Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 29, 17. november 2017-imeersoq

Kapitali 1
Aalajangersakkat nalinginnaasut

  § 1.  Kommunip susassaqarfiini kommunalbestyrelse aqutsisuuvoq.
  Imm 2.  Kommunalbestyrelsip kommunip aqunneqarnera, taamatuttaaq borgmesterip suliassaqarfii, pillugit malittarisassat erseqqinnerusut aqutsinermut ileqqoreqqusami aalajangersassavai. Aqutsinermut ileqqoreqqusassamut taamatullu aqutsinermut ileqqoreqqusamut allannguutissatut siunnersuutit kommunalbestyrelsimit minnerpaamik ullunik 14-inik akuttussuseqartumik marloriarlugit suliarineqassapput.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip suleriaasissani nammineq aalajangersassavai.
  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsip kommunimi aqutsinermut ileqqoreqqusap suleriaasissamilu assingi Naalakkersuisunut nassiutissavai.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut aqutsinermut ileqqoreqqusamik nalinginnaasunik aamma suleriaasissamut maleruagassamik suliaqassapput, kommunalbestyrelsimi allatut aalajangersaasoqarsimatinnagu malinneqartussaasumik aamma maleruagassat qanoq paasineqarnissaannik nalornisoortoqartillugu tunngavigineqartussanik.

  § 2.  Kommunip ilisarnaataa kommunimi pineqartumi oqartussaasut kisimik atugassaraat. Taamaattoq ilisarnaatip atorneqarnissaanut qinnuteqartoqartillugu pinerit tamaasa allat ilisarnaammik atuisinnaanerannut kommunalbestyrelse akuersisinnaavoq.  Ilisarnaatip aningaasarsiutitut atorneqarnissaanut akuersineq sullissinermut akitsuutitut akiliuteqarnissaq piumasaqaatinngortinneqarsinnaavoq.


Kapitali 2
Kommunalbestyrelse

Kommunalbestyrelsip katitigaanera allallu

  § 3.  Kommunalbestyrelsit kommune Qeqertalimmi, Qeqqata Kommuniani aamma Kommune Kujallermi tamarmik 15-inik ilaasortaqassapput. Avannaata Kommuniani kommunalbestyrelse 17-inik ilaasortaqarpoq. Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelse 19-inik ilaasortaqarpoq.
  Imm. 2.  Ileqquusumik kommunalbestyrelsinut qinersisoqassatillugu kommunalbestyrelsit qinersinissaq sioqqullugu kingusinnerpaamik ukiup siuliata naannginnerani aalajangiisinnaap-put kommune Qeqertalimmi, Qeqqata Kommuniani aamma Kommuni Kujallermi ilaasortat 15-init ikinnerusinnaasut, Avannaata kommuniani 17-init ikinnerusinnaasut aamma Kommuneqarfik Sermersuumi 19-init ikinnerusinnaasut. Ilaasortat amerlassusissaat akunnattuusussaq aqutsinermut malittarisassani aalajangersarneqassaaq.

  § 4.  Kommunalbestyrelsiusimasoq tunuarnerata kingorna kommunalbestyrelse qinigaarlaaq inissitsiterluni ataatsimiissaaq, siusinnerpaamilli maajip aallaqqaataani. Ataatsimiigiaqqusineq allaganngorlugu kommunalbestyrelsimi sivisunerpaamik ilaasortaasimasumit isumagineqassaaq, sivisunerpaamillu ilaasortaasimasut arlaqarpata, taava taakkua angajullersaannit.
  Imm. 2.  Borgmesterimik qinersisoqareernissaanut kommunalbestyrelsip isumaqatigiinniarnera ilaasortamit ataatsimiigiaqqusisimasumit isumagineqassaaq, imaluunniit taanna peqanngippat sivisunerpaamik ilaasortaasimasumit, taakkualu arlaqarpata, angajullersaannit.

  § 5.  Kommunip allaffissornikkut suliassaataasa aaqqissuunneqarnissaat aammalu kommunaldirektørimik atorfinitsitsisarneq soraarsitsisarnerlu kommunalbestyrelsip akisussaaffigai.


Borgmesterimik borgmesterillu tullianik qinersineq

  § 6.  Kommunalbestyrelsip inissitsiterfiusumik ataatsimiinnermini aallaqqaasiullugu borgmesteri akunnerminit qinissavaa.
  Imm. 2.  Ilaasortat najuuttut taasisut affaannit amerlanerusut qinigassanngortittoq qinerpassuk, qinigassanngortittoq borgmesteritut qinigaassaaq. Qinigassanngortittuni amerlanerussuteqartoqanngippat nutaamik qinersisoqaqqissaaq. Qinersineq taanna amerlanerussuteqavinnermik pilersitsinngippat qinigassanngortittut amerlanernit taaneqartut marluk akornanni pingajussaanik qinersisitsisoqassaaq. Qinersinermi taasinerit naligiissimappata qinersineq makitsinikkut aalajangerneqassaaq.
  Imm. 3.  Borgmesterimik qinersisoqareerpat kommunalbestyrelse akunnermini borgmesterip tullianik qinersissaaq, borgmesterip pisinnaannginnerani kingoraartaasartussamik. Qinersineq borgmesterimik qinersinermi maleruagassat atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassaaq, borgmesterinngortumillu qinersineq siulersorneqassalluni imaluunniit taanna pisinnaanngippat ilaasortamit borgmesterimik qinersinermi siulersuisuusimasumit.
  Imm. 4.  Aqutsinermut malittarisassami aalajangersarneqarsinnaavoq kommunalbestyrelse ilaasortami akornanni qinersissasoq borgmesterip tullissaanik siullermik aappaanillu, taaneqartutut tulleriinneqarlutik borgmesterip pisinnaannginnerani kingoraartaasartussanik. § 36, imm. 4. naapertorlugu qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu qinersineq ingerlanneqassaaq.
  Imm. 5.  Borgmesterimik aamma borgmesterip tullianik qinersineq kommunalbestyrelsip piffissami qinigaaffiani atuutissaaq.

  § 7.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kinaluunniit pisussaavoq borgmesterimut imaluunniit borgmesterip tullianut qinerneqarnerminik akuersissalluni.
  Imm. 2.  Qinnuteqartoqarneratigut kommunalbestyrelsip borgmesteri aamma borgmesterip tullia piffissap qinigaaffiup sinnerani atuukkunnaarsissinnaavai.
  Imm. 3.  Borgmesteri imaluunniit borgmesterip tullia akuerineqarluni atorfimminiit tunuarpat, toquppat imaluunniit kommunalbestyrelsimit tunuarpat nutaamik qinersineqassaaq malittarisassat § 6-imiittut naapertorlugit, kommunalbestyrelsip piffissami qinigaaffiata sinnerani atuuttussamik. Borgmesterip tullii marluk qinerneqarsimappata inissaq inuttaaruttoq kommunalbestyrelsimi gruppimit toqqaasimasunit inuttalerneqassaaq.


Kommunalbestyrelsip ataatsimiittarneri, suliamut attuumassuteqarnermi aalajangeeqataasinnaannginneq aammalu peqanngittarneq

  § 8.  Kommunalbestyrelse aalajangiisassaaq qaqugu sumilu ileqquusumik ataatsimiinnerit ingerlanneqartassanersut. Tamanna kommunimi periaaseq naapertorlugu tamanut tusarliunneqartassaaq ukiut naatsorsuuteqarfiit aallartinneri tamaasa, tamannalu pillugu Naalakkersuisut ilisimatinneqassapput.
  Imm. 2.  Ukiuni kommunalbestyrelsimut nutaamik qinersiffiusussani ileqquusumik ataatsimiinnissat ullussaat aalajangersarneqartassapput taamaallaat qaammatip kommunalbestyrelsip atuuttup tunuarfissaata naaneranut. Kommunalbestyrelsip qinigaarlaap inissitsiterluni ataatsimiinnermini ukiup sinnerani ileqquusumik ataatsimiittarnissat ullussaat aalajangersassavai.
  Imm. 3.  Immikkut ittunik ataatsimiinneqartassaaq borgmesterip pisariaqartuutikkaangagu imaluunniit ikinnerpaamik ilaasortat pingajorarterutaasa tamanna piumasarigaangassuk. Borgmesterip aalajangertassavaa immikkut ittumik ataatsimiinnissat qaqugu sumilu pinissaat.  Sapinngisamik sioqqutsisumik kommunimi innuttaasut Naalakkersuisullu nalunaarfigineqassapput.
  Imm. 4.  Borgmesterip sapinngisamik kingusinnerpaamik kommunalbestyrelsip ataatsimiilernissaa ulluinnarnik sisamanik sioqqullugu oqaluuserisassat allassimaffiat kommunalbestyrelsimut ilaasortanut nassiuttassavaa, kiisalu sapinngisamik kingusinnerpaamik ataatsimiinnissaq ullunik pingasunik sioqqullugu suliat paasissutissallu oqaluuserisassani suliassat nalilernissaannut atorneqartussat nassiunneqassapput. Kommunalbestyrelsimut ilaasortat inatsisit naapertorlugit nipangiussisimasussaatitaanermut maleruagassiat killissarititaasa iluanni suliassat kommunalbestyrelsimi oqaaluuserineqartussat inuit kommunalbestyrelsimut ilaasortaanngitsut peqatigalugit misissuataarnissaannut pisinnaatitaapput.
  Imm 5.  Kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani suliassanut oqaluuserineqartussanut takussutissiaq aammalu aalajangiinernut imaqarniliaq, inatsisit naapertorlugit nipangiussisimasussaatitaanermut maleruagassiat killissarititaat killigalugit, kommunit illoqarfiini nunaqarfiinilu tamani sumiiffimmi ataatsimi arlalinniluunniit, kiisalu kommunip nittartagaatigut saqqummiunneqassapput.

  § 9.  Kommunalbestyrelsip ataatsimiinneri tamanut ammasuupput.  Taamaattoq kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavaa suliassat ataasiakkaat matoqqasumik oqaluuserineqarnissaat suliassap qanoq issusia pissutigalugu tamanna pisariaqartinneqaraangat.  Suliassap matoqqasumik oqaluuserineqarnissaanut tunngavissaqarnersoq pillugu apeqqut matoqqasumik oqaluuserineqassaaq tamanna kommunalbestyrelsimit imaluunniit borgmesterimit aalajangerneqarpat.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip inuit kommunimi atorfeqartut akuerisinnaavai suliassat matoqqasumik oqaluuserineqarnerat najuuffigisinnaagaat. Suliassap matoqqasumik oqaluuserineqarnerani inuit allat kommunalbestyrelsip aggeqqusinnaavai suliassap nassuiarneqarnissaa pissutigalugu tamanna kissaatiginarpat.
  Imm. 3.  Nipangiussisimasussaatitaaneq Kalaallit Nunaanni Pinerluttulerinermut inatsit naapertorlugu kommunini matoqqasumik ataatsimiinnerni peqataasunut tamanut atuuppoq.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut sinniisaat pisinnaatitaavoq suliassat matoqqasumik oqaluuserineqarneranni najuutissalluni.

  § 10.  Immikkut allamik aalajangigaqartoqarsimanngippat suliassap akuersissutigineqarnissaani kommunalbestyrelsimi ataasiaannarluni oqaluuserinninneq pisariaqarpoq.

  § 11.  Kommunalbestyrelse aalajangiisinnaassuseqarpoq ikinnerpaamik ilaasortat affaat ataatsimiinnermi najuuppata.  Allamik immikkut aalajangigaqartoqarsimanngippat taasisut amerlanerussuteqarnerisigut aalajangiineqartassaaq.
  Imm. 2.  Ilaasortaq ataatsimiinnermi peqataasinnaavoq oqarasuaatikkut imaluunniit videokonference telefaxiluunniit atorlugu, ilaasortap piumasaqaatit § 15, imm. 1-imi allassimasut naammassisinnaappagit, aammalu sinniisussamik ataatsimiigiaqqusisoqarsinnaappat.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip suleriaatsimini aalajangersarsinnaavaa ataatsimiinnerit oqarasuaatikkut videukkulluunniit kiisalu telefaxikkut ingerlanneqarsinnaasut, taamatullu aamma attaveqaqatigiinnermut periarfissat allat atorneqarsinnaasut.

  § 12.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kinaluunniit qinikkatut sulinerminut atatillugu suliassap aalajangersimasup inaarutaasumik inerneranik kommunip allaffeqarfiani inissisimasumik misissuataarisinnaatitaavoq.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu suliamik takunnikkumanermik piumasaqaat borgmesterimut ingerlatinneqassaaq.
  Imm. 3.  Borgmesterip suliamut tunngasumik takunnissinnaanerup annertussusissaa killilersinnaavaa, suliap suliarineqarnerata tamanna pisariaqartippagu, imaluunniit takunnissinnaatitaaneq pissusissamisuunngitsumik ajornartorsiortitsilersinnaappat.
  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kinaluunniit qinnuteqarnini naapertorlugu suliamut aalajangersimasumut tunngasuni suliap assilineqarnerinik nassinneqarsinnaavoq,  imm. 1-3-mi periarfissamik atuinermini. Kommunalbestyrelsili erseqqinnerusunik maleruagassiorsinnaavoq suliamut tunngasunik paasissutissanik nassinneqarsinnaanermut tunngatillugu, tamanna pisariaqartinneqarpat.

  § 13.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortap kialuunniit kommunip susassaqarfii pillugit apeqqutit suulluunniit kommunalbestyrelsimut saqqummiussinnaavai aammalu tamakku pillugit aalajangiinissanut siunnersuutinik saqqummiussisinnaalluni.  Ataatsimiititaliat borgmesterilu paasissutissanik taassuma piumasaanik, kommunalbestyrelsillu aalajangernissaanut inatsisitigut aalajangersakkat qaqugukkulluunniit malinneqartussaatitaasut pillugit kommunalbestyrelsimut nalunaaruteqassapput.

  § 14.  Ilaasortat ilaat suliassami aalajangersimasumi inuttut ima soqutigisaqartiginersoq suliassaq taanna pillugu kommunalbestyrelsip oqaluuserinninnerani taasineranilu peqataanngitsoortariaqarnersoq kommunalbestyrelsip aalajangiiffigissavaa.
  Imm. 2.  Ilaasortap pissutsinik suliassanilu aalajangersimasuni inuttut soqutigisaqarnini pissutigalugu ataatsimiissutiginninnerni taasinernilu peqataasinnaanerminut nalornisoornartoqartillugu kommunalbestyrelse ilisimatissavaa.
  Imm. 3.  Ilaasortaq suliassamut tunngasumi aalajangeeqataasinnaanngitsutut oqaatigineqartariaqartoq ilimanarsippat ilaasortat pineqartoq qinigassanngorteqatigalugu qinigaasimasut, aamma kattusseqatigiinnit kisimiillutik qinigassanngortissimasut, piumasarisinnaavaat suliassap oqaluuserineqarnissaani pineqartup sinniisussaata peqataatinneqarnissaa.
  Imm. 4.  Kommunalbestyrelse aalajangiissappat ilaasortaq suliassamut attuumassuteqarluni aalajangeeqataasinnaanngitsoq, taassumalu sinniisussaa ataatsimiigiaqquneqanngippat, ilaasortat pineqartumut qinigassanngorteqataasimasut, pineqartorlu kisimiilluni qinigassanngortittuusimappat ilaasortap nammineq piumasarisinnaavaa suliassap tullianik ataatsimiinnissamut kinguartinneqarnissaa. Taamaattoq kinguartitsisoqarsinnaanngilaq ilaasortat najuuttut 2/3-sa tamanna akerlerippassuk, imaluunniit kinguartitsinissap nassatarissappagu piffissarititaasut kommunip malissallugit pisussaaffii qaangerneqassappata.

  § 15.  Ilaasortaq kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaani napparsimanini, naartunini, erninini, meeravissiartaarnini, inuiaqatigiinni sullissisussaatitaalluni pisussaaffiligaanini, inuutissarsiutini assigisaalluunniit pissutigalugit ataatsimeeqataasinnaajunnaarpat ilaasortap pisinnaanngitsup qinigaaqatigisimasaasa, aamma kattusseqatigiinnit kisimiillutik qinigassanngortissimasut, piumasarisinnaavaat sinniisussap ataatsimiigiaqquneqarnissaa. Inissitsiterfiusumik ataatsimiinnermi, imaluunniit aningaasartuutissanut missingersuutit aappassaaneerneqarnerannut atatillugu, sinniisussap ataatsimiigiaqquneqarnissaa piumasarineqarsinnaavoq allamik peqquteqarluni ilaasortaq ataatsimeeqataasinnaanngippat. Qinigassanngorteqatigiinni ilaasortamik qinikkamik ataatsimiigiaqqusinissamik piumasaqaateqartoqarsinnaanngippat sinniisussap nammineq piumasaqaatigisinnaavaa ataatsimiigiaqquneqarnissani.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq imm. 1-imi taagorneqartuni pissuteqarluni qaammatit marluk sinnerlugit suliassanik isumagisaqarnissamik pisinnaanngitsoq, kommunalbestyrelsimut ilaasortaq akissaateqarani sulinngiffeqarallarnissamik qinnuteqassaaq, taamaattorli tak. § 56, imm. 8. Sulinngiffeqarallarnissamik qinnuteqaat borgmesterimut nassiunneqassaaq, qinnuteqaallu imaqassaaq pissutaasutut tunuliaqutaasoq pillugu paasissutissamik aamma taamatut pisinnaanginnermut pissutaasup qanoq sivisutiginissaa naatsorsuutigineqarnersoq. Qinnuteqarnermut atatillugu uppernarsaatit pisariaqartut qinnuteqaammut ilaatinneqassapput imaluunniit borgmesterip taakkuninnga noqqaassuteqarneratigut nassiunneqassapput.  Borgmesterip sinniissussaq kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaanut tulliuttumut siullermut ataatsimiigiaqqussavaa.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip aalajangissavaa ilaasortap sulinngiffeqarallarnissannik qinuteqaataani aamma sinniisussap isernissaanut piumasaqaataasut eqqortinneqarnersut.
  Imm. 4.  Ilaasortap kommunimi pisussaaffini suliareqqissinnaalerpagit sinniisussaq kommunalbestyrelsimit tunuassaaq.
  Imm. 5.  Borgmesterip imaluunniit borgmesterip tulliata sinniisussaa imm. 2-mi maleruagassat naapertorlugit isertinneqarpat, pineqartullu pisinnaanngikkallarnera sivikinnerpaamik qaammatinik sisamanik sivisussuseqarpat § 6-imi maleruagassat malillugit kommunalbestyrelsip toqqassavaa borgmesteritut imaluunniit borgmesterip tulliatut isumagisassanik isumaginnittussaq.

  § 16.  Kommunalbestyrelsip aalajangiineri allanneqassapput aalajangiinernut imaqarniliami ataatsimiinnerit kingornatigut ilaasortanit ataatsimiinnermi najuuttunit atsiorneqartussami. Ilaasortani taakkunani kinaluunniit piumasaqarsinnaavoq isummani allaasoq naatsumik imaqarniliami allanneqaqqullugu, sulianilu pisortatut oqartussaasunut allanut ingerlateqqitassani piumasarisinnaallugu taassuma aamma imaqarniliap imaanik ilisimatinneqarnissaat. Ilaasortap taassuma suliap nassiunneqarnerani suliaq ilaqartissinnaavaa nammineq isummaminut tunngavilersuutigisaminik.
  Imm. 2.  Borgmesterip isumannaassavaa aalajangiinernut imaqarniliap ataatsimiinnermi peqataasunit atsiorneqarnissaa, aamma matoqqasumik ataatsimiinnermi aalajangiiffigineqartut ilanngullugit.
  Imm. 3.  Ilaasortat § 11, imm. 2 naapertorlugu peqataasut atsiorsinnaapput attaveqatigiinnermi teknologii atorlugu.
  Imm. 4.  Imaqarniliap atsiorneqarnerata kingorna kingusinnerpaamik qaammatip ataatsip qaangiunnerani imaqarniliap nuutinnera borgmesterip Naalakkersuisunut nassiutissavaa.


Kapitali 3
Borgmesterip borgmesterillu tulliata sulinerat

  § 17.  Borgmesterip kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissai piareersartassavai kommunalbestyrelsimilu ilaasortat ataatsimiigiaqqusarlugit. Borgmesterip kommunalbestyrelsip ataatsimiinneri taasinerilu siulersortassavai aalajangiisarnerillu imaqarnilianut allattaavinnut allanneqarnissaat isumagissallugu.

  § 18.  Borgmesterip kommunalbestyrelse sinnerlugu suliassat kinguartinneqarsinnaanngitsut imaluunniit nalornisoorutaasinnaanngitsut aalajangiivigisinnaavai.
  Imm. 2.  Borgmesterip kingusinnerpaamik ileqquusumik ataatsimiinnermi tulliuttumi suliat imm. 1 naapertorlugu aalajangiiffigineqartut pillugit kommunalbestyrelse ilisimatittassavaa.

  § 19.  Borgmesterip kommunip ulluinnarni allaffissornikkut aqunneqarnera isumagissavaa, suliassat ataatsimiititalianut ataavartunut ingerlateqqittarlugit, kiisalu suliassat kommunalbestyrelsimit aalajangiiffigisariaqartut aalajangiiffigineqarnissaannut naammattumik qulaajarneqarsimanissaat isumagisarlugu. Borgmesterip suliat suliarineqarnerat nakkutigissavaa, pisariaqartumillu ilitsersuusiornissat aaqqissuutissallugu.
  Imm. 2.  Borgmesterip isumagissavaa aningaasartuuteqartoqaranilu isertitaqartoqassanngitsoq pisariaqartumik akuersissummik peqartoqartinnagu.

  § 20.  Borgmesteri ilaasortaanngikkaluarluni ataatsimiititaliat ataavartut il.il. isumaqatigiinniarneranni peqataasinnaavoq, taaseqataasinnaanani.  Borgmesteri ataatsimiititaliat qaqugu ataatsimiinnissaannik oqaluuserisassallu allassimaffiannik ilisimatinneqartassaaq, aamma ataatsimiinnerit tamarmik imaqarniliorneqarnerata assinganik.
  Imm. 2.  Borgmesterip ataatsimiititaliat marluk amerlanerilluunniit ilaasortaat katersortissinnaavai, suliassani ataatsimut soqutiginaateqartuni oqaloqatigiissuteqarnissaq siunertaralugu.
  Imm. 3.  Borgmesterip suliaq ataatsimiititaliap suliassaqarfiata iluani suliaasoq unitsissinnaavaa, ataatsimiititaliarlu peqqullugu suliaq kinguarsarneqarani kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqassasoq.

  § 21.  Kommunip pigisanik aalaakkaasunik pisineranut tunisineranut, taarsigassarsineranut aammalu qularnaveeqqusiisutut imminut pisussanngortinneri pillugit pappiaqqat borgmesterimit imaluunniit borgmesterip tullianit aammalu inummit kommunalbestyrelsimit piginnaatinneqartumit atsiorneqartassapput.

  § 22.  Suliassat inatsit manna kommunimilu aqutsinermi malittarisassat naapertorlugit borgmesterimut isumagisassanngortinneqartut borgmesterip pisinnaannginnerani borgmesterip tulliata kingoraartaagallarnermini isumagisarilissavai.
  Imm 2.  Borgmesterip tullia kommunalbestyrelsimiit pisussaatinneqarsinnaavoq borgmesterimut paarlattaanissaminut, nalilerneqarpat borgmesteri periarfissaqassanngitsoq akisussaaffimminik minnerpaamik qaammatip ulluini 21-ni ingerlatsinissaminut.

  § 23.  Borgmesteri Inatsisartut inatsisaat una naapertorlugu imaluunniit kommunimi aqutsinermut ileqqoreqqusaq imaluunniit suleriaasissamut maleruaqqusaq naapertorlugit suliassaminik pisussaaffigisaminik suliaqarnissaminut itigartitsippat kommunalbestyrelsip borgmesterip tullia peqqusinnaavaa suliassamik pineqartumik isumaginnissasoq.
  Imm. 2.  Borgmesterip imm. 1-imi suliassanik pineqartunik suliaqarnissaminut ingasattumik arlaleriarluniluunniit ilaginnaaneratigut, kommunalbestyrelse borgmesteri soraarsinniarlugu aalajangiisinnaavoq. Tamatuma kingorna aalajangiinerup atuuttussanngortinneqarnissaata tungaanut borgmesterip tullia borgmesteritut sulissaaq. 
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip borgmesterip soraarsinneqarnissaanik aalajangernera ingerlaannartumik akuersissutigisassanngorlugu Nakkutilliisoqarfimmut nalunaarutigineqassaaq. Aalajangerneq aatsaat atuutilissaaq, Nakkutilliisoqarfimmiit atortussanngortinneqareeruni.
  Imm 4.  Aalajangerneq imm. 3 naapertorlugu ingerlanneqartoq eqqartuussivinnut suliassanngortinneqarsinnaanngilaq.


Kapitali 4
Ataatsimiititaliat ilaalu ilanngullugit

Aningaassaqarnermut ataatsimiititaliaq

  § 24.  Kommunimi suliassaatit isumagineqarnissaat siunertaralugu kommunalbestyrelse aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamik pilersitsissaaq.
  Imm. 2.  Borgmesteri aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami siulittaasuuvoq. Ilaasortat sinneri kommunalbestyrelsimut ilaasortat akornannit qinerneqassapput.
  Imm. 3.  Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami ilaasortat akunnattumik amerlassuseqassapput aamma kommunalbestyrelsimut ilaasortat affaat qaangersimassanngilaat. Ilaasortanut tamanut, taamaallaat borgmesteri pinnagu, sinniisussanik qinersisoqassaaq, taakkualu ilaasortaasut najuussinnaannginneranni ataatsimeeqataasinnaanngorlugit ataatsimiigiaqquneqartassapput.
  Imm. 4.  Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami ilaasortassanik qinersisoqartassaaq borgmesterimik borgmesterillu tullianik (borgmesterip tulliinik) qinersisoqareernerani. Qinigaaneq kommunalbestyrelsip piffissamut qinigaaffianut atuuppoq.

  § 25.  Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap suliassai tassaapput:
1) Kommunip iluani suliassaqarfinni tamani aningaasaqarnikkut allaffissornikkullu ingerlatsinermi nakkutilliisuuneq.  Suliani taakkunani aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap oqaaseqaataa piumaneqartassaaq, suliap kommunalbestyrelsimut aalajangiiffigisassanngorlugu saqqummiunneqannginnerani.
2) Akissarsianut sulisoqarnermullu tunngasuni suliassanik tamakkiisumik isumaginninneq, tassunga ilaallutik kommunimi sulisorisanik atorfinititsisarneq soraarsitsisarnerlu, taamaallaat kommunaldirektørimik atorfinititsisarneq soraarsitsisarnerlu pinnagit, suliaq taanna kommunalbestyrelsimit isumagineqartussaammat.
3) Suliat kommunip aningaasaqarneranut naatsorsuuserineranullu attuumassuteqartut.
4) Aningaasaqarnermik pilersaarusiornermut, ataatsimiititaliat ataavartut kommunalbestyrelsimut inassuteqartarnerannut pituttuisunik, nalinginnaasumik tunngavissiorneq
5) Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap isumagissavaa ataqatigiissaassalluguluunniit kommunip immikkoortunut pilersaarusiornera, ataatsimut atorneqartussanik pilersaarusiornermut maleruagassiornermigut paasissutissallu qanoq annertussuseqarnissaannut aalajangersaanermigut.
  Imm. 2.  Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap aamma kommunip ingerlatsiviisa allat aqunneqarnerat isumagisarisinnaavaa. Kommunip ingerlatsiviisa allat aqunneqarnerannik aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq isumaginnittuussappat, aqutsinermut maleruagassani aalajangersarneqarsinnaavoq aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq suliaasut naapertorlugit taaguuteqartinneqassasoq.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortat aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami ilaasortaanngitsut pisinnaatitaapput ataatsimiititaliap ukiumut pilersaarusiorfiusumut missingersuusiorfiusunullu aningaasartuutissanut missingersuusiaasa inaarutaasumik suliarineqarneranni oqaaseqarsinnaanatik peqataanissaminnut.
  Imm. 4.  Aalajangiinernut imaqarniliat § 16 naapertorlugu maleruagassat aningaasaqarnermut ataatsimiititaliat sulineranni malinneqassapput. Aalajangiinermut imaqarniliaq ataatsimiinnermi peqataasunit atsiorneqarnissaa Naalakkersuisunullu nassiunneqarnissaa borgmesterip qulakkiissavaa.


Ataatsimiititaliat ataavartut

  § 26.  Kommunalbestyrelse aammattaaq ataatsimiititalianik ataavartunik pilersitsisinnaavoq, taakkualu katitigaanissaat suliassaallu aqutsinermut ileqqoreqqusami aalajangersarneqassaaq.
  Imm. 2.  Ataatsimiititaliani ataavartuni ilaasortat akunnattumik amerlassuseqassapput,  taakkulu kommunalbestyrelsillu ilaasortaasa affaannit amerlanerusinnaanngillat. Ataatsimiititaliani ataavartuni ilaasortat kommunalbestyrelsimut ilaasortat akornanni qinerneqassapput, aammalu ilaasortat tamarmik immikkut sinniisissaannik, ataatsimiititaliami ilaasortanik nalinginnaasunik ilaajunnaartoqartillugu ataatsimiititaliamut ataatsimiigiartussatut aggersarneqarsinnaasunik toqqaasoqassaaq.
  Imm. 3.  Ataatsimiititalianut ataavartunut ilaasortassanik qinersineq aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamik qinersereernerup kingorna ingerlanneqartassaaq. Qinigaaneq kommunalbestyrelsip piffissamut qinigaaffianut atuuppoq.

  § 27.  Ataatsimiititaliat ataavartut siulittaasussatik namminneq qinertassavaat. Ataatsimiititaliami ataavartumi ilaasortaq kinaluunniit pisussaavoq siulittaasutut qinigaanini akuerissallugu. Ataatsimiititaliami siulittaasup ataatsimiititaliap ataavartut ataatsimiinnissai piareersartassavai, ataatsimiigiaqqusisassalluni ataatsimiinnerit siulersortassallugit ataatsimiinnernilu aalajangiinerit aalajangiinernut imaqarniliamut allanneqarnissaat akisussaaffigalugu.
  Imm. 2.  Siulittaasup ataatsimiititaliaq sinnerlugu suliassat kinguartinneqarsinnaanngitsut imaluunniit nalornisoorutaasinnaanngitsut aalajangiivigisinnaavai. Suliassani inatsisiliornikkut ataatsimiititaliamut suliassanngortitaasimanngitsuni kinguartinneqarsinnaanngitsunili ataatsimiititaliami siulittaasup aalajangiitinnani borgmesteri ilisimatittassavaa. 
  Imm. 3.  Ataatsimiititaliami ilaasortap kialuunniit siulittaasup sulinera pillugu apeqqutit suugaluartulluunniit ataatsimiititaliamut suliassanngortissinnaavai, siulittaasullu ataatsimiititaliaq nassuiaatinik piumasaanik nalunaarfigissavaa. Siulittaasoq sutigut tamatigut ataatsimiititaliap aalajangiinerinut maleruuttussaavoq.

  § 28.  Ataatsimiititaliat ataavartut sulinertik ataatsimiinnerminni ingerlattassavaat. Ataatsimiititaliat ataavartut aalajangiisinnaassuseqartarput ilaasortat minnerpaamik affaat ataatsimiinnermi peqataagaangata. Ataatsimiititaliat ataavartut ilaasortamit piumasaqartoqarnera tunngavigalugu aalajangersinnaapput ilaasortaq nalunaarasuartaatitigut attaveqatigiinnermut atortut atorlugit ataatsimiinnermi peqataasinnaappat.
  Imm. 2.  Ataatsimiititaliat ataavartut sulinerminni suleriaasissatut maleruagassartik namminneq aalajangersartarpaat.
  Imm. 3.  § 16 naapertorlugu aalajangiinernik imaqarniliat pillugit malittarisassat, taamatuttaaq ataatsimiititalianut ataavartunut atuutissapput. Ataatsimiititaliani ataavartuni siulittaasut isumannaartassavaat aalajangiinernut imaqarniliat ataatsimeeqataasunit atsiorneqartarnissaat, Naalakkersuisunullu nassiunneqarnissaat.
  Imm. 4.  Ataatsimiititaliani ataavartuni allattoqarnikkut suliassat isumagineqarnissaat siunertaralugu inuit kommunimi atorfeqartinneqartut ataatsimiititaliat ataavartut ataatsimiinnerinut najuussinnaapput. Ataatsimiititaliani ataavartuni aalajangerneqarsinnaavoq inuit allat, tassunga ilanngullugit kommunalbestyrelsimut ilaasortat ataatsimiititaliap isumaqatigiinniarnerani alaatsinaattuusinnaasut, tamanna kissaatigineqarpat suliap ersarissaavigineqarnissaanut atatillugu.
  Imm. 5.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kinaluunniit, nipangiussisimasussaatitaaneq pillugu inatsisiliornikkut maleruagassat killissarititaat killigalugit, qinnuteqareernermigut pisinnaatitaavoq oqaluuserisassat allattorsimaffiinik aamma aalajangiinernut imaqarniliat allattorsimaffiinik ataatsimiititaliani ilaasortaaffiginngisaraluamini ilaasortaanut nassiunneqartartunik, aammalu qinnuteqareernikkut ataasiakkaatigut suliassanut tunngasunik ataatsimiititaliami ilaasortanut nassiunneqartut assigisaannik nassinneqarnissaminut.

  § 29.  Ataatsimiititaliat ataavartut suliassaraat imminnut suliakkiissutigineqartut ukiumoortumik aningaasanut missingersuusiap akuerineqarsimasup iluani aammalu kommunalbestyrelsip akuersissutigisimasai allat naapertorlugit. Ataatsimiititaliat ataavartut aningaasanik atuinerit aningaasat akuerineqarsimasunit nikingannginnissaat nakkutigissavaat aammalu aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq aqqutigalugu kommunalbestyrelsimut siunnersuuteqassallutik aningaasat ilassutissatut akuersissutissat kissaatiginartutut pisariaqartutulluunniit isumaqarfiginarpata.
  Imm. 2.  Iliuusissat ataatsimiititaliamut allamut annertuumik pingaaruteqartut aallartinneqannginneranni ataatsimiititaliap ataavartup pisariaqartitsineq tunngavigalugu borgmesteri akuutillugu, tak. § 20, imm. 2, ataatsimiititaliaq pineqartoq isumaqatiginiassavaa.
  Imm. 3.  Ataatsimiititaliat ataavartut aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit piumaffigineqarlutik ataatsimiititaliallu taassuma piffissaliussaata iluani ukiumoortumik aningaasanut missingersuusiassamut aammalu ukiunut tulliinut arlalinnut aningaasanut missingersuusiat ilanngutassatik saqqummiutissavaat.

  § 30.  Ataatsimiititaliami ilaasortap kialuunniit aalajangiinerup piviusunngortinneqarnissaa unitsissinnaavaa ataatsimiinnermi oqaaseqaruni suliassap kommunalbestyrelsimut tamarmiusumut saqqummiunneqarnissaa kissaatigigini.


Ataatsimiititaliat, isumalioqatigiissitat il.il

  § 31.  Ataatsimiititalianut, isumalioqatigiissitanut, siulersuisunut taamaaqataannullu kommunalbestyrelsip aalajangersakkat allat naapertorlugit sinniisoqarfigisassaanut ilaasortassat kommunalbestyrelsip qinissavai.
  Imm. 2.  Ataatsimiititalianut il.il. ilaasortassanik qinersineq ataatsimiititalianut ataavartunut qinersinerup kingorna ingerlanneqartassaaq. Qinigaaneq kommunalbestyrelsip piffissamut qinigaaffianut atuuppoq. 
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip aalajangiussinnaavaa ataatsimiititaliani il.il. imm. 1-imi taaneqartuni kommunalbestyrelsimi ilaasortaanngitsunik sinniisunik allanik toqqaasoqarnissaa, inatsisini allani immikkut ittumik taamaaliorsinnaatitsisoqarpat aamma suliassanik allanik isumaginnittoqarsinnaatitaappat, kommunabestyrelsimit suliassatut tunniussanik.

  § 32.  Kommunalbestyrelse kommunerisami illoqarfinnut tamanut najukkami ataatsimiititaliamik pilersitsissaaq.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse najukkami ataatsimiititalianut qinersinissaq pillugu maleruagassiussaaq, aamma aalajangissavaa qanoq annertutigisumik peqatigiiffiit, matumanilu politikkikkut partiit aamma kattusseqatigiit imaluunniit allat qanoq aalajangiitigisinnaassanersut, najukkami ataatsimiititaliamut ilaasortassatut kikkut qiningassanngortissallugit imaluunniit kikkut najukkami ataatsimiititaliap ataatsimiinneranut alaatsinaattutut peqataasinnaassanersut innersuutissallugit.
  Imm. 3.  Najukkani ataatsimiititaliat kommunalbestyrelsip suliakkiineratigut aalajangersimasunik suliaqartarsinnaapput.
  Imm. 4.  Kommunalbestyrelse aningaasanik atugassanngortitsissaaq najukkani ataatsimiititaliat atorsinnaasaannik. Aningaasat tamanik tusarniaanernut, kultureqarnermut, timersornermut inuiaqatigiinnilu sulissutigineqartunut atorneqartassapput.
  Imm. 5.  Najukkani ataatsimiititaliat kommunalbestyrelsimut, aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut imaluunniit ataatsimiititalianut ataavartunut siunnersuisartuusinnaapput.
  Imm. 6.  Kommunalbestyrelse najukkani ataatsimiititaliat sulinerannut malittarisassanik aalajangersaassaaq, taamatuttaaq imaqarniliortartussaatitaaneq, naatsorsuusiortussaatitaaneq aamma missingersuutinut tunngatillugu atugassanngortitsinernik akuersissuteqartarnerit pillugit.
  Imm. 7.  Najukkami ataatsimiititaliami ilaasortanut, kommunalbestyrelsimut ilaasortaanngitsunut, kommunalbestyrelse aalajangersimasumik angissusilikkamik aningaasarsiaqartitsisinnaavoq. Aningaasarsiaritinneqartussat tunniunneqarsinnaapput Naalakkersuisut aalajangersagaat tak. § 56, imm. 6 malillugu amerlanerpaaffiliussat sippornagit.
  Imm. 8.  Kommunalbestyrelsimut, aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami imaluunniit ataatsimiititaliani ataavartuni suliassat suliarineqarnerannut atatillugu immikkut ilisimasaqartut aamma paasisimasallit imaluunniit immikkut ittunik soqutigisallit ilaatinneqartarnissaat siunertaralugu kommunalbestyrelse ataatsimiititalianik immikkut ittunik pilersitsisinnaavoq.
  Imm. 9.  Ataatsimiititaliat imm. 1-imi aamma 8-imi taaneqartut kommunalbestyrelsip atuuffissaata iluani piffissami aalajangersimaqqissaartumi atuuttussanngorlugit qanorluunniit ilinikkut pilersinneqarsinnaapput.
  Imm. 10.  Najukkani ataatsimiititalianut qinigassanngortittoqanngippat kommunalbestyrelse aalajangiisinnaavoq najukkani ataatsimiititaliassanut qinersisoqassanngitsoq.
  Imm. 11.  Kommunalbestyrelsip nakkutigissavaa najukkani ataatsimiititaliat ingerlatsinerminni malittarisassat inatsimmi matumani pisortallu ingerlatsinerannut maleruagassani allani allassimasut naapertorlugit ingerlatsinerat.


Ataatsimut aalajangersakkat

  § 33.  Kommunalbestyrelse §§ 24-imi aamma 25-imi killiliussat iluanni aqutsinermut maleruagassami aalajangersaasinnaapput ataatsimiititaliaqarnermiit allaanerusumik aqutseriaaseqarnissamik.

  § 34.  Kommunalbestyrelse ataatsimiititaliaqarnikkut aaqqissuussaanerup  allanngortinneqarneranut atatillugu aalajangiisinnaavoq
1) ataatsimiititalianik ataavartunik pilersitsissalluni imaluunniit atorunnaarsitsissalluni,
2) ataatsimiititaliap ataaavartup ilaasortaasa amerlassusii allanngortinneqassasut imaluunniit
3) ataatsimiititaliat ataavartut akornanni suliassat agguataarnerat allanngortinneqassasut.
  Imm. 2.  Ataatsimiititaliaqarnikkut aaqqissuussaanerup allanngortinnerani imm. 1-imi taaneqartutut ingerlanneqassapput kommunip aqutsinissamik ileqqoreqqusaata allanngortinneqarnissaa pillugu § 1, imm. 2-mi maleruagassat malillugit.
  Imm. 3.  Ataatsimiititaliaqarnikkut aaqqissuussaanerup allanngornerani kommunalbestyrelsimut ilaasortap ataatsip piumasarippagu, aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami ataavartumillu ataatsimiititaliani tamani inissitsiterisoqaqqissaaq.

  § 35.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortat pisussaapput ataatsimiititalianut il.il. qinigaanitik akuerissallugit, tak. §§ 24, 26, 31 kiisalu 32, aammalu suliassat allat kommunalbestyrelsip akuersineratigut suliareqquneqartut.

  § 36.  Ataatsimiititalianut il.il. ilaasortassanik marlunnik amerlanerusunilluunniit qinersinermi qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu qinersineq atorneqassaaq ataatsimiititalianut tamanut.
  Imm. 2.  Ataatsimiititalianut il.il. borgmesterip pinngitsoorani ilaasortaaffigisassaanut ilaasortassanik qinersinermi borgmesterip pinngitsoorani inigisaa inissanut qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu kommunalbestyrelsimi suleqatigiit borgmesterip ataffigisaata pisassaanut ilanngullugu naatsorsuutigineqartassaaq.
  Imm. 3.  Ataatsimiititalianut il.il. ilaasortassanik kommunalbestyrelsimut ilaasortat ilaasortaanngitsullu akornanni qinersisoqassagaangat ilaasortat kommunalbestyrelsip toqqagassai tamarmik qinerneqassapput qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu ataatsimiititalianut tamanut. Suleqatigiit ilaasortaatitaqartussat tulleriiaarlutik kommunalbestyrelsimut ilaasortat ilaasortaanngitsullu toqqartussavaat inissat tamarmiusut inuttalerneqarnissaasa tungaanut.
  Imm. 4.  Qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu qinersineq ingerlanneqassaaq d'Hondtip periaasia tunngavigalugu imaattunik malittarisaqarluni: Kommunalbestyrelsip ilaasortai immikkoortunut qinersinissami pineqartumi qanoq taaseqatigiikkumanertik pillugu siulittaasumut nalunaarsimanertik tunngavigalugu avinneqassapput. Suleqatigiit tamarmik amerlassusii 1-imik, 2-mik, 3-mik il.il. agguarneqassapput. Inernerit pissarsiarineqartut aalajangissavaat qanoq tulleriinneqarlutik sinniisorisassaminnik qinersisinnaanersut. Ilaasortassat kingullerpaat marluk amerlanerilluunniit naligiippata makitsinikkut ilaasortanngortinneqassapput. Suleqatigiit ataasiakkaat sinniisorisassaasa amerlassusissaat aalajangerneqarpat suleqatigiit piaartumik borgmesterimut nalunaarutigissavaat inuit kikkut inissani pisassaminni toqqarneqarnersut. Suleqatigiit arlaata ataatsimik arlalinnilluunniit inuttaliisinnaatitaanini atorumanngippagu inissat inuttalerneqanngitsut suleqatigiit allat akunneranni agguarneqassapput periaaseq siuliani taaneqartoq malillugu.

  § 37.  Amerlanerussuteqartitsilluni qinersinermi qinigassanngortittoq ilaasortanit najuuttunit qinersinerisa affai sinnerlugit taaneqartoq qinigaassaaq. Qinigassanngortittuni amerlanerussuteqartoqanngippat nutaamik qinersisoqaqqissaaq. Qinersineq taanna amerlanerussuteqavinnermik pilersitsinngippat qinigassanngortittut amerlanernit taaneqartut marluk akornanni pingajussaanik qinersisitsisoqassaaq.  Qinersinermi taasinerit naligiissimappata makitsinikkut aalajangerneqassaaq.
  Imm. 2.  Kommunimi sulilersussamik atorfinitsitsinermi qinnuteqartut arlallit akornanni toqqaasoqartassaaq periaaseq imm. 1-imi taaneqartoq malillugu.

  § 38.  Piffissap qinigaaffiup ingerlanerani ataatsimiititaliami taamaaqataaniluunniit ilaasortaq tunuarpat kommunalbestyrelsimilu suleqatigiinnit aalajangersimasunit qinerneqarsimappat inissaq inueruttoq suleqatigiinnit taakkunannga inuttalerneqassaaq.
  Imm. 2.  Ataatsimiititaliami ilaasortaq najuussinnaanngippat suleqatigiit ilaasortamik qinersisimasut aalajangersinnaapput ilaasortap sinniisussaa, tak. § 15, imm. 2, ataatsimiititaliami ilaasortaagallassasoq ilaasortap najuuteqqilernissaata tunngaanut.

  § 39.  Ataatsimiititaliamit aalajangerneqartassaaq ilaasortaq imatut soqutigisaqarnersoq, ilaasortaq ataatsimiititaliap suliamik suliarinninnerani peqataasinnaanani.
  Imm. 2.  Ilaasortap ataatsimiititaliami siulittaasoq ilisimatittassavaa pissutissaqarpat suliani aalajangersimasuni suleqataasinnaanerminut apeqqutinngortitsisinnaasunik.
  Imm. 3.  Ilaasortap suliamut aalajangersimasumut sammitillugu suleqataasinnaanera apeqquserneqarsinnaasorineqarpat kommunalbestyrelsimut gruppe-mi qinigaaqatigisimasaani ilaasortat, aammalu ilaasortaq kisimiilluni qinigaasimasuuppat, suleqataasinnaanera apeqquserneqartup nammineq sinniisussamik ataatsimiititaliap sulineranut aggersaasoqarnissaanik piumasaqarsinnaavoq.
  Imm. 4.  Ataatsimiititaliaq ilaasortap suleqataasinnaannginneranik aalajangiippat, sinniisussamik aggersaasoqarsimanngitsoq, taava kommunalbestyrelsimut ilaasortat pineqartup qinigaaqatigisimasaasa, aamma pineqartut kisimiilluni qinigaasimappat, ilaasortaq nammineq, piumasaqarsinnaapput suliaq tulliani ataatsimiinnissamut kinguartinneqassasoq. Kinguartitsisinnaanerli periarfissaqassanngilaq kinguartitsinerup kingunerissappagu piffissaliussat kommunip pisussaaffigisaasa eqqortinneqarsinnaannginnerat.

  § 40.  Ataatsimiititaliami ilaasortaq kommunimi ingerlatsivimmik ataatsimiititaliamit pineqartumit qullersaaffigineqartumik akissarsiaqaatigalugu sulissussissanngilaq, tamanna sioqqullugu tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussisoqareersinnagu imaluunniit pissutsit immikkut ittut pissutigalugit kommunalbestyrelse aalajangiisimappat.
  Imm 2.  Ataatsimiititaliami ataavartumi ilaasortaaneq ajornarpoq:
1) atorfilinnut, ataatsimiititaliap ataavartup ataani ingerlatsivimmi pineqartumi akisussaasutut aqutsisuusunut,
2) atorfilinnut sinniisinut, ataatsimiititaliap ataavartup ataani ingerlatsivimmi pineqartumi akisussaasutut aqutsisuusunut, imaluunniit
3) atorfilinnut, ataatsimiititaliap ataavartup ataani ingerlatsivimmi allaffissornermi suliaqarfinnut aqutsisuusunut.
  Imm 3.  Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut ilaasortaaneq ajornarpoq:
1) atorfilinnut, kommunimi ingerlatsiviit ilaanni suliassaqarfinnik Kommunit Namminersorlutillu Oqartussat missingersuutaat naatsorsuutaallu pillugit Inatsisartut Inatsisaanni § 25 malillugu aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut suliassanngortitaasunik allaffissornikkut aqutsinermik suliaqarfiusuniittuni,
2) atorfilinnut, akisussaasutut imaluunniit allatut pisortaasutut ingerlatsivimmi inissisimagaanni, aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut attuumassuteqartuni, aamma
3) atorfilinnut, ingerlatsivimmi ingerlatsisuusunut akisussaasutut pisortaagaanni, ataatsimiititaliat ataavartut ataanni.
  Imm 4.  Kinaluunniit kommunalbestyrelsimi atorfeqartitaasumut katissimallugu imaluunniit katissimanngikkaluarlugu inooqateqartumut aappaasoq ilaasortaasinnaanngilaq
1) ataatsimiititaliami ataavartumi, atorfeqartoq imm. 2 naapertorlugu ataatsimiititaliami ataavartumi ilaasortaasinnaanngippat, imaluunniit
2) aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami, atorfeqartoq toqqaannartumik akisussaasuuppat imaluunniit pisortaaqataappat ingerlatsivimmi aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut imaluunniit ataatsimiititaliamut ataavartumut attuumassuteqartumi.


Kapitali 5
Nunaqarfinni aqutsisut

  § 41.  Nunaqarfinni aqutsisut ataatsimoorussat aamma nunaqarfinni aqutsisut ilaasortanik 3-nik imaluunniit 5-inik amerlassuseqarput.  Tamanna pillugu kommunalbestyrelsip aalajangernera pissaaq nunaqarfinni aqutsisussanik ukioq qinersiviusussaq sioqqullugu, ukiup naannginnerani.
  Imm. 2.  Inissitsiterfiusumik ataatsimiinnermi siulliullugu Nunaqarfinni aqutsisut akunnerminni siulittaasussaminnik qinersissapput. Nunaqarfimmi aqutsisut siulittaasuat piffissamut nunaqarfinni aqutsisut qinigaaffiannut qinerneqartassaaq.
  Imm. 3.  Nunaqarfinni suliassat aqunneqassapput nunaqarfinni aqutsisunit kommunalbestyrelsiniit pisinnaatitsineq tunngavigalugu, aammalu qinerneqartassallutik kommunalbestyrelsinut nunaqarfinni aqutsisunut ilagiillu sinniisaannut qinersisarnermut inatsisartut inatsisaat tunngavigalugu.

  § 42.  Nunaqarfimmi aqutsisut suleriaasianni maleruagassat uku kommunalbestyrelsimit aalajangersarneqassapput:  Nunaqarfimmi aqutsisut suleriaasissaat.  Maleruagassat kapitali 2-mi aalajangersarneqartut ukununnga tunngasut saneqqunneqarsinnaanngillat:
1)  allaganngorlugit imaqarnilianik suliaqartussaanermut pisussaaffeqarneq,
2)  suliani aalajangersimasuni attuumassuteqarneq pissutigalugu peqataasinnaannginneq imaluunniit
3)  imaqarniliami ikinnerussuteqartutut oqaaseqaateqarsinnaatitaaneq.
  Imm. 2.  Kinaluunniit nunaqarfiup allaffiani atorfeqartoq nunaqarfimmi aqutsisunut ilaasortaasinnaanngilaq.
  Imm. 3.  Nunaqarfimmi aqutsisunut ilaasortaasup kialuunniit suliaq ingerlasoq unitsissinnaavaa, ataatsimiinnermi nalunaarutigalugu suliaq pineqartoq kommunalbestyrelsimut imaluunniit kommunimi ataatsimiititaliamut nunaqarfimmi aqutsisut sinnerlugu sullitaannut suliaq saqqummiunneqartussanngortillugu.

  § 43.  Nunaqarfimmi pissutsinut tunngasut pillugit nunaqarfimmi aqutsisut kommunalbestyrelsimut inassuteqarsinnaapput. Kommunalbestyrelsip sapinngisamik nunaqarfiup suliaminnut tunngasunut pillugit nunaqarfimmi aqutsisut oqartussaaffigeriinngisaminni apeqqutini oqaaseqartinneqartassapput.

  § 44.  Kommunalbestyrelsimit aningaasaliissutaareersimanngitsunik nunaqarfimmi aqutsisut aningaasartuuteqarsinnaanngillat.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse aningaasanut missingersuusiani aningaasanik immikkoortitsissaaq nunaqarfimmi aqutsisut nammineerlutik aalajangiinerminni atugassaanik makkunani:
1) Kulturimut inunnillu paasisitsiniaanermut.
2) Timersornermut tunngasunut.
3) Teknikkikkut ingerlatsivinnut pilersuinermullu.
4) Nunaqarfimmi inuutissarsiutinut tunngasunik suliniutinut.
5) Innuttaasunut sammisassaqartitsineq.
  Imm. 3.  Aningaasat atugassanngortinneqarsimasut qanoq atorneqarsimanerannut takussutissatut nunaqarfimmi aqutsisut kommunalbestyrelsimut nassiuttassavai ikinnerpaamik qaammammut ataasiarluni akiligassanut, bankimut karsimullu pappiaqqat, aningaasat qanoq atorneqarsimanerannut uppernarsaatitut.

  § 45.  Nunaqarfimmi aqutsisut siulittaasuata nakkutigissavaa nunaqarfiup suliassaatai nunaqarfimmi aqutsisut suleriaasaat aammalu pisortatigut maleruagassat atuuttut naapertorlugit ingerlanneqarnersut.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip nakkutigissavaa nunaqarfimmi aqutsisut ingerlatsinerminni malittarisassat inatsimmi matumani pisortallu ingerlatsinerannut maleruagassani allani allassimasut naapertorlugit ingerlatsinerat.

  § 46.  Kommunalbestyrelsip nunaqarfimmi aqutsisunut ilaasortat akissarsiaqartissavai Naalakkersuisut § 56, imm. 6 naapertorlugu aalajangersagaasa annerpaaffissaatitaasut iluanni.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa nunaqarfimmi aqutsisut siulittaasui aningaasat amerlanerpaaffissaat Naalakkersuisunit aalajangersakkat sinnernagit ilassutitut aningaasarsiaqartinniarlugit, tak. § 56, imm. 6.
  Imm. 3.  Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu nunaqarfinni aqutsisut akissarsiaminik annaasaqaataanngitsumik sulinngiffeqarsinnaatitaapput.


Kapitali 6
Nakkutilliineq

  § 47.  Naalakkersuisut nakkutigissavaat kommunalbestyrelsit ingerlatsinerminni inatsimmi matumani  malittarisassat malinneraat, aammalu pisortani maleruagassat atuuttut naapertorlugit ingerlatsinersut.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut nakkutilliissanngillat immikkut naammagittaalliuteqartarfiit nakkutilliisuutitallu aalajangiiffigisinnaasaanni suliaasuni.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut nakkutilliissanngillat atorfinititsisarnermut maleruagaasunik eqqortitsisoqarnersoq pillugu.

  § 48.  Kommunalbestyrelsip isumagissavaa Naalakkersuisunullu nalunaarutigalugu kommunimut tunngatillugu paasissutissat Naalakkersuisut piumasaasa ingerlatinneqartarnissaat.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelse pisussaatissinnaavaat nassuiaatinik kukkunersiuisuniit kommunalbestyrelsip aalajangigaat kukkunersiuisut nalunaarutaat pillugit pissarsiniaqqullugit.
   Imm. 3.  Naalakkersuisut piffissaliisinnaapput imm. 1-mi aamma imm. 2-mi naapertorlugu paasissutissat pissarsiarineqarnissaannut tunngatillugu.
   Imm. 4.  Naalakkersuisut nakkutilliisutut sulinerminnut atatillugu, sulinermi pappilissanik tigusaqarunik, pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni aamma pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat naapertorlugit nipangiussimaneqartussatut isigineqartunik, taava pappiliat pineqartut ingerlateqqinneqarnerisigut isertuussaajunnaarsinneqassanngillat.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut pisortat ingerlatsivii allat piumaffigisinnaavaat suliassaqarfimmi iluini siunnersuillutillu ikiuuteqqullugit, nakkutilliinerup naammassiniarneranut pisariaqartumik.

  § 49.  Naalakkersuisut aalajangissavaat naammattumik tunngavissaqarnersoq suliap Nakkutilliisoqarfimmut ingerlateqqinnissaanut.


Nakkutilliisoqarfik 

  § 50.  Nakkutilliisoqarfimmi ilaasortaassapput:
1) Siulittaasoq, inatsisilerituutut sulinissamut soraarummeersimasoq, aammalu Kalaallit Nunaanni Nunap eqqartuussisuuneranit toqqarneqartoq.
2) Ilaasortat marluk Inatsisartunit Inatsisartunut qinersisoqareernerit tamaasa toqqarneqartussat.
3) ilaasortat marluk kommunini qinersisoqareernerit tamaasa kommunalbestyrelsimut ilaasortat akornannit kommuninit ataatsimoortunit toqqarneqartut.
  Imm. 2.  Ilaasortat tamarmik ikinnerpaamik ataatsimik sinniisissaqassapput, ataatsimiigiaqqullugit aggersarneqarsinnaasunik ilaasortaasup pisinnaannginnerani. Siulittaasumut sinniisissaq inatsisilerituutut sulinissamut soraarummeersimassaaq.
  Imm. 3.  Inissat inuttaarutsillugit ilaasortassat sinniisussallu nutaat toqqarneqartassapput.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut Nakkutilliisoqarfimmi ilaasortassanik sinniisussanillu toqqaanissamut maleruagassiorsinnaapput.

  § 51.  Nakkutilliisoqarfik ataatsimiittassaaq siulittaasup imaluunniit ilaasortat pingasut pisariaqartitsinerat tunngavigalugu.
  Imm. 2.  Siulittaasup qaqugukkut sumilu ataatsimiittoqarnissaa aalajangertassavaa ilaasortallu ataatsimiigiaqqullugit.
  Imm. 3.  Siulittaasup ataatsimiinnissat sioqqullugit sapinngisamik annertunerpaamik ilaasortat ataatsimiinnermi oqaluuserisassat pillugit ilisimatittassavai.
  Imm. 4.  Siulittaasup Nakkutilliisoqarfiup ataatsimiinneri siulersortassavai, isumagissallugulu aalajangikkat imaqarniliamut allanneqarnissaat, ataatsimeereernermilu ilaasortanit ataatsimeeqataasunit imaqarniliap atsiorneqarnissaa. Ilaasortat tamarmik pisinnaatitaapput allaanerusumik isummernitik imaqarniliamut nalunaarsortissallugit.

  § 52.  Nakkutilliisoqarfik aalajangiisinnaatitaavoq minnerpaamik siulittaasup saniatigut ilaasortat marluk ataatsimiinnermi najuuppata.
  Imm. 2.  Aalajangernerni amerlanerussuteqarneq atorneqassaaq. Taasinermi taasisut naligiippata, siulittaasup taasinera aalajangiisuussaaq. Nakkutilliisoqarfimmi ilaasortat tamarmik pisinnaatitaapput aalajangernerit unitsissinnaallugit, imaqarniliamullu allatsillugu suliaq Naalakkersuisunut aalajangiiffigisassanngorlugu ingerlateqqinneqassasoq.
  Imm. 3.  Ilaasortaq Nakkutilliisoqarfiup isumaqatigiinniarnerani taasineranilu peqataasinnaanngilaq, suliaq kommunimut ilaasortap ilaasortaaffigisaanut tunngasuuppat.

  § 53.  Siulittaasup Nakkutilliisoqarfiup aalajangigaasa piviusunngortinneqarnissaat isumagissavaa. Siulittaasup Nakkutilliisoqarfik sinnerlugu suliassat kinguartinneqarsinnaanngitsut imaluunniit nalorninaateqanngitsut aalajangiiffigisinnaavai.
  Imm. 2.  Siulittaasup aalajangiineri ataatsimiinnermi tullermi Nakkutilliisoqarfimmut tusaatissatut saqqummiunneqassapput.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut Nakkutilliisoqarfiup allattoqarfeqarnissaa isumagissavaat.

  § 54.  Nakkutilliisoqarfiup sulineranut atasumik aningaasartuutit Nunatta karsianit akilerneqassapput.

  § 55.  Nakkutilliisoqarfiup kommunalbestyrelsip, aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap aammalu ataatsimiititaliat ataavartut aalajangigaat atorunnaarsissinnaavaat, aalajangerneq inatsisinut unioqqutitsineruppat.
  Imm. 2.  Suliap suliarinerani aalajangerneq pineqartoq Nakkutilliisoqarfiup atorunnaarsikkallarsinnaavaa. Aalajangernerli piviusunngortinneqareersimappat, taava taanna taamaallaat atorunnaarsikkallarneqarsinnaavoq:
1) suliami susassaqartup arlaata Nakkutilliisoqarfimmut allakkatigut piumasaqaateqarneratigut mianerisassallu annertuut, pingaartumik inuttut soqutigisat tamatumunnga akerliusumik aporfiunngippata, imaluunniit
2) inatsisiliornerup allatigut naammagittaalliuteqarnissaq periarfissaqartinngippagu mianerisassallu annertuut, pingaartumik inuttut soqutigisat tamatumunnga akerliusumik aporfiunngippata.


Kapitali 7
Akissarsiat

  § 56.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortanut aalajangersimasumik akissarsiaqartitsisoqartassaaq. Ilaasortat akissarsiaannut ilaapput:
1) kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerini peqataanermut kommunalbestyrelsimilu ataatsimiititaliani ataatsimiinnernut taakkulu ataani ataatsimiititaliani ataatsimiinnerni peqataanerit,
2) kommunalbestyrelsinut qinersereernerup kingorna kommunip sullinneranut atasunut ataatsimiinnernut, allanik aalajangersakkanik immikkut tunngaveqartumik akissarsiaqartitsisoqanngippat,
3) pikkorissarnermut peqataanermut, kommunalbestyrelsimit imaluunniit aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit kommunalbestyrelsimiit pisinnaatinneqarneq naapertorlugu sulinermut pingaaruteqartutut isigineqartuni, nr. 1-imi 2-milu suliat pineqartut tunngavigalugit,
4) isumasioqatigiinnernut peqataanermut,
5) kukkunersiuisut nalunaarutaata saqqummiunneqarnerani peqataanernut,
6) kommunalbestyrelsimit imaluunniit ataatsimiititalianiit piumaffigineqarnerit tunngavigalugit kommunimi sulianik ingerlatsinerit aamma
7) suliaqarnerit allat nr. 1-imiit 6-imut ataatsimiinnerit taaneqartut il. il.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa kommunimi ataatsimiititaliani ataavartuni siulittaasunut ilassutitut akissarsiaqartitsinissaq.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortamut sinniisutut isertoq aalajangersimasumik akissarsiaqartinneqassaaq piffissami kommunalbestyrelsimi suliffigisamini piffissaq pineqartoq minnerpaamik qaammatinik marlunnik sivisussuseqarsimappat. Assigisaanillu ilaasortaajunnaarallartup akissarsiai ilanngarneqassapput, piffissaq pineqartoq minnerpaamik qaammatinik marlunnik sivisussuseqarpat.
  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq minnerpaamik qaammatinik marlunnik sivisussusilimmik ataatsimiititaliami ataavartumi siulittaasuugallartoq ilassutitut akissarsiaqartinneqassaaq imm. 2 naapertorlugu. Assigisaanillu ataatsimiititaliami siulittaasuujunnaarallartup ilassutitut akissarsiai ilanngaatigineqassapput, ataatsimiititaliami siulittaasoq pineqartoq qaammatit marluk sinnerlugit peqanngitsussaappat.
  Imm. 5.  Kommunimi qinikkatut sulinermut atatillugu Naalakkersuisunit aalajangersakkat naapertorlugit angalanernut najugaqarnernullu ajunngitsorsiaqartitsisoqarsinnaavoq angerlarsimaffimmiit qimagusimasariaqartarnermut matussutaasunik.
  Imm. 6.  Naalakkersuisut aalajangersimasunik akissarsiassaasunik, ilassutitut akissarsianut, ullormusiat, akissarsianut annaasanut taartisiassat taakkualu tunniunneqartarnerat missingersuusiorneqartarnerallu pillugit maleruagassiorsinnaapput.
  Imm. 7.  Kinaluunniit aningaasarsiassanik kajumissaatisianillu il.il. imm. 1-imiit 5-imut pineqartunik tigusinissaminut pisussaavoq.
  Imm. 8.  Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu, kommunalbestyrelsini ilaasortat akissarsiaminik annaasaqaataanngitsumik sulinngiffeqarsinnaatitaapput.

  § 57.  Naalakkersuisut maleruagassiussapput:
 1) Borgmesterinut aningaasarsiaqartitsisarneq aamma soraarnerussutisiaqartitsisarneq.
 2) Borgmesterit tullersortaasa imaluunniit kommunalbestyrelsini ilaasortat, borgmesterip peqanngikkallarnerani borgmesterip suliassaanik isumaginnittussanngortitaasut aningaasarsiaqartinneqartarnerat.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip Nakkutilliisoqarfimmit akuerineqarluni aalajangersinnaavaa pissutsit § 23, imm. 1 aamma 2-mi pineqartut tunngavigalugit borgmesterip akissarsiassai apparneqassasut imaluunniit atorunnaarsinneqassasut.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelse borgmesterip piumasaqarneratigut eqqartuussiviit aqqutigalugit suliassanngortitsisinnaavoq imm. 2 naapertorlugu aalajangernerup misilinneqarfigisassaanik.

  § 58.  Naalakkersuisut makkununnga tunngasut maleruagassiorfigissavaat:
1) Borgmesterinut aamma taakku aapparisaasa qitornaasalu soraarnerussutisiassaannik tunniussisarnissaq.
2) Inatsisartuni Naalakkersuisunilu ilaasortat soraarnerussutisiaqartinneqartarnerannut maleruagassat atuuttut assigisaannik borgmesterit soraarnerussutisiaqarnernissamik inuttut aaqqissuussisivigineqarnissaat.
  Imm. 2.  Inuttut namminerisamik soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussivigineqarsinnaanissamik maleruagassat, tak. imm. 1, nr 2, 2013-imi maajip aallaqqaataani taassumaluunniit kingorna borgmesterinngortunut atuutissapput. Maleruagassalli taakku borgmesterinut, Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 22-mi, 18. november 2010-meersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 6-ikkut, 29. november 2013-imeersukkut allanngortinneqartumi § 67 a, imm. 3 naapertorlugu borgmesterinut namminerisamik soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermik atuiniaratik aalajangertunut atuutissanngillat.

  § 59.  Kommunimi sulisut nalinginnaasumik akissarsiaqartitaanerinut, atorfeqartitaanerinut, soraarnerussutisiaqartitaanerinullu aalajangersakkat, inatsisini tamakku aalajangersarneqarsimatinnagit, Naalakkersuisut aamma kommunit akunneranni isumaqatigiissutit aqqutigalugit imaluunniit isumaqatigiissuteqareernerisigut aalajangersarneqassapput.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut kommunimi sulisunut nalinginnaasumik aningaasarsiatigut, atorfeqartitaanikkut soraarnerussutisiassaqartitaanikkullu atugassarititaasut piviusunngortinneqarnissaannut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

   § 60.  Nakkutilliisoqarfimmi ilaasortat akissarsiaqartinneqassapput Inatsisartuni Naalakkersuisunilu ilaasortat il. il. akissarsiaqartinneqartarnerannut il.il. Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu.


Kapitali 8
Iliuusereriikkanut kinguneqartitsinerit taarsiissuteqarnerillu

  § 61.  Kommunalbestyrelse inatsisit naapertorlugit pisussaaffimminik naammassinninngippat, Nakkutilliisoqarfiup kommunalbestyrelsimut ilaasortat ataasiakkaat pisunut akisussaasut pinngitsaaliissutinik akilersuisussanngortissinnaavai.
  Imm. 2.  Nakkutilliisoqarfik kommunalbestyrelsimut ilaasortamut taarsiissuteqarnissamik piumasaqaateqarsinnaavoq, kommunip annaasaqarluni ajunaaruteqarneranut akisussaasuuppat.
  Imm. 3.  Nakkutilliisoqarfiup suliassanngortitsinini utertissinnaavaa, ilaasortaq pineqartoq piffissaliussap aalajangersimasup iluani aningaasanik aalajangersimasunik kommunimut akiliippat. Akiliutaasussap aalajangersarneqarnerani pisuussutsip annertussusia, ajoqusiinerup annertussusia pissutsillu allat mianeralugit tunngavigineqarsinnaapput. Ilaasortap akiliisussaanini akuerippagu aammalu piffissaliussap iluani akiliutaasussaq akilerlugu, taava allatigut pineqartumut taarsiissuteqartoqarnissaanik piumasaqartoqarsinnaanngilaq.
  Imm. 4.  Ilaasortaq taaseqataanngitsoornermigut akisussaaffimminik qimarratiginnissinnaanngilaq.

  § 62.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq taarsiissuteqartoqarnissaanik suliaqartoqarnerani annaasaqarluni ajunaarutinut taarsiissuteqartussatut akisussaatinneqarpat, kommunimit sulissussinermini piliarisimasaminik, taarsiissutissap annertussusissaa naapertuuttumik annikillineqarsinnaavoq imaluunniit atorunnaarsinneqarsinnaavoq, pisuussuseqarneq, ajoqusiinerup annertussusia pissutsillu allat mianerineqartussat tunngavigalugit.

  § 63.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kommunalbestyrelsimut ilaasortatut pisussaaffimminik sakkortuumik sanioqqutitsisoq pinngitsaaliissummik akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Assuarliut imm. 1 naapertorlugu pisoq taamaallaat Nakkutilliisoqarfiup piumasaqarneratigut pisinnaavoq.


Kapitali 9
Atuutilersitsinermut aalajangersakkat

  § 64.  Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2018 atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Peqatigitillugu Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 22, 18. november 2010-meersoq atuukkunnaarsinneqarpoq.
  Imm. 3.  Nalunaarutit kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaannik atuuttuni tunngaveqartut atuutiinnassapput matumani inatsimmi allanngortinneqarnissamik imaluunniit atorunnaarsinneqarnissamik tungaannut.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 17. november
2017


Kim Kielsen


Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk