Namminersornerullutik Oqartussat suliffeqarfiisa ingerlatseqatigiiffinngortinneqarnissaat (aktieselskabinngortinneqarnissaat) pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2. ulloq 16. maj 1990-imeersoq

Kalaallit tunisassiaannik nioqqutissiorneq tuniniaanerlu pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 135 ulloq 28. marts 1984-imeersoq naapertorlugu makku aalajangersarneqarput:


§ 1.
Peqqussummi makku ilaatinneqarput:
1) Namminersornerullutik Oqartussat Tunisassiornermik tuniniaanermillu ingerlatsiviat (Proeks).
2) Nuummi Aalisakkerivik (GFI).

§ 2. Naalakkersuisut 1. januar 1990 atuutilersumik suliffeqarfiit § 1-imi taaneqartut ingerlatseqatigiiffittut (aktieselskabitut) ataatsitut intaluunniit arlalittut, tassungalu ilanngullugu ingerlatseqatigiiffittut (aktieselskabitut) ingerlatseqatigiiffinnik (aktieselskabinik) piginnittuusutut imaluunniit pigineqartutut, ingerlasunngortissinnaavaat.
Imm. 2. Ingerlatseqatigiiffiit (aktieselskabit) ingerlatseqatigiiffinnik (aktieselskabinik) piginnittuusut tamarmik Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqassapput, taakkulu siunertarissavaat suliffeqarfiit § 1-imi taaneqartut piniarnermut, aalisarnermut, tunisassiornermut tuniniaanermullu tunngatillugu siusinnerusukkut ingerlatarisimasaasa ingerlannissaat. Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat ingerlatseqatigiiffiit (aktieselskabit) ingerlatanik allanittaaq ingerlataqarsinnaasut.

§ 3. Ingerlatseqatigiiffiit (aktieselskabit) ingerlatsinermut tapiissutisiarisartagassaat inuiaqatigiit suliassiissutaat pisussaaffiliissutaallu tunngavigalugit Inatsisartut aningaasanut inatsisaanni aalajangersarneqartassapput.
Imm. 2. Aningaasat sanaartugassanut tapiissutit aamma aningaasat sanaartugassanut atugassatut atukkiussat annertussusissaat Inatsiartut aningaasanut inatsisaanni aalajangersarneqartassapput, taamaallaallu tunniunneqarsinnaassallutik malittarisassat Inatsisartut aningaasanut inatsisaanni aammalu Naalakkersuisut aningaasanut pilersaarusiat pillugit ilitsersuussiaanni aalajangersarneqarsimasut malillugit.
Imm. 3. Ingerlatseqatigiiffiit (aktieselskabit) sanaartugassat pillugit pilersaarusiaat Inatsisartut aningaasanut inatsisaata akuersissutigineqarnissaanut atatillugu ukiut tamaasa Inatsisartunut akuersissutigisassanngorlugit saqqummiunneqartassapput.

§ 4. Inatsisartut peqqussutaat una atortuulerpoq ulloq 18. maj 1990.
Imm. 2. Peqatigitillugu Namminersornerullutik Oqartussat tunisassiornerannut nioqquteqarnerannullu peqqussut nr. 6 ulloq 22. november 1984-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 16. maj 1990
Moses Olsen

/

Kaj Egede

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk