Radiumi tv-milu pilerisaarutit aallakaatitassianillu aningaasalersuisarnerit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat allanngortinnera pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 37, 6. august 2021-mersooq (Inatsisartut Ombudsmandiata oqaaseqaataata malitsigisaanik § 17, imm. 2-mik atorunnaarsitsineq)

Radiukkut TV-kkullu pilerisaarutit aallakaatitassianillu aningaasalersuisarnerit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 8, 5. juli 2006-imeersumi allannguutit:

§ 1

 

1.  §17, imm. 2 atorunnaarpoq.


§ 2

 

Nalunaarut manna atortuulersitsinerup kingorna ulloq ataaseq qaangiuppat atuutilissaaq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 6. august 2021

 

 

Peter Olsen
Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Timersornermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq

 

 

/ Karsten Peter Jensen

 

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk