Kalaallit Nunaannut nunatsinnilu angalanermi piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 3, 4. januar 2022-mersooq (05.01.2022 allanngortitaq) Atuussimasoq (Historisk)

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20 12. november 2001-imeersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 1, 1. april 2020-meersutigut allanngortinneqartumi, §§ 2 a, 6, 6 a, 12 a, 12 b, 12 c, 21 a aamma 21 b aamma § 29 imm. 2 aamma imm. 3 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

 

Atuuffia

 

  § 1.  Nalunaarut Kalaallit Nunaata avataaniit angalasunut nunattalu iluani angalasunut atuutissaaq.

 

Atuuffiata killilerneqarnera

 

  § 2.  Nalunaarummi matumani aalajangersakkat ilaat tamarmilluunniit inunnut inuiaqatigiinnut pingaarutilimmik sulialinnut atuutsinneqassanngitsut aalajangerneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Inunnut Kalaallit Nunaanni Politiini sulisunut Kalaallit Nunaanni Politimesteri imm. 1 naapertorlugu aalajangiisassaaq.
  Imm. 3.  Inunnut Issittumi Sakkutooqarfimmi tassanilu immikkoortortaqarfinni sulisunut Issittumi Sakkutooqarfimmi pisortaasoq imm. 1 naapertorlugu aalajangiisassaaq.
  Imm. 4.  Inunnut Peqqinnissaqarfimmi sulisunut Nunatta Nakorsaaneqarfia imm. 1 naapertorlugu aalajangiisassaaq.
  Imm. 5. Inunnut imm. 2-4-mi taaneqanngitsuni sulisunut, Nunatta Nakorsaaneqarfia imm. 1 malillugu aalajangiisassaaq
  Imm. 6.  Nunatta Nakorsaaneqarfiata nalunaarummi matumani aalajangersakkat ilaat tamaasaluunniit peqqinnissaqarfimmi katsorsarneqartunut imaluunniit, pissutsit allat peqqinnissakkut sulianut immikkut illuinnartut atuutsillugit, inunnut ataasiakkaanut atuutsinneqassanngitsut aalajangersinnaavaa.
  Imm. 7.  Inuit pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit nakkutigineqartut Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmi pisortaq § 6 imm. 1 malillugu immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.
  Imm. 8.  Nalunaarut eqqartuussivinnut atuutinngilaq.

 

Timmisartumi Kalaallit Nunaannukartussami ilaasunut piumasaqaatit

 

  § 3.  Angalasut marlunnik sinnerlugilluunniit ukiullit piumasaqaatini tulliuttuni ataaseq naammassippassuk aatsaat timmisartumi Kalaallit Nunaannukartussami ilaasinnaatitaapput:
1)  Inuit Kalaallit Nunaanni najugaqartut imm. 2 naapertorlugu najugaqassutsimut aammalu  Covid-19-imik nappaateqannginnermut uppernarsaassapput.
2)  Inuit Kalaallit Nunaanni najugaqanngitsut aamma aqqaneq marlunnik sinnerlugilluunniit ukiullit Covid-19-imut tamakkiisumik akiuussusertissimassapput tamatumunngalu uppernarsaammik aamma Covid-19-imik nappaateqannginnermut uppernarsaammik takutitsisinnaassapput, Akiuussutissanik Europami nakorsaatinik nakkutilliisuniit, European Medicines Agencymit (EMA) akuerisaasunik akiuussusertinnerit taamaallaat akuerisaapput.
3)  Inuit Kalaallit Nunaanni najugaqanngitsut marlunniit 11-illu akornanni ukiullit Covid-19-imik PCR atorlugu nappaateqannginnermut uppernarssaammik takutitsisassapput.
  Imm. 2.  Najugaqartut tassaapput inuit aalajangersimasumik nunatsinni najugaqartut, aalajangersimasumik najugaqalernissaq siunertaralugu maanga nuuttut kiisalu inuit maani nunami piffissami sivisuumi suliartortut.
  Imm. 3.  Nunatsinnut angalasut inummut tunillatsissimasumut qanimut attaveqarsimanermi kingorna tunillatsinnissamut aarlerinartorsiorsimasutut najukkami oqartussanit ilisimatinneqartut Kalaallit Nunaannut aallannginnerminni timmisartumut ikitinnatik sapaatip akunnera ataaseq sioqqullugu Covid-19-imik nappaateqannginnermik uppernarsaatinik marlunnik tulleriinnik takutitsissapput. Misissortinneq siulleq tunillatsissimasumik attaveqareernerup kingorna ullut sisamat qaangiunnerani pissaaq. Misissortinnerup aappaa misissortinnerup siulliup kingorna ullut marluk qaangiunneranni pissaaq.
  Imm. 4.  Covid-19-mut PCR atorlugu tunillatsissimannginnermut uppernarsaat, misissortittup aqqa, qanga misissortissimanerluni aamma misissuisoq pillugu ilisimatitsissutigineqassaaq. Misissortinneq napparsimmavimmi peqqissaavimmiluunniit assigisaanilu Nunat Avannarliit ilaanni, EU-mi, EØS-imi UK-miluunniit ingerlanneqarsimassaaq Kalaallillu Nunaannut aallarnermi ullut marluk (akunnerit 48 tiimit) sinnerlugit pisoqaassuseqassanngilaq.
  Imm. 5.   PCR atorlugu Covid-19-imut tunillatsissimannginnermut misiliut, Nunatta Nakorsaaneqarfianiit piumasaqaatit aalajangersakkat naammassissavai.
  Imm. 6.  Nunatta Nakorsaaneqarfia imm. 1-4-mit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.
 
Imm. 7.  Imm. 1-ip maleruarneqarnissaata qulakkeernissaa angallassissummik piginnittup akisussaaffigaa.

 

Umiarsuit umiarsuarnilu ilaasut Kalaallit Nunaannut tikittunut malittarisassat immikkut ittut atuuffii

 

  § 4.  Inuit umiarsuarni Kalaallit Nunaanni talittarfimmut tikittunut ilaasut nunamukartullu nalunaarummi §§ 11, 13 aamma 14 naapertorlugit nunamut tikittutut isigineqassapput, matumani umiarsuaq Kalaallit Nunaannut tikitsinnani ulluni kingullerni 14-ini nunami allami imaluunniit Danmarkimi imaluunniit Savalimmiuni talittarfimmut talissimappat arlaatigulluunniit sumiiffinnit taakkunanit inunnik ikisoqarsimappat.
   Imm. 2.  Inuit umiarsuarmut ilaasut umiarsuup Kalaallit Nunaanni tulaqqanerani nunameersunik 2 meterit ataallugit qanitsigalutik attaveqateqassagunik § 10 naapertorlugu qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqarnissaat piumasaqaataavoq.
  Imm. 3.  Umiarsuit nunatsinnukartigatik ulluni 14-ini kingullerni nunani allani, Danmarkimi, Savalimmiuniluunniit tulaqqasimanngippata allatulluunniit iliornikkut sumiiffinnit taakkunanit ilaasunik ikiffigineqarsimanngippata, taava inuit umiarsuarni ilaasut Covid-19-imik tunillanneqarsimanngitsutut naatsorsuutigineqassapput, inulli nappaammut ersiuteqarpat tamanna naatsorsuutigineqassanngilaq. Umiarsuaq ilaasullu nunat tamalaat akornanni angalaartut pillugit aalajangersakkanut ilaatinneqarput.

 

  § 5.  Umiarsuit ilaasartaatit, taakkununnga ilanngullugit umiarsuit takornarianik angallassissutit, Danmarkimi Savalimmiuniluunniit tulaqqasimappata arlaatigulluunniit ilaasunik ikiffigineqarsimappata nunatsinnukartigatik ulluni kingullerni 14-ini nunat allat umiarsualiviini tulaqqasimappata Nunatsinnut tulassinnaanngillat. Inerteqqut nunap immikkoortuanut tamarmut atuuppoq, matumanilu imartamut, taamaattoq nunat tamalaat akornanni pisussaaffiit ataqqillugit. Oqaaseqatigiinni siullermi aappaanilu taaneqartup naammassinninnissaa angallatip piginnittuata akisussaaffigaa.
  Imm. 2.  Nunatsinni Nakorsaaneqarfik imm. 1-imik immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Imm. 1-imi inerteqqut apeqqutaatinnagu, imm. 2 naapertorlugu umiarsuarnut immikkut akuersissuteqanngitsunut inerteqqutaanngilaq:
1) Tulannermi teknikkitaa, matumani inuttat, ilaasut nunamut niunatik avataaneersunilluunniit ikisoqanngitsoq aamma
2)  umiarsuarmi ajornartoornermi, motorip ajutoornerani, ikuallattoornermi assingusumilluunniit pinasuartumik pisoqarnerni tulakkasuarneq.
  Imm. 4.  Imm. 1 umiarsuarnut aalajangersimasumik aqquteqarlutik Nunatta umiarsualiviinut tulattartunut taakkunanngalu avalattartunut atuutinngilaq.

 

Nunap killeqarfiata iluani angalanermi piumasaqataatit

 

  § 6.  Inuit sumiiffinniit nunap killeqarfiata iluani illoqarfimmit/nunaqarfimmiit illoqarfimmut/nunaqarfimmut, Covid-19-imut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanermik imaluunniit Covid-19-imut tunillatsissimannginnermik uppernarsaammik takutitsisinnaassapput.
  Imm. 2.    Inuit tullinnguuttut makku imm. 1-imi piumasaqaatinut ilaatinneqanngillat:
1)  Inuit marluk inorlugit ukiullit.
2)  Inuit Covid-19-imut illoqarfinni nunaqarfinniluunniit aallannginnerminni misissortinnissamut periarfissaqanngitsut, taamaattorli takuuk §§ 7,8 aamma 9.
3) Inuit nunatta iluani angalariarlutik nunatta avataanut ingerlaqqinnginnerminni akunnillutik meqqaartussat. 
   Imm. 3.  Imm. 1-ip maleruarneqarnissaata qulakkeernissaa angallassissummik piginnittup akisussaaffigaa.

 

  § 7.  Inuit § 6, imm. 2-mi nr. 2-mi pineqartut Covid-19-imik tunillanneqarsimannginnertik uppernarsaqqaarnagu aaqqissuussinernut, nalliuttorsiornernut, sammisaqartitsinernut assigisaannulluunniit peqataaqqusaanngillat. Matumani illup iluani, silami, pisortat inuillu katersuuttarneri, aaqqissuussinerit pisussallu il.il. pineqarput.
  Imm. 2.  Pisortat suliffeqarfiutaanni assigisaanilu isersimanermut, inuit inatsisitigullu pisussaatitaasut pisinnaatitaasullu tamanut ammasuni isersimanermut aamma pisortat namminersortullu utoqqarnik paaqqinnittarfiinut napparsimavinnulluunniit isersimanermut imm. 1-imi inerteqqut aamma atuutsinneqassaaq. Taamaattorli qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit atorlugit Covid-19-imut napparsimavinni misissortinnissaq, ulluinnarni nioqqutissanik pisiniarnissaq allallu pisariaqavissut allanit isumagineqarsinnaanngitsut isumaginissaat akuerineqarput.
  Imm. 3.  Peqataasut taamaallaat inoqutigiiuppata inissiamut imm. 1 atuutissanngilaq.
  Imm. 4.  Immikkoortut 1 aamma 2 katersuunnernut politikikkut allatulluunniit isummersornissamik siunertalinnut atuutinngillat.

 

  § 8.  Inuit § 6, imm. 2-mi nr. 2 pineqartut tikiffissaminut tikereerunik Covid-19-imut misissortissinnaassapput, taamaattorli § 9 takuuk.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi misissortinneq pineqartoq nappaateqannginnermik uppernarsaappat inuk pineqartoq Covid-19-imik tunillanneqarsimanngitsutut isigineqassaaq.
  Imm. 3.  Misissuinermi nappaammik nassaartoqarpat Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup Peqqinnissaqarfiullu innersuussutaat malinneqassapput.
  Imm. 4. Inuk Covid-19-imik nappaammut misissortinngippat § 7-mi inerteqqut Kalaallit Nunaannut tikinnermiit ulluni 14-ini atuutissaaq. Inuk Kalaallit Nunaannut tikinnerminit ullut 14-it sinnerlugit Covid-19-imik nappaateqarnermut ersiuteqarsimanngikkuni Covid-19-imik tunillanneqarsimanngitsutut naatsorsuutigineqassaaq.

 

  § 9.  Inuit § 6, imm. 2, nr. 2-mi pineqartut, illoqarfinnut imaluunniit nunaqarfinnut tikittut, Covid-19-imullu misissortinnissamut periarfissaqanngitsut, § 7 naapertorlugu tikinnermiit ulluni 14-ini killilersuut atuuppoq.
  Imm. 2.  Angalasoq tikinnerminit ullut 14-it qaangernerini Covid-19-imik nappaateqarnermut ersiuteqarsimanngikkuni Covid-19-imik tunillanneqarsimanngitsutut naatsorsuutigineqassaaq.

 

Qanermut imaluunnit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat

 

  § 10.  Angalasut aqqaneq-marlunniit ukiullit kiisalu saqisut timmisartumi umiarsuarmilu ingerlaartumi qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqassapput. Piumasaqaatip maleruarnissaa angallatip piginnittuata akisussaaffigaa.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi piumasaqaat inunnut angallassissummi ineeqqaniittunut assigisaaniittunulluunniit aammalu ilaasunut illoqatigisamik saniatigut ilaasunik allanik attaveqarsimanngitsunut atuutsinngilaq.
  Imm. 3.  Inuit tamarmik aqqaneq-marlunnik sinnerlugillu ukiullit mittarfinniittut, aallariartortarfinniittut/tikittarfinniittut assigisaanniittullu qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqassapput. Piumasaqaatip maleruarnissaa inuup akisussaaffigaa.
  Imm. 4.  Pisiniarfinni kiffartuussivinnilu sulisut qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit atunngikkaluarlugit pisiniat sulisullu akornanni plastikimik assiaqutit igalaajusut atorsinnaavaat. Piumasaqaatip maleruarnissaa sulisitsisup akisussaaffigaa.
 Imm. 5.  Qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat ilisimassutsimik annikillisimasunut, timikkut tarnikkulluunniit sanngiitsunut, allamilluunniit peqquteqarlutik qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqarsinnaanngitsunut atuutinngilaq.
 Imm. 6.  Qanorluunniit immikkoortuni 1-imi 3-miluunniit allaqqasoqaraluarpat, peqqutissaqarluarpat qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit ilaannakortumik tamakkiisumilluunniit peeqqaneqarallarsinnaapput, assersuutigalugu:
1)  Piffissami sivikitsumi nerinermi imaluunniit imernermi, tamanna angallammi, mittarfiup illorsuartaanni assigisaannilu inerteqqutaanngippat.
2)  Nakorsaatitornermi.
3)  Qarngit aalaneratigut atuaasartumik oqaloqateqarnermi.
4)  Qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit anersaartorniarnermut ajoqutaappata ipianngulersitsippataluunniit.
5)  Politiit kinaassutsimik uppernarsaaneranni.

 

  § 11.  Kalaallit Nunaannut angalasut aqqaneq-marlunnik sinnerlugillu ukiullit nunatsinnut tikinnerminnit qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqartassapput:
1)  timmisartoqarfimmiit, umiarsualivimmiit assigisaannilu pingaarnertut najugarisaminnut angalanerminni,
2)  2 meterit ataallugit inunnut allanut qanitsigalutik pingaarnertut najugarisaminnit Covid-19-imut misissuivimmukarnerminni, aammalu
3)  pingaarnertut najugarisami avataaniikkunik inunnullu allanut attaveqarfiusuni 2 meterit ataallugit qanitsigissagunik.
  Imm. 2.  Qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqarnissamut piumasaqaat inuup Covid-19-imik tunillatsissimanngitsutut naatsorsuutigineqalernissaata tungaanut atuutissaaq, § 14, imm. 4 imaluunniit 6 takukkit. Piumasaqaat taanna § 15 naapertorlugu nunatsinnut angalasunut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasunut atuutinngilaq.
  Imm. 3.  Qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat ilisimassutsimik annikillisimasunut, timikkut tarnikkulluunniit sanngiitsunut, allamilluunniit peqquteqarlutik qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqarsinnaanngitsunut atuutinngilaq.
 Imm. 4.  Qanorluunniit immikkoortuni 1-imi 2-miluunniit allaqqasoqaraluarpat, peqqutissaqarluarpat qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit ilaannakortumik tamakkiisumilluunniit peeqqaneqarallarsinnaapput, tamatumunnga ataani allaqqasut ilanngullugit:
1)  Piffissami sivikitsumi nerinermi imaluunniit imernermi, tamanna angallammi, sumiiffimmi assigisaannilu inerteqqutaanngikkuni.
2)  Nakorsaatitornermi.
3)  Qarngit aalaneratigut atuaasartumik oqaloqateqarnermi.
4)  Qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit anersaartorniarnermut ajoqutaappata ipianngulersitsippataluunniit.
5)  Politiit kinaassutsimik uppernarsaaneranni.

 

  § 12.  Qanermut assiaqutit tassaapput qanermut qinngamullu assiaqutit ataasiartakkat imaluunniit annoraaminermik sanaat allunaasamillu tasisartumilluunniit siutinut ikkuttartut imaluunniit niaqqup tunuatungaani qilertartut kiinnamullu attuumasut.
  Imm. 2. Kiinnamut assiaqutitut tassaapput isinut, qanermut qingamullu assiaqutit plastikimik sanaat kiinnamut attuumanngitsut.

 

Kalaallit Nunaannut tikereernermi malitassat

 

  § 13.  Angalasut timmisartukkut Kalaallit Nunaannut tikittut Covid-19-imik tunillanneqarsimannginnertik uppernarsaqqaarnagu aaqqissuussanut, nalliuttorsiornernut, sammisaqartitsinernut assigisaanulluunniit peqataaqqusaanngillat. Matumani illup iluani, silami, pisortat inuillu katersuuttarneri, aaqqissuussinerit pisussallu il.il. ilaatinneqarput.
  Imm. 2.  Tamakkiisumik akiuussusertereersimasut uppernarsaammik takussutissamik tigummiaqartut Covid-19-imik tunillatsissimanngitsutut naatsorsuuneqassapput.
  Imm. 3.  Imm. 1-imi inerteqqut pisortat suliffeqarfiutaanni assigisaanilu isersimanermut, inuit inatsisitigullu pisussaatitaasut pisinnaatitaasullu tamanut ammasuni isersimanermut aamma pisortat namminersortullu utoqqarnik paaqqinnittarfiinut napparsimavinnulluunniit isersimanermut inerteqqut aamma atuutsinneqassaaq. Taamaattorli qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit atorlugit Covid-19-imut misissortinnissaq, ulluinnarni nioqqutissanik pisiniarnissaq allallu pisariaqavissut allanit isumagineqarsinnaanngitsut isumaginissaat akuerineqarput.
  Imm. 4.  Peqataasut taamaallaat inoqutigiiuppata imm. 1 inissiamut atuutissanngilaq.
  Imm. 5.  Immikkoortut 1 aamma 3 katersuunnernut politikikkut allatulluunniit isummersornissamik siunertalinnut atuutinngillat.

 

  § 14.  Nunatsinnut angalasut Kalaallit Nunaannut tikereernerup kingorna ullut tallimassaanni kingusinnerusukkulluunniit Covid-19-imut misissortissinnaapput, taamaattorli imm. 2 aamma 3 takukkit.
  Imm. 2.  Nunatsinnut angalasut Covid-19-imut akiuussutissamik tamakkiisumik kapitissimasut Kalaallit Nunaannut tikinnermi kingorna misissortissanngillat. Taamaakkaluartoq angalasoq aperineqaruni akiuussutissamik kapitissimanini uppernarsassavaa. Angalasup akiuussutissamik kapitissimanini uppernarsarsinnaanngikkuniuk, angalasup inunnut akiuussutissamik kapitissimanngitsunut malittarisassat maleruassavai.
  Imm. 3.  Meeqqat marluk inorlugit ukiullit piumasaqaammi imm. 1-imi aamma 6-imi ilaatinneqanngillat.
  Imm. 4.  Imm. 1-imi misissortinneq pineqartoq nappaateqannginnermik uppernarsaappat inuk pineqartoq Covid-19-imik tunillanneqarsimanngitsutut isigineqassaaq.
  Imm. 5.  Misissuinermi nappaammik nassaartoqarpat Nunatta Nakorsaaneqarfiata Peqqinnissaqarfiullu innersuussutaat malinneqassapput.
  Imm. 6  Inuk Covid-19-imik nappaateqarnermut misissortinngippat § 13-mi inerteqqussut Kalaallit Nunaannut tikinnermiit ulluni 14-ini atuutissaaq. Inuk Kalaallit Nunaannut tikinnerminit ullut 14-it sinnerlugit Covid-19-imik nappaateqarnermut ersiuteqarsimanngikkuni Covid-19-imik tunillanneqarsimanngitsutut naatsorsuutigineqassaaq.

 

  § 15.  Inuk Covid-19-imut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqassaaq inuup akiuussuserneqarsimanerup kingorna ullut 14-it qaangiunneranni tamanna uppernarsarsinnaappagu.
  Imm. 2.  Nunatta Nakorsaaneqarfiata akiuussuserneqarsimanermut uppernarsaatit sorliit akuerisaanersut aalajangissavai.

 

Pingaartumik inunnut Covid-19-imik siusinnerusukkut tunillatsinnikunut

 

  § 16.  Inunnut siusinnerusukkut Covid-19-imik tunillatsinnikuusimasunut PCR-ilu atorlugu misissortinnikkut Covid-19-imik tunillatsissimanerminnik uppernarsaasinnaasunut, piffissami uppernarsaatip atorneqarnerani minnerpaamik ullunik 14-inik annerpaamillu sapaatit akunnerinik aqqaneq-marlunnik pisoqaassusilimmik uppernarsaasinnaasunut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasunut malittarisassat atuuttut assingi atuutsinneqarput.
  Imm. 2.  Inunnut siusinnerusukkut Covid-19-imik tunillatsinnikuusimasunut tikinnerminnilu PCR atorlugu misissortereernermikkut Covid-19-imik tunillatsissimanerminnillu minnerpaamik ulluni 14-ini annerpaamik sapaatit akunnerini 12-inik pisoqaassusilinnik uppernarsaasinnaasunut, Covid-19-imik nappaateqannginnermut uppernarsaanermik piumasaqaat atuutinngilaq.
  Imm. 3.  Uppernarsaat suna uppernarsaatitut akuerisatut atorneqassanersoq Nunatta Nakorsaaneqarfiata aalajangersinnaavaa.

 

  § 17.  Covid-19-imut uppernarsaatitut akuerisaq PCR - imaluunnit antigentest atorlugu tunillatsissimannginnermut uppernarsaatitut paasineqassaaq, tamanna peqqinnissaqarfimmiit imaluunniit peqqinnissaqarfik sinnerlugu imaluunniit inuit inatsisitigullu pisussaatitaasut pisinnaatitaasullu Nunatta Nakorsaaneqarfianit akuersissummik tigusaqarnikumit misissorneqarsimassaaq, annerpaamillu 48 tiiminik pisoqaassuseqassalluni.

 

Inuit pillugit paasissutissanik suliarinninnerit

 

  § 18.  Nalunaarut una naapertorlugu inuup akiuussuserneqarsimaneranut inissisimaffia uppernarsarniarlugu inuit pillugit paasissutissanik suliarinnittoqarsinnaavoq.

 

Pineqaatissiissuteqartarneq

 

  § 19.  § 3, imm. 1 aamma 7, § 4, imm. 2 § 5, imm. 1, § 6, imm. 1 aamma 3, § 7, imm. 1 aamma 2, § 8, imm. 1, 3 aamma 4, § 9, § 10, imm. 1, 3 aamma 4, § 11, imm. 4, imm. 1 aamma § 13, imm. 1 aamma 3-mik unioqqutitsisoq pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissinneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (inatsisitigut pisussaatitaasut pisinnaatitaasullu) pinerluttulerinermik inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat malillugit pinerluttulerineq pillugu inatsiseqartitsinikkut akisussaatinneqarlutik pineqaatissinneqarsinnaapput.

 

Atuutilersitsinermut atorunnaarsitsinermullu aalajangersakkat

 

  § 20.  Nalunaarut 5. januar 2021-mi atuutilissaaq.
  Imm. 2.   Nalunaarut malillugu killilersuinerit, inerteqquteqarnerit, peqqusinerit il.il. 5. apriilip 2022 ilanngullugu atuutissapput.

 

Inatsimmi allami allannguutit

 

  § 21.  Kalaallit Nunaannut nunatsinnilu angalanermi piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni uku allanngortinneqarput: 
1)  § 21, imm. 3-mi ”6. marts 2022”-mit ”4. januar 2022”-mut allanngortinneqarpoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 4. januar 2022

 

 

 

Kirsten Fencker
Peqqinnissamut Naalakkersuisoq

 

 

 

/ Aka Olesen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk