Qimusseriarsuarmi uumasunik eqqissisimatitsivik pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 21 ulloq 17. maj 1989-imeersoq

Kalaallit Nunaanni pinngortitamik allanngutsaaliuineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 11-mi ulloq 12. november 1980-imeersumi § 2 aamma § 19 naapertorlugit makku aalajangersarneqarput:

 

§ 1. Qimusseriarsuup ilaa kiisalu nuna sikulu tassunga atasut uumasunik eqqissisimatitsivissanngortinneqarput, tassanilu uumasut tamarmik eqqissisimatitaapput.
Imm. 2. Uumasunik eqqissisimatitsiviup sumiinnera nunap assingani ilanngussami takuneqarsinnaavoq avammullu killeqarfii (eqqissisimatitsivik I) imaapput:
Sermersuup 500 m-sut qatsitsigissusiani allorniusamit 76°22'30"N/64°01'00"V-mit allorniusamut 75°40'30"N/57°56'00"V-mut. Allorniusamit taaneqartumit kingullermit kujammut-kimmut toqqaannartumik Tuttulipalummi Kap Lewis-imut, tassanngaaniillu toqqaannartumik qeqertat Saattut kimmut isuannut. Tassanngaaniit toqqaannartumik Qapiarfissallip kimmut isuanut, tassanngaaniillu Apusaaviup kujammut isuanut. Tassanngaaniit qeqertap Nallortup kujammut isuanut (Nallortup Nuua). Tassanngaaniit killeqarfik avannamorpiaq allorniusamut aallaavigisamut 76°22'30"N/64°01'00"V-mut ingerlaqqippoq.
Imm. 3. Uumasunik eqqissisimatitsiviup killeqarfiata imm. 2-mi taaneqartup iluani ilorpasinnerusumik killeqarfeqarpoq (eqqissisimatitsivik II), taassumalu avammut killingi imaapput: Allorniusamit 75°32'40"N/59°00'00"V-mit toqqaannartumik Nuussuup Qeqertarsuata kimmut isuanut, tassanngaaniillu toqqaannartumik Issuussarsuit kujammut isuannut, tassanngaaniillu Leven 0-p kujammut isuanut. Tassanngaaniit toqqaannartumik Qeqertapaluup (qeqertani Skene Øer-iniittup) kangimut isuanut, tassanngaaniillu toqqaannartumik sermersuup 500 m-sut qatsitsigissusiani allorniusamut 76°22'40"N/61°55'00"V-mut ingerlaqqippoq.

§ 2. Uumasunik eqqissisimatitsivimmi piniarneq, aallaaniarneq, mannissarneq, angallanneq imaatigullu angalaneq tamarmik inerteqqutaapput kiisalu 500 m ataallugit timmisartorneq inerteqqutaalluni.
Imm. 2. Kisiannili inuit Upernaviup imaluunniit Avanersuup kommuneani najugaqavissut aammalu piniarnermik aallaaniarnermillu inuutissarsiuteqavissutut akuerisaasumik allagartallit sumiiffimmi eqqissisimatitsiviup I-ip eqqissisimatitsiviullu 11-p akornanniittumi ileqqutoqqatik atorlugit piniarnermik aallaaniarnermillu ingerlatsisinnaatitaapput.
Imm. 3. Tassunga atatillugu ileqqutoqqat atorlugit piniarnertut aallaaniarnertullu isigineqassapput umiatsiat qimussilluunniit atorlugit qaqortanik qernertanillu qilalugarniarnerit, nannunniarnerit, aaffanniarnerit kiisalu puisinniarnerit.

§ 3. Eqqissisimatitsiviup 11-p iluani eqqissisimatitsineq tamanut atuuppoq.
Imm. 2. Kisiannili inuit § 2, imm. 2-mi aalajangersakkanik naammassinnissimasut eqqissisimatitsiviup II-p killeqarfiata avataani nannumik pikkaluartaqarsimagunik eqqissisimatitsiviup 11-p iluani malersuisinnaatitaapput.
Imm. 3. Piniartup nannumik pikkaluartaminik malersuilluni eqqissisimatitsiviup 11-p killeqarfia ilummut qaangersimaguniuk angerlamut apuukkuni ingerlaannarluni politiit kommunalbestyrelselu kalerrissavai.

§ 4. Piniartut § 2, imm. 2 naapertorlugu sumiiffimmi eqqissisimatitsiviup 1-ip eqqissisimatitsiviullu 11-p akornanniittumi ileqqutoqqatik atorlugit piniarlutillu aallaaniartut sila pissutigalugu pisariaqalersillugu eqqissisimatitsiviup 11-p killeqqarfiata iluanut oqquiartorlutik umiatsialivissikkiartorsinnaatitaapput.
Imm. 2. Eqqissisimatitsiviup 11-p killeqarfiata iluaniitilluni oqquiffissatut umiatsialiffissap tungaanut aamma tassanngaaniit ingerlatilluni kiisalu tassani umiatsialisimanerup nalaani piniarneq aallaaniarnerlu inerteqqutaapput.
Imm. 3. Piniartup oqquilluni umiatsialinermut atatillugu eqqissisimatitsiviup 11-p killeqarfia ilummut qaangersimaguniuk angerlamut apuukkuni ingerlaannarluni politiit kommunalbestyrelselu kalerrissavai.

§ 5. Upernaviup Avanersuullu kommuneesa akornanni ileqqutoqqat atorlugit qimussimik angalanerit eqqissisimatitsiviup 11-p avataatigut pisassapput. Taamatut qimussimik angalasut sumiiffimmi eqqissisimatitsiviup 1-ip eqqissisimatitsiviullu 11-p killeqarfiata akornanniittumi puisinniarsinnaatitaapput.

§ 6. Timersornermut takornariarnermullu atatillugu Qimusseriarsuarmi qimussimik angalanerit taamaallaat eqqissisimatitsiviup 1-ip killeqarfiata avataatigut ingerlanneqarsinnaapput.

§ 7. Qimusseriarsuarmi umiartorneq § 2, imm. 2-mi taaneqartunik siunertaqanngitsoq sunaluunniit taamaallaat eqqissisimatitsiviup 1-ip killeqarfiata avataani ingerlanneqarsinnaavoq.

§ 8. Siunertanut ilisimatusarnermut tunngassuteqartunut atatillugu Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat nalunaarummi matumani aalajangersakkat sanioqqunneqassasut.

§ 9. §-ini 2-mi, 3-mi, 4-mi aamma 7-imi aalajangersakkani ilaatinneqanngillat suliffeqarfiit Kalaallit Nunaanni atortussiassat aatsitassanit pisut pillugit inatsimmi aalajangersakkat naapertorlugit aatsitassanik misissueqqaarnermik, misissuinermik piiaanermillu ingerlataqartut.

§ 10. §-ini 2-miit 7 ilanngullugu aalajangersakkat unioqqutinneqarunik akiliisitsissutaasinaapput kiisalu pisanik, piniutinik angallatinillu arsaarinnissutaasinnaallutik.

§ 11. Nalunaarut una ernerluni atortuulerpoq, peqatigitillugulu qimusseriarsuarmik eqqissisimatitsinissaq pillugu Kalaallit Nunaanni rigsombudsmandimiit nalunaarut 27. juni 1980-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 17. maj 1989.
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller


Ilanngussaq

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk