Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit inatsisartut inatsisaat (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit) allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. 34, 28. november 2016-imeersoq (Aalajangiinerup eqqartuussivinnut suliakkiunnissaanut piffissamut killiliussaq, annikitsumik aatsitassarsiorluni aatsitassanik suliaqartarneq, akuersissummik peqarani aatsitassanik katersisarneq piiaasarnerlu aamma akileraartarnermut nalunaarusiortarneq aamma akiliisarneq il.il. pillugit maleruagassat allanngortinneqarnerat)

§ 1

Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit inatsisartut inatsisaat nr. 7, 7. december 2009-imeersumi (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit), Inatsisartut inatsisaanni nr. 26, 18. december 2012-imeersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 6, 8. juni 2014-imeersumi aamma Inatsisartut inatsisaanni nr. 16, 3. juni 2015-imeersukkut allanngortinneqartumi allanngortinneqassapput:


1.
 § 3 c kingorna ilanngunneqassaaq:
“  § 3 d.  Pissutsit Inatsisartut inatsisaanni pineqartunut ilaasut pillugit aalajangiineq, ukiup 1-ip piffissamut killissaliussap iluani taamaallaat eqqartuussivinnut suliakkiissutigineqarsinnaavoq. Piffissamut killiliussaq, suliami peqataasumut aalajangiineq nalunaarutigineqarpat, suliami peqataasumut aalajangiinerup nalunaarutigineqarneranut ulloq aallarnerfigalugu naatsorsorneqassaaq. Taamaattoq aalajangiineq tamanut ammasumik nalunaarutigineqarsimappat, piffissamut killiliussaq nalunaarutiginninnermit tamatigut naatsorsorneqartassaaq. Piffissamut killiliussaq arfininngornermi, sapaammi imaluunniit ulluni nalliuttuni naasussaappat, piffissamut killiliussaq ulluinnaap tullianut sivitsorneqassaaq.
  Imm. 2.  § 3 b malillugu naammagittaalliornermut suliami, suliami peqataasumut tunngatillugu imm. 1-imi piffissamut killiliussaq aatsaat ulloq naammagittaalliornermut suliami aalajangiinerup suliami peqataasumut nalunaarutigineqarneraniit aatsaat naatsorsorneqassaaq.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut allamik aalajangersimanngippata, aalajangiinerup eqqartuussivinnut suliakkiissutigineqarnera kinguartitsinermik sunniuteqassanngilaq.
   Imm. 4.  Pissutsit Inatsisartut inatsisaanni pineqartunut ilaasut pillugit aalajangiineq taamaallaat eqqartuussivinnut Kalaallit Nunaanni aalajangiisinnaatitaasunut suliakkiissutigineqarsinnaavoq. Aalajangiineq eqqartuussivinnut suliakkiissutigineqartoq, Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivinnut siulliullutik suliarinnittussanut, suliakkiissutigineqassaaq.”

2.  Inatsisartut inatsisaanni tamarmi ”annikitsumik akuersissut”, ”annikitsumik akuersissut” aamma ”annikitsumik akuersissutit” allanngortinneqassapput imaalerlugit ”annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut”, ”annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut” aamma ”annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutit”.

3.  § 32, imm. 2-imi ”imm. 9” allanngortinneqarpoq imaalillugu ”imm. 6”.

4.  § 33, imm. 1 aamma 2, imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  § 33.  Naalakkersuisut atugassarititaasut erseqqinnerusumik aalajangersarneqartut tunngavigalugit  kisermaassisussaatitaalluni imaluunniit kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit aatsitassanik piiaanissamut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik tunniussisinnaapput. Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut, aatsitassanik qinngornernik ulorianartunik akulinnik aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut tunngassuteqarsinnaanngilaq.
Imm. 2.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutit, peqatigisaanik aatsitassarsiorluni misissuinissamut piiaanissamullu imaluunniit immikkut aatsitassarsiorluni misissuinissamut piiaanissamullu akuersissutitut tunniunneqarsinnaapput. Aatsitassarsiorluni misissuinissamut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pisinnaatitsissummik pigisaqartoq piiaanissamut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik tunineqarnissamut salliusussaatinneqarsinnaavoq. Aatsitassarsiorluni misissuinissamut, piiaanissamut imaluunniit peqatigisaanik aatsitassarsiorluni misissuinissamut piiaanissamullu annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pisinnaatitsissummik pigisaqartoq § 16 malillugu kisermaassisussaatitaalluni aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissummik nalinginnaasumik tunineqarnissamut salliusussaatinneqarsinnaavoq aammalu tamatumunnga atugassarititaasut aalajangersarneqassallutik.”

5.  § 33, imm. 6, imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 6.  Inuk imm. 1 malillugu akuersissummik tunineqartoq, Naalakkersuisut akuersissuteqarnerat malillugu Kalaallit Nunaanni nunap sannaata takutinnissaa siunertaralugu nunaqavissunut aamma nunaqavissuunngitsunut ilitsersuisoqarluni angalaartitsinernik aaqqissuussisinnaavoq.”

6.  § 34 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  § 34.  Naalakkersuisut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutit, piffissami sukkulluunniit atuuttuusinnaasut, amerlanerpaaffissai pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  § 33 malillugu annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut ukiut 3-it tikillugit piffissamut tunniunneqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Pisinnaatitsissummik pigisaqartoq kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu aatsitassanik peqarfinnik niuernermik tunngaveqartumik piiaarneqarsinnaasumik paasinarsisitsisimasoq aammalu peqarfinnik piiaanermik aallartitsisimasoq, aammalu allatigut akuersissummi atugassarititaasut allassimasut naammassisimagunigit, piffissap akuersissuteqarfiusup ukiut 10-ikkaat tikillugit sivitsorneqarnissaanik pisinnaatitaaffeqarpoq. Piffissaq akuersissuteqarfiusoq ataatsimut katillugu tamarmiusoq ukiunik 30-init sivisunerusinnaanngilaq.
  Imm. 4.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut sumiiffik akuersissuteqarfiusoq akuersissummi aalajangersarneqassaaq, taamaattoq takukkit imm. 5-7.
  Imm. 5.  Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut sumiiffik akuersissuteqarfiusoq nunaminertaq 1 km²-imit anginerusunngorlugu aalajangersarneqarsinnaanngilaq.
  Imm. 6.  Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut sumiiffinnut, annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutip tunniunneqarnerani, § 16 malillugu aatsitassanik misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummut nalinginnaasumut imaluunniit § 33 malillugu kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut allamut ilaatinneqartunut, tunniunneqarsinnaanngilaq.
  Imm. 7.  Kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut sumiiffimmi akuersissuteqarfigineqartumi, sumiiffiit annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutip tunniunneqarnerani imaluunniit kingusinnerusukkut  § 16 malillugu aatsitassanik misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummut nalinginnaasumut imaluunniit § 33 malillugu kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut allamut ilaatinneqartut, pineqartunut ilaatinneqanngillat, taamaattoq takuuk § 34 a.”

7.  § 34 kingorna ilanngunneqassaaq:
”  § 34 a.  Kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut, tamatumunnga allaganngorlugu akuersineq kisermaassisussaatitaalluni akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartumit nalunaarutigineqarsimappat, sumiiffinnut § 16 malillugu aatsitassanik misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummut nalinginnaasumut imaluunniit § 33 malillugu kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut allamut ilaatinneqartunut tunniunneqarsinnaavoq. Allaganngorlugu akuersineq, Naalakkersuisut tamanna piumasarippassuk, uppernarsaatip akuersinermik imaqartup Naalakkersuisunut tunniunneratigut Naalakkersuisunut uppernarsarneqassaaq.
  Imm. 2. § 16 imaluunniit § 33 malillugit kisermaassisussaatitaalluni akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartup, kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartumut tamanna pillugu nalunaaruteqarnikkut, imm. 1 malillugu akuersineq utertissinnaavaa. Utertitsinerup kingorna, sumiiffik kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi pineqartunut ilaasoq, kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pineqartunut ilaajunnaassaaq.
  Imm. 3. Kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq, imm. 1 malillugu akuersinerup utertinneqarnera tunngavigalugu imaluunniit tamatuma malitsigisaanik annaasaqarnermi, kisermaassisussaatitaalluni akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartumut imaluunniit Naalakkersuisunut taarsiinissamik piumasaqaateqarsinnaanngilaq imaluunniit allanik piumasaqaateqarsinnaanani.”

8.  § 35, imm. 4, imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 4.  Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq sumiiffimmi akuersissuteqarfiusumi ataatsikkut inuit 9-it tikillugit sulisitsisinnaasoq Naalakkersuisut akuersissummik tunniussisinnaapput, taamaattoq takuuk imm. 5. Inuit pisinnaatitsissummik pigisaqartumit sulisinneqarnersut imaluunniit pisinnaatitsissummik pigisaqartumi sulisinneqaratik pisinnaatitsissummik pigisaqartoq sinnerlugu ingerlatanik suliaqartinneqarnersut apeqqutaatinnagu tamanna atuuppoq.”

9.  § 36 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  § 36.  Akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni suliaqarnerup ingerlanneqarnera pillugu atugassarititaasunik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi aalajangersaassinnaasapput. Atugassarititaasut pisinnaatitsissummik pigisaqartup aatsitassarsiorluni ingerlatassatut pilersaarutigisai eqqarsaatigalugit aalajangersarneqassapput, ilanngullugit ingerlatassat suussusai annertussusaalu. Ingerlatassat imaluunniit pissutsit allannguuteqartut tamanna pisariaqartilerpassuk, atugassarititaasut allannguuteqartillugit Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Ingerlatat suut immikkut akuersissuteqarfigineqarani ingerlanneqaqqusaanersut, immikkut akuersissuteqarfigineqarluni aatsaat ingerlanneqaqqusaanersut aammalu ingerlanneqaqqusaannginnersut pillugit atugassarititaasut erseqqinnerusut Naalakkersuisut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi aalajangersarsinnaavaat.
  Imm. 3.  Kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat taamaallaat sakkunik tigummiaannartakkanik, motooreqanngitsunik atuilluni suliareqqusaapput, soorlu assersuutigalugu kaataq, qussaataq, kaanngartiterut aamma sillaq, taamaattoq takuuk imm. 4.
  Imm. 4.  Kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq tamanna pillugu qinnuteqaateqarpat, akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat aamma sumiiffimmi aalajangersimasumi ataatsimi arlalinniluunniit sakkut tigummiaannartakkat motoorillit, soorlu assersuutigalugu qillerut innaallagiartortoq, pilattuut innaallagiartortoq aamma sequtserut innaallagiartortoq, atorlugit aammalu annikitsunik qaartiterinernik atuilluni, ingerlanneqarsinnaasut, Naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaapput. Taamatut akuersissuteqarneq pillugu aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aammalu taakkununnga atugassarititaasunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 5.  Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat sakkut tigummiaannartakkat motooreqanngitsut aamma motoorillit suliarineqarsinnaapput.
  Imm. 6.  Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq tamatumunnga qinnuteqaateqarpat, akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat aamma qaartiterinerit annikitsut atorlugit ingerlanneqarsinnaasut Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarsinnaapput. Taamatut akuersissuteqarneq pillugu aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aammalu taakkununnga atugassarititaasunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 7.  Aatsitassarsiorluni ingerlatanik aammalu ingerlatanik tassunga atasunik suliaqarneq, sakkunik, qamutinik motoorilinnik, sanaartukkanik ilaalu ilanngullugit, atuineq pillugu aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aamma atugassarititaasunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.”

10.  § 36 kingorna ilanngunneqassaaq:
”  § 36 a.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu ingerlatat pilersaarutigineqartut suliarineqartullu annikitsumik aatsitassarsiorluni ingerlataanersut imaluunniit aatsitassarsiorluni nalinginnaasumik ingerlataanersut §§ 15 imaluunniit 16 aamma 29 malillugit aatsitassanik misissueqqaarnissamut, misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissut malillugu taamaallaat suliareqqusaasuunersut, Naalakkersuisut nakkutilliivigissavaat aalajangiivigissallugillu.
  Imm. 2.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut qinnuteqaatigineqartoq malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat pilersaarutigineqartut tassaanngippata annikitsumik aatsitassarsiorluni ingerlatat, Naalakkersuisut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik tunniussinissamik qinnuteqaat itigartissavaat aammalu qinnuteqartoq §§ 15 imaluunniit 16 aamma 29 malillugit akuersissummik nalinginnaasumik tunineqarnissamik qinnuteqarnissamik innersuutissallugu.
  Imm. 3.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut tunniunneqartoq malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatassatut pilersaarutigineqartut imaluunniit suliarineqartut tassaanngippata annikitsumik aatsitassarsiorluni ingerlatat, Naalakkersuisut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut utertissinnaavaat aammalu qinnuteqartoq §§ 15 imaluunniit 16 aamma 29 malillugit akuersissummik nalinginnaasumik tunineqarnissamik qinnuteqarnissamik innersuutissallugu. Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq, annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutip utertinneqarnera imaluunniit taassuma malitsigisaanik annaasaqarneq tunngavigalugu taarsiinissamik piumasaqaateqarsinnaanngilaq imaluunniit allanik Naalakkersuisunut piumasaqaateqarsinnaanani.
  Imm. 4. Naalakkersuisut imm. 1-3-mi taaneqartut pillugit immikkut aalajangersaasinnaapput, pineqarpullu aalajangersakkat ersarinnerusut, nalinginnaasumik atugassarititaasut, pineqarputtaaq aalajangiinermi pissutsit tunngaviusimasut imm. 1 naapertorlugu annikitsunik aatsitassarsiornermi pisinnaatitaaffimmik arsaarinnittoqartillugu imm. 3 aammalu pisinnaatitsissummik pigisaqartup §§ 15 imaluunniit 16 aamma 29 aalajangersakkat naapertorlugit piginnaatitsissummik nalinginnaasumik akuersissummik nalunaarfigineqarsinnaaneranut attuumassuteqartut, pisinnaatitaaffeqartup piumasaqaatinik atugassarititaasunillu tamanik naammassinnissimatillugu.“ 

11.  § 37, imm. 1-imi ”§ 18, imm. 4” allanngortinneqarpoq imaalillugu ”§ 18, imm. 5”.

12.  § 38, imm. 2, imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 2.  Kisermaassisussaatitaanani akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq sakkunik tigummiaannartakkanik motooreqanngitsunik, soorlu assersuutigalugu kaataq, qussaataq, kaanngartiterut aamma sillaq, atuilluni taamaallaat piiaanermik suliaqarniarpat, imm. 1-imi maleruagassat atuutissanngillat. Taamaattoqarpat pisinnaatitsissummik pigisaqartoq tamanna pillugu uppernarsaalluni nalunaarummik Naalakkersuisunut nassiussissaaq. Uppernarsaalluni nalunaarut, pisinnaatitsissummik pigisaqartup piiaanermik imaluunniit ingerlatanik iliuutsinillu tassunga atasunik aallartitsinissaa sioqqullugu, Naalakkersuisunit akuerineqareersimassaaq.”

13.  § 38 kingorna ilanngunneqassaaq:
”  § 38 a.  Annikitsumik aatsitassarsiorluni ingerlatat aamma annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutit pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik atugassarititaasussanillu Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, ilanngullugit pissutsit §§ 32-38-imi taaneqartut, § 33, imm. 1 malillugu annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutinik tunniussinermut akiliummik akiliuteqartarneq, aammalu tamanna pillugu qinnuteqaammik nassiussisarneq pillugu kiisalu annikitsumik aatsitassarsiorluni suliaqarnermut aamma annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutinut tunngatillugu suliassanik suliarinninnermut aamma allatigut oqartussaasut suliarinninnerannut aningaasartuutinik akiliisarneq pillugu.
Imm. 2.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartup taassumalu sulisuisa, siunnersortaasa, nioqqutissanik kiffartuussissutinillu pilersuisuisa, taarsigassarsititsisuisa aamma aatsitassanik pisisartuisa ilaalu ilanngullugit akornanni isumaqatigiissutit Naalakkersuisunit akuersissuteqarfigineqassasut, aammalu Naalakkersuisut akuersissuteqarnermut atugassarititaasunik aalajangersaasinnaasut, pillugit aalajangersakkanik atugassarititaasunillu erseqqinnerusunik  Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.”

14.  § 45 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  § 45.  Inuk Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartoq aammalu tamakkiisumik akileraartussaatitaasoq, tamatumunnga akuersissummik piumasaqaateqarfiunngitsumik inuussutissarsiutiginagu aatsitassanik kaanngaqqallutik nunamiittunik katersisinnaavoq, taamaattoq takukkit §§ 45 b-45 d.
  Imm. 2.  Nunaqavissoq imm. 1 malillugu aatsitassanik katersorneqartunik tuniniaappat, aatsitassanik taamaattunik suliareqqiippat taakkualu tunillugit, imaluunniit aatsitassanik taamaattunik tuniniaanissaq imaluunniit suliareqqiinissaq tuniniaanissarlu siunertaralugit Kalaallit Nunaanniit annissippat, aatsitassanik katersineq inuussutissarsiutigineqarsimassaaq aammalu § 45 a-imi pineqartunut ilaassalluni. Assinganik atuuppoq, ukiumut aatsitassat ataatsimut katillugit nalingat 100.000 koruuninit annertuneruppat.
  Imm. 3.  Nunaqavissoq tamatumunnga avammut niuerutiginninnissamut akuersissummik peqarani aatsitassanik nammineq inuttut atugassaminik inuussutissarsiutiginagu Kalaallit Nunaanniit annissisinnaavoq, taamaattoq takukkit §§ 45 c aamma 45 d. Nunaqavissoq tamatumunnga avammut niuerutiginninnissamut akuersissummik peqarani, aatsitassat ukiumut ataatsimut katillugu nalingat  25.000 koruuninit annertunerusimanngippat, aamma inuit allat nammineq inuttut atugassaannik aammalu inuussutissarsiutiginagu atugassanik aatsitassanik Kalaallit Nunaanniit annissisinnaavoq, taamaattoq takukkit §§ 45 c aamma 45 d.
  Imm. 4.  Nunaqavissoq tamatumunnga avammut niuerutiginninnissamut akuersissummik tunineqarsimaguni aatsaat nunaqavissoq aatsitassanik inuussutissarsiutigalugu Kalaallit Nunaanniit annisseqqusaavoq. Aatsitassat imm. 3-imi pineqartunut ilaanngitsut inuussutissarsiutiginagu Kalaallit Nunaannit anninneqartarnerannut tamanna aamma atuuppoq.
  Imm. 5.  Pissutsit imm. 1-4-imi taaneqartut pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.”

15.  § 45 a, imm. 1-imi, uniffimmi siullermi, ”§§ 45 c aamma 45 d” allanngortinneqarpoq imaalillugu ”§§ 45 b-45 d”.

16.  § 45 a, imm. 1, uniffiit aappaanni, ”annikinnerusunik” atorunnaarpoq.

17.  § 45 a-mi imm. 5 kingorna immikkoortutut nutaatut ilanngunneqarpoq:
”  Imm. 6.  Nunaqavissoq, ukiumut 100.000 koruuninit annertunerusumik ataatsimut katillugu naleqartunik aatsitassanik katersinissamik imaluunniit piiaanissamik kissaateqartoq, takuuk imm. 2, sumiiffimmut nunaqavissup aatsitassanik katersivissatut imaluunniit piiaavissatut kissaatigisaanut kapitali 8-imi maleruagassat malillugit aatsitassanik piiaanissamut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik qinnuteqarsinnaavoq. Nunaqavissoq annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik taamaattumik qinnuteqanngippat imaluunniit tunineqanngippat, imm. 1-5 atuutissapput.”

Imm. 6 tamatuma kingorna imm. 7-inngorpoq.

18.  § 45 a, imm. 6, matuma kingorna imm. 7-inngortoq, imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 7.  Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernerata kingorna 1. januar aallarnerfigalugu atuutilersumik  imm. 1-imi, 2-imi aamma 6-imi aningaasartat 100.000 koruuniusut, Kalaallit Nunaanni atuinermut akigititanut naleqqersuutini allannguutinut naapertuuttumik iluarsineqassapput.”

19.  § 45 b imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  § 45 b.  § 45 malillugu katersineq sumiiffimmi § 16 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi nalinginnaasumi imaluunniit § 33 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissamut kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pineqartunut ilaasumi ingerlanneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  § 45 malillugu katersineq sumiiffimmi § 16 malillugu aatsitassanik piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi nalinginnaasumi imaluunniit § 33 malillugu aatsitassanik piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pineqartunut ilaasumi, ingerlateqqusaanngilaq, taamaattoq takuuk imm. 4.
  Imm. 3.  § 45 a malillugu katersineq piiaanerlu sumiiffimmi § 16 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit aatsitassanik piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi nalinginnaasumi imaluunniit § 33 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit aatsitassanik piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pineqartunut ilaasumi, ingerlateqqusaanngilaq, taamaattoq takuuk imm. 5.
  Imm. 4.  Kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq tamatumunnga allaganngorlugu akuersisimappat, § 45 malillugu katersineq imm. 2-imi oqaatigineqartutut kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu sumiiffimmi akuersissuteqarfiusumi ingerlanneqarsinnaavoq.
  Imm. 5.  Kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq tamatumunnga allaganngorlugu akuersisimappat, § 45 a malillugu katersineq imm. 3-imi oqaatigineqartutut kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu sumiiffimmi akuersissuteqarfiusumi ingerlanneqarsinnaavoq.
  Imm. 6.  Imm. 4 aamma 5 malillugit allaganngorlugu akuersineq, tamanna pillugu Naalakkersuisut piumasarippassuk, akuersinermut uppernarsaatip Naalakkersuisunut tunniunneratigut, Naalakkersuisunut uppernarsarneqassaaq.
  Imm. 7.  Kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartup, tamanna pillugu akuersinermik tigusisumut nalunaaruteqarnermigut, imm. 4 aamma 5 malillugit akuersineq utertissinnaavaa. Utertitsinerup kingorna §§ 45 aamma 45 a malillugit katersineq aamma piiaaneq sumiiffimmi kisermaassisussaatitaanermut akuersissummi pineqartunut ilaasumi ingerlanneqaqqusaanngilaq.
  Imm. 8.  Imm. 4 aamma 5 malillugit akuersinermik tigusisoq, akuersinerup utertinneqarnera imaluunniit tamatuma malitsigisaanik annaasaqarneq tunngavigalugu, kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartumut imaluunniit Naalakkersuisunut taarsiinissamik piumasaqaateqarsinnaanngilaq imaluunniit allanik piumasaqaateqarsinnaanani.”

20.  § 45 c imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  § 45 c.  §§ 45 aamma 45 a malillugit aatsitassanik katersinissamut piiaanissamullu aamma aatsitassanik Kalaallit Nunaannit annissinissamut periarfissaqarnermi, aatsitassat qinngornernik ulorianartunik akullit pineqartunut ilaanngillat.
  Imm. 2.  §§ 45 aamma 45 a malillugit aatsitassanik katersinissamut, piiaanissamut aamma aatsitassanik Kalaallit Nunaannit annissinissamut periarfissaqarnermi aatsitassat aalajangersimasut ilaatinneqanngitsut, pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut §§ 45 imaluunniit 45 a naapertorlugit aatsitassat katersorneqarsimasut piiarneqarsimasulluunniit Kalaallit Nunaanniit avammut nioqqutigineqarsinnaaneri pillugit aalajangersaasinnaapput, nunanut allanut nioqquteqarsinnaanermik Naalakkersuisut akuersissuteqarsimappata.
  Imm. 4 Naalakkersuisut aatsitassat aalajangersimasut nioqqutigineqannginnissaannik peqqussutiliorsinnaapput, aatsitassat pineqartut naleqassusiat naatsorsorneqarsimanngippat.”

21.  § 45 e imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  § 45 e.  Inuk nunaqavissuunngitsoq, takuuk § 45, imm. 1, aatsitassanik katerseqqusaanngilaq imaluunniit piiaaqqusaanngilaq, taamaattoq takuuk § 33, imm. 6.
  Imm. 2.  Inuk nunaqavissuunngitsoq, aatsaat inuk tamatumunnga avammut annissinissamut akuersissummik tunineqarsimappat, aatsitassanik avammut annisseqqusaavoq, taamaattoq takukkit imm. 3.
  Imm. 3.  Inuk nunaqavissuunngitsoq, aatsitassat nunaqavissumit pisiarineqarsimappata, aammalu pisineq uppernarsarneqarsinnaappat, tamatumunnga avammut niuerutiginninnissamut akuersissummik peqarani aatsitassanik inuussutissarsiutiginagu Kalaallit Nunaannit annissisinnaavoq.
  Imm. 4.  Imm. 2 aamma 3 malillugit Kalaallit Nunaanniit annissinissamut periarfissaqarnermi aatsitassat qinngornernik ulorianartunik akullit ilaatinneqanngillat.
 Imm. 5. Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput avammut nioqquteqarsinnaanermi imm. 2 aamma 3 naapertorlugit aatsitassanut aalajangersimasunut atuutinngitsunut.” 

22.  § 45 f atorunnaarsinneqarpoq.

23.  § 86, imm. 3, uniffiit pingajuat, atorunnaarsinneqarpoq.

24.  § 86 kingorna ilanngunneqassaaq:
”  § 86 a.  Pisinnaatitsissummik pigisaqartup taassumalu entreprenøriisa, pilersuisuisa aamma kiffartuussisuisa ilaalu ilanngullugit akileraartarnermut tunngasut pillugit paasissutissanik uppernarsaatinillu tunniussisarnissaasa aammalu Kalaallit Nunaanni maleruagassanut sukkulluunniit atuuttunut naapertuuttumik akileraarutinik akiliisarnissaasa qulakkeerneqarnissaa siunertaralugu, Naalakkersuisut aalajangersakkanik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Pisinnaatitsissummik pigisaqartup, taassuma entreprenøriisa, pilersuisuisa aamma kiffartuussisuisa ilaalu ilanngullugit akileraartarnermut tunngasut pillugit paasissutissanik uppernarsaatinillu tunniussisarnissaat aammalu Kalaallit Nunaanni maleruagassanut sukkulluunniit atuuttunut naapertuuttumik akileraarutinik akiliisarnissaat, qulakkiissagaa, pillugu aalajangersakkanik Naalakkersuisut imm. 1 malillugu aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 3.  Pisinnaatitsissummik pigisaqartup taassumalu entreprenøriisa, pilersuisuisa aamma kiffartuussisuisa ilaalu ilanngullugit akileraartarnermut tunngasut pillugit paasissutissanik uppernarsaatinillu tunniussinissaasa aammalu Kalaallit Nunaanni maleruagassanut sukkulluunniit atuuttunut naapertuuttumik akileraarutinik akiliinissaasa tungaanut, pisinnaatitsissummik pigisaqartoq akuersissut malillugu ingerlatanik suliaqarunnaassasoq, pillugu aalajangersakkanik Naalakkersuisut imm. 1 malillugu aamma aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 4.  Aalajangersakkat imm. 1-3-imi taaneqartut nalunaarutini, akuersissutini, akuersissuteqarnerni aalajangiinernilu ilaalu ilanngullugit, aalajangersarneqarsinnaapput.”


§ 2

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2017 atuutilerpoq.
  Imm. 2.  Aatsitassarsiorluni misissueqqaarnissamut, misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissutit, Inatsisartut inatsisaata atuutilernerani tunniunneqareersimasut, atuutiinnassapput. Inatsisartut inatsisaat aamma akuersissutinut taamaattunut, akuersissutit taamaattut malillugit pisinnaatitsissummik pigisaqartunut kiisalu ingerlatanut Inatsisartut inatsisaata atuutilernerani aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi pineqartunut ilaasunut, atuuppoq. Tamatuma saniatigut Inatsisartut inatsisaat ingerlatanut, ilanngullugit aatsitassanik katersineq, piiaaneq aamma atuineq, aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi pineqartunut ilaasunut aammalu Inatsisartut inatsisaata atuutilernissaa sioqqullugu ingerlanneqartunut, aammalu aatsitassanut ingerlatani taamaattumi katersorneqartunut, piiarneqartunut imaluunniit atorneqartunut, atuuppoq. Inatsisartut inatsisaat aamma pissutsit aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi pineqartunut ilaasut pillugit aalajangiinernut, Inatsisartut inatsisaata atuutilernissaa sioqqullugu aalajangiiffigineqartunut, atuuppoq, taamaattorli piffissamut killissaliussaq § 3 d imm. 1-imi taaneqartoq, inatsisartut inatsisaata atuutilerneraniit naatsorsorneqassalluni.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 28. november 2016


Kim Kielsen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk