Nakorsaatit pilerisaarutigineqartarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 29, 14. november 2005-imeersoq

Nakorsaatit pillugit inatsisisartut peqqussutaanni nr. 1-imi 12. maj 2005-imeersumi § 22, imm. 2, aamma § 24, imm. 4, naapertorlugit aalajangersarneqarput.

 

Atuuffia

§ 1. Nalunaarummi pineqarput nakorsaatit, nakorsaatit pillugit inatsisartut peqqussutaanni pineqartut pilerisaarutigineqartarnerat.
Imm. 2. Aviisit nunanit allanit tikisitat, atuagassiat, atuagassiat sap.akunnikkuutaartumik saqqummersartut aamma tusagassiorfiit assilissanik sarsuatitsiviit nalunaarummi matumani piumasaqaatinut ilaatinneqanngillat.

 

Innuttaasunut pilerisaaruteqartarneq

§ 2. Innuttaasunut nakorsaatinik pilerisaaruteqarneq ima ilusilersorsimassaaq pilerisaarutaanera aamma pilerisaarummi nakorsaatit pineqarnerat erseqqissumik takuneqarsinnaassalluni.
Imm. 2. § 3-mi taaneqartut eqqaassanngikkaanni pilerisaarummi makku paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nakorsaatip taaguutaa. Nakorsaat sunniuttartumik ataasiinnarmik akoqarpat, ataatsimut taaguut atorneqassaaq.
2) Sunniutai, saniatigut sunniutai annertussusiliisarnerlu.
3) Poortat qanoq annertutigisumik imaqarnerat.
4) Poortap iluani allagartakkut imaluunniit poortap qaavani allagartakkut ilitsersuutigineqartut peqqissaartumik atuarneqarnissaat ersarissumik atuaruminartumillu kaammatuutigineqassaaq.
5) Nakorsaasiortup internetimi adressea.
6) Nakorsaatip eqqortumik pissusissamisoortumillu atorneqarnissaanut paasissutissat allat pisariallit.
7) Nalornisoqartillugu nakorsamut imaluunniit uumasut nakorsaannut attaveqarnissamik kaammattuut.

§ 3. Filmertarfinni filmit pilerisaarutit, aamma videokkut dvd-kkullu isiginnaagassiani pilerisaarutit paasissutissanik makkuninnga imaqassapput:
1) Nakorsaatip taaguutaa. Nakorsaat sunniuttartumik ataasiinnarmik akoqarpat, ataatsimut taaguut atorneqassaaq.
2) Sunniutai saniatigullu sunniutai.
3) Poortap iluani allagartakkut imaluunniit poortap qaavani allagartakkut ilitsersuutigineqartut peqqissaartumik atuarneqarnissaat ersarissumik kaammatuutigineqassaaq
4) Nakorsaatip eqqortumik pissusissamisoortumillu atorneqarnissaanut paasissutissat allat pisariallit.
5) Nalornisoqartillugu nakorsamut imaluunniit uumasut nakorsaannut attaveqarnissamik kaammattuut.

§ 4. Nakorsaatip innuttaasunut pilerisaarutiginera:
1) nakorsamut imaluunniit uumasut nakorsaannut nakorsiarnissap pisariaqannginneranik isumaqalersitsissanngilaq,
2) nakorsaatip sunniuttarnerata qulakkeerneqarsimaneranik, kingunerlutsitsisannginneranik imaluunniit allatut katsorsarneqarnermit, tassunga ilanngullugu allamik nakorsaatitortinneqarnermit pitsaaneruneranik imaluunniit assinganik sunniuteqartarneranik isumaqalersitsissanngilaq,
3) nalinginnaasumik peqqissutsip nakorsaatitornikkut pitsaanerulersinneqarsinnaaneranik isumaqalersitsissanngilaq,
4) nalinginnaasumik peqqissutsip nakorsaatitunnginnikkut ajornerulersinneqarsinnaaneranik isumaqalersitsissanngilaq,
5) pilerisaarinermi meeqqat kisiisa eqqarsaatigalugit meeqqalluunniit pingaarnerutillugit saaffigineqassanngillat,
6) ilisimatusartunit, inunnit nakorsaatilerisunit inunnilluunniit allanit, inunnit peqatigiinnit, paaqqinnittarfinnit, sullivinnit il.il. ataqqisaanertik sakkugalugu nakorsaatinik atuinerulersitsinnaasumik kaammattuutinik imaqassanngilaq,
7) nakorsaat inuussutissanut, pinnersaatinut allanulluunniit nioqqutissanut sanilliunneqassanngilaq,
8) nakorsaatip akuisa "pinngortitameersuunerat" peqqutigalugu nakorsaatip isumannaatsuuneranik imaluunniit nakorsaatip sunniuteqartarneranik isumaqalersitsisoqassanngilaq,
9) nakorsaat kukkusumik imminut nappaasersornissamut uukapaatitsisinnaassuseqassanngilaq,
10) nakorsaat ingasattajaartumik, annilaanganartumik imaluunniit paasinerlunneqarsinnaasumik peqqississutaasinnaaneragaassanngilaq,
11) nappaammik imaluunniit aqqunartiternermik pissuteqartumik imaluunniit nakorsaatip inuup timaanut imaluunniit timaata ilaanut sunniuteqartarnera pissutigalugu inuup timaata allanngorneranik takutitsisut assilisat, titartakkat il.il. ingasattajaartut, annilaarnartut imaluunniit paasinerlunneqarsinnaasut atorneqassanngillat,
12) nakorsaatip Kalaallit Nunaanni avataaniluunniit pisortat oqartussaasuinit akuerineqarsimaneranik ilisimatitsissummik imaqassanngilaq,
13) nappaatit ilungersunartut imaluunniit nappaatit ilungersunartut ilisarnaataat toqqaannartumik toqqaannanngikkaluamilluunniit oqaatigineqassanngillat, imaluunniit
14) misissuinerit, atuakkiat, atuagassiat il.il. innersuussutigineqassanngillat.
Imm. 2. Imm. 1-imi nr. 4-mi, 12-imi aamma 13-imi aalajangersakkat akiuussutissalersueqqusinernut assigisaannulluunniit Peqqissutsimut Naalakkersuisumit akuerineqarsimasunut atuutinngillat.

 

Nakorsaatilerisunut il.il. pilerisaarineq

§ 5. Nakorsaatilerisut pineqartut tassaapput nakorsat, ernisussiortuunerit, peqqissaasut, kigutit nakorsaat, uumasut nakorsaat, nakorsaasiortut aamma nakorsaatilerisut kiisalu suliat taakku iluanni ilinniagaqartut.

§ 6. Nakorsaat pillugu nakorsaatilerisunut pilerisaarinerit aamma paasissutissiinerit paasissutissanik § 2-mi imm. 2-mi nr. 1-6-imi taaneqartunik imaqassapput.
Imm. 2. Imm. 1-imi paasissutissat saniatigut atortussat taaneqartut aammattaaq imarissavaat paasissutissat makku:
1) Nakorsaasiorfiup aqqa.
2) Nakorsaatip sumut iluaqutaasinnaassusia, nakorsaasiarineqarneranik eqikkaalluni allaaserisami allassimasutut.
3) Nakorsaatip sumut iluaqutaasinnaanngissusia.
4) Nakorsaatit suussusii.
Imm. 3. Paasissutissiinermut atatillugu issuaanerit, takussutissiat aamma assiliartat nakorsaatit ilisimatusarfigineri pillugit atuagassianit, ilisimatusarnernit atuakkianit il.il. tigulaarinerit ilumoorluni issuaaffigineqarsimassapput najoqqutarineqarsimasullu eqqortumik ilisimatitsissutigineqassapput.

§ 7. Nakorsaatip pilerisaarutiginissaa imaluunniit aamma tunisaanerata siuarsarnissaa siunertaralugu
1) nakorsaatilerisut aningaasatigut iluaqutissaannik, tassunga ilanngullugit akikilliliissutinik, pissarsiat tapiinik assigisaannillu imaluunniit ajunngitsorsiassanik aningaasaanngitsunik tunineqassanngillat, neqeroorfigineqassanngillat imaluunniit neriorsorneqassanngillat, imaluunniit
2) nakorsaatilerisut unammisinneqassanngillat akissarsiassaqartinneqassanatillu.
Imm. 2. Imm. 1-imi, nr. 1-imi inerteqqummi nakorsaatilerisup pineqartup inuussutissarsiutitut ingerlataanut attuumassuteqartut nioqqutissat naleqanngingajattut pineqartunut ilaanngillat.
Imm. 3. Imm. 1-imi inerteqqummi akikilliliinermik imaluunniit pissarsiat tapiinik aaqqissuussinerit nioqquteqartartup akissaajaatitigut sipaaruteqarneranik illuatungilerneqartut, akikilliliinerit akissaajaatinik pissuteqartut, pineqartunut ilaanngillat. Akikilliliissut imaluunniit pissarsiat tapiat akissaajaatitigut sipaarutinut naapertuutikannissaaq. Akikilliliissut imaluunniit pissarsiat tapiat tassaassaaq akinut ilanngaat, taamaallaallu nakorsaatinik pisisunut toqqaannartumik tutsinneqassalluni.
Imm. 4. Nakorsaatilerisut ajunngitsorsiassanik imm. 1-imik unioqqutitsisunik noqqaassuteqaqqusaanngillat tunineqassanatilluunniit.

§ 8. §§ 6 aamma 7-imi aalajangersakkat nioqqutissanik tuniniaaffinnik, nakorsaatinik pilerisaarinermi pineqartunik piginnittunut sulisunullu taamatuttaaq atuupput.

 

Nakkutilliineq

§ 9. Nalunaarut manna malillugu nakorsaatit pilerisaarutigineqartarnerat pillugu aalajangersakkat eqquutsinneqarnissaat Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup nakkutigissavaa.

§ 10. Nalunaarut unioqqutillugu pilerisaarinerit unitsinneqarnissaat Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup peqqussutigisinnaavaa.
Imm. 2. Inatsisinik unioqqutitsilluni pilerisaarinermi akisussaasoq imm. 1-imi aalajangersagaq naapertorlugu aalajangiineq malillugu imaluunniit pilerisaarummik naqqiinermik nammineq akilikkaminik tamanut saqqummiusseqqullugu Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup peqqusinnaavaa.
Imm. 3. Imm. 1 aamma 2 malillugit Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup peqqusinera Peqqissutsimut Pisortaqarfimmut suliassanngortinneqarsinnaavoq. Suliassanngortitsineq peqqusinerup atortilernissaanut kinguartitsissutaasinnaanngilaq.

 

Pineqaatissiissuteqartarneq

§ 11. § 2, § 3, § 4, imm. 1, § 6 aamma § 7, imm. 1, unioqqutikkaanni akiliisitaasussanngortitaanermik pineqaatissiissutaasinnaapput.
Imm. 2. § 7, imm. 1, unioqqutillugu ajunngitsorsiassatut tunniunneqartut arsaarinnissutigineqarsinnaapput.

 

Atuutilerfia

§ 12. Nalunaarut atuutilerpoq ulloq 1. januar 2006.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 14. november 2005
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk