Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaannut nr. 20-mut, 12. november 2001-imeersumut ilanngussap 1-ip allanngortinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 16, 13. september 2006-imeersoq Atuussimasoq (Historisk)

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20-mi, 12. november 2001-imeersumi, § 2, imm. 2 naapertorlugu aalajangersarneqarput:

 

§ 1. Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaannut ilanngussaq 1-imi allattorsimaffik A-mut Svær Akut Respiratorisk syndrom (SARS) ilanngunneqarpoq.
Imm. 2. Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni ilanngussaq 1-imi allattorsimaffik B-mut Verotoxin producerende Escherichia Coli (VTEC) aamma Methicillin resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) ilanngunneqarput.
Imm. 3. Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaannut ilanngussaq 1 matuma kingorna nalunaarummut matumunnga ilanngussaq 1-itut oqaasertalerneqarpoq.

§ 2. Nalunaarut ulloq 1. november 2006 atuutilerpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 13. september 2006
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal


Ilanngussaq 1

Allattorsimaffik A

Nappaatit makku nappaatinut nalinginnaasumik ulorianartunut ilaapput:

Qallunaatut taaguut Latiinerisut taaguut Nunat tamalaat akornanni

Kopper Variola Smallpox
Plettyfus Typhus exanthematicus Typhus fever
Tilbagefaldsfeber Febris recurrens Relapsing fever
Pest Pestis Plague
Spedalskhed Lepra Leprosy
Marburg-sygdom Marburg virus disease
Lassa-feber Lassa fever
Ebola-sygdom Ebola virus disease
Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS) Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

 

Allattorsimaffik B

Nappaatit makku nappaatinut tunillaassortunut allanut ilaapput:

Qallunaatut taaguut Latiinerisut taaguut Nunat tamalaat akornanni

Kolera Colera asiatica Cholera
Tyfus Febris typhoidea Typhoid fever
Paratyfus Febris paratyphoidea Paratyphoid fever
Salmonella infektioner Salmonellosis Salmonellosis
Bacillær dysenteri Dysenteria bacterialis Shigellosis
Polio Poliomyelitis anterior acuta Poliomyelitis
Meningokok-meningitis Meningitis cerebrospinalis epidemica Meningococcal meningitis
Meningokok-sepsis Sepsis meningococcica Meningococcal septicemia
Tuberkulose Tuberculosis Tuberculosis
Epidemisk gulsot Hepatitis epidemica Hepatitis A
Verotoxin-producerende Escherichia Coli (VTEC) Verotoxin-producing Escherichia Coli (VTEC)
Methicillin-resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Methicillin resistant Staphylococcus Aureus
Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk