Kommunit inuussutissarsiutini il.il. aningaasaliinermikkut inuussutissarsiutinik ineriartortitseqataanissaminnut periarfissaat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 23, 18. december 2003-meersoq

Kapitali 1
Siunertaa nassuiaatillu

§ 1. Inatsimmi siunertarineqarpoq kommunit najukkani nunallu immikkoortuini inuussutissarsiutinik siuarsaaqataanissaasa aaqqiivigineqarnissaat inuussutissarsiutini il.il. aningaasaliinikkut, qularnaveeqqusiinikkut imaluunniit tapiissuteqarnikkut inuussutissarsiutinik pilersitsinermut, suliffeqarfiit pioreersut ineriartortinnissaannut, tunisassiat ineriartortinnissaannut kiisalu kinguaariit nikinnerisa ingerlanneqartarnerat qulakkeernissaat.

§ 2. Kommunit inatsimmi uani imatut paasineqassapput aammattaaq kommunitut ataatsimoortutut, kommunit ataatsimoorfiisut, kommunit ataatsimoorlutik aningaasaateqarfiisa pilersinneqartut assigisaasalu aaqqissuunneqarneri, kommunimit ataatsimit kommuninilluunniit arlalinnit peqataaffigineqartut.

 

Kapitali 2
Atuuffia, tigusisussat nalinginnaasumillu piumasaqaatit

§ 3. Kommunit inatsit manna malillugu erseqqinnerusumik aalajangersakkani:
1) Suliniaqatigiiffinnut, ingerlatseqatigiiffinnut kattuffinnulluunniit allanut, kommunimi kommuniniluunniit arlaqartuni inuussutissarsiutinik siuarsaanermik siunertaqartunut suliassatut pilersaarutit il.il. pillugit siunnersuineq aqqutigalugu tapiissuteqarsinnaapput.
2) Ingerlatseqatigiiffinni inuussutissarsiutinik ingerlataqartuni aktianik imaluunniit piginneqataassutinik pigisassanngortitsisinnaapput pisillutilluunniit.
3) Aningaasaliissuteqartarfinni akuerisaasuni il.il. taarsigassarsinikkut suliffeqarfiit, suliniaqatigiiffiit peqatigiiffiilluunniit qularnaveeqqusiisinnaapput.
4) Noqqutissiatut tunisassiat ineriartortinnerannut aammalu inunnut, suliffeqarfinnut, suliniaqatigiiffinnut peqatigiiffinnulluunniit kiffartuussinikkut tapiissuteqarsinnaapput.
5) Nunalerinermik suliffeqarfinnik aallartitsinermut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 2. Kommunit najukkani nunalluunniit immikkoortuani inuussutissarsiutinik ineriartortitsinerup siuarsarnissaanut aningaasaliinissatut periarfissanut suliassatut pilersaarusiornermut, piareersarnermut misissuinermulluunniit aningaasartuutit amerlanngitsut akilersinnaavaat.
Imm. 3. Inatsit manna naapertorlugu aningaasaliissutinik, taarsigassarsianut qularnaveeqqutinik tapiissutinillu tigusisussat Kalaallit Nunaanni tamarmiusumik akileraartussaasuussapput piffissami tapiissutit tunniunneqarfianni aammalu Inuussutissarsiummik Ingerlataqartunik Nalunaarsuiffimmut (IIN) nalunaarsimassallutik.

§ 4. Aningaasaliinermut, qularnaveeqqusiinermut aammalu tapiissuteqarnermut § 3, imm. 1, nr. 2-5 naapertorlugit piumasaqaataavoq, suliassat suliassatut pilersaarutinut, suliffeqarfinnut il.il. inuussutissarsiornermik siunertaqartunut aammalu suliassanut aningaasatigut sinneqartooruteqarnissamik siunertaqartunut attuumassuteqarnissaat.
Imm. 2. § 3, imm. 1 nr. 2-5 malillugit aningaasaliineq, qularnaveeqqusiineq tapiissuteqarnerlu tamatigut piumasaqaatit erseqqissut aammalu ingerlatsinermi aningaasaqarniarnerup piviusorsiortumik naliliivigineqarnerat tunngavigalugit pisassapput.
Imm. 3. Suliassatut pilersaarutinut, suliffeqarfinnut, suliniaqatigiiffinnut peqatigiiffinnulluunniit aningaasaliisoqassanngilaq, aningaasaliineq suliffeqarfinnut pioreersunut il.il. unammilleqatigiinnikkut equsoorutaassappat.
Imm. 4. Imm. 3-mi aalajangersagaq nunalerinermi pilersitsinermut tapiissutinut atuutinngilaq.
Imm. 5. Kommuni, inatsit manna tunngavigalugu aningaasaliisoq, qularnaveeqqusiisoq, suliassatulluunniit pilersaarummut suliffeqarfimmulluunniit tapiissuteqartoq, suliassatut pilersaarummik suliffeqarfimmilluunniit pineqartumik nammineerluni ingerlatsissanngilaq ingerlanneranulluunniit pingaaruteqartumik sunniuteqaqataassanani.

§ 5. Inatsit manna naapertorlugu aningaasaliisoqarsinnaanngilaq, qularnaveeqqusiisoqarani tapiissuteqartoqaraniluunniit
1) siunertanut, aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni pineqartunut,
2) suliffeqarneq pillugu inatsisiliap ataanniittunut, imaluunniit
3) tamatuma peqatigisaanik inuussutissarsiutit siuarsarneqarnissaat pillugu inatsit naapertorlugu suliassatut pilersaarummut tassunga qularnaveeqqusiisoqarpat qularnaveeqqusiisoqarsimappalluunniit tapiissuteqartoqarsimappat.

 

Kapitali 3
Aningaasaatitut akisussaaffigineqartunik akiliuteqarneq

§ 6. Inatsimmi matumani killigitinneqartutut taaneqartutigut inuussutissarsiornermik ingerlatsivimmi aktianik piginneqataassutinilluunniit pisisoqarsinnaavoq inuussutissarsiorfimmik nutaamik pilersitsinermut imaluunniit inuussutissarsiorfiup pioreersup allineqarneranut atatillugu.
Imm. 2. Kommuni imm. 1 malillugu aningaasaliippat aammalu pisiarineqarnissamik neqerooruteqartoqarluni, taava aktiaataasinnaasut piginneqataassutaasinnaasullu tunineqassapput tunisinerup nalaani naligitinneqartutut aalajangersarneqartut malillugit.

 

Kapitali 4
Qularnaveeqqusiineq

§ 7. Kommuni inatsisip killiliussaasa iluanni suliassanut makkununnga atasumik qularna veeqqusiisinnaavoq:
1) Suliffeqarfimmik pilersitsinermut.
2) Kinguaariit nikinnerannut atasumik suliffeqarfiup ingerlateqqinneranut, taamaattorli tak. § 8.
3) Suliffeqarfiup pioreersup allineqarneranut.

§ 8. Kinguaariit nikinnerannut atatillugu qularnaveeqqusiisoqarneranut piumasaqaataavoq,
1) kinguaariit nikinnerata ingerlanissaanut pilersaarut suliarineqarsimassasoq aammalu
2) paasisimasaqartumit nalilerneqareerpat kinguaariit nikinnerat pineqartoq, naliliinerlu malillugu suliffeqarfiup ingerlateqqinnissaa imminut akilersinnaasoq.

§ 9. Kommuni qularnaveeqqusiisinnaavoq aningaaserivimmi, sparekarsimi, aningaasaliisarfimmi akuerisaasumi, Nunat Avannarliit Killiit Aningaasaateqarfianni imaluunniit taakkua arlaasa ataatsimoortinneranni taarsigassarsianut qularnaveeqqusiutitut. Piffissaq qularnaveeqqusiissutit akilersorneqarfiat taarsigassarsiat allat akilersorneqarfiattut sivisutigissaaq.
Imm. 2. Inatsit manna malillugu kommuni amerlanerpaamik taarsigassarsiat 50 %-iinik qularnaveeqqusiisinnaavoq. Taarsigassarsiat niuernikkut piumasaqaatit malillugit taarsigassarsiaassapput, taamaattorli sivisunerpaamik ukiuni qulini akilersorneqassallutik.
Imm. 3. Kommuni taarsigassarsianut qularnaveeqqusiisinnaavoq suliffeqarfinnut, suliniaqatigiiffinnut peqatigiiffinnullu, piffissami taarsigassarsiat tunniunneqarfianni Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiummik pineqartumik ingerlataqarsinnaatitaasunut.
Imm. 4. Qularnaveeqqusiinermi akisussaaffik qanoq ilisukkulluunniit akiitsut sinnerinut, aningaasat taarsigassarsiarineqartut amerlassuserisimasaasa ilaannut qularnaveeqqusiinertulli iinnassaaq.
Imm. 5. Kommunip inatsit manna naapertorlugu qularnaveeqqusiineq pilersinnagu taarsigassarsiniartumit sallunaveeqqusiinissaa qulakkeersinnaavaa.

§ 10. Taarsigassarsiat annikinnerusut naammassineqanngitsoorpata qularnaveeqqusiissuteqarneq aningaasaliissuteqartarfimmit qinnuteqartoqarneratigut atulersinneqassaaq.
Imm. 2. Kommuni qularnaveeqqusiisoq, akileeqqusissummik naammassinninngitsuuinermi akiitsullip akiitsut sinnerinut aningaasanut qularnaveeqqusiissutaanut ilaatinneqalissaaq.

 

Kapitali 5
Tunisassiat ineriartortinnissaannut tapiissutit

§ 11. Kommuni tunisassiat ineriartortinnerannut kiffartuussinernullu tapiissuteqarsinnaavoq.
Imm. 2. Piumasaqaataavoq tunisassiap suliarinera kiffartuussinerulluunniit ingerlanneqarnera Kalaallit Nunaanni pissasoq.

§ 12. Kommuni ukiut ataasiakkaarlugit tapiissuteqarsinnaavoq. Tapiissuteqartoqareersimappat tamanna tapiissuteqartoqaqqinnissaanik kinguneqassanngilaq. Tapiissutit qinnuteqaateqarnikkut suliassatut pilersaarutip paasisimasalimmit naliliivigineqareerneratigut tunniunneqassapput.
Imm. 2. Tapiissutit aningaasaliissutigineqartut tunniunneqartarnerat unitsinneqarsinnaavoq:
1) Suliassatut pilersaarut ingerlanneqarsinnaanngitsutut nalilerneqarpat,
2) Piissutisisussaq eqqunngitsunik paatsuunganartunillu paasissutissiisimappat,
3) Tapiissutisisussap tapiissutit tunniunneqarnissaannut paasissutissat pingaarutillit nipangiusimasimappagit,
4) Tapiissutit tamakkerlutik ilaannakorlutilluunniit siunertaninngarnit allanut atorneqarsimappata.

 

Kapitali 6
Pilersitsinermut tapiissutit

§ 13. Kommuni pilersitsinermut tapiissuteqarsinnaavoq suliniaqatigiiffinnut il.il. nunalerinermilu suliffeqarfinnut § 3-mi, imm. 1-imi, nr. 1-imi taaneqartunut aamma nunalerineq pillugu Inatsisartut inatsisaat tassungaluunniit aalajangersakkat naapertorlugit.

 

Kapitali 7
Utertillugit akiliuteqarneq

§ 14. Tapersiissutit tapiissutilluunniit pisussaaffeqanngitsumik tunniunneqartut utertillugit akilerneqarnissaat piumasaqaatigineqarsinnaavoq.

 

Kapitali 8
Allaffissorneq nakkutilliinerlu

§ 15. Inatsit manna naapertorlugu ikiorsiissutit, tapiissutit il.il. pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 2. Kommunip Naalakkersuisut akuersiteqqaartinnagu aningaasaliissutinut qularnaveeqqusiissutinullu aningaasanut aalajangersimasumik amerlassusilikkanut pisussaatinnginnissaa pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut inatsit manna naapertorlugu peqataatitaqarneq pillugu nalunaarusiornissamut malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 4. Naalakkersuisut kommunini ataatsimoorussamik ingerlatsivissat pilersinnerannut ingerlannerannullu, kommunit ataatsimoorlutik aningaasaateqarfimmik pilersitsineranni imaluunniit inatsimmi matumani siunertarineqartut eqqarsaatigalugit taamaangajattunik aaqqissuussinerni erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput, tamatumani ilanngullugu tamakkua qanoq annertutigisumik pilersinneqarnissaannut Naalakkersuisut akuersitinneqaqqaassasoq.
Imm. 5. Naalakkersuisut inatsit manna naapertorlugu ikiorsiissutit tapiissutilluunniit utertillugit akilernissaat pillugu malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

§ 16. Kommunip, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aningaasaliisup tapiissuteqartulluunniit, naatsorsuutimini naatsorsuusiornerminilu aningaasaliinermut sanatitsinermulluunniit aningaasartuutit kommunip nammineq akilissavai. Kapitali 4 naapertorlugu kommunimit qularnaveeqqusiineq kommunip naatsorsuutaani pisussaaffittut allassimassaaq.
Imm. 2. § 3 naapertorlugu tigusisussaq imaluuniit taakkunannga piginnittoq pisortanut akiligassaqarpat, kommuni aningaasaliissaaq, qularnaveeqqusiilluni tapiissuteqarluniluunniit, akiitsut akilersornissaannut isumaqatigiissuteqartoqarnissaa nalinginnaasumillu maleruarneqarnissaalu naatsorsuutigalugit.
Imm. 3. Naalakkersuisut akuersiteqqaarnagu aningaasaliisoqarani, qularnaveeqqusiisoqaraniluunniit tapiissuteqartoqassanngilaq akiitsuerunnissamik, akiitsut ikililernissaannik imaluunniit akiitsut qanoq akilersorneqarnissaannik sulisulluunniit soraarsitaannginnissaannik siunertat tungaasigut.

 

Kapitali 9
Nakkutilliineq

§ 17. Kommunit Nakkutilliisoqarfiata inatsit manna malillugu kommunit ingerlatseqataanersut nakkutigissavaa.
Imm. 2. Kommunit Nakkutilliisoqarfiata - imaluunniit Kommunit Nakkutilliisoqarfiannit tamatumunnga piginnaatinneqartup - tassunga atatillugu kommunit, inuinnaat, suliffeqarfiit il.il. inatsit manna malillugu aningaasanik pissarsisut, paasissutissanik naatsorsuutinillu nakkutilliinermut pisariaqartinneqartunik piumaffigisinnaavai.
Imm. 3. Kommunit inatsit manna malillugu kommunit atuinerat peqataatinnerallu pillugit ukiumoortumik nalunaarusiaq nassiutissavaat.

 

Kapitali 10
Pineqaatissiinermut aalajangersakkat

§ 18. Kinaluunniit, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmut akerliusumik tapiissuteqarfigineqarnissanilu anguniarlugit eqqunngitsunik paatsuunganartunillu paasissutissiisoq nipangiussisorluunniit, akiliisitaasinnaavoq. Akiliutit naalagaaffiup karsianut nakkartinneqassapput.
Imm. 2. Unioqqutitsineq suliffeqarfimmit naalagaaffimmit, Namminersornerullutik Oqartussanit, kommunimit imaluunniit kommuninit ataatsimoortunit, ingerlatseqatigiiffimmit, piginneqatigiiffiimmit, piginneqataassuteqarluni ingerlatseqatigiiffimmit, kommuninit ataatsimoortumik assigisaannilluunniit ingerlanneqartumit pisimappat, akiliisitaanissamut akisussaassuseq suliffeqarfiup qanoq inissisimaneranut tutsinneqarsinnaavoq.

§ 19. Kinaluunniit akiliisitaasinnaavoq:
1) § 15 naapertorlugu aalajangersakkanik unioqqutitsisoq.
2) § 16-imik unioqqutitsisoq.
3) § 17, imm. 2 naapertorlugu paasissutissanik tunniussiumanngitsoq.
4) § 17, imm. 3 naapertorlugu ukiumoortumik nalunaarusiamik nassiussiumanngitsoq.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu akiliut naalagaaffiup karsianut nakkartinneqassaaq.
Imm. 3. Unioqqutitsineq suliffeqarfimmit naalagaaffimmit, Namminersornerullutik Oqartussanit, imm. 2 naapertorlugu kommunimit, ingerlatseqatigiiffimmit, piginneqataassuteqarluni ingerlatseqatigiiffimmit, piginneqatigiilluni ingerlatseqatigiiffimmit assigisaanilluunniit ingerlanneqartumit akiliuteqartitsinissamut akisussaaffik suliffeqarfiup qanoq ittuunera apeqqutaatillugu tutsinneqarsinnaavoq.

 

Kapitali 11
Atulersitsineq ikaarsaariarnermilu aalajangersakkat

§ 20. Inatsit 1. januar 2004-mi atulersinneqassaaq. Tamatuma peqatigisaanik Kommunit inuussutissarsiutini aningaasaleeqataasinnaanissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 22, 3. november 1994-imeersoq atorunnaarpoq.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersagaq eqqaassanngikkaanni nalunaarutit maligassiallu allat, Kommunit inuussutissarsiutini aningaasaleeqataasinnaanissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 22 3. november 1994-imeersoq tunngavigalugu atulersinneqartut, atorunnaarsinneqarnissamik tungaannut atuutiinnassapput.
Imm. 3. Taarsigassarsiniarnissamik, qularnaveeqqusiinissamik imaluunniit tapersiissuteqarnissamik il.il. neriorsuutit Kommunit inuussutissarsiutini aningaasaleeqataasinnaanissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 22 3. november 1994-imeersoq tunngavigalugu tunniunneqartussat, atuutiinnassapput.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 18. december 2003
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk