Nuummi aamma Sisimiuni 16. – 30. september 2021-mut killilersuinerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 56, 16. september 2021-mersooq Atuussimasoq (Historisk)

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20, 12. november 2001-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 1. april 2020-meersutigut allanngortinneqartumi §§ 6, 6 a aamma 12 b kiisalu § 29, imm. 2 aamma 3 naapertorlugit uku aalajangersarneqarput:

 

Atuuffia

 

  § 1.  Nalunaarut atuuppoq:
1)  Nuummi Kommuneqarfik Sermersuumi  
2)  Sisimiuni Qeqqata Kommuniani 
  Imm. 2.  Nalunaarut Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfimmut imaluunniit katsorsaavinnut, nammineq nakorsiartarfilinnut peqatigiiffinnulluunniit peqqinnissakkut allagartaqarluni sulisulinnut atuutsinneqanngilaq. 
  Imm. 3.  Nalunaarut katersuunnernut, politikikkut allatulluunniit isummersornissamik sunniiniarnissamik siunertalinnut atuutinngilaq.
  Imm. 4.  Nalunaarut eqqartuussivinnut atuutinngilaq.
  Imm. 5.  Nalunaarut ulluunerani paaqqinnittarfinnut pisortanit namminersortunillu neqeroorutigineqartartunut, atuarfinnut, ilinniarfinnut il.il. atuutsinngilaq angerlarsimaffinni aaqqissuussanut il.il. atuutinngilaq, takuuk nappatit tuniluutiasut pillugit inatsisartut peqqussutaani § 22.  
  Imm. 6.  Nalunaarut nammineq angerlarsimaffinni aaqqissuussinernut il.il. atuutsinngilaq. 
  Imm. 7.  Nunatsinni Nakorsaaneqarfik nalunaarummit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.

 

Nuummiit imaluunniit Sisimiuniit angalanermi piumasaqaatit

 

  § 2.    Inuit Nuummiit imaluunniit Sisimiuniit nunatsinni sumiiffinnut allanut angalasut Covid-19-imik tunillanneqarsimannginnertik uppernarsaqqaartinnagu katerisimaarnernut, aaqqissuussanut, sammisassaqartitsinernut il.il. peqataaqqusaanngillat. Matumani illup iluani, silami, pisortat inuillu katerittarnerat, aaqqissuussinerit sammisassaqartitsinerillu il.il. ilaatinneqarput.
  Imm. 2.  Pisortat suliffeqarfiutaanni assigisaanilu isersimanermut, inuussutissarsiortut inigisaanni tamanut ammasuni isersimanermut aamma pisortat namminersortullu utoqqarnik paaqqinnittarfiinut napparsimavinnulluunniit isersimanermut imm. 1-imi inerteqqut aamma atuutsinneqassaaq. Taamaattorli qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit atorlugit Covid-19-imut misissortinnissaq, ulluinnarni nioqqutissanik pisiniarnissaq allallu pisariaqavissut allanit isumagineqarsinnaanngitsut isumaginissaat akuerineqarput.
  Imm. 3.  Inuit Covid-19-imut akiuussutissamik tamakkiisumik kapitissimasut imm. 1-imut ilanngunneqanngillat. kapitissimanermulli uppernarsaatit takutinneqarsinnaasariaqarput. 
  Imm. 4.  Meeqqat 11-nik inorlugilluunniit ukiullit piumasaqaammi imm. 1-imi ilaatinneqanngillat.
  Imm. 5.  Inuit Nuummiit imaluunniit Sisimiuniit angalasut ullut tallimassaanni Covid-19-imut misissortissinnaapput. Misissuinermut akissut tunillatsissimanngitsutut nalilerneqarpat, Covid- 19-imut tunillatsissimanngitsutut isigineqassaaq.
  Imm. 6.  Inuk Covid-19-imik nappaammut misissortinngippat Nuummiit imaluunniit Sisimiuniit angalanerit ullut 14-ini inerteqquteqarneq atuuppoq, taamaattorli nal. § 8 imm. 2. Inuk Kalaallit Nunaannut tikinnerminit ullut 14-it sinnerlugit Covid-19-imik nappaateqarnermut ersiuteqarsimanngikkuni Covid-19-imik tunillanneqarsimanngitsutut naatsorsuutigineqassaaq.

 

Init ilaannut taakkununnga attuumassutilinnut nunaminertanut, kikkunnilluunniit iserfigineqarsinnaasunut tunngatillugit piumasaqaatit

 

  § 3.  Inuit imm. 2-mi taaneqartuni inineeqqusaanatillu taakkununngalu attuumassutilinni nunaminertaneeqqusaanngillat, uku eqqaassanngikkaanni: 
1)  Covid-19-imut tamakkiisumik kapitissimasut
2)  Annerpaamik akunnernik 48-nik pisoqaassusilik Covid-19-imik tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik takutitsineq. 
  Imm. 2.  Init taakkununngalu attuumassuteqartut nunaminertat kikkunnilluunniit iserfigineqarsinnaasut aamma nalinginnaasumik inunnit sivikitsuinnaanngitsumik isersimaffigineqarsinnaasut imm. 1-imut ilaatinneqarput, assersuutigalugu:
1)  Sutorniartarfiit, cafiit, imerniartarfiit, diskotekit assigisaallu aamma tamakkununnga attuumassuteqartut silami nunaminertat.
2)  Kulturikkut suliffeqarfiit - tassunga ilanngullugit ilaatigut Kulturikkut Illorsuit, filmeriartarfiit, katersugaasiviit inersuillu saqqummersitsiviit.
3)  Innuttaasut Illui assigisaallu
4)  Atuakkanik atorniartarfiit.
5)  Illut iluini silamilu timersornermut atorneqartartut - tassunga ilaatigut ilanngullugit init timersortarfiit aamma Illorsuit Timersortarfiit, naluttarfiit, timigissartarfiit isikkamillu arsaattarfiit. 
6)  Nujalerisut, tagiartuisartut, pinnersartarfiit assigisaallu.   
  Imm. 3.  Init tamakkununngalu attuumassuteqartut nunaminertat tullinnguuttut makku imm. 1-imi piumasaqaatinut ilaatinneqanngillat:
1)  Init tamakkununngalu attuumassuteqartut nunaminertat niuertarfittut atorneqartut.
2)  Allakkeriviit.
3)  Mittarfiit
4)  Pisortatut oqartussani pilersuiffiusunilu init sullissiviit, saaffiginnittarfiit il.il. 
5)  Pisortat angallassissutaannut tunngatillugit utaqqisarfiit.
  Imm. 4.  Inuit tullinnguuttut makku imm. 1-imi piumasaqaatinit ilaatinneqanngillat:
1)  Sulisut inini pineqartuni imaluunniit tamakkununnga attuumassuteqartuni nunaminertani suliallit.
2)  Inuit Covid-19-imut akiuussutissamik kapitinnissamut Nunatta Nakorsaaneqarfianit nalinginnaasumik innersuunneqanngitsut. 
3)  Inuit 11-nik ukiullit ukiukinnerusulluunniit.

 

  § 4.  Inuk Covid-19-imut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqassaaq akiuussuserneqarsimanerup ingerlarngata naammassisimaneraniit ullut 14-nit qaangiuppata aamma tamanna uppernarsarsinnaappagu. 
  Imm. 2.  Nunatta Nakorsaaneqarfiata akiuussuserneqarsimanermut uppernarsaatit sorliit akuerisaanersut aalajangissavai.

 

Pingaartumik inunnut Covid-19-imik siusinnerusukkut tunillatsinnikunut

 

  § 5.  Nunatsinnut angalasut siusinnerusukkut Covid-19-imik tunillatsinnikuusimasut tikinnerminnilu PCR atorlugu misissortereernermikkut Covid-19-imik tunillatsissimanerminnillu minnerpaamik ulluni 14-ini annerpaamik sapaatit akunnerini 12-inik pisoqaassusilinnik uppernarsaasinnaasut, inatsisitigut naammassillutik akiuussuserneqareersimasutut isigineqassapput.
  Imm. 2.  Uppernarsaat suna uppernarsaatitut akuerisatut atorneqassanersoq Nunatta Nakorsaaneqarfiata aalajangersinnaavaa.

 

Inuit pillugit paasissutissanik suliarinninnerit

 

  § 6.  Nalunaarut una naapertorlugu inuup akiuussuserneqarsimaneranut inissisimaffia uppernarsarniarlugu inuit pillugit paasissutissanik suliarinnittoqarsinnaavoq.

 

Iliuusissat

  § 7.  §§ 2 imaluunniit 3-mik unioqqutitsisoq pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissinneqarsinnaavoq. 
  Imm. 2.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (inatsisilerinermi inuttut immikkoortutut isigineqartut) pinerluttulerinermik inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat malillugit pinerluttulerineq pillugu inatsiseqartitsinikkut akisussaatinneqarlutik pineqaatissinneqarsinnaapput.

 

Atuutilersitsineq aamma atuunneranut piffissaliussaq

 

  § 8.  Nalunaarut ulloq 16. september 2021 nal. 20:00 atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Tamanna ilutigalugu illoqarfinnut nunaqarfinnullu tunillaassorfiusunut toqqakkanut killilersuigallarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 52, 3. september 2021-meersoq atorunnaassaq.  
  Imm. 3.  Nalunaarut malillugu killilersuinerit, inerteqqutit, peqqussutit il.il. 30. september 2021 ilanngullugu atuutissapput.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 16. september 2021

 

 

 

Kirsten Fencker
Peqqinnissamut Naalakkersuisoq

 

 

/ Aka Olesen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk