Piffissami 5. augustimiit 24. augustip tungaanut illoqarfinnut nunaqarfinnullu tuniluuffiusunut aalajangersimasunut killilersuigallarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 36, 5. august 2021-mersooq Atuussimasoq (Historisk)

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20, 12. november 2001-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 1. april 2020-meersutigut allanngortinneqartumi §§ 6, 6 a aamma 12 a, 12 b kiisalu § 29, imm. 2 aamma 3 naapertorlugit uku aalajangersarneqarput:

 

Atuuffia

 

  § 1.  Nalunaarut una illoqarfinni Upernavimmi, Aasianni ammalu Sisimiuni kiisalu Avannaata Kommuniani nunaqarfinni ataani taaneqartuni atuutissaaq:
1)  Tasiusaq. 
2)  Upernavik Kujalleq.
3)  Nutaarmiut.
4)  Nuussuaq.
5)  Innaarsuit.
6)  Naajaat.
7)  Aappilattoq.
8)  Kangersuatsiaq.
9)  Kullorsuaq.
  Imm. 2.  Nalunaarutip sumi atuuffissaa pillugu imm. 1-imi aalajangersakkat Naalakkersuisut aalajangiineratigut annertusineqarsinnaapput. Taamatut aalajangiinerit Naalakkersuisut qarasaasiakkut nalunaaruteqarfianni saqqummiunneqaraangata inatsisitigut sunniuteqalissapput. 
  Imm. 3.  Nalunaarmmi § 2-mi allassimasut minillugit Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfimmut imaluunniit katsorsaavinnut, nammineq nakorsiartarfilinnut peqatigiiffinnullunniit peqqinnissakkut allagartaqarluni sulisulinnut atuutsinneqanngilaq.
  Imm. 4. Nalunaarut katersuunnernut, politikikkut allatulluunniit isummersornissamik sunniiniarnissamik siunertalinnut atuutinngilaq.
  Imm. 5.  Nalunaarut eqqartuussivinnut atuutinngilaq.
  Imm. 6.  Nalunaarut § 2-mi allassimasut minillugit ulluunerani paaqqinnittarfinnut pisortanit namminersortunillu neqeroorutigineqartartunut, atuarfinnut, ilinniarfinnut il.il. atuutsinngilaq  angerlarsimaffinni aaqqissuussanut il.il. atuutinngilaq, takuuk nappataatit tuniluutiasut pillugit inatsisartut peqqussutaani § 22.
  Imm. 7. Nalunaarut nammineq angerlarsimaffinni aaqqissusinernut il.il. atuutsinngilaq.
  Imm. 8.  Nunatsinni Nakorsaaneqarfik nalunaarummit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.

 

Illoqarfinnit nunaqarfinnillu pineqartunit angalanermi piumasaqaatit

 

  § 2.  Inuit § 1-imiittuniit 2-miittuniillu illoqarfinniit nunaqarfinniillu taaneqartuniit Kalaallit Nunaanni sumiiffinnut allanut angalasut Covid-19-imik tunillanneqarsimannginnertik uppernarsaqqaartinnagu katerisimaarnernut, aaqqissuussanut, sammisassaqartitsinernut il.il. peqataaqqusaanngillat. Matumani illup iluani, silami, pisortat inuillu katerittarnerat, aaqqissuussinerit sammisassaqartitsinerillu il.il. ilaatinneqarput.
  Imm. 2.  Pisortat suliffeqarfiutaanni assigisaanilu isersimanermut, inuussutissarsiortut inigisaanni tamanut ammasuni isersimanermut aamma pisortat namminersortullu utoqqarnik paaqqinnittarfiinut napparsimavinnulluunniit isersimanermut inerteqqut aamma atuutsinneqassaaq. Taamaattorli qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit atorlugit Covid-19-imut misissortinnissaq, ulluinnarni nioqqutissanik pisiniarnissaq allallu pisariaqavissut allanit isumagineqarsinnaanngitsut isumaginissaat akuerineqarput.
  Imm. 3.  Inuit akiuussutissamik tamakkiisumik kapitissimasut imm. 1-imut ilanngunneqanngillat. kapitissimanermulli uppernarsaatit takutinneqarsinnaasariaqarput.  
  Imm. 4.  Meeqqat marluk inorlugit ukiullit piumasaqaammi imm. 1-imi ilaatinneqanngillat.
 
Imm. 5.  Inuit § 1-imi pineqartut § 1, imm. 1 aamma 2-mi illoqarfiit nunaqarfiilluunniit taaneqartunit angalasut ullut tallimassaanni Covid-19-imut misissortissinnaapput. Misissuinermut akissut tunillatsissimanngitsutut nalilerneqarpat, Covid- 19-imut tunillatsissimanngitsutut isigineqassaaq.
  Imm. 6. Inuk Covid-19-imik nappaammut misissortinngippat imm. 1 § 1, imm. 1-imi 2-miluunniit illoqarfimmiit nunaqarfimmiilluunniit taaneqartunit angalanerit ullut 14-ini inerteqquteqarneq atuuppoq. Inuk Kalaallit Nunaannut tikinnerminit ullut 14-it sinnerlugit Covid-19-imik nappaateqarnermut ersiuteqarsimanngikkuni Covid-19-imik tunillanneqarsimanngitsutut naatsorsuutigineqassaaq.

 

Illup iluani aaqqissuussani il.il. peqataasinnaasut amerlassusaannik killilersuinerit

 

  § 3.  Illup iluani aaqqissuussinerit, nalliuttorsiornerit, sammisaqartitsinerit assigisaalluunniit, inunnik 20-nik sinnerlugit peqataasussallit inerteqqutaapput. 
  Imm. 2.  Imm. 1-ip maleruarneqarnissaata qulakkeernissaa aaqqissuussisup il.il. akisussaaffigaa.

 

Aaqqissuussani il.il. silami ingerlanneqartussani peqataasinnaasut amerlassusaannik killilersuinerit

 

  § 4.  Silami aaqqissuussat, nalliuttorsiornerit, sammisaqartitsinerit assigisaalluunniit, inunnik 20-t sinnerlugit peqataasussallit inerteqqutaapput. 
  Imm. 2.  Imm. 1-ip maleruarneqarnissaata qulakkeernissaa aaqqissuussisup il.il. akisussaaffigaa.

 

Ininut kikkunnilluunniit iserfigineqarsinnaasunut piumasaqaatit

 

  § 5.  Inuussutissarsiummik ingerlatallit aamma suliffeqarfiit pisortanit pigineqartut ininik kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunik pigisallit piumasaqaatinik makkuninnga naammassinnissimassapput: 
1)  Inuit inimi sulisussat saniatigut, inuit amerlanerpaamik 20-t isersimaqqusaapput. Piumasaqaat ulluinnarni niuertarfinnut atuutinngilaq. 
2)  Inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunit akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat isersimaqqusaapput, taamaattorli nr. 1 takuuk. 
3)  Inini qatserisartoqarfinni oqartussaasunit akuersissutitaqartinneqanngitsuni, natermi 4 m2-iusumi amerlanerpaamik inuk ataasiinnaaqqusaavoq. Nateq 4 m2-imik mikineruppat oqaaseqatigiit siulliit apeqqutaatinnagit inuup ataatsip isersimanissaa akuerineqarpoq. Nateq qanoq pequteqartiginera apeqqutaatinnagu iikkamiit iikkamut naatsorsorneqassaaq.
  Imm. 2.  Imm. 1-ip maleruarneqarnissaata qulakkeernissaa inimik pigisallip akisussaaffigaa.

 

Tamanut angallassissutini amerlassutsinik killilersuinerit

 

  § 6.  Tamanut angallassissutit issiaffiusinnaasut sinnerlugit ilaasoqaqqusaanngillat.
  Imm. 2.  Imm. 1-ip maleruarneqarnissaata qulakkeernissaa angallassissummik piginnittup akisussaaffigaa.

 

Tamanut angallassissutini ilaanermut piumasaqaatit

 

  § 7.  Inunnut imm. 2-mi angallassissutinik atuisunut piumasaqaataavoq Covid-19-imut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanissaq, taamaattorli imm. 3 takuuk, imaluunniit 
  Imm. 2.  Tamanut angallassissutit tamarmik imm. 1-imi ilaapput, tassunga ilanngullugit assersuutigalugu: 
1)  Silaannakkut angallassissutit nunaqarfinnit § 1, imm. 1-imi taaneqartunit aallartut. 
2)  Bussit. 
3)  Umiarsuit inunnik angallassisartut, aalajangersimasumillu angalasartut. 
  Imm. 3.  Inuit tullinnguuttut imm. 1-imi piumasaqaammit ilaatinneqanngillat: 
1)  Inuit najukkaminnut tikinniarlutik umiarsuarmik imaluunniit silaannakkut angallassissutimik angalasut. 
2) Inuit ilinniariartorlutik assigisaanilluunniit angalasut
3) Inuit Covid-19-imut akiuussuserneqarnissaminnut peqqissaavimmut qaninnerpaamut umiarsuarmik imaluunniit silaannakkut angallassissutimik angalasut. 
4)  Inuit katsorsartinnerminnut atatillugu peqqissaavimmut qaninnerpaamut umiarsuarmik imaluunniit silaannakkut angallassissutimik angalasut.
5)  Inuit inuiaqatigiinni suliassaqartitaasut tamanullu angallassissutinik angalasariaqalersut.
6)  Inuit Covid-19-imut akiuussutissamik kapitinnissamut Nunatta Nakorsaaneqarfianit nalinginnaasumik innersuunneqanngitsut. 
7)  Inuit 17-inik ukiullit ukiukinnerusulluunniit. 
8)  Sulisut tamanut angallassissummi pineqartumi sulisut.

 

  § 8.  Inuk Covid-19-imut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqassaaq inuup akiuussuserneqarsimanerup ingerlarngata naammassisimaneranik uppernarsaasinnaappat.

 

Qanermut imaluunnit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat

 

  § 9.  Inuit aqqaneq-marlunnik sinnerlugillu ukiullit qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqassapput:
1)  inini kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasuni isersimagunik, taamaattorli imm. 2-4 takukkit. 
2)  tamanut angallassissutini taxanilu ilaagunik, taamaattorli imm. 2-4 takukkit. 
  Imm. 2.  Qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat ilisimassutsimik annikillisimasunut, timikkut tarnikkulluunniit sanngiitsunut, allamilluunniit peqquteqarlutik qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqarsinnaanngitsunut atuutinngilaq. 
  Imm. 3.  Imm. 1-imi allassimasut apeqqutaatinnagit qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit peeqqaneqarallarsinnaapput, tamanna peqqutissaqarluarpat, tassunga ilanngullugu ima pisoqarnerani: 
1)  Piffissami sivikitsumi nerinermi imernermilu. 
2)  Nakorsaatitornermi. 
3)  Qarngit aalaneratigut atuaasartumik oqaloqateqarnermi. 
4)  Qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit anersaartorniarnermut ajoqutaappata ipianngulersitsippataluunniit. 
5)  Politiit kinaassutsimik uppernarsaaneranni. 
  Imm. 4.  Niuernermik kiffartuussinermillu ingerlatsiviit qanermut kiinnamulluunniit assiaqutinik atuinatik sulisut sullitallu akornanni plastikkiusumik igalaaminermiusumilluunniit assiaqusersinnaapput.

 

§ 10.  Qanermut assiaqutitut taaneqartut tassaapput qanermut qinngamullu assiaqutit ataasiartakkat imaluunniit annoraaminermit sanaat allunaasamillu tasisartumilluunniit siutinut ikkuttartut imaluunniit niaqqup tunuatungaani qilertartoq kiinnamullu attuumasoq. 
  Imm. 2.  Kiinnamut assiaqutit tassaapput isinut, qanermut qinngamullu assiaqutit plastikimik sanaat kiinnamut attuumanngitsut.

 

Inuit pillugit paasissutissanik suliarinninnerit

 

  § 11.  Nalunaarut una naapertorlugu inuup akiuussuserneqarsimaneranut inissisimaffia uppernarsarniarlugu inuit pillugit paasissutissanik suliarinnittoqarsinnaavoq.

 

Iliuuseqarnerit

  § 12.  §§ 2, 7, imaluunniit 9-mik unioqqutitsisoq pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissinneqarsinnaavoq. 
  Imm. 2.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (inatsisilerinermi inuttut immikkoortutut isigineqartut) pinerluttulerinermik inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat malillugit pinerluttulerineq pillugu inatsiseqartitsinikkut akisussaatinneqarlutik pineqaatissinneqarsinnaapput.

 

Atuutilersitsineq, atorunnaarsitsineq piffissarlu atuuffissaq

 

  § 13.  Nalunaarut 5. august 2021-mi nal. 20:00 atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Peqatigisaanik atorunnaarsinneqarpoq: Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 35 juulip 30- ani 2021.Avannaata Kommuniani illoqarfinni Upernavimmi, Aasianni nunaqarfinnilu arlalinni 31. julimit 10. augustip tungaanut killilersuigallarnerit atuukkallarput. 
  Imm. 3.  Nalunaarut malillugu killilersuinerit, inerteqquteqarnerit, peqqusinerit il.il. 24. august 2021 ilanngullugu atuutissapput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 5. august 2021

 

 

Kirsten Fencker
Peqqinnissamut Naalakkersuisoq

 

 

/ Aka Olesen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk