Sunngiffimmi ilinniartitsinermi peqataanermut akiliuteqartitsisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 29, 27. juni 1994-imeersoq

Sunngiffimmi sammisassaqartitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 5, 9. april 1992-imeersoq, § 16, imm. 2, naapertorlugu aalangersarneqarput:

 

§ 1. Kommunini oqartussat sunngiffimmi ilinniartitsinermi peqataanermut akiliuteqartitsisassapput ilinniaqatigiikkuutaartuni peqataasumut ataatsimut 100,00 kr,-ninik, taamaartorli takuuk § 2.
Imm. 2. Akiliutissaq akilerneqassaaq ilinniaqatigiittussanut peqataajumalluni nalunaarnermi.
Imm. 3. Akiliut utertinneqassaaq ilinniaqatigiittussanik pilersitsisoqanngippat.
Imm. 4. Aamma ilinniaqatigiit pilersinneqarnermik kingorna sapaatip akunnerisa sisamat qaangiutinnginneranni
atorunnaarsinneqartariaqarsimappata akiliut utertinneqarsinnaavoq peqataasunut ilinniartitsinermi malinnaasimasuinnarnut.

§ 2. § 1-imi aalajangersagaq atorneqassanngilaq:
1) oqalugiarnermut, ilinniartitsissutini ataasiakkaani ilinniartitsinermut, aamma immikkut ittumik atuartitsinermut peqataanermi, takuuk Sunngiffimmi sammisassaqartitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni §§8, 9, aamma 12, kiisalu
2) meeqqanut inuusuttunulllu 20-t inorlugit ukiulinnut, takuuk Meeqqaat atuarfiat pillugu Inaatsisartut peqqussutaanni § 4, imm. 1.

§ 3. Nalunaarut atuutilissaaq 1. august 1994.
Stk. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu sunngiffimmi ilinniartitsinermi peqataanermut akiliuteqartitsisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 22, 5. august 1992-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 27.juni 1994
Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk