Tikeraat ornittagaannik ingerlatsinissamut nunami namminermi sullissiviup pilersinnissaa pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 6, 5. november 2018-imeersoq

Tikeraat ornittagaannik takornariartitsivinnillu pilersitsisarneq ingerlatsinerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 25, 28. november 2016-imeersumi § 5, imm. 1 malillugu aalajangiunneqarput:

 

Kapitali 1
Pilersinnera, taaguutaa aamma angerlarsimaffia

  § 1.  Naalakkersuisut sullissivik imminut ingerlatittoq Greenland Visitor Center (GVC) pilersippaat.

  § 2. Sullissiviup imminut ingerlatittut angerlarsimaffia tassaavoq Nuuk, Kommuneqarfik Sermersuumi.

 

Kapitali 2
Inatsisitigut inissisimaffik aamma siunertaq

  § 3.  Sullissivik tassaavoq kiffaanngissuseqartutut, kikkut tamarmik iluaqutissaattut sullissivik imminut ingerlatittoq. Pisortani aqutsisoqarnermut atuuttutut inatsisaasunut tunngavigisanullu sullissivik ilaavoq.

  § 4. Sullissiviup imminut ingerlatittup siunertaa tassaavoq tikeraat ornittagaannik, Kalaallit Nunaanni pinngortitamik kultureqarnermillu oqaluttuarisaanermik paasisitsiniaanermut toqqammaviusussanik ingerlatsinissaq.

Kapitali 3
Pisortarisat il.il.

Siulersuisut

  § 5.  Sullissivik imminut ingerlatittoq siulersuisunit, sullissiviup sammisaqarfigistut suliassaqarfigisai, aningaasaqarnera aqunneqarneralu pillugit apeqqutini pingaarutilinni tamani aalajangiisartumit siulersorneqarpoq.

  § 6.  Siulersuisut Naalakkersuisunit toqqarneqartarput.

  Imm. 2.  Siulersuisut ilaasortat tallimat tikillugit inuttaqarput.

  Imm. 3.  Siulersuisut inuttut piginnaasaat tunngavigalugit toqqartorneqarput.

  § 7.  Siulersuisuni ilaasortat ukiunut marlunnut piffissalikkamut toqqarneqartarput, toqqaqqinneqarsinnaappullu.

  § 8.  Siulersuisut ilaasortat akornanni namminneq siulittaasussartik qinertarpaat.

  § 9.  Ileqqoreqqusap nassatarisaanik siulersuisut suleriaasissartik namminneq aalajangertarpaat.

  § 10.  Sullissivimmi pissutsit, ilanngullugit siulersuisut inuttaligaaneri, akisussaaffigisaat aamma suliassaat, kiisalu sullissiviup aaqqissuussaanera pillugit erseqqissagaanerusutut malittarisassiat kapitalit 5, 6, aamma 7-mut naapertuuttumik ileqqoreqqusami aalajangersagaapput.


Siulersuisuugallartut

  § 11.  Siulersuisuugallartutut atuuffik Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit isumagineqarpoq.
  Imm. 2.  Siulersuisuugallartut § 6 malillugu siulersuisut toqqagaanissaasa tungaannut ingerlaannassapput.

  § 12.  Ilulissani Kangiata Illorsuata atugaalernissaata, aammalu tassannga piginnittuunerup sullissivimmut tunniunnissaa pillugu Naalakkersuisut aalajangiinissaasa tungaannut sullissiviup siulersugaaneranik siulersuisuugallartut isumaginnissapput.
  Imm. 2.  Kangiata Illorsuanik sanaartornermut tunngatillugu sullissiviup soqutigisaanik siulersuisuugallartut isumaginnissapput, aammalu tikeraat ornittagaliornerit pillugit aningaasaateqarfinnik allanillu avataanit aningaasaliisartunik isumaqatigiissutinik atsiugaasunut atatillugu Namminersorlutik Oqartussat suliassaanik isumaginnissallutik, kiisalu tikeraat ornittagaannik avataanit aningaasaliissutitut ilassutissat pissarsiariniartassallugit.
  Imm. 3.  Sullissiviup missingersuutaata suliarineqarnissaa akuersissutiginissaalu, sullissiviup aqutsisoqarfianik ilusilersuillunilu aqqissuussinermut tunngatillugu akuersissuteqarnissaq, kiisalu sullissiviup imminut ingerlatittup ingerlatarinissaanik piareersaanissamut pisariaqartunik allanik aalajangiussisoqarnissaq siulersuisuugallartut isumagissavaat.

Pisortaqarfik

  § 13.  Sullissivimmi ulluinnarni siulersuineq pisortamit, siulersuisunit atorfinitsitaallunilu soraarsinneqartussamit isumagineqassaaq.
  Imm. 2.  Pisortaqarfiup akisussaaffigisai aamma suliassai il.il. pillugit erseqqinnerusumik malittarisassiat ileqqoreqqusami aalajangersarneqarput.
  Imm. 3.  Pisortap atorfinitsitaanissaata tungaanut siulersuisunut allattoqarfittut atuuffiusoq Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup isumagisinnaavaa.


Kapitali 4
Ilisimatusarnikkut siunnersuisooqatigiit siunnersuisartut

  § 14.  Siulersuisunik siunnersuisussatut ilisimatusarfinnit Pinngortitaleriffimmit, GEUS-imit, Niels Bohr Instituttimit, DMI-mit aamma National Snow and Ice Data Centerimit ilaasortalimmik ilisimatusarnikkut siunnersuisooqatigiit pilersinneqassapput.
  Imm. 2. Siulersuisunit inassuteqarneq malillugu qulaani taasatut ilisimatusarnikkut sullissisarfiit ilisimatusarnermut attuumassuteqartutut akuerisaasutut ilisimatusarnikkut sullissisarfinnik allanik Naalakkersuisut peersitsillunilu ilassuteqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Sullissisarfiup suliarisaanik malittarinninnissaq, aamma tikeraat ornittagaanni saqqummersitsinernik paasitsiniaanermillu suliarisanik ineriartortitsiuarnissap qulakkeernissaa ilisimatusarnikkut siunnersuisooqatigiit suliassaraat.
  Imm. 4.  Ilisimatusarnikkut siunnersuisooqatigiit siulersuisunut paasisitsiniaanermik suliarisanut aamma saqqummersitassanut nutaanut siunnersuutinik saqqummiussisinnaapput, aammalu manna tikillugu paasisitniaanermik suliarisat saqqummersitsinerillu nalilersorsinnaavaat.
  Imm. 5.  Siunnersuisooqatigiinni pissutsit suliaqarnerillu pillugit erseqqinnerusumik malittarisassiat sullissiviup ileqqoreqqusaani aalajangersarneqassapput.

 

Kapitali 5
Tapiissutit aamma isertitat

  § 15.  Siunertamut aningaasanut inatsimmi immikkoortitat aningaasaliissutit tunngavigalugit ingerlatsinissamut tapiissutitut aalajangerneqartumik sullissivimmut ingerlatsinissamut tapiissutinik Naalakkersuisut ikiorsiisinnaapput.

  § 16.  Siunertamut aningaasanut inatsimmi immikkoortitat aningaasaliissutit tunngavigalugit sullissivimmut sanaartornermut tapiissutinik Naalakkersuisut ikiorsiisinnaapput.

  § 17.  Sullissivimmut sanaartornissamut aningaasartuutinik kommunimit aningaasaleeqataanissaq pillugu Naalakkersuisut aamma kommunit isumaqatigiissutinik atsiugaqarsinnaapput.

  § 18.  Sullissivimmut ingerlatsinissamut tapiissutinik kommunimit aningaasaleeqataanissaq pillugu Naalakkersuisut aamma komunit isumaqatigiissutinik atsiugaqarsinnaapput.

  § 19.  Siunertarisaminut naapertuuttumik sullissivik tikeraat ornittagaannik ingerlataqarsinnaavoq, tassungalu atasutut isertitanik pissarsiaqarsinnaalluni.

  § 20.  Siunertarisaminut naapertuuttumik sullissivik aningaasaateqarfinnit, kattuffinnit aamma suliffeqarfinnit, kiisalu pisortani qullersaqarfinnit tunissutitut, tapiissutitut assigisaatullu ittut isertitat pissarsiaqarsinnaavoq.


Kapitali 6
Naatsorsuutit aamma kukkunersiuinerit

  § 21.  Sullissivimmut naatsorsuuserinermut ukioq tassaavoq ukioq naatsorsuiffik.

  § 22.  Kalaallit Nunaanni ukiumut naatsorsuutinut inatsimmut peqqussummik qaqugumulluunniit atuuttumik najoqqutaqarluni sullissisisarfik ukiumoortumik nalunaarummik tunniussaqartarpoq, Namminersorlutik Oqartussat ataanni sullissiviup imminut ingerlatittuunerata nassatarisaanik sanioqqutitsinerit ilanngullugit.

  § 23.  § 22-mut naleqqiullugit naasorsuuserinermi malittarisassianit sanioqqutitsinerit naatsorsuuseriaatsimut atugarisap ataani suliffeqarfimmut ukiumoortumik nalunaarummi nalunaarsorneqassapput.

  § 24.  Naalagaaffimmit akuerisaasumit kukkunersiuisartumit, nunatta karsiata naatsorsuutaanik kukkunersiuisartumit Inatsisartut toqqagaannit ukiumoortumik naatsorsuutit kukkunersiorneqassapput.
  Imm. 2.  Kukkunersiuisup pisortatut kukkunersiuinermik ileqqorilluakkamut naapertuuttumik ukiumoortumik naatsorsuutinik kukkunersiuissaaq, ilanngullugulu suliffeqarfiup naatsorsuutinut atortorisaanik aammalu pissutsit sinneri sukumiisumik misissussallugit.
  Imm. 3.  Aningaasaliissutinik aqutsinermut atatillugu inatsisinik unioqqutitsinernik, imaluunniit annertuumik pingaarutilinnik najoqqutassanik sanioqqutitsinernik kukkunersiuisoq paasisaqassaguni tamakku pillugit sullissiviup siulersuisuinut aamma Naalakkersuisunut erniinnaartumik kukkunersiuisoq erniinnaartumik nalunaaruteqarnissaminut pisussaavoq.

  § 25.  Suliffeqarfimmik nalilersuinermut taassumalu ukiumoortumik nalunaarusiaanut pingaarutilittut isigineqartariaqartunik pisortaqarfiup paasissutissat tamakku kukkunersiuisumut tunniutissavai.
  Imm. 2.  Taassuma pisariaqartitaanik misissuinernik isumaginninnissamut pisortaqarfik kukkunersiuisumut attaveqartitsissaaq, aammalu kukkunersiuisup suliarisaminut pisariaqartuusutut isigisaanik paasissutissanik tamakkuninnga aammalu ikiorneqarnissaq kukkunersiuisup pissarsiarissagai isumagissallugit.
  Imm. 3.  Pisortaqarfiup atsiugaqarnermigut naatsorsuutit allassimaffiat (protokollati) akuerissavaa.

 

Kapitali 7
Ileqqoreqqusani pissutsit

  § 26.  Sullissivimut ileqqoreqqusaq Naalakkersuisunit akuerineqartussaq siulersuisut suliarissavaat.
  Imm. 2.  Ileqqoreqqusami allannguutit Naalakkersuisunit akuerineqassapput.

 

Kapitali 8
Atuutilernera

  § 27.  Nalunaarut ulloq 7. november 2018-imi atuutilerpoq.

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 5. november 2018

 

Aqqalu Jerimiassen

/

Jørn Skov Nielsen


Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk