2018-imi akileraarutitigut naligiissaanissaq aamma kommuninut ataatsimut akileraarutip agguataarneqarnissaa pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14, 18. september 2017-imeersoq

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 11, 2. november 2006-imeersumi, kingullermik Inatsisartut inatsisaatigut nr. 11, 1. juni 2017-imeersukkut allanngortinneqartumi § 41 aamma § 42, imm. 2 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

  § 1. Kommunini inummut ataatsimut agguaqatigiissitanik akileraarutitigut isertitat assigiinngissutaasa naligiissarneqarnissaannut aammalu kommuninut ataatsimut akileraarutip agguataarneqarnissaanut kommunit ataani taaneqartut 2018-imi tapiissuteqarfigineqassapput:

Kommune Kujalleq ..................................................................... kr. 109.914.000
Kommuneqarfik Sermersooq ...................................................... kr.    41.495.000
Qeqqata Kommunia .................................................................... kr. 113.771.000
Avannaata Kommunia ................................................................. kr. 175.562.000
Kommune Qeqertalik .................................................................. kr. 122.019.000

  Imm. 2.  Tapiissutit landskarsimiit akilerneqartassapput qaammatini tamani 1/12-imik qaammatinut ataasiakkaanut tapiissutinut agguagassanut tapertaliullugit.

§ 2. 2018-imi kommuninut ataatsimut akileraarummit agguataagassaapput kr. 530.000.000 kiisalu iluarsiissutit, takuuk imm. 3, ukiuni 1987-imiit 2013 ilanngullugu kr. 2.645.000, 2014-imit kr. -3.965.000, 2015-imit kr. 34.080.000, 2016-imiillu kr. 0, katillugit kr. 562.760.000.
  Imm. 2.  Kommuninut ataatsimut akileraarut nuna tamakkerlugu akileraarutip akilersorneqartarneratut landskarsimut akilersorneqartassaaq.
  Imm. 3.  Kommuninut ataatsimut akileraarummit isertitat imm. 1-imi kisitsimmit aalajangerneqarsimasumit allaaneruppata nikingassut ukiumi tulliuttumi kommuninut ataatsimut akileraarutip agguataarneqarnerani iluarsiissutigineqassaaq.

  § 3.  Nalunaarut 1. januar 2018-imi atuutilissaaq.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 18. september 2017


Aqqaluaq B. Egede

/

Nikolai S. Christensen


Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk