Sanaartukkat innaallagissamut sakkortuumut atugassat atortullu innaallagiatortut pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 19, 12. juni 2019-imeersoq (Innaallagissiornermut oqartussat aamma oqaasertaanni erseqqissaanerit)

 

§ 1

 

Sanaartukkat innaallagissamut sakkortuumut atugassat atortullu innaallagiatortut pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 3. november 1994-imeersumi makkua allanngortinneqarput:

 

1. Inatsisartut peqqussutaata qulequtaa imatut oqaasertalerneqarpoq:

Sanaartukkat innaallagissamut atugassat, innaallagissamut ikkussuinerit aamma atortut innaallagiatortut pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 3. november 1994-imeersoq

 

2. Inatsisartut peqqussutaanni tamarmi ”Nukissiorfiit” allanngortinneqarpoq imatut
”Innaallagissiornermut oqartussat”.

                                                              

3. Inatsisartut peqqussutaanni tamarmi ”Naalakkersuisut” imatut allanngortinneqarpoq ”Naalakkersuisut”.

 

4. § 2 imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  § 2.  Peqqussut sanaartukkanut innaallagissamut atugassanut aamma innaallagiamut ikkussuinernut, sakkortussusia qaffassippallaartumut immaqaluunniit sarfap nukinga annertuallaartumut navianartorsiortitsilersinnaasumut atuuppoq
Peqqussut aammattaaq atortunut innaallagiatortunut atuuppoq. 

  Imm. 2. Peqqussummi matumani sanaartukkat innaallagissamut atugassat paasineqassaaq tassaasut atortut innaallagissiornermut, innaallagissamik ingerlaartitsinermut, agguaassinermut aamma nukissiamik innaallagiameersumik toqqorsinermut atorneqartussat. Sanaartukkani innaallagissamut atugassani ilaapput sanaartukkat sarfamut sqaffasissumut aamma sakkukitsumut atugassat aammalu sarfap sakkortussusissaanut killilersugaanani.

  Imm. 3.  Peqqussummi matumani innaallagiamut ikkussuinerit paasineqassaaq tassaasoq sanaartukkanit innaallagissamut atugassanit atortut innaallagiatortut aqqusersuutillu atassuserneqarnissaasa tungaanut taakkualu ilanngullugit ikkussuinerit, umiarsuarni, sinerissap avataani sanaartukkani angallattakkani, silaannakkut angallatini innaallagiamut ikkussuinerit ilaanatik aamma qamutini motoorilinni innaallagiamut ikkussuinerit, qamutinik motoorilinnik ingerlatitsinissamut naatsorsuutigineqartut, qamutit motoorillit innaallagiamik ingerlaartitat immernissaannut ikkuffiit ilaanatik.

  Imm. 4.  Atortut innaallagiatortut peqqussummi matumani paasineqassaaq tassaasut atortut suulluunniit, sanaartukkanut innaallagissamut atugassanut ilaasut imaluunniit ilaasussatut naatsorsuutigineqartut imaluunniit atassuserneqartut, atortut innaallagiatortut immikkut umiarsuarni, sinerissap avataani sanaartukkani angallattakkani imaluunniit silaannakkut angallatini atorneqartussatut naatsorsuutigineqartut ilaanatik aamma qamutini motoorilinni atortut innaallagiatortut, qamutinik motoorilinnik ingerlatitsisussatut naatsorsuutigineqartut, immernissaannut ikkuffik qamutinik motoorilinnik innaallagiamik ingerlatillit ilaasussatut naatsorsuutigineqartoq, ilaanani.”

 

5. § 3, imm. 2-imi nr. 7 kingorna ilanngunneqarput:

”8)  Sanaartukkanik innaallagissamut atugassanik suliaqarnissamut innaallagialersuinissamullu akuersissummik allagartaqarnissamik piumasaqaatinut aalajangersakkanik aalajangersaassapput.

9)  Inuit sanaartukkanik innaallagissamut atugassanik innaallagialersuinernullu nakkutilliisut ilinniarsimasuunissaannik piumasaqaatinut aalajangersakkanik aalajangersaassapput.

10)  Sanaartukkat innaallagissamut atugassat innaallagialersuinerillu nutaat pioreersullu nakkutiginissaannut aalajangersakkanik aalajangersaassapput.

11)  Atortut innaallagiatortut misilerarneqartarnerat akuersissummillu allagartalerneqartarnerat pillugu aalajangersakkanik aalajangersaassapput.”

 

6. § 4, imm. 2, atorunnaarsinneqarpoq.

 

7. § 5 imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  § 5.  Sanaartukkat innaallagissamut atugassat aamma innaallagialersuinerit, inunnut, uumasunut imaluunniit pigisanut navianartorsiortitsisussaajunnaarlugit, suliarineqassapput.

  Imm. 2.  Atortut innaallagiatortut, eqqortumik innaallagialersuinermi aserfallatsaaliuinermilu aammalu siunertaminnut naapertuuttumik atorneqarnerminni inunnut, uumasuutinut imaluunniit pigisanut nalilinnut navianartorsiortitsinngitsumik, sananeqasimassapput.”

 

8. § 6 imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  § 6.  Innaallagissiornermut oqartussat innaallagissamut isumannaatsuutitsinissaq pillugu makkununnga aalajangersagaliussapput:

1)  Sanaartukkat innaallagissamut atugassat suliarineqarnerat ingerlanneqarnerallu, ilanngullugit innaallagissiorneq, innaallagissamik ingerlaartitsineq, agguaassineq aamma innaallagiamik toqqorsineq.

2)  Innaallagiamut ikkussuinerit aamma atortut innaallagiatortut.

3) Sanaartukkat innaallagissamut atugassat aamma innaallagialersuinerit qanitaanniittut imaluunniit tassunga atasut suliarineqarnerat ingerlanneqarnerallu.

  Imm. 2.  Innaallagissiornermut oqartussat innaallagissamut tunngasutigut isumannaatsuutitsinissamut aalajangersakkat immikkut aalajangiiffigisinnaavaat.

  Imm. 3.  Innaallagissiornermut oqartussat isumannaatsuutitsinissaq pillugu immikkut piumasaqarsinnaapput innaallagissamut tunngasutigut isumannaatsuutitsinissaq pillugu aalajangersakkanit aallaassuteqartunik, piumasarisinnaallugulu sanaartukkat innaallagissamut atugassat aamma innaallagialersuinerit kiisalu atortut innaallagiatortut pillugit immikkut nalunaaqqutsiinissaq imaluunniit immikkut ilitsersuinissaq.

  Imm. 4.  Innaallagissiornermut oqartussat sanaartukkat innaallagissamut atugassat atortullu innaallagiatortut ilaat innaallagissamut tunngasutigut isumannaatsuutitsinissaq pillugu aalajangersakkanik atuinngitsoortitsisinnaapput.

  Imm. 5.  Innaallagissiornermut oqartussat suliffeqarfinnut innaallagissap aqqutaani sulisinnaanermut akuersissummik peqartunut imaluunniit innaallagissap aqqutaani sulisinnaanermut akuersissummik qinnuteqartunut isumannaallisaanermut pitsaassusissanullu aqutseriaatsit pillugit aalajangersakkanik aalajangersaassaaq, ilanngullugit tamatumunnga uppernasaatit kiisalu tamatuminnga akuersissuteqarnissaq pillugit piumasaqaatit.”

 

9. § 8, imm. 1, imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  Innaallagissiornermut oqartussat sanaartukkat innaallagissamut atugassat aamma innaallagialersuinerit kiisalu atortut innaallagiatortut §§ 5 aamma 6 naapertorlugit misissorneqartarneri nakkutilliivigineqarnerilu isumagisaraat.”

 

10. § 9 imatut oqaasertalerneqarpoq:

  § 9. Innaallagissiornermut oqartussat sanaartukkanik innaallagissamut atugassanik imaluunniit innaallagialersukkamik piginnittoq imaluunniit atuisoq nammineq akilikkaminik misissueqqullugu peqqusinnaavaat.

  Imm. 2. Innaallagissiornermut oqartussat sanaartukkani imaluunniit innaallagialersuinerni kukkunernik amigaataasunilluunniit misissuinissamut aammalu iluarsiinissamut piffissamut killissaliussamik aalajangersaassapput.

  Imm. 3. Sanaartukkat innaallagissamut atugassat imaluunniit innaallagialersuinerit innaallagiap isumannaatsuunissaa pillugu aalajangersakkanik naammassinninngitsut atorneqarnissaat Innaallagissiornermut oqartussat inerteqqutigisinnaavaa.

  Imm. 4. Innaallagissiornermut oqartussat sanaartukkanut innaallagissamut atugassanut aamma innaallagialersuinernut innaallagiap isumannaatsuunissaa pillugu piumasaqaatinik naammassinninngitsunut innaallagiamik pilersuineq qamitsissinnaavaat imaluunniit sanaartukkanut innaallagissamut atugassanut imaluunniit innaallagialersuinernut qamitsinissaq innaallagiamik pilersuinermut suliffeqarfimmut piumasarisinnaallugu.”

 

11. § 11, imm. 2-3 imatut oqaasertalerneqarput:

  Imm. 2.  Innaallagissiornermut oqartussat imaluunniit inuit Innaallagissiornermut oqartussanit piginnaatinneqartut kinaassutsimut uppernarsaammik takutitsillutik aammalu eqqartuussivimmi aalajangiinertaqanngitsumik, sanaartukkanut innaallagissamut atugassanut aamma innaallagiamut ikkussuinernut tamaginnut kiisalu ininut atortunik innaallagiatortunik sanaartorfiusunut, tuniniaaffiusunut, toqqorsiviusunut imaluunniit atuiffiusunut tamaginnut isersinnaapput.

  Imm. 3.  Kinaassutsimut uppernarsaat Innaallagissiornermut oqartussanit tunniunneqassaaq.”

 

12. § 14-ip siornani qulequtaa imatut oqaasertalerneqarpoq:

Sanaartukkanut innaallagiamut atorneqartussanut sanaartukkat aamma ingerlatsineq”

 

13. § 14 imatut oqaasertalerneqarpoq:

  § 14. Sanaartukkat innaallagissamut atugassat Inatsisartut peqqussutaanni matumani aalajangersakkat naapertorlugit sanaartorneqassapput ingerlanneqassallutillu.”

 

14. § 20 imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  § 20. § 11, imm. 1-2, aamma § 18 unioqqutinneqarnerat, Kalaallit Nunaannut pinerluttulerinermut inatsit malillugu akiliisitsinertut ilusilimmik pineqaatissiinermik malitseqarsinnaavoq. Aammattaaq § 9, imm. 1 aamma 3, § 10, imm. 2, naapertorlugit inerteqquteqarnerit unioqqutinneqarneranni kiisalu § 6, imm. 3, aamma § 10, imm. 3-4 naapertorlugit peqqusissuteqarnerit malinneqanngippata, akiliisitsinermik pineqaatissiisoqassaaq.

  Imm. 2.  Peqqussutini peqqussut manna naapertorlugu aalajangersagaasuni, Kalaallit Nunaannut pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit akiligassiinertut ilusilimmik pineqaatissiissutissat aalajangersarneqarsinnaapput.

  Imm. 3. Inatsisartut peqqusutaanni imaluunniit peqqussutini taanna malillugu aalajangersagaasuni akiliisitsinissamik aalajangersaanissaq tunngavissinneqarsimappat, Kalaallit Nunaannut pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit pisinnaatitaallutillu pisussaatitaasut akiliisussanngortinneqarsinnaapput. 

  Imm. 4.  Akiliisitsinerit Inatsisartut peqqussutaat manna imaluunniit maleruagassat Inatsisartut peqqussutaat manna naapertorlugu aalajangersagaasut naapertorlugu pineqaatissiissutigineqartut, Nunap karsianut tutsinneqassapput.”

 

  § 2

 

Inatsisartut inatsisaat atuutilerpoq 1. juli 2019.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen


Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk