Neriniartitsivinnik nersutaatinillu malittarisassaqartitsinikkut aqutsineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 22, 8. september 2000-imeersoq

Nunalerineq pillugu inatsisartut inatsisaanni nr. 5, 2. maj 1996-imeersumi § 5, § 6, imm. 1 aamma imm. 2, § 8, imm. 1, § 9, § 12 aamma § 15, imm. 2 malillugit aalajangersarneqarpoq:

 

Atuuffii

§ 1. Nalunaarut atuuppoq nersutaatinik neriniartitsisarfinnik atuinermut taakkualu aqutsisoqarfiinut kiisalu uumasuutinik nalunaaqutsersuisarnermut Kalaallit Nunaanni nunalerinerup attuumassuteqarfigisaanut aammalu taakkua aqutsisoqarfiinut.

§ 2. Nalunaarummi oqaatsit atorneqartut imatut nassuiarneqarput:
1) Nersutaatitut paasineqassapput savat, hestit, nersussuit, savaasat, puulukit, tuttut nujuitsut kiisalu umimmaat nunalerinermut tunngatillugu siunertaqartumik pigineqartut.
2) Ingerlatsivittut ataatsitut imaluunniit nersutaateqatigiittut paasineqassapput nersutaateqarfik nunalerinermut tunngatillugu siunertaqartumik nersutaateqarfiusoq.
3) Neriniartitsivittut paasineqassapput nunami nunaminertat erseqqinnerusumik killilikkat, inuussutissarsiornermut tunngatillugu iluaquteqarnermut ilanngullugit nersutaatinik neriniartitsinermut atorneqartut, taakkununnga piffissami aalajangersimasumi nersutaatit neriniartinneqartut amerlanerpaaffissaat aalajangersarneqarsimalluni aalajangersarneqarsinnaalluniluunniit.
4) Neriniartitsinissamut akuersissutitut paasineqassaaq piffissap aalajangersimasup iluani nersutaatinik aalajangersimasunik amerlassusilinnik neriniartitsinissamut neriniartitsivimmik ataatsimik arlalinnilluunniit atuinissamut akuersissut.
5) Neriniartitsivissanik isumalluutinik piujuartitsinissaq tunngavigalugu atuinertut paasineqassaaq nunanik neriniartitsivinnik atuineq, ukiuni arlalinni ingerlanneqarsinnaasoq taannaalluni nunat pissarsivigineqarsinnaassusiannik annikillisitsinngitsoq.


Nersutaatinik nalunaaqutsersuineq

§ 3. Ingerlatsiviit ataasiakkaarlutik tamarmik namminerisaminnik nalunaarsorsimasumik nalunaaqutaqartitsissapput.
Imm. 2. Nersutaatit tamarmik neriniartitsivinniittut piginnittup nalunaarsorneqarsimasumik nalunaaqutsiuttagaanik nalunaaqutsersimassapput siutaani pilatsinikkut qiorsinikkulluunniit imaluunniit siutaanut ikkullugu nalunaaqutsiussamik assigisaanilluunniit. Taamaattoq hestit nalunaaqutseeriaatsit allat atorlugit nalunaaqutserneqarsinnaapput.
Imm. 3. Imatut nalunaaqutsersuisoqarsimassaaq nersutaammut piginnittuuneq paasineqarsinnaassalluni misissorneqarsinnaassallunilu.

§ 4. Nersutaatit ukiumi nersutip pinngorfiani 31. oktoberiutinnagu piginnittup nalunaaqutsiuttagaanik nalunaaqutserneqarsimassapput.
Imm. 2. Taamaattorli Savaateqarnermut Siunnersorteqarfiup immikkut pisoqartillugu imm. 1-imi piffissamut killiliussaq sivitsorsinnaavaa, tassa illersorneqarsinnaasumik ingerlatsinissanut tamanna pisariaqartinneqartutut isumaqarfigineqarpat. Taamaattorli piffissamut killiliussaq nersutip pinngorfiata ukiuata tulliani 31. maj qaangerlugu sivitsorneqarsinnaanngilaq.
Imm. 3. Imm. 2 malillugu piffissamut killiliussaq sivitsorneqarsinnaavoq nersutaatilimmit pineqartumit qinnuteqaateqartoqarneratigut imaluunniit Savaateqarnermut Siunnersorteqarfiup Naalakkersuisulluunniit suliniuteqarnerat tunngavigalugu.

§ 5. Savaateqarnermut Siunnersorteqarfik nalunaaqutsersuutinik nalunaarsuisuussaaq akuersissuteqartartuullunilu, § 3 takuuk, taakku atorneqalersinnagit. Nalunaarsuinissamik qinnuteqaatit 1. januar aamma 1. juni nallertinnagit Savaateqarnermut Siunnersorteqarfimmut nassiunneqassapput.
Imm. 2. § 3 malillugu nalunaaqutsersuut nalunaarsorneqarsinnaanersoq aalajangiiniarnermi nersutaatinik atuilluarluni illersorneqarsinnaasumillu ingerlatsisoqarnersoq pingaartinneqartassapput kiisalu tamakkununnga killissarititaasut iluanni ingerlatsivimmi pineqartumi nalunaaqutsersuutit qangaaniilli atorneqartartut sianiginiarneqassallutik.
Imm. 3. Nalunaaqutsersuut nalunaarsorneqarsimasoq imatut iluseqarpat atornerluineq imaluunniit nalunaaqutsersuutinut allanut nalunaarsorneqarsimasunut paarlaassineq pisinnaallutik, Savaateqarnermut Siunnersorteqarfiup nersutaatilinnik pineqartunik tusarniaareernermigut nalunaaqutsersuutip ilusilersugaanera allanngortissinnaavaa.
Imm. 4. Savaateqarnermut Siunnersorteqarfiup nalunaaqutsersuut nalunaarsorneqarsimasoq ukiuni kingullerni pingasuni atorneqarsimanngitsoq nalunaarsuiffimmit peersinnaavaa.
Imm. 5. Savaateqarnermut Siunnersorteqarfik Naalakkersuisut akuersissuteqareerneratigut nalunaaqutsersuutit ilusissaannut taakkulu nalunaarsorneqarnissaannut erseqqinnerusunik malitassaliorsinnaavoq.
Imm. 6. Imm. 1, imm. 3 aamma imm. 4 kiisalu § 4, imm. 2 malillugit Savaateqarnermut Siunnersorteqarfiup aalajangiineri kingusinnerpaamik aalajangiinerup qinnuteqaateqartumut nalunaarutigineqarneranit sapaatip akunneri sisamat qaangiutsinnagit Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Pisortaqarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.

 

Neriniartitsinerup annertussusissaanik aalajangersaaneq aamma neriniartitsinissamut akuersissutit agguaanneqartarnerat

§ 6. Naalakkersuisut aalajangersartassavaat, nersutaatinut neriniarfissatut killiliunneqarsimasuni nersutaatit neriniartitassat amerlanerpaaffissaat, tassani pineqarput neriniarfissatut killiliunneqarsimasut iluini uumasuutit neriniartussat amerlanerpaaffissaat. Aalajangersaaneq pisassaaq ukiumoortumik imaluunniit pisariaqartitsineq naapertorlugu. Naalakkersuisut aalajangiinivik pitinnagu Savaateqarnermut Siunnersorteqarfik nunaateqarnermilu kattuffeqarfiit tusarniaavigeqqaartassavaat.
Imm. 2. Savaateqarnermik Siunnersorteqarfik, Namminersornerullutik Oqartussat Nunaminertat atorneqartarnerat pilersaarusiorfigineqartarnerallu pillugit nalunaarutaat malillugu, nunaminertamik agguaassinermik nalunaarfigineqarput § 2 imm. 1 nr. 3-mi neriniartitsivissatut pineqartut pillugit, tamatumunnga ilanngullugu neriniartitsiviit taakku atsigaassapput, normulersugaassallutik kiisalu killiligaassallutik.

§ 7. Nersutaateqarnermik ingerlatsisut tamarmik nunaminertanik neriniartitsivissanik agguaavigineqassapput nersutaatiminnut neriniartitsivigisinnaasaminnik, nersutaateqarnermik ingerlatsiviit nunaminertamik agguaavigitissimanngisaanut. Nersutaateqartup nammineq akisussaaffigissavaa neriniartitsinissamut akuersissutip piumasaqaatitaasa malinneqarnissaat, taamaakkaluartoq takuuk § 8 imm. 2.
Imm. 2. Naalakkersuisut nunalerisut kattuffeqarfiinik tusarniaareernermikkut neriniartitsivissatut isumalluutit nunani neriniartitsiviusartuni ataasiakkaani tamani neriniartitsinissamut akuersissutinngorlugit ingerlatsiveqarfinnut taamaaliornissamik qinnuteqartunut ukiut ataasiakkaarlugit agguaattassavaat, taamaattorli § 8, imm. 1 aamma 5 takukkit.
Imm. 3. Neriniartitsinissamut akuersissutinik nutaanik imaluunniit akuersissutaareersunik allanngortitsiniarluni qinnuteqaatit Savaateqarnermut Siunnersorteqarfimmut 1. januariutinnagu aamma 1. juniutinnagu nassiunneqartassapput.
Imm. 4. Qinnuteqartoq neriniartitsinissamut akuersissummik tunineqassanersoq aalajangiiniarnermi neriniartitsivissanik isumalluutinik atuilluarluni piujuartitsinissamillu tunngaveqarluni atuisoqarnersoq pingaartinneqassapput.
Imm. 5. Savaateqarnermut Siunnersorteqarfik nersutaateqarnermi neriniartitsinissamut akuersissutinik nalunaarsuisuussaaq.

§ 8. Naalakkersuisut neriniartitsinissamik akuersissutinik tunniussisinnaapput ukiup qanoq ilineranut killiliillutik, imm. 2 aamma imm. 3 takukkit.
Imm. 2. Savaateqarnermik inuussutissarsiutilinnut aasaanerani neriniartitsinissamut akuersissutit piffissami 1. majimiit 31. oktoberimut agguaanneqarsinnaapput, taamaattorli aaqqissuussap allaffeqarnikkut aqunneqarfianiit sianigineqassaaq savat tamarmik 31. oktober ivigartorfinniit angerlartereersimanissaat, taamatut pisoqannginnera misilittakkat malillugit ajornartorsiutitaqarsinnaammat.
Imm. 3. Savaateqarnermik inuussutissarsiutilinnut ukiuunerani neriniartitsinissamut akuersissuteqartoqarsinnaavoq nunat neriniartitsiviusut pissusiinut tunngatillugu tamanna illersorneqarsinnaappat aamma savaateqarfiit nunamik neriniartitsivimmik pineqartumik atuisut ingerlanneqarnerannut pisariaqartinneqarpat. Ukiuunerani neriniartitsinissamut akuersissutit tunniunneqartassapput taamaallaat piffissamut 1. novemberimiit 30. aprilimut.
Imm. 4. Suliamut tunngatillugu paasisimasallit inassuteqarnerisigut Naalakkersuisut piumasaqaateqarsinnaapput nunaminertat ukiuunerani neriniartitsivissatut akuersissuteqarfiusut ungaloqartinneqarnissaannik neriniartitsiviunnginnissaannillu piffissami 1. junimiit 31. augustimut.
Imm. 5. Naalakkersuisut Savaateqarnermut Siunnersorteqarfik imm. 1 aamma § 7, imm. 2 malillugit agguaassinissamut piginnaaffilersinnaavaat.
Imm. 6. Imm. 5 malillugu Savaateqarnermut Siunnersuisoqarfiup aalajangigai aalajangiinerup qinnuteqaateqartumut nalunaarutigineqarneraniit kingusinnerpaamik sapaatit akunnerisa sisamat qaangiunneranni Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Pisortaqarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.

§ 9. Naalakkersuisut nunalerisut kattuffiinik aamma Savaateqarnermut Siunnersorteqarfimmik tusarniaareernikkut ukioq naallugu imaluunniit ukiumi piffissani aalajangersimasuni nunani neriniartitsiviusuni aalajangersimasuni taakkuluunniit ilaanni neriniartitsinissamut inerteqqutinik aalajangersaasinnaapput, neriniartitsinerup kingunerissagaluarpagu neriniartitsivissatut isumalluutit annertuumik ajorseriarnerat imaluunniit toqqaannartumik nuna nungujartulerluni ulorianartorsiortinneqalissagaluarpat.
Imm. 2. Naalakkersuisut pissutsit immikkut itsillugit ungalulersuisoqanissaanik piumasaqaateqarsinnaapput, annertuallaamik neriniartitsisoqarnissaa pinngitsoortinniarlugu imaluunniit neriniartitsinerup annertussusissaanik erseqqinnerusumik aqutsiniarlutik, imm. 1, § 7, imm. 1 aamma imm. 2 kiisalu § 8, imm. 1 - 3 takukkit.

 

Tuttunik nujuitsorniarneq umimmanniarnerlu

§ 10. Tuttunik nujuitsorniarneq aamma umimmanniarneq inerteqqutaapput pissutsit imm. 2 aamma imm. 3-mi taaneqartut ilanngunnagit.
Imm. 2. Nersutaatilik taassumaluunniit sulisui, Naalakkersuisunit akuersissummik siuningaaniit pissarsereernermikkut, aallaaniarnikkut nammineq nujuitsunik tuttuutiminnik umimmaatiminnilluunniit piniarsinnaapput, makku pisimappata:
1) erseqqissumik pisariaqartinneqartoq takuneqarsinnaappat nersutaatit katitigaanerisa ilusilersornissaat eqqarsaatigalugu taakku kinguaassiorsinnaanerulersinniarlugit imaluunniit,
2) pisariaqarpatinneqarpat nersutaatit amerlassusiat nersutaatillip neriniartitsinissamut akuersissuteqarfigisaanut appartinnissaat, imaluunnit
3) nersutit sivisuumik nersutaatillip ivigartortitsivissatut uumasuuteqarfissatulluunnit akuerineqarfiata avataanut anisimanissaat pinngitsoortinniarlugu.
Imm. 3. Nersutaatilik Naalakkersuisunit akuersissummik siuningaaniit pissarsereersimaguni nammineq nujuitsunik tuttuutiminik umimmaatiminilluunniit akiliisitsilluni allanik piniartitsisinnaavoq.
Imm. 4. Naalakkersuisut imm. 2 aamma imm. 3 malillugit akuersissutinut atatillugu piniarnermut tunngatillugu piumasaqaateqarsinnaapput, tamatumunnga ilanngullugu pisat ataasiaannarlugu atortussanik nalunaaqutserneqarnissaannik.
Imm. 5. Imm. 2 aamma imm. 3 malillugit tuttut umimmaallu aallaaniarnikkut pisat neqaat pissarsiarineqartut nujuartat neqaattut tunineqarsinnaapput.

 

Nersutaatit pillugit nalunaaruteqartarneq nakkutilliinerlu

§ 11. Inuit § 7, imm. 2 aamma § 8, imm. 1 malillugit neriniartitsinissamut akuersissummik pigisaqartut pisussaatitaapput nersutaatitik nunani akuersissuteqarfigisaasuniitissallugit.
Imm. 2. Akuersissummik pigisaqartut pisussaatitaapput ukiut tamaasa ukiut nikinnerini nersutaatimik amerlassusiat katitigaanerallu ulloq 1. februariutinnagu Savaateqarnermut Siunnersorteqarfimmut nalunaarutigissallugit.
Imm. 3. Nersutaatillit akuersissummik pigisaqartut § 10, imm. 2 aamma imm. 3 malillugit namminneq nujuitsunik tuttuutiminnik umimmaatiminnilluunniit aallaaniarnikkut pisaqartut pisussaatitaapput, ukiut tamaasa nersutit pisarineqartut amerlassusiinik suiaassusiinik utoqqaassusisalu agguarsimanerannik Naalakkersuisunut nalunaassallutik.
Imm. 4. Naalakkersuisut Namminersornerusut nunalerineq pillugu nalunaarutaat malillugu peqqusisinnaapput Savaateqarnermut Siunnersorteqarfimmiit aamma nakkutilliinermut ataatsimiititalianiit nakkutilliilluni takusaaqqusinissamik nersutaatit amerlassusiat aamma neriniartitsinissamut akuersissutit kiisalu aalajangersakkat allat nalunaarut manna malillugu aalajangersarneqartut malinneqarnersut misissoqqullugit.

 

Immikkut akuersissuteqarneq

§ 12. Ilisimatuussutsikkut misissuinerit imaluunniit pissutsit immikkut ittut allat tamanna pisariaqalersippassuk nalunaarummi aalajangersakkat atorneqannginnissaannut Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarsinnaapput.

 

Pineqaatissiissutit

§ 13. § 3, § 4, imm. 1, § 7, imm. 1, § 10, imm. 1 aamma § 11, imm. 1 - 3 -mut aalajangersakkat unioqqutinneqartillugit kiisalu § 9, imm. 1 malillugu neriniartitsinissamut inerteqquteqarnermi unioqqutitsinerit kiisalu § 9, imm. 2-mi ungalulersueqqusinermik piumasaqaatit unioqqutinneqartillugit akiliisitsinermik pineqaatissiisoqarsinnaavoq.
Imm. 2. § 3, § 4, §§ 7 - 9 aamma § 11-p malinneqarnissaat isumannaarniarlugu Naalakkersuisut peqqussteqarnerit inerteqquteqarnerillu piginnittumut isumagisassanngortissinnaavaat, taamatuttaaq nersutaatit ikilisinneqarnissaat neriniartitsivissatut akuersissutigineqarsimasup amerlassusissaannut aammalu nersutaatit neriniartitsivissatut akuersissuteqarfigisap iluaniitinneqarnissaasa isumannaarneqarnissaat, Nunalerineq pillugu Inatsisartut inatsisaat § 13, imm. 2 takuuk.
Imm. 3. Tuttuuteqarnikkut umimmaateqarnikkulluunniit § 3 aamma § 5-imi aalajangersakkanik unioqqutitsisoqarpat nersutit pineqartut nujuartatut naatsorsuutigineqarsinnaapput, Nunalerineq pillugu Inatsisartut inatsisaat § 13, imm. 3. takuuk.

 

Atuutilerfia il.il.

§ 14. Nalunaarut manna 1.oktober 2000 atuutilerpoq.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu Neriniartitsivinnik nersutaatinillu malittarisassaqartitsinikkut aqutsineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 12, 25. juni 1997-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 8. september 2000
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk