Atortut ilaasa avatangiisinut sunniutaannik nalilersuineq aamma avatangiisinik nakkutilliinermut akiliutit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 5, 27. marts 2013-meersoq

Avatangiisinik illersuineq pillugu inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersumi, inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 29. maj 2012-meersumi allanngortinneqartumi § 10, imm. 1, nr. 8, § 10. imm. 1, nr. 20, § 42, § 48, § 66, imm. 3 aamma § 67, imm. 1 malillugit aalajangersarneqarpoq:Siunertaq atuuffialu

§ 1.  Nalunaarummi siunertarineqarpoq:
1)  atortut avatangiisinut sunniutigisinnaasai pillugit Naalakkersuisut pisariaqartunik paasissutissanik pissarsinissat qulakkeerneqassasoq, taamaalilluni pilersitsinermut akuersissummik tunniussisoqassanersoq, atortut nalunaarummut matunga ilaasut allilerneqassanersut imaluunniit allanngortinneqassanersut pillugit Naalakkersuisut aalajangiinissaannut tamakkiisumik tunngavissaqarlutik,
2)  atortut avatangiisinut ajortumik sunniuteqarnissaannik millisitsisinnaasunik akuersissumi piumasaqaatit aalajangersarnissaannut Naalakkersuisut paasissutissanik pisariaqartunik qulakkeerunneqarlutik, aamma
3)  aalajangiiniarnermi innuttaasut peqataatinneri qulakkeerlugu suleriaatsinik aalajangersaasoqarnissaa qulakkeerneqarluni.

§ 2.  Nalunaarut atortunut pissutsimikkut, angissutsimikkut imaluunniit inissinneqarnermikkut avatangiisinut annertuumik sunniuteqarsinnaasutut naatsorsuutigineqarsinnaasunut atussaaq, aamma nunap killeqarfii apeqqutaatinnagit.
Imm. 2.  Nalunaarummi matumani avatangiisinut sunniuteqarneq paasineqassaaq sikumut, imermut, silaannarmut, nunamut, qaqqamut, silap pissusaanut, nunap ilusaanut, uumasunut naasunullu, inuulluaatinut, inuup peqqissusianut kiisalu inuit nunap ilaanik atuinerannut sunniuteqarneq.
Imm. 3.  Nalunaarummi matumani sanaartortitsisoq paasineqassaaq nammineq atortumik pilersitsinissamut akuersissummik qinnuteqartoq inuk imaluunniit ingerlatseqatigiiffik, kiisalu pisortani oqartussat, atortuliornissamut suliniuteqartut.
Imm. 4.  Nalunaarut nunap nunataanut aamma nuna tunngavigalugu imaani mingutsitsinermut atuuppoq.

§ 3.  Nalunaarut suliniutinut aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaaruteqartut pillugit Inatsisartut inatsisaannut ilaasunut atuutinngilaq.

§ 4.  Nalunaarummut matumunga ilaatinneqanngitsut tassaapput atortut nunap illersorneqarnissaanik siunertaqartut, atortumut tunngatillugu nalunaarutip atorneqarnera Naalagaaffeqatigiit isumannaatsuunissaanut ajoqusiisinnaasoq Illersorneqarnissamut ministeriaqarfik naliliippat. Illersornissamut ministeriaqarfik pissutsit aalajangersimasut, ilaatinneqannginnissamut tunngavilersuisut pillugit Naalakkersuisunut nassuiaammik tunniussisinnaavoq.


Nalinginnaasut

§ 5.  Ilanngussaq 1-imi allassimasup atortussap nutaap pilersinnissaa sioqqullugu § 8, imm. 1 naapertorlugu tamatuma akuerineqarnissaa pillugu sanaartortitsisoq Avatangiisinut Naalakkersuisumut qinnuteqassaaq.
Imm. 2.  Ilanngussaq 1-imi allassimasup atortooreersup allanngortinneqarnissaa imaluunniit allilerneqarnissaa sioqqullugu sanaartortitsisoq Avatangiisinut Naalakkersuisumut allakkatigut nalunaaruteqassaaq.
Imm. 3.  Atortup nutaap pilersinneqarnissaa, kiisalu ilanngussaq 2-mi allassimasup atortooreersup allilerneqarnissaa imaluunniit allanngortinneqarnissaa sioqqullugu sanaartortitsisoq Avatangiisinut Naalakkersuisumut allakkatigut nalunaaruteqassaaq.
Imm. 4.  Imm. 2-mi aamma 3-mi nalunaaruteqarneq ilanngussaq 3-mi piumasaqaatit aalajangersarneqartut akissuteqarfiginissaannut paasissutissanik tamanik imaqassaaq.
Imm. 5.  Imm. 2-mi aamma 3-mi nalunaarutigineqartunut tunuliaqutaralugit imm. 4-mi paasissutissat tunuliaqutaralugit § 8 naapertorlugu sanaartortitsisoq qinnuteqaammik tunniussissanersoq Avatangiisinut Naalakkersuisoq aalajangiissaaq.

§ 6.  Avatangiisinut sunniutinik nalilersuinissamut immikkorluinnaq pisariaqartitsisoqartoq naliliisoqarpat atortussamik pilersitsisoqarnissaa, allilerisoqarnissaa imaluunniit allannguisoqarnissaa sioqqullugu sanaartortitsisoq Avatangiisinut Naalakkersuisumit peqquneqarsinnaavoq § 8 malillugu qinnuteqaammik nassiussissasoq, naak atortoq ilanngussaq 1-imi imaluunniit 2-mi allassimanngikkaluartoq.
Imm. 2.  Imm.1 malillugu peqqussuteqarnermi Avatangiisinut Naalakkersuisoq qinnuteqaammik tunniussinissamut piffissamik aalajangiisinnaavoq.
Imm. 3.  Imm. 1-imut ilaapput atortut tassungalu ikkussorneqartut, nalunaarutip atulersinnerani Kalaallit Nunaanni naatsorsuutigineqanngitsut, taamaattumillu ilanngussaq 1-imi aamma 2-mi allanneqarsimanngitsut, imaluunniit ilisimasat nutaat takutissimallugu atortut ilaat naatsorsuutigisamiit avatangiisinut annertunerusumik sunniuteqartut.

§ 7.  Ilanngussaq 1-imi aamma ilanngussaq 2-mi allanneqarsimasunik atortunik tassungalu atasunik ikkussukkanik pilersitsineq, allilerineq imaluunniit allanngortitsineq aallartinneqassanngilaq Avatangiisinut Naalakkersuisoq allakkatigut:
1)  akuerineqarnissaq pillugu qinnuteqaasiornissaq pillugu piumasaqaatinut atortussaq ilanngitsoq sanaartortitsisumut nalunaaruteqaqqaartinnagu, § 5, imm. 5 naap., imaluunniit
2)  § 19 malillugu akuersissummik nalunaaruteqaqqaartinnagu.


Akuersissut pillugu qinnuteqaat

§ 8.  Atortumik pilersitsinissamut, allilerinissamut allanngortitsinissamulluunniit akuersissut pillugu § 5, imm. 1, § 5, imm. 5 aamma § 6, imm. 1 malillugu qinnuteqarneq atortup avatangiisinut sunniutaanik naliliinermik (ASN pillugu nassuiaat) imaqassaaq aamma sanaartortitsisumit allakkatigut Avatangiisinut Naalakkersuisumut tunniunneqassalluni.
Imm. 2.  Imm. 1 malillugu qinnuteqaammik tunniussinermi sanaartortitsisup §§ 9-13-mi aalajangersakkat qimerluussavai.


Avatangiisinut Sunniutinik Naliliinermik (ASN pillugu) nassuiaat

§ 9.  Sanaartortitsisoq ASN pillugu nalunaarummik suliaqarnissaa sioqqullugu sanaartortitsisoq peqqissaartumik pilersaarusiussaaq (Terms of reference), tassunga ilanngullugu avatangiisini pissutsinik misissuinissamut pilersaarutit. Pilersaarut taanna ASN pillugu nassuiaatip suliarinissaata aallartinnissaa sioqqullugu Avatangiisinut Naalakkersuisumit akuerineqassaaq.
Imm. 2.  Imm. 1-imi pilersaarutip taaneqartup akuersissutigineqarneranut atatillugu Avatangiisinut Naalakkersuisoq snaartortitsisumut uku pillugit piumasaqaaateqassaaq:
1)  sanaartortitsisoq sapaatit akunnerini arfinilinni tamanut ammasumik tusarniaalluni peqqissaartumik pilersaarusiamut (Perms og reference) missingiut nassiutissavaa, tusarniaaneq paasissutissanik nutaanik pissarsiffiussasoq Avatangiisinut Naalakkersuisoq naliliippat, aamma
2)  ASN pillugu nassuiaasiornerup nalaani innuttaasunik ataatsimiisitsisoqassasoq imaluunniit innuttaasut ilanngutitinnissaannut periaatsit allat ingerlanneqarlutik.

§ 10.  ASN pillugu nassuiaat suliniutip avatangiisitigut sunniutaanik aaqqissugaasumik misissuinernik imaqassaaq.
Imm. 2.  Nassuiaammi atortup ukununnga toqqaannartumik toqqaannanngitsumillu sunniutaanik takutitsisoqassaaq, allaaserinnittoqarluni naliliisoqarlunilu:
1)  nunap ilaanik inuit atuinerat, tassunga ilanngullugu peqqinnissakkut sunniutaasinnaasut,
2)  uumasut naasullu,
3)  nuna, qaqqat, sermeq, imeq, silaannaq, silap pissusaa aamma nunap isikkua,
4)  inuulluaatissat, kiisalu
5)  nr. 1 – 4-p akornanni ataqatigiinnerit.
Imm. 3.  Imm. 2-p naammassineqarnissaanut nassuiaat ilanngussaq 4-mi paasissutissanik taaneqartunik imaqassaaq.

§ 11.  Nassuiaat aamma, avatangiisinut ajortumik kinguneqartitsissasoq paasineqarpat, ajortumik kinguneqartitsinernut akornusiisinnaasut sanaartortitsisumit piviusunngortinneqartussanut aaqqiissutissatut siunnersuutinik saqqummiussissaaq.
Imm. 2.  Aaqqiissutissatut siunnersuutigineqartut atortorissaarutinut avatangiisinut mianerinninnerpaanik tunngaveqassapput atortup mingutsitsisinnaanerata millisinnissaa siunertaralugu aamma atortumi pineqartumi, taassuma nunani inissisimaneratigut sumiiffimmilu avatangiisitigut pissutsitigut teknikikkut ilisarnaatit sillimaffigalugit avatangiisit ataatsimut isigalugit qaffasissumik illersuisinnaaneq qulakkeerneqarluni.
Imm. 3.  Avatangiisip qulakkeerneqarnissaanut nakkutilliinermi aaqqiinerit periusissallu naleqqunnerpaat atorneqassapput.

§ 12.  Paasissutissat nutaat saqqummerpata, imaluunniit ilisimatusarnermi angusat nutaat imaluunniit ilisimasat allat nutaat tunngavigalugit paasissutissanik ilisimaneqareersunik naliliinerit allanngortinneqarpata avatangiisinik misissuinernut tapertaasussat pillugit Avatangiisinut Naalakkersuisoq piumasaqaateqarsinnaavoq. § 19-mi taaneqartumi akuersissummi § 9, imm. 1-imi akuerineqartumi peqqissaartumik pilersaarusiami (Perms of reference) piumasaqaateqartoqarsinnaavoq.


Aningaasartuutit akilerneqarneri

§ 13.  Misissuinerit pisariaqartut ingerlanneqarnerinut, aamma ASN pillugu nalunaarusiap suliarineqarneranut atorneqartut paasissutissat pissarsiarinerinut sanaartortitsisoq akisussaavoq.
Imm. 2.  ASN pillugu nalunaarusiap suliarineqarneranut aningaasartuutit tamarmik sanaartortitsisumit akilerneqassapput, tassunga ilanngullugu § 9-mi taaneqartumi peqqissaartumik pilersaarusiami (Perms of reference).
Imm. 3.  Nassuiaatip suliarineranut nalilersorneranullu Avatangiisinut Naalakkersuisumit pisariaqartutut isigineqartunik paasissutissanik allagaatinillu tamanit sanaartortitsisoq Avatangiisinut Naalakkersuisumut tunniussissaaq.

§ 14.  Nalunaarummi matumani ilaasup atortup pilersinneqarneranut, allilerneqarneranut allanngortinneqarneranulluunniit akuersissummik qinnuteqaammik Avatangiisinut Naalakkersuisup suliaqarneranut naliliineranullu aningaasartuuteqarnerit sanaartortitsisumit taarserneqassapput, tassunga ilanngullugit § 9-mi taaneqartumi peqqissaartumik pilersaarusiaq (Perms of reference) kiisalu § 10-mi taaneqartumi ASN pillugu nalunaarusiaq, tassunga ilanngullugit tamanut saqqummiussinermut aamma Avatangiisinut Naalakkersuisup avataaniit siunnersorneqarneranut aningaasartuutit.
Imm. 2.  Imm. 1 naap., Avatangiisinut Naalakkersuisup aningaasartuutai § 9-mi taaneqartumi peqqissaartumik pilersaarusiap (Perms of reference) tiguneqarneraniit naatsorsorneqartumik allaffimmi nalunaaquttap akunneri atorneqartut aallartinnerinut ataatsimut qallunaat koruuniinut 450-nut naatsorsorneqarput. Sanaartortitsisoq allaffimmi nalunaaqurrap akunneri atorneqartussatut naatsorsuutigineqartut pillugit missiliuinermik qaqugukkulluunniit qinnuteqarsinnaavoq. § 19-mi akuersissutit nassiunneqarpata Avatangiisinut Naalakkersuisup aningaasartuutai inaarneqassapput.
Imm. 3.  § 9-mi taaneqartumi pilersaarutip akuersissutigineranut atasumik avataaniit siunnersorneqarnissamik pisariaqartitsisoqarnersoq Avatangiisinut Naalakkersuisoq naliliissaaq. Taamaattoqarpat pisariaqartitsineq aamma avataaniit siunnersorneqarnissap annertussusia pillugu ilisimatitsissummik Avatangiisinut Naalakkersuisoq qinnuteqartumut saqqummiussissaaq, pilersaarutip akuerineqarnissaa sioqqullugu. Avataaniit siunnersortimut aningaasartuutit tassaassapput siunnersortimiit aningaasartuutit piviusut.


Tusarniaaneq

§ 15.  Atortussamut eqqarsaatigineqartumut tunngatillugu nasssuiaat allallu paasissutissiinerit pillugit paasissutissat erseqqinnerusut sumi pissarsiarineqarsinnaasut pillugit Avatangiisinut Naalakkersuisoq qinnuteqaammik § 8 malillugu tamanut saqqummiussissaaq.
Imm. 2.  Oqaaseqaatinik tamat saqqummiussinissaannut tusarniaanermi piffissaliussaq tassaavoq tamanut saqqummiussinermiit sapaatit akunneri arfineq pingasut.

§ 16.  Atortut ingerlatallu nunat killeqarfii akimorlugit avatangiisinut sunniutinik nalilersuineq pillugu Isumaqatigiissummut 25. februar 1991-imeersummut (Espoo-mi isumaqatigiissut) ilaasut paasissutissat pillugit pisariaqartumik ilisimatitsineq, tusarniaaneq paarlaasseqatigiinnerlu Avatangiisinut Naalakkersuisumit suliap ingerlanera tamakkerlugu isumagineqassaaq.

§ 17.  § 15 aamma § 16 naap., tusarniaareernerup kingorna ASN pillugu nassuiaammik sanaartortitsisoq iluarsaassissaaq, tamanna Avatangiisinut Naalakkersuisumit pisariaqartutut nalilerneqarpat.
Imm. 2.  ASN pillugu nassuiaammik iluarsaassineq annertuppat Avatangiisinut Naalakkersuisoq kingumut tusarniaanermik ingerlatitseqqissaaq.

§ 18.  Suliap Naalakkersuisunut saqqummiunnissaa sioqqullugu aalajangiinissatut naatsorsuutigisaq pillugu Avatangiisinut Naalakkersuisoq kommunalbestyrelsimut imaluunniit kommunalbestyrelsinut pineqartunut ilisimatitsissaaq.


Akuersineq

§ 19.  ASN pillugu nassuiaat aamma tusarniaanermi akissutit tiguneqartut tunuliaqutaralugit nassuiaammi allaaserineqartutut atortup pilersinneqarnissaanut, allilerneqarnissaanut allanngortinneqarnissaanulluunniit akuersisoqassanersoq Naalakkersuisut aalajangiissapput.
Imm. 2.  Nassuiaammi takutinneqartutut ajortumik sunniutit peerneqarnissaannut imaluunniit annikillisinneqarnissaannut pisariaqartinneqartunik atortup pilersinneqarneranut ingerlanneqarneranullu piumasaqaatinik akuersissut imaqassaaq.
Imm. 3.  Atortup ikkussukkallu atorunnaarsinneqarnerannut tunngatillugu piumasaqaatinik akuersissut imaqassaaq, tassunga ilanngullugu peerneqarnissaanut pilersaarutit.
Imm. 4.  Akuersissut uku pillugit piumasaqaatinik imaqassaaq:
1) Aniatitsinermi aamma aniatitsinermi killiliussat nalingi, sananeqaatinik mingutsitsisunik silaannarmut aniatitsisoqartillugu igitsinermi ataatsimi silaannap annertunerpaaffissaa aamma igitsinerup portussusissaa.
2) Kangerlunnut imaanullu sananeqaatinik mingutsitsisoqartillugu igitsinernut tamanut erngup minguttup annertunerpaamik annertussusissaa, kiisalu imermik nillorsaammik aniatitsinermi tigooraasup pissusissamisoortumik kissassusianut naleqqiullugu erngup nillorsaatip aniatinneqartup kissassusissaata qaffasinnerpaaffissaanut killiliussaq.
3) Nipiliornermi killilissat.
4) Suliffeqarfiup isumagisassaanut nammineq nakkutilliinissamut piumasaqaatit, tassunga ilanngullugit uuttuutini naatsorsuinernilu periutsit atorneqartut allanneqarneri, uuttuinerit akulikissusii, nalit killiliussat eqqortinneqarnerinut nalilersuinermi periuseq, nammineq nakkutilliinermi inernerit nalunaarutigineqarnerinut piffissat, kiisalu misiligutissanik tigusinerit misissuinerillu suliffeqarfimmit nammineq isumagineqarsinnaanersut imaluunniit laboratoriamit piginnaatinneqartumit isumagineqassanersut. Suliffeqarfik misissuinermi nammineq aningaasartuutinik akiliissappat, tamanna uparuarneqassaaq.
5) Nunap, qaqqap, nunap ilusaata, erngup, kuup, tatsit, sermit imallu illersorneqarnissaanut piumasaqaatit.
6) Suliffeqarfimmi eqqakkat passunneqarnissaannut toqqorsimanissaannullu piumasaqaatit, tassunga ilanngullugu eqqaqqat suliffeqarfimmi toqqorsimaneqarsinnaasut annertunerpaaffissaasa allanneqarnera.
7) Tipimit akornutaasut killeqartinnissaannut piumasaqaatit.
8) Ingerlatsinermi pissutsinut nalinginnaasuunngitsunut suliffeqarfiup qanoq pissusilernissaa pillugu piumasaqaatit.
9) Suliffeqarfiup avatangiisinnut annertuumik mingutsitsinnginnissaata qulakkeernissaanut pisariaqartunik suliffeqarfiup aaqqissuunneqarneranut ingerlatsinernullu piumasaqaatit allat, tassunga ilanngullugu ajutoornermi.
10) Ingerlatsinerup unitsinneqarnerani suliffeqarfimmit unitsinneqartumiit mingutsitsinikkut ulorianartorsiortitsisinnaaneq pinngitsoortinniarlugu aaqqiinerit pisariaqartut isumaginissaannut piumasaqaatit.
Imm. 5.  Imm. 4, nr. 1-imi aniatitsinermi killiliussat taaneqartut atortumiit aniatinneqarnerini piffissamut aalajangersarneqassapput, aamma kimikillisarsinnaanerat sioqqullugu. Aniatitsinermi killiliussat nalit uuttuutinik allanik ilaneqarsinnaapput imaluunniit taarserneqarsinnaallutik assersuutigalugu nalinik B-nik. Aniatitsinermi killiliussat nalit aamma uuttuutit allat atortorissaarut pissarsiarineqarsinnaasoq pitsaanerpaaq tunngavigalugu aalajangersarneqarsinnaapput, periutsit atortorissaarutilluunniit aalajangersimasup atorneqarnissaa aalajanginngikkaluarlugu.
Imm. 6.  Akuersissummi piumasaqaatit nalunaarutigineqartut pituttuisuupput.
Imm. 7.  Akuersinermut piumasarineqarsinnaavoq suliffeqarfiup tungaaniit Avatangiisinut Naalakkersuisumut nalunaaruteqartussaatitaaneq, soorlu aamma avatangiisinik ingerlaavartumik misissuinermik suliffeqarfiup ingerlatsinera imaluunniit akiliuteqarnera pillugu piumasaqaatinik aalajangersaasoqarsinnaasoq.

§ 20.  Akuersineq aallaaviatigut piffissamut killilingaanngilaq.
Imm. 2.  Akuersineq piffissamut killilingaasinnaavoq.
Imm. 3.  Akuersineq piffissamut killilingaappat tamanna akuersissummut tamarmiusumut aamma akuersinerup ilaanut ataasiakkaanut atuutsinneqarsinnaavoq.
Imm. 4.  Piffissamik killiliinerup atorneqarnerani akuersissummi:
1) akuersissutip atorunnaarneranut piffissaq ilisimatitsissutigineqassaaq,
2) piffissap killilerneqarneranut immikkut tunngavilersuummik imaqassaaq.

§ 21.  Naalakkersuisut akuersinermi nakkutilliinermilu oqartussatut atortunik sanaartornermi qularnaveeqqusiisoqarnissaa pillugu piumasaqaateqarsinnaapput, atortup ikkussukkallu peerneqarnerinut aningaasartuutit 5 millionit qaangersimappatigit.

§ 22.  Avatangiisinut Naalakkersuisup atortup pilersinneqarnissaanut, allilerneqarnissaanut allanngortinneqarnissaanulluunniit akuersissut pillugu aalajangiineq tamanut nalunaarutigissavaa aamma naammagittaalliuuteqarsinnaaneq pillugu ilisimatitsilluni.

§ 23.  § 22-mi taaneqartumi aalajangiinerup tamanut saqqummiunneqarnera Namminersorlutik Oqartussat pisortatigoortumik nittartagaatigut isumagineqarsinnaavoq. Nuna tamakkerlugu illoqarfinnilu tusagassiuutini ilanngussisoqassaaq.

§ 24.  Nalunaarut una malillugu akuersineq atorunnaassaaq nalunaaruteqarnerup kingorna ukiut sisamat qaangiutsinnagit taanna atorneqarsimanngippat.
Imm. 2.  Atortup pilersinneqarnera allanngortinneqarneraluunniit aallartinneqarsimappat akuersineq atorneqarsimassaaq.
Imm. 3.  Akuersinerup nutarterneqarnera atortumut pilersaarummut aalajangersimasumut siusinnerusukkut akuersisimanermik tunngaveqassaaq, nassuiaat suli naleqquppat.

§ 25.  § 19 naap., akuersinerup kingorna ukiut arfineq pingasunik sivisunerusut ingerlasimappata nutaamik akuersisoqarneratigut tamatumunnga piumasaqaatit Naalakkersuisunit allanngortinneqarsinnaapput, avatangiisitigut tunngavissaqarpat, imaluunniit saleeriaatsit pitsaanerusut imaluunniit tunisassioriaatsit annikinnerusumik mingutsitsisinnaasut ineriartortinneqarsimappata.

§ 26.  Imermik minguttumik kuummut, tatsinut imaanulluunniit aniatitsinissamut avatangiisit illersorneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 9, 22. november 2011-meersumi kingusinnerusukkullu allannguuteqartumi kapitali 4 malillugu akuersissut suliarineqassaaq peqatigisaanillu nalunaarut una malillugu akuersissut pillugu aalajangiineq akuersissummut tamarmiusumut ilaatinneqarluni.

§ 27.  Nalunaarut una malillugu akuersissut akuersissutinik pisariaqartunik imaluunniit inatsisit atuuttut allat malillugit akuersissutinik sanaartortitsisup pissarsiniarnissaanut pisussaajunnaarsitsinngilaq, tassunga ilanngullugu avatangiisit illersorneqarnerat pillugu inatsisartut inatsisaat, pinngortitap illersorneqarnera pillugu inatsisartut inatsisaat, pilersaarusiorneq nunaminertamillu atuineq pillugu inatsisartut inatsisaat, eqqissisimatitsineq pillugu inatsisartut inatsisaat aamma allatigut kulturikkut eqqaassutissat kulturikkut kingornussat illersorneqarnissaat, kommunini ileqqoreqqusat aamma malittarisassat il.il.


§ 19 malillugu atortunik akuerineqartunik avatangiisitigut nakkutilliineq

§ 28.  § 19 malillugu atortunik nakkutilliinermi nakkutigineqartup aamma tamanut ammasup mittarfiup imaluunniit heliportip ilaasunik angallassiffiusup qaninnerpaap akornanni assartuinermut atasumik, kiisalu nakkutilliisut sumiiffimmi nakkutilliiffiusumi najugaqarnerannut aamma atortup sunnerfigisinnaasaani nunami eqqaaniittumi assartuisinnaanermut aningaasartuutit naammaginartut sanaartortitsisumit akilerneqassapput.
Imm. 2.  Nakkutilliinermut atasumik nakkutilliinerup annertussusissaa Avatangiisinut Naalakkersuisumit nalilerneqassaaq, tassunga ilanngullugit peqataasut sivisussaalu aamma tamanna pillugu sanaartortitsisumut ilisimatitsissalluni.


Peqqussut inerteqqullu

§ 29.  Akuersissummut piumasaqaatinik, § 19, imm. 2-4 naap., unioqqutinneqarpata, taamaalilluni suliffeqarfik, atortoq imaluunniit aaqqissuussaq Avatangiisinut Naalakkersuisumit annertuutut missiliorneqartumik mingutsitsinermik kinguneqartitsilluni, imaluunniit akuersinermi aalajangersarneqartumik qaangiisoqarpat, iluaqusiiniarluni aaqqiissutissat pilersinneqarnissaannut Avatangiisinut Naalakkersuisoq peqqusisinnaavoq.
Imm. 2.  Peqqussutitut nalunaarutigineqartoq piffissaliussap aalajangerneqartup iluani malinneqanngippat, oqartussaq peqqussummik tunniussisimasoq, sanaartortitsisup akisussaasup akiligaanik aaqqiinissaq suliaritissinnaavaa.

§ 30.  Mingutsitsineq iluarsineqarsinnaanngippat, imaluunniit § 29 malillugu peqqussut unioqqutinneqarpat, ingerlatsinerup ingerlaannarnissaanut Avatangiisinut Naalakkersuisoq inerteqquteqarsinnaavoq aamma suliffeqarfiup, atortup imaluunniit aaqqissuussinerup peerneqarnissaa piumasarisinnaallugu.

§ 31.  Annertuumik mingutsitsinissaq taassumaluunniit annertunerusumik siaruarnissaata pinngitsoortinnissaanut ingerlaannartumik akuliunnissaq pisariaqarpat Avatangiisinut Naalakkersuisoq sinnerlugu Kommunalbestyrelsi peqqussummik inerteqqummilluunniit pisariaqartumik ingerlaannartumik nalunaaruteqarsinnaavoq tamatumalu kingorna Avatangiisinut Naalakkersuisumut nalunaaruteqarluni.
Imm. 2.  Imm. 1 malillugu peqqussummik imaluunniit inerteqqummik Kommunalbestyrelsip nalunaaruteqarneraniit kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiutsinnagit aalajangiinerup atatiinnarnissaanut Avatangiisinut Naalakkersuisoq peqataasunut nalunaaruteqarsimanngippat, peqqussut inerteqqulluunniit atorunnaassaaq.

§ 32.  § 20 naap., akuersissutip piffissami atuuffiani §§ 29-20 malillugit peqqussummik imaluunniit inerteqqummik taamaallaat nalunaaruteqartoqarsinnaavoq:
1) akuersissummi piumasaqaatit unioqqutinneqarsimappata,
2) mingutsitsinerup ajoqusiisumik sunniutai pillugit paasissutissanik nutaanik pingaaruteqartunillu saqqummertoqarsimappat,
3) akuersissutip nalunaarutiginerani siumut oqaatigineqarsinnaanngitsunik mingutsineq avatangiisitigut annertuumik ajoqusiisumik sunniuteqartumik kinguneqarsimappat, imaluunniit
4) mingutsitsinerup allatigut akuersinermi tunngavigineqartut annertuumik qaangersimappagit.


Naammagittaalliutit

§ 33.  Nalunaarut una malillugu aalajangiinerit tamarmik avatangiisinik illersuineq pillugu inatsisartut inatsisaanni nr. 9, 22. november 2011-mi, kingusinnerusukkut inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 29. maj 2012-meersumi kapitali 14-mi maleruagassat malillugit naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.


Pineqaatissiinerit

§ 34.  § 5, imm. 1-imik, § 5, imm. 2-mik, § 5, imm. 3-mik kiisalu § 7-mik unioqqutitsinernut kiisalu § 6, imm. 1, § 6, imm. 2, § 29, imm. 1, § 30, § 31, imm. 1aamma § 32 malillugu peqqussutinik inerteqqutinilluunniit saneqqussinernut akiliisitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 2.  § 19 malillugu piumasaqaatinik aalajangersarneqarsimasunik unioqqutitsisoqartillugu akiliisitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Kalaallit Nunaanni Pinerluttulerinermi inatsimmi maleruagassat malillugit inatsisitigut akisussaasoq akiliisinneqarsinnaavoq.
Imm. 4.  Imm. 1-3 malillugu aalajangersarneqartut akiliisitsinerit Nunatta Karsianut tutsinneqassapput.


Atulersitsineq il.il.

§ 35.  Nalunaarut una apriilip aallaqqaataani 2013-mi atuutilerpoq.
Imm. 2.  Atortut nalunaarutip atulersinnerani nunaminertamik tunineqarsimasut nalunaarummut matumunga taamaallaat ilaassapput atortut taakku allanngortinneqarpata imaluunniit allilerneqarpata.
Imm. 3.  Nalunaarutip atulersinneqarnera sioqqullugu pinngortitamik illersuineq pillugu inatsisartut inatsisaat nr. 29, 18. december 2003 malillugu pinngortitamut kingunissaanik nalilersuinermik suliaqarnissamik peqquneqarsimasunut nalunaarut una atortunut atuutinngilaq, taamaattorli imm. 4 tak.
Imm. 4.  Imm. 3-mi taaneqartut atortut allanngortinnerini allilerneqarneriniluunniit nalunaarut atuuppoq.
Imm. 5.  Atortup pilersinneqarnera, allanngortinneqarnera allilerneqarneraluunniit nalunaarut una malillugu akuerineqarpat suliffeqarfiit il.il. mingutsitsinerusut avatangiisinik atuinerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq malillugu akuersinissamut piumasaqaat atorunnaassaaq.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 27. marts 2013Anthon Frederiksen

/

Hans Erik Bresson

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk