Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaata allannguuteqartinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 27, 9 december 2015. (Sulisitsisut suliffissanut nittartakkamik atuinissaat)

Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 27, 30. oktober 1992-imeersoq makkuninnga allannguuteqartinneqarpoq:

§ 1


1. 
§ 5 -ip kingorna ilanngunneqassaaq:
 § 5a.  Kommunalbestyrelsimit akuersissummik pissarsinissamut piumasaqaataavoq atorfik, § 2-imi pineqartunut ilaasoq nuna tamakkerlugu suliffissanut nittartakkami, suliffissarsiortunik aamma suliffissanik neqeroorutaasunik nalunaarsuinissamut aqutsinissamullu Naalakkersuisunit pilersinneqartumi, taamaattumik pilersitsisoqarsimappat, inuttassarsiorlugu allagarsiissutigineqassasoq.”
  Imm. 2.  Atorfik suliffissanut nittartakkami minnerpaamik sapaatit akunnerini marlunni allagarsiissutigineqarsimassaaq.”.

2.  § 6, imm. 3, imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 3. Qinnuteqartoq qinnuteqaatip tunniutereernerata kingorna ullut 14-it qaangiutsinnagit allatut nalunaarfigineqarsimanngippat, qinnuteqaat akuerineqarsimasutut isigineqassaaq, taamaattoq takuuk § 5a.”.


§ 2

Inatsisartut inatsisaat atuutilerpoq ulloq 1. januar 2016.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 9. december 2015.


Kim Kielsen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk