Aningaasanut inatsisip aaqqissugaanera aamma allaffissornikkut aningaasanut inatsisip suliarineqarnerata ingerlasarnera pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 44, 27. november 2020-meersoq

Kommunit Namminersorlutillu Oqartussat missingersuutaat naatsorsuutaallu pillugit Inatsisartut Inatsisaanni nr. 26, 28. november 2016-imeersumi § 13, imm. 1, § 19 aamma § 36 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1

Maleruagassat atuuffissaat il. il.

 

  § 1.  Nalunaarummi matumani aningaasanut inatsisip aningaasaliissutit suussusaannut agguarneqarnera pillugu maleruagassat aamma aningaasanut inatsisissatut siunnersuummik suliaqarneq pillugu maleruagassat, aalajangersarneqarput.
  Imm. 2. Nalunaarut Naalakkersuisoqarfinnut aamma qitiusumi allaffeqarfimmi immikkoortortanut, missingersuutaat aningaasanut inatsimmi ilanngunneqartunut, atuuppoq.

 

Kapitali 2

Aningaasanut inatsisip aaqqissugaanera aamma aningaasaliissutit suussusaat

 

Aningaasanut inatsisip aaqqissugaanera

 

  § 2. Aningaasanut inatsimmiipput inatsisip oqaasertai.
  Imm. 2. Inatsisip oqaasertaat aningaasaliissutinut takussutissiamut, ukiumi aningaasaliiffiusumi kontoni pingaarnerni allassimasuni aningaasaliissutit allassimaffiannut, tunngassuteqarput. Aningaasaliissutinut takussutissiami aningaasaliissutit ataasiakkaanut atatillugu ukiup aningaasaliffiusup kingorna ukiut 3-t tulliuttuni aningaasaliissutit ineriartornerannut naatsorsuutigisat paasissutissiissutigineqassapput.
  Imm. 3. Inatsisip oqaasertai aamma ukiumi aningaasaliiffiusumi oqaasertaliussanut tunngassuteqarput.

 

  § 3.  Aningaasanut inatsit inatsisip oqaasertaannut nassuiaatinik imaqarpoq. Nassuiaatit ilitsersuissutitut iluseqarput.
  Imm. 2.  Nassuiaatit minnerpaamik makkununnga tunngassuteqarput:
1) Suliassaqarfiit akimorlugit angusanut takussutissiaq: Suliassaqarfiit akimorlugit angusanut takussutissiami missingersuutini angusat ataatsimut katillugit allassimapput, siunertaq aamma aningaasaliissutit suussusaat malillugu agguarsimallutik.
2) Oqaasertaliussanut nassuiaatit: Oqaasertaliussanut nassuiaatit oqaasertaliussamik ilanngussinissamut tunngavissanik imaqarpoq.
3) Missingersuutinut takussutissiaq: Inatsisartut Siulittaasoqarfianut aamma Naalakkersuisut naalakkersuisoqarfiini suliassaqarfiit ataasiakkaanut agguarlugit aningaasaliissutit suussusaat malillugit missingersuutit angusanut tamarmiusunut takussutissiaq. 
4) Kontut pingaarnernut takussutissiaq: Kontut pingaarnernut takussutissiami aningaasaliissutit ataasiakkaanut atatillugu ukioq kingullermi naatsorsuutini angusat, aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit kingulliit, kiisalu ukiup aningaasaliiffiusup kingorna ukiut 3-t tulliuttuni aningaasaliissutit ineriartornissaannut naatsorsuutigisat, paasissutissiissutigineqassapput.
5) Missingersuutinut ilanngussat: Missingersuutinut ilanngussat kontu pingaarnerni ataasiakkaani aningaasaliissutinut tunngavigisanik erseqqinnerusunik imaqarput. Sanaartornermut suliassaqarfimmi, kontu pingaarnermi suliassanik arlalinnik ilanngussivigineqarsinnaasumi, suliassat ataasiakkaat ataanni suliassamut nassuiaammi aningaasaliissutinut tunngavigisat allassimapput.

 

Aningaasaliissutit suussusaat

 

  § 4. Aningaasanut inatsit kapitali matumani §§ 5-9-mi allassimasutut aningaasaliissutit suussutsit immikkoortut 5-inut agguarneqarpoq. Aningaasaliissutit suussusaannik toqqaanermut suliassap suussusaa apeqqutaavoq.
  Imm. 2.  Aningaasanut inatsimmi kontut pingaarnernut tamanut immikkut aningaasaliissutit suussusaat allanneqassavoq.
  Imm. 3.  Siunertaasoq aningaasaliissuteqarnermi immikkut soqutigisaasutut isigineqarpat, kontu pingaarneq pilersinneqassavoq.
  Imm. 4.  Aningaasaliissutit suussusaat atugassiinernut aningaasaliissutit atorlugit atugassiissutigineqarsinnaasunut aalajangiisuuvoq, taamaattoq inatsisini, nalunaarutini imaluunniit oqaasertaliussani atugassiisinnaanermik annertusititsisunik imaluunniit annikillisitsisunik maleruagassaqarsinnaalluni.

 

  § 5.  Ingerlatsinermut aningaasaliissutit sullissivinnut imaluunniit allaffissornikkut immikkoortortanut aningaasaliissutini pineqartunut, ukioq aningaasaliiffiusumi ilanngaaseereerluni aningaasartuutinik akiliinissamut, aningaasaliissutinut killissaliussaapput.
  Imm. 2. Aningaasaliissutini Naalakkersuisunut ilaasortaq akisussaasuusoq, missingersuutini tunngavigisat naapertorlugit ingerlatsinermut aningaasartuutinik akiliinissamut aamma ingerlatsinermut isertitaqarnissamut, piginnaatinneqarpoq.
  Imm. 3. Aningasarsianut aningaasartuutit ingerlatsinermut aningaasaliissutit ataanni taamaallaat akilerneqarsinnaapput.
  Imm. 4. Ingerlatsinermut aningaasaliissutini, sullissivimmut imaluunniit sullissivinnut imaluunniit allaffissornikkut immikkoortortanut ingerlatsinermut aningaasaliissuteqarnermi pineqartunut atasumik aserfallatsaaliuinermut aamma iluarsaassinernut annikinnerusunut aningaasartuutit, akilerneqarsinnaapput.

 

  § 6.  Tigusisussat aalajangersimasut tunniussassanik aalajangersimasunik pisinnaatitaaffeqalersimasut Inatsisartut inatsisaanni aalajangersarneqarsimatillugu, aamma tunniussassat annertussusaat imaluunniit naatsorsuinermi tunngavissat inatsimmi immikkoortumi aalajangersarneqarsimatillugit, aningaasaliissutit inatsisitigut pisussaaffigisat atorneqassapput.
  Imm. 2. Aningaasaliissutini Naalakkersuisunut ilaasortaq aningaasartuutinik Inatsisartut inatsisaannik aalajangersagaasut akilernissaannut piginnaatinneqarpoq.
  Imm. 3. Aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutini inatsisitigut pisussaaffigisani aningaasartuutissat missiliugaapput, taamaattumik ilassutitut aningaasaliissuteqartoqartinnagu aningaasartuutaanerusut akilerneqarsinnaallutik imaluunniit aningaasartuutikinnerusoqarsinnaalluni. Aningaasaliissutinit nikingassutaasut naatsorsuutini ilanngunneqassapput.
  Imm. 4. Aningaasartuuteqarneruneq imaluunniit aningaasartuutikinneruneq, aningaasaliissutinut inatsimmi tunngaviusut allanngorsimanerannik pissuteqartoq, ilassutitut aningaasaliissutinut inatsimmi ilanngunneqassavoq, kiisalu aningaasanut inatsit tullermi takkuttussami ilanngunneqassalluni.

 

  § 7. Tapiissutitut aningaasaliissutit, Naalakkersuisunut ilaasortaq inatsimmi pisussaaffiunngitsunut aningaasartuutinik akiliinissamut piginnaatinneqarsimappat, atorneqassapput.
  Imm. 2. Aningaasaliissutini Naalakkersuisunut ilaasortaq pineqartoq, aningaasaliissutit siunertaasa iluanni imaluunniit suliffeqarfinni aningaasaatinut akiliutinut aningaasartuutinut, ernianut aningaasartuutinut, inuussutissarsiortunut tapersiissutinut, sillimmatinut, isumakkeerinerit, taarsigassarsititsinernut assigisaannulluunniit tapiissutitut ilusilinnik aningaasartuutinik akiliisinnaavoq.

 

  § 8. Isertitanut aningaasaliissutit, inatsisitigut pisussaaffigineqartunik taamatullu inatsisitigut pisussaaffigineqanngitsunik isertitaqarnernut, atorneqarsinnaapput. Naalagaaffiup Namminersorlutik Oqartussanut tapiissutai aamma akileraarutitigut akitsuutitigullu isertitat, pissarsianit isertitat, pigisanik nalilinnik tunisinerit, sanaartukkat il.il. isertitatut aningaasaliissutitut allanneqassapput. Isertitanut aningaasaliissutit kisimik aningaasanut inatsimmi isertitanut missingersuutini allassimasinnaapput.

 

  § 9.  Sanaartornermut aningaasaliissutit, sanaartugassanik pilersaarusiornermut, pigisanik aalaakkaasunik sanaartornermut aningaasaliinermullu, sanaartukkanut, IT atorlugu periaatsinut allanullu pigisanut nalilinnut aningaasaliissuteqarnerni kiisalu Namminersorlutik Oqartussat taarsigassarsititsinissamut neriorsuuteqarpata imaluunniit kommuninut allanullu sanaartornermut iluarsaassinermullu suliassanut tapiissuteqarpat, atorneqassapput.
  Imm. 2. Sanaartornermut aningaasaliissutini Naalakkersuisunut ilaasortaq pineqartoq, sanaartornermut suliassat imm. 1-imi aalajangersarneqartut, aningaasaliissutini suliassamut nassuiaammi aalajangersarneqartutut, ingerlanneqarnissaannut aningaasartuutit akilernissaannut, piginnaatinneqarpoq.
  Imm. 3. Sanaartornermut aningaasaliissutit marlunnut avillugit sanaartornermut aningaasaliissutigineqarsinnaapput, tamatuma kingorna Naalakkersuisunut ilaasortaq pineqartoq:
1)  Suliassamut neqeroortitsinerup imaluunniit suliariumannittussarsiuussinerup ingerlanneqareernissaata tungaanut sanaartugassamut pilersaarusiornermik il. il. suliaqarnermut aningaasartuutinik akiliisinnaalluni. Suliassaq aningaasaliissutini siunertat allassimasut iluanniissavoq.
2) Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliap akuersissuteqarneratigut, suliariumannittussarsiuussineq ingerlanneqareerpat suliassat ataasiakkaani ukioq aningaasaliiffiusumi aamma ukiut missingersuusiorfiusuni aningaasaliissutinut killissaliussanik atugassiissutigineqartunik atugassiisinnaalluni. Suliassat aalajangersimasut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaq piginnaatitsissuteqartinnagu aallartinneqarsinnaasut, inatsimmi maleruagassanik aalajangersaasoqarsimasinnaavoq.

 

Kapitali 3

Kontonut pingaarnernut pilersaarut

 

  § 10. Aningaasanut inatsisip § 3, imm. 2, nr. 4, naapertorlugu kontut pingaarnernut agguarneqarnera, Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit aalajangersarneqassavoq. Pilersaarummut allannguutit killilersimaarniarneqassapput, tassami ukiut arlalinnut Inatsisartut aningaasaqarnikkut pingaarnersiuineranni ineriartorneq malinneqarsinnaasussaammat.

 

Kapitali 4

Aningaasanut inatsisip suliarineqarnerata ingerlanera

 

  § 11.  Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfiup Namminersorlutik Oqartussat aningaasanut inatsisissatut siunnersuummik suliaqarnerat ataqatigiissassavaa.
  Imm. 2. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik ukiut tamaasa kingusinnerpaamik martsip qaammataata naanerani, ukioq aggersumut aningaasanut inatsisissatut siunnersuutip suliarineqarnissaanut Naalakkersuisoqarfinnut tamanut pilersaarummik, nassiussissavoq, taamaattoq takuuk imm. 3.
  Imm. 3. Qinersinissap nalunaarutigineqarnerata imaluunniit pissutsit pingaaruteqartut allat tamanna pisariaqalersippagu, imm. 2-mi piffissamut killissaliussaq saneqqunneqarsinnaavoq. Aningaasanut inatsisissatut siunnersuutip suliarineqarnera tamatuma kingorna pissutsit pissusissamisoornerat eqqarsaatigalugu sapinngisamik ingerlanneqassavoq.

 

  § 12.  Aningaasaqarnermut Naalakkersuisup aningaasanut inatsisissatut siunnersuutip suliarineqarnera pillugu Naalakkersuisut isummernissaannut tunngavissiaq ataaseq arlallilluunniit suliarineqarnissaat isumagissavaa.
Imm. 2.  Isummernissamut tunngavissiaq ilaatigut qulequttanik makkuninnga inassuteqaatinik immikkoortunik ilaqartunik imaqassavoq:
1) Missingersuutini piumasaqaatinut killissaliussat agguarsimanerat.
2) Iluarsaaqqinnernik inatsisinillu suliniuteqarnerit aningaasanut inatsimmut sunniuteqartut pingaarnersiorneqarnerat.
3) Sipaaruteqarnissaq.
4) Tunngavissat aarlerinaataasullu isummernissamut tunngavissiap suliarineqarnerata nalaani ilisimaneqartut tunngavigalugit nunap karsiata isertitassaannut naatsorsuutigineqartut.

 

  § 13.  Naalakkersuisoqarfinni suliassaqarfiit ataasiakkaat, Naalakkersuisunit killissaliussat nalunaarutigineqartunut naapertuuttumik suliassaqarfimminnut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummut missingersuutinut ilanngussat oqaasertaliussallu, suliarissavaat.

 

  § 14. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfiup missingersuutinut ilanngussat aamma oqaasertaliussat misissussavai aamma teknikikkut allanngortitsinerit pisariaqartut suliarissallugit, takuuk kapitali 5, taamaalillutik ilanngussat aningaasanut inatsisissatut siunnersuut ataatsimoortumi ilaasinnaalissallutik.

 

Kapitali 5

Missingersuutinut ilanngussanik suliaqarneq

 

  § 15.  Missingersuutinut ilanngussat suliarineqarneranni makkua isiginiarneqassapput:
1) Missingersuutinut ilanngussaq immersugassat aamma malittarisassat Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit nassiunneqartut malillugit suliarineqassavoq. Immersugassat Namminersorlutik Oqartussat aningaasaqarnermut periaasiat aqqutigalugu pissarsiarineqarsinnaanngortinneqassapput.
2) Missingersuutinut ilanngussat aningaasaliissutit suussusaat, maleruagassat tunngavigineqartut aamma missingersuusiornermut tunngavigisat pillugit paasissutissanik imaqassapput.
3)  Kontu pingaarnermut oqaasertaliussaqarpat, missingersuutinut ilanngussani allassimassavoq.
4) Ilanngussat Naalakkersuisunut siunnersuutitut ilusilersugaassapput.
5) Aningaasanut inatsit siusinnerusumiittumut sanilliullugu aningaasaliissutinut tunngavigisat imaluunniit aningaasaliissutit annertussusaat annertuumik allannguuteqarsimappata, allannguutinut taakkununnga pissutaasut missingersuutinut ilanngussami nassuiarneqassapput. Aningaasaliissutit allannguutaat kontu pingaarnerit allani malittaasunik aningaasartuutinut allatigut sunniuteqarsimappat, tamanna paasissutissiissutigineqassavoq.
6) Missingersuutinut ilanngussaq, paasissutissanik suliassaqarfimmi ineriartornermik erseqqinnerusumik erseqqissaasunik aamma aningaasaliissutinut tunngavigineqartunik, imaqassavoq.
7) Missingersuutinut ilanngussaq suliassami kisitsisit qitiusunik sapinngisamik imaqartariaqarpoq. Suliassami kisitsisit sapinngisamik immersugassat assigiissaakkat malillugit suliarineqassapput.
8) Missingersuutinut ilanngussaq aningaasaliissuteqarsinnaanermik oqariartuutitalimmik, assersuutigalugu annertunerusunik aningaasaliissuteqarnissaq kingusinnerusukkut qinnutigineqarsinnaasoq siunnerfeqartumik, imaqassanngilaq.
9) Ingerlatsinermut aningaasaliissutit missingersuutaasunut ilanngussaq missingersuutinut nassuiaammik imaqassavoq, aningaasarsiat aningaasartuutinut, aningaasartuutit allanut immaqalu isertitanut agguarneqarnera allassimassalluni. Piffissaq aningaasanut inatsiseqarfiusumi aningaasarsianut aningaasartuutit piviusunngortinneqarpata imaluunniit aningaasarsianut aningaasartuutit akilerneqarnissaat naatsorsuutigineqarpat, pisortanut sulisunullu allanut agguarlugu sulisorisanut atuinermut piviusunngortinneqartumut imaluunniit naatsorsuutigineqartumut takussutissiaq ilaatinneqassavoq. Ukioq aningaasaliiffiusumi sulisorisanut atuineq ukioq tamaat atorfinnut naatsorsorlugu allassimassavoq aamma marluk angullugit decimaleqartillugu imaluunniit kisitsisi qaninnermut iluitsunngorlugu, allanneqarsinnaalluni. Ukioq tamaat atorfik nalunaaquttap akunneri 2080-ini ukiumut suliffiusoq ilimagineqarpoq, nalunaaquttap akunneri 200-ni sulinngiffeqarneq ilanngullugu. Pisortanut atorfiit akissaateqarfik 36-mi qaffasinnerusumilu atorfittut kiisalu sulisartunut isumaqatigiissutini atorfittut tamatumunnga sanilliunneqarsinnaasutut, isigineqarput.
10) Inatsisartut inatsisaat sorleq naapertorlugu aningaasartuutit akilerneqassanersut, kiisalu aningaasaliissutinut naatsorsuinermut tunngaviusut aamma missingersuutinut tunngavigisat, inatsisitigut pisussaaffigisanut aningaasaliissutinut missingersuutinut ilanngussami allassimassapput. Tamatuma saniatigut tigusisussat, tunniussassanut akigititaq aamma suliaqarnissaq naatsorsuutigineqartoq, ilanngullugit tigusisussat amerlassusaat, erseqqissumik allassimassapput.
11) Sanaartornermut aningaasaliissutit missingersuutinut ilanngussaq suliassap nassuiaataanik imaqassavoq, tassani allassimassallutik:
a) Missingersuutit tunngavigisanut, siunertamut, aningaasaliinermi tunngaviusunut nassuiaat, kiisalu immikkoortumut pilersaarutit imaluunniit sanaartornermut inatsisit il.il. aningaasaliissutinut pingaaruteqartut allallugit. 
b)  Suliassamut nassuiaatinut takussutissiaq, tassani allassimallutik aningaasartuutissat naatsorsuutigineqartut kiisalu ukiunut agguaanerit.
c) Suliassanut nassuiaatit. Suliassanut nassuiaatit nalunaarummi § 9, imm. 2 naapertorlugu aningaasaliissutinik atugassiinissamut pisussaaffiliipput. Suliassanut nassuiaatini sanaartornermi suliassat aningaasaliissutit ataanni ingerlanneqarsinnaasut paasinarsisinneqassapput aamma killissalerneqassallutik. Nassuiaatini pingaarnerit ilaatinneqartut nassuiarneqassapput, soorlu assersuutigalugu m2 amerlassusissaat, init amerlassusissaat, agguluinerit imaluunniit atuuffissaat il.il. naatsorsuutigineqartut. Tamatuma saniatigut suliassami suliassamut piffissamut killissaliussat nassuiarneqarput, ilanngullugit suliassap aallartiffissaa naammassivissaalu naatsorsuutigineqartut.

 

Kapitali 6

Ilassutitut aningaasaliissutit

 

  § 16. Nutaamik imaluunniit allanngortitsilluni aningaasaliissuteqarnissaq pillugu qinnuteqaat Naalakkersuisut sinnerlugit Aningaasaqarnermut Naalakkersuisup Inatsisartut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaanut saqqummiutissavaa.
  Imm. 2. Aningaasanut inatsimmi, oqaasertaliussani imaluunniit inatsisit allani tunngaveqartumik atugassiinerit, Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliamit akuerineqartussat, matumani kapitali malillugu ilassutitut aningaasaliissuteqarnissamik qinnuteqaatitut ilusilerlugu ataatsimiititaliamut saqqummiunneqassapput. Ilassutitut aningaasaliissuteqarnissamik qinnuteqaat, takuuk uniffik siulleq, Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliamit akuerineqartut, ilassutitut aningaasaliissutinut inatsimmi ilanngunneqassapput.

 

  § 17.  Nutaamik imaluunniit allanngortitsilluni aningaasaliissuteqarnissaq pillugu qinnuteqaat, taamaallaat ukioq aningaasaliiffiusumi aningaasartuuteqarnermik sunniuteqartillugu atugassiissuteqarnernut taamaallaat tunngassuteqassavoq. Ukiuni kinguliini sunniutaasussat aningaasanut inatsit takkuttussaq siullermi ilanngunneqassapput. Taamaattoq ukiuni tamatuma kingulianiittuni aningaasaqarnikkut sunniutaasussat, ilassutitut aningaasaliissuteqarnissamik qinnuteqaammi allassimassapput.

 

  § 18. Ilassutitut aningaasaliissutinut inatsimmiipput inatsisip oqaasertai.
  Imm. 2.  Inatsisip oqaasertaanniipput aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutinut aamma oqaasertaliussanut allannguutit.
  Imm. 3.  Aningaasaliissutitigut allannguutini aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit, ilassutitut aningaasaliissutit aamma aningaasaliissutit tamarmiusut allanneqassapput.
  Imm. 4. Ilassutitut aningaasaliissutinut inatsit inatsisip oqaasertaannut nassuiaatinik imaqarpoq. Nassuiaatit missingersuutinut ilanngussamiipput, ilassutitut aningaasaliissutinut ataasiakkaanut missingersuusiornermi tunngavigisat, kiisalu oqaasertaliussanut nassuiaatit, allassimallutik.

 

  § 19.  Aningaasaqarnermut Naalakkersuisup ilassutitut aningaasaliissutit aamma oqaasertaliussat nutaat imaluunniit allannguutillit katersussavai, aamma ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissatut siunnersuutip suliarineqarnera ingerlatissallugu.

 

Kapitali 7

Atuutilerfia aamma ikaarsaarnermi aalajangersakkat

 

  § 20.  Nalunaarut manna ulloq 15. december 2020, taamaattoq takuuk imm. 2. 
  Imm. 2.  Taamaattoq nalunaarummi kapitali 4 aatsaat ulloq 1. januar 2021 atuutilissavoq aamma 2022-mut aningaasanut inatsisissatut siunnersuutip suliarineqarneranut atuutissalluni.
  Imm. 3.  Nalunaarutip matuma aamma missingersuusiornermut malittarisassat 17. juni 2008-meersut imminnut naapertuutinngippata, nalunaarut manna salliutinneqassavoq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat ulloq 27. november 2020

 

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Nikolai S. Christensen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk