misissueqqissaarnerni aammalu piiaanermi, tamatumani aamma nunamik sajuppillatsitsilluni misissuinerni, ruujorilersuinermi, pilersuinermik sullissinermi aammalu umiarsiarmik timmisartumillu assartuinermi aammalu ruujorikkut kulbrintinik pissarsiarineqartunik assartuinikkut Kalaallit Nunaanni, tamatumani aamma nunap imartaani aammalu Kalaallit Nunaannut atasumik nunavittap immap ataaniittup nalaani, ingerlanneqartuni inuttut sulinermut akissarsianut sunulluunniit atuuppoq. Akissarsiat imm. 6-imi malittarisassat malillugit naat-sorsorneqassapput.”

Imm. 2 taamaasilluni imm. 6-iulissaaq.

2.  § 19, imm. 2-mi ”40.000 koruunit” allanngortissaaq imaalillugu: ”60.000 koruuninut”.

3.  § 19, imm. 3-mi  ”20.000 koruunit” allanngortissaaq imaalillugu: ”30.000 koruuninut”.

4.  § 19, imm. 4-mi  ”10.000 koruunit” allanngortissaaq imaalillugu: ”15.000 koruuninut”.

5.  Nutaatut § 22 a ilanngunneqassaaq:
”§ 22 a.  Selskabi § 1, imm. 1, nr. 3-mi pineqartunut ilaasoq, § 22, imm. 2-mi taaneqartunik annertussutsinit annikinnerusumik akileraartarnermi nalikilliliisarsimappat, selskabip nalikilliliinermi killiffigisai, selskabip pigisaasa § 22, imm. 2-mi annertussutsinut taaneqartunut nalikillilersimasinnaanerinut appartinneqassapput, matuma ataani taaneqartunik pisoqartillu-gu:
1)  Aktiatigut piginneqataassutigulluunniit aningaasaatit 30 procentii amerlanerusulluunniit ukiup aningaasarsiorfiup naanerani ukiup aningaasarsiorfiup pineqartup aallartinneranit aktiaateqartunit imaluunniit peqataasunit allanit pigineqalersimappata,
2)  Selskabimi aktiat taasisinnaassuseqarnerilluunniit agguataarsimanerat ukiup aningaasarsiorfiup ingerlanerani, ukiup aningaasarsiorfiup siuliani agguataarsimanerannut sanilliussinermi, annertuumik allannguuteqarsimappat,
3)  Selskabip suliai ukiup aningaasarsiorfiup ingerlanerani, ukiup aningaasarsiorfiup siuliani suliarisimasaanit annertuumik allanngorsimappata,
4)   Selskabi allanik kattuteqateqarsimappat, agguataarneqarsimappat allatulluunniit assingusumik allannguuteqartinneqarsimappat.
Imm. 2.  Imm.1-imi aalajangersagaq atuutinngilaq
1)   selskabinut børsenimi nalunaarsugaasunik aktiaqartunut, imaluunniit
2)   § 57-imi aamma § 58-imi taaneqartutut piginnittuuneq kinguaariinni tullernut nikinneqarsimappat.
Imm. 3.  Selskabimi imm. 1-imi pineqartunut ilaasumi aningaasaatit 25 procentii amerlaneru-sulluunniit selskabimit allamit, peqatigiiffimmit imaluunniit taakkununnga assingusumit (selskabimit piginnittuusumit) pigineqarpata, selskabimi piginnittuusumi aktiaateqartut peqataasulluunniit, selskabimi aningaasaatinik piginneqataanermik annertussusii naapertorlugit,  sel-skabimi pigineqartumi aningaasaatinik piginnittutut isigineqassapput, selskabimi piginnittuusoq pinnani. Tamannali atuutinngilaq selskabip piginnittuusup aktiai børsenimi nalunaarsugaappata. 
Imm. 4.  Naalakkersuisut imaluunniit Naalakkersuisut tamatumunnga pisinnaatitaat, pissutsit immikkut ittut tamanna inassutiginartippassuk tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit imm. 1-imi aalajangersakkanit allaanerusumik immikkut akuersissuteqarsinnaapput.”

6.  § 75-imi, imm. 3, nr. 2 imatut oqaaasertaqassaaq:
“2) Kingornussarsiassat, peqatigiiffiit tamat iluaqutissaattut tamanulluunniit ajunngitsuliuutaa-sutut ingerlatsiviit, Kalaallit Nunaanni nalunaarsugaanngitsut, takuulli § 76, imm. 4.“

7.  § 81, imm. 3-mi oqaaseqatigiit siulliit tulliisut ilanngunneqassaaq:
“Nassuiaatit Kalaallit Nunaanni suliarineqassapput. Paasissutissat sukumiisumik nassuiaatip suliarineqarneranut tunngaviusut kiisalu paasissutissat akileraaruseriffiup aningaasarsiat A-nik tunniunneqartunik misissuinissaanut pisariaqartut Kalaallit Nunaanni toqqortaatigineqassapput. Oqaaseqatigiinni siullermi aappaanilu taaneqartut atuutinngillat nunap akileraarutinik unerartitsinissamut pisussaaffeqartup nunagisaa Kalaallit Nunaatalu akornanni Kalaallit Nunaannut akileraarutinik unerartitsinissamik isumaqatigiissuteqartoqarsimatillugu.“

 

§ 2

Inatsit 1. januar 2010-miit atuutilissaaq, takuulli imm. 2.
Imm. 2.  Inatsisissatut siunnersuummi nr. 5 ullormi 25. september 2009-mi atuutilissaaq.
Imm. 3.  Suliffeqarfiit, aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 2, imm. 2-mi pineqartunut ilaasut, takuuk inatsimmi tassani § 1, nr. 1, inatsisip atuutilinnginnerani Kalaallit Nunaanni aatsitassatigut pisuussutinik misissueqqaarnermut, misissueqqissaar-nermut aammalu piiaanermut, matumani aamma Kalaallit Nunaata imartaani aammalu Kalaallit Nunaata nunavittaata immap ataaniittup nalaani, aningaasartuuteqarsimasut ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2009-mut ukiunilu aningaasarsiorfinnut siuliinut aningaasarsiatik akileraaruteqaataasussat ataatsimoortillugit naatsorsorsinnaavaat. Aningaasarsiat malittarisassat aalajangersimasumik ingerlatsivinnut atuuttuusut malillugit naatsorsorneqassapput, takuuk § 2, imm. 1, nr. 10,  aammalu § 2, imm. 6-imi malittarisassat malillugit. Taamaaliornikkut amigartoorutit naatsorsorneqartut § 30-mi malittarisassat malillugit saqqummiunneqarsinnaapput, aningaasarsianillu akileraaruteqaataasussanit naatsorsorneqartunit ilanngaatigineqarsinnaallutik. Aammattaaq aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni kiisalu akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat taamatulli atuupput. 
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 30. november 2009
Kuupik Kleist

/

Palle Christiansen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk