Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut inatsisaata (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit) allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 39, 28. november 2019-imeersoq (Piiaanissamut akuersissummik pissarsinissamut tunngavissarititaasunut piumasaqaatit allanngortinneqarnerat aamma sumiiffiit piiaanissamut akuersissummi pineqartunut ilaasut illersorneqarnissaat)

§ 1

Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 7, 7. december 2009-imeersumi (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit), kingullermik inatsisartut inatsisaanni nr. 16, 27. november 2018-imeersumi allanngortinneqartumi, makkuninnga allanngortitsisoqarpoq:

1. § 29, imm. 2 imatut oqaasertalerneqarpoq:
”  Imm. 2.  Pisinnaatitsissummik pigisaqartoq imm. 1 malillugu akuersissutip ataani peqarfimmik piiaaffiginiagassaminik paasinarsisitsisimappat sumiiffissiisimallunilu, aammalu allatigut atugassarititaasut akuersissummi aalajangersarneqartut naammassisimallugit, piiaanissamut akuersissummik tunineqarnissaminut pisinnaatitaavoq. Akuersissut ingerlatseqatigiiffimmut pisinnaatitsissummik pigisaqartup toqqagaanut tunniunneqarsinnaavoq, tamanna pillugu takuuk § 16, imm. 3. Akuersissut, sumiiffiup ilaani peqarfiit pisinnaatitsissummik pigisaqartup piiaffigilersaagaasa sumiiffianniittunut, tunniunneqassaaq. Akuersissummut atugassarititaasutut piffissaq sivikinnerusussanngorlugu aalajangersarneqarsimanngippat, akuersissut ukiuni 30-ni atuuttussanngorlugu tunniunneqassaaq.”

2. § 29-imi imm. 4-tut ilanngunneqassaaq:
”  Imm. 4.  Sumiiffimmi § 16 malillugu aatsitassanik piiaanissamut akuersissummi pineqartunut ilaasumi, akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartup saniatigut allat aatsitassanik misissueqqaarnissamut, misissuinissamut imaluunniit aatsitassanik piiaanissamut akuersissut malillugu, ingerlataqarlutik suliaqaqqusaanngillat.”

3. § 30-imi imm. 2-tut ilanngunneqassaaq:
”  Imm. 2.  Pissutsinut piiaanermik suliaqarnerup ingerlanneqarnissaanut aammalu akuersissut malillugu ingerlatassanut allanut annertuumik pingaaruteqartunut piffissamut killiliussat pillugit atugassarititaasunik § 16 malillugu aatsitassanik piiaanissamut akuersissummi Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Piffissamut killiliussaq imaluunniit piffissamut killiliussamut sivitsuineq naammassineqanngippat akuersissut atorunnaassasoq imaluunniit utertinneqassasoq, Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput.”

 

§ 2

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2020 atuutilerpoq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk