Upernaviup aqutsiveqarfiani inuutissarsiutigalugu qassusersorluni aalisarneq pillugu Avannaata Kommuniani ileqqoreqqusaq nr, 1, 5. januar 2022-mersooq

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 31. oktober 1996-imeersumi § 23, imm. 2 aamma § 33, imm. 3, aamma Sinerissap qanittuani qaleralinniarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 46, 14. september 2020-imeersumi § 8, imm. 2 malillugit aalajangiunneqarput:

 

Atuuffia

 

  § 1. Upernavik aqutsiveqarfimmi, 71° 30’N -ip avannaani, aamma 75° 00’N-ip kujataani sineriammit sumiiffiusumi, aamma aalisartoqarfimmut tunngavigisatut killingisat avataanni sømilit pingasut tikillugit nassuiarneqartutut inuussutissarsiutigalugu aalisarnermut ileqqoreqqusaq atuuppoq.

 

Inuussutissarsiutigalugu qaleralinnut qassusersorluni aalisarneq

 

  § 2. Qaammatini januarimi, martsimi, apriilimi, maajimi, novemberimi aamma decemberimi ilanngussani sumiiffiit nalunaarsukkat avataanni inuussutissarsiutigisatut qassusersorluni qaleralinniartoqaqqusaavoq.

 

Ataatsimoorussatut aalajangersakkat

 

  § 3. Ukiuunerani sikoqarnerata qassusersorluni aalisarneq ajornartorsiortissappagu najugarisami peqatigiiffinni tusarniaareernermigut qassusersorluni aalisarneq kommunalbestyrelsip matusiffigisinnaavaa

 

Pineqaatissiissutit

 

  § 4.  §§ 2 aamma 3-mik unioqqutitsinerit akiligassinneqarnermik arsaarinnissuteqarnermillu malitseqarsinnaapput.

  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu akiligassiissutit pinerluttulerinermut inatsimmi kapitali 5 malillugu inatsisitigut inuttut naatsorsuussanut akileeqqusaasinnaapput.

 

Atuutilernera

 

  § 5.  Ileqqoreqqusaq nalunaarutigineqarnerata tassanngaanniillu ullup tulliani atuulissooq.

  Imm. 2. Taamaalinerani Upernavik aqutsiveqarfimmi inuutissarsiutigalugu qassusersorluni aalisarneq pillungu Avannaata Kommunianut ileqqoreqqusaq 16. december 2020-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

Taamatut ulloq 21. december 2021-mi Avannaata Kommuniani Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq.

 

 

 

Palle Jerimiassen
Borgmesteri

 

 

 

Tamatumuuna aqutsiveqarfimmi Upernavik inuussutissarsiutigalungu qassuserluni aalisarneq Avannaata Kommuniani ileqqoreqqusaq akuerineqarpoq.

 

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, 1. januar 2022

 

 

 

Aqqaluaq B. Egede
Aalisarnermut, Piniarnermullu Naalakkersuisoq

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk