Tjenestemandit Inatsisartut suliffeqarfiini atorfillit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 20. maj 1998-imeersoq

Imm. I
Nalinginnaasumik aalajangersakkat.

Kapitali 1
Inatsisip atuuffia

§ 1. lnatsisit kikkunnut tamanut lnatsisartuni tjenestemanditut atorfilimmut kiisalu kikkunnut § 35, imm. 3 naapertorlugu atorfinitsinneqarsimasunut atuuppoq.

 

Kapitali 2
Atorfinnik amerlassusiliineq akissaateqmjinnullu inissiineq

§ 2 . lnatsisartuni tjenestemanditut atorfiThlik amerlassusiliineq pissaaq lnatsisartut aningaasanut inatsisaasigut.
Imm. 2. Tjenestemanditut atorfinnik akissaateqarfinnut inissiineq pissaaq kapitali 9-imi malittarisassat naapertorlugit. 

 

Kapitali 3
Atorfinitsitaaneq

§ 3. Tjenestemanditut atorfinitsitaaneq pisassaaq periaatsit uku atorlugit:
1) Atajuartussamik atorfinitsitaaneq.
2) Kingoma atajuartussamik atorfinitsitaanissaq siunertaralugu misiligummik atorfinitsitaaneq.
3) Ukiuni killilinni atorfinitsitaaneq.

§ 4. lnatsisartuni tjenestemandit lnatsisartut Siulittaasoqarfiannit toqqarneqartassapput.

§ 5. Tjenestemanditut atorfinitsitaanerup patsisissarissavaa pineqartup ukiuni, peqqissutsi ilinniartitaaninilu naapertorlugit atorfimmi pineqartumi suliassani sapissanngikkaa. Ukiutigut, peqqissutsikkut ilinniartitaanikkullu patsisissaatitaasut inatsisini allani inatsilluunniit manna naapertorlugu aalajangersameqanngippata patsisissaatitaasussat taamaattut lnatsisartut Siulittaasoqarfiani t aalaj angersameqarsinnaapput.

§ 6. Pineqartoq misiligummik atorfinitsitaareersimanngikkaangat tjenestemanditut atorfinitsitaaneq pisassaaq tamanut ammasumik allagarseereernikkut.
Imm. 2. Allagarsiussami nahmaarsimassapput atorfimmi suliassap suunera atorfiullu taaguutaa tamatumalu nalaani akissaatigineqartut tamatumalu nalaani najukkami sumi atorfeqarfeqarnissaq.
Imm. 3. lmmikkut illuinnartunik pissutissaqanngikkaangat qinnuteqarnissamut piffissarititaq sapaatit akunnerini t pingasunit si vikinnerussanngilaq.
Imm. 4. Allagarsiinermi periaasissamik maleruaqqusat erseqqinnerusut Inatsisartut Siulittaasoqarfianit aalajangersarneqassapput Akissaatinullu Ataatsimiititap oqaaseqartereerneratigut imm. l-imi 2-milu maleruaqqusanik saneqqutsissutissat aalajangersarsilmaallugit.

§ 7. Piffissaq qinnuteqarfissatut killiliussaq naappat qinnuteqartunit kattuffinnullu ilaasortat eqqarsaatigalugit atorfimmut qinnuteqartussatut nalunanngereersunit qinnuigineqarnikkut qinnuteqartut tamarmik aqqinik paasissutissanik aammalu qinnuteqartut ataasiakkaat kinaassusersinissaannut paasissutaasinnaasunik allanik pisariaqartunik allattuiffik tunniunneqassaaq.
Imm. 2. Kingusinnerpaamik piffissaq qinnuteqarfissatut killiliunneqartoq tikitsinnagu paasissutissat § 7, imm. 1 naapertorlugu tunniunneqartussat tamanut ammasumik tusarliunneqannginnissaat pillugu qinnuteqartumit ataatsimit allakkatigut qinnuteqaat tiguneqarsimappat, tam anna pillugu paasissutissaq qinnuteqartut allattorsimaffiata tunniunneqarnerani nalunaarsorneqarsimassaaq.
Imm. 3. § 7, imm. 2-mi taaneqartutut qinnuteqartoqarsimappat qinnuteqartut allattorsimaffiannik taassumaluunniit ilaanik tamanut ammasumik tusarliisoqassanngilaq, tamatuminngalu unioqqutitsineq akiliisitsinermik pineqaatissiissutaasassaaq.

§ 8. Atorfinitsitsisussaatitaasoq isumaqarpat qinnuteqartut atorfimmut inuttassarsiuussamut piffissaq eqqorlugu nalunaarsimasut arlaannaannilluunniit atorfimmut tassunga naammattumik piukkunnartoqanngitsoq, imaluunniit allagarseeqqinnikkut qinnuteqartunik piukkunnaateqarnerusunik qinnuteqartoqarsinnaasoq, atorfik inuttassarsiuuteqqinneqassaaq.

§ 9. Atajuartussamik atorfinitsitaanissaq siulleq pisassaaq siulequtaasumik misiligummik atorfinitsitaareernerup kingornatigut.
Imm. 2. lnatsisartut Siulittaasoqarfiata Akissaatinut Ataatsimiititaq oqaaseqartereerlugu § 9, imm. l-imi malittarisassamit allaasunik malittarisassiorsinnaavoq.
Imm. 3. Inatsisartut Siulittaasoqarfiat misiligummik atorfinitsitaaneq, tassunga ilanngullugu ilinniartitaaneq inerneralu, pillugu malittarisassiussaaq.

§ 10. Tjenestemandip atorfik inuttaqanngitsoq qinnutigippagu maannamut qaninnerpaamik qullersarisaa tjenestemandip qanoq nalilerneqarneranik allalluni atorfinitsitsisussaatitaasunut nalunaaruteqassaaq, tjenestemandilu naliliinerup tamatuma assilineqaneranik tunineqassaaq.
Imm. 2. lnatsisartut Siulittaasoqarfiat Akissaatinut Ataatsimiititap oqaaseqaateqartereemeratigut § 10, imm. l-imi malittarisassanik allaasunik aalajangersaasinnaavoq.
Imm. 3. lnatsisartut Siulittaasoqarfianit atorfillit qaffariartitaasamissaasa suliarineqamissaannik erseqqinnerusunik aalajangersagaqarsinnaapput, tamatumunnga atorfillit qanoq nalilemeqarnerannut tunngaviusoq ilanngullugu.

§ 11. Tjenestemandip allagaq atorfinitsitsissut pissavaa atorfiup taaguutaata atorfimmilu suliassap suunerata oqaatigineqamerat ilanngullugu.
Imm. 2. Tamanna peqatigalugu tjenestemandi nalunaarfigineqassaaq akissaateqarfik suna najoqqutaralugu tjenestemandi maanna akissaasemeqassasoq, atorfeqarfimmilu sumi suligallassanersoq.
Imm. 3. Kialuunniit maleruaqqusat uku malillugit tjenestemanditut atorfillip atorfik ataaseq sinnerlugu atajuartumik atorfigisinnaanngilaa.
Imm. 4. Piffissami ataatsimi ataatsikkoortumik maleruaqqusat uku malillugit tjenestemanditut atorfimmi aamma inatsit alla, maleruaqqusaq assigisaaluunniit malillugu tjenestemanditut atorfik ataaseq alla atorfigitillugu soraamerussutisiassaasinnaasoq tunniunneqassaaq soraarnerussutisiaqameq pillugu inatsit, maleruagassaq assigisaaluunniit tjenestemandip soraaminngomerata nalaani atorfianut atuuttoq malillugu.

 

Kapitali 4
Tjenestemandip pisussaaffii.

§ 12. Tjenestemandip maleruaqqusat nammineq atorfimminut atortut peqqusersuilluni maleruassavai taamatut atorfimmi iluani avataanilu malunnartissalluni ataqqisaanermut tatigisaanermullu atorfimminut piumasarineqartumut naleqquttumik.
Imm. 2. Tjenestemandi nipangiussisussaavoq pissutsinik atorfimmini ilisimalikkaminik pissutsimikkullu isertuussaasariaqartunik taamatulluunniit inassutigineqartunik. Nipangersimasussaaneq taanna atorfimminit tunuarneratigut atorunnaassanngilaq.

§ 13. Tjenestemandit maleruaqqusat uku najoqqutaralugit atorfinitsinneqartut atorfeqarfigisaat tassaapput Kalaallit Nunaanni tjenestemanditut atorfiit.

§ 14. Tjenestemandi atorfimmi nammineq atorfimmi taamaaqataani annerusumiluunniit suli gallarsinnaasussaavoq.

§ 15. Tjenestemandi suliami annertussusii qanorlu pissusii pillugit allanngortiteriffigineqarsinnaavoq taamaaliorneq atorfeqarnerup qanoq issusianik allanngortitsinngippat aammalu ima nassataqanngippat atorfik tjenestemandimut naleqqukkunnaarsillugu. Taamatuttaaq annertussusilimmik peqquneqarsinnaavoq atorfik alla tigoqqullugu.
Imm. 2. Ingerlatsiviup aaqqissuussaanerata suleriaasiataluunniit allannguutaasa pisariaqalersippassuk tjenestemandip qitiusumik kattuffiata pineqartup isumaqatigiissuteqarfigereerneratigut tjenestemandi peqquneqarsinnaavoq atorfik maannamut atorfinitsitaaffigisami avataaniittoq tigussagaa.
Imm. 3. Tjenestemandip atajuartussamik atorfinitsitap 60-it inorlugit ukiullip peqqiilliuuteqarnerminik peqquteqarluni atorfimmini suliassani isumagisinnaajunnaarunigit peqquneqarsinnaavoq atorfik maannamut atorfinitsitaaffigisami iluaniittoq imminullu naleqqussorineqartoq tigussagaa.

§ 16. Atorfimmi pisussaaffiit isumaginissaat eqqarsaatigalugu atorfimmut atatillugu illoqarnissaq pisariaqartinneqarpat tjenestemandip atorfik taanna tigummitillugu illu taanna najugassaraa atorfillu tigummiunnaaruniuk qimattussaallugu, taamaattorli takuuk § 33, imm. l, oqaaseqatigiit kingulliit.
Imm. 2. Atorfimmi illut ilusilersornerinik, aserfallatsaalinerinik atorneqarnerinillu aammalu illut taamaattut iserterfiginissaannik qimannissaannillu il.il. aalajangersakkat Akissaatinut Ataatsimiititap oqaaseqartereerneratigut Inatsisartut Siulittaasoqarfianit aalajangerneqassapput. Atorfimmilli illumik atuinermut tjenestemandip akiliutissaa kapital i 9-imi maleruagassat naapertorlugit aalajangerneqartassaaq.
Imm. 3. Pissutsit § 16, imm. l-imi taaneqartut saniatigut qanoq annertutigisumik inissaqartitsisoqarnissaa kapital i 9-imi maleruagassat naapertorlugit aalajangerneqassaaq. Taamatut inissiaritinneqartoq tjenestemandip atorfeqarnermi nalaani inigissallugu piginnaatitaavoq kingornalu qimattussaallugu, takujulli § 33, imm. l-imi oqaaseqatigiit kingulliit. Inissatut innersuunneqartumut illumut akiliut akilerneqartassaaq Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat illuutaasa il.il. illumut akiliutissartaat pillugit malittarisassat sukkulluunniit atuuttut naapertorlugit.

§ 17. Atorfiup isumannaatsumik ingerlanissaa eqqarsaatigalugu Inatsisartut Siulittaasoqarfianit qinnuteqaateqarfigineqarnermikkut aalajangiisinnaapput tjenestemandi inuiaqatigiinni kommunimiluunniit suliassamik pisussaaffigisamik tigusissanngitsoq.
Imm. 2. Atorfillip inuiaqatigiinni kommunimiluunniit pisussaaffimmik suliassinneqarnermigut peqannginnerani atorfiup ingerlannissaanut aningaasartuutissaajumaartut qanoq annertutigisumik atorfinitsitsisunit akilerneqarsinnaanissaannik maleruaqqusat Inatsisartut Siulittaasoqarfianit aalajangersarneqassapput.

§ 18. Tjenestemandi tjenestemanditut atorfimmi saniatigut taamaallaat suliffissarsisinnaavoq aatsaat tamanna tjenestemanditut atorfeqarnermut atatillugu pisussaaffinnut aammalu atorfiup ataqqisariaqarneranut tatigisariaqarneranullu naleqquppat.

§ 19. Tjenestemandi tjenestemanditut atorfini malillugu pisussaaffimminik isumaginninnini malillugu pisussaaffimminik isumaginninnini aammalu suliani tjenestemanditut atorfiup ilaatut isigisariaqartut pillugit akissarsisilmaavoq allanilu pissarsisinnaalluni §§43-45 imaluunniit § 51 najoqqutaralugit aalajangerneqartuinnarnik, takujulli lnatsisartut, Naalakkersuisut siusilillemsukkullu Landsrådimut, lnatsisartunut, Naalakkersuisunut il.il. pensiuunisiaat inatsisartut inatsisaanni nr. 11-imi 28. oktober 1993-imeersumi § 12, imm. 3.

 

Kapitali 5
Atorfimmit peersitaagallarneq aammalu atorfimmi naalasseriitsuliorneq pillugu suliassanngortitaaneq.

§ 20. Tjenestemandi atorfimminit peersitaagallarsinnaavoq allanilluunniit suliassililleqarallarsinnaalluni pissutilimmik pasilligaaguni atorfiup isumagineranut atatillugu tatigineqamlillaamtigisaminik imaluunniit tam anna pissutigalugu maannamut suliaminik ingerlatsiinnarnissaa nalorninarsippat.
Imm. 2. Pissutsit § 20, imm. 1 naapertorlugu akulemffiginnissutaasut pinerluttuliornermillu inatsisit naapertorlugit suliassanngortitsissutaanngitsut atorfimmi naalasseriitsuliorneqarneratut misissuinermik §§ 21-27-imi malemagassat naapertorlugit suliarineqartassapput.
Imm. 3. Atorfimmit peersitaagallamerup atuutilernissaanik atorunnaarnissaanillu malemaqqusat erseqqinnemsut lnatsisartut Siulittaasoqarfiata aalajangersassavai.

§ 21. Tjenestemandi atorfeqarnini pissutigalugu atorfimmini unioqqutitsinermut pissutsimulluunniit pinerluttuliornermik inatsisini iliuuseqarfigineqarsinnaasumik nalunaarutigineqartoq suliassap pisimasortaviisa erseqqissaataannik tunineqassaaq erseqqissaallu taanna pillugu allakkamik oqaaseqaateqarnissaminut pisinnaatitaassalluni. Tamanna peqatigalugu tjenestemandi ilisimatinneqassaaq erseqqissaammut oqaaseqarnissaminut pisussaaffeqanngitsoq.
Imm. 2. Tjenestemandi atorfimmi tungaatigut unioqqutitsineq pissutigalugu atorfimmi naalasseriitsuliornermut misissuiffigineqalissappat lnatsisartut Siulittaasoqarfiatat Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneq qinnuigissavaa killisiuisussamik toqqaaqqullugu Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuunemp suliassap pissusia naapertorlugu pisariaqartikkuniuk Kalaallit Nunaata avataani eqqartuussiviit arlaasa siulittaasuat qinnuigissavaa killisiuisussamik toqqaaqqullugu.
Imm. 3. lmmikkut pissutissaqartillugu pisariaqartinneqarpat lnatsisartut Siulittaasoqarfiata killisiuisup inassuteqarneratigut pineqartullu qitiusumik kattuffiata oqaaseqartereerneratigut inummik aqutsisoqarfimmut sinniisussanngortitsisinnaapput.

§ 22. Tjenestemandi pisinnaatitaavoq illersuisulerluni oqalutsilerlunilu ornigunnissaminut killisiuinissamullu siullermut aggeqquneqarnermini tamatuminnga ilisimatinneqassalluni.
Imm. 2. Tjenestemandip kattuffiata sinniisaa, atorfinitsitsisutut oqartussaasuni suliffeqarfimmiluunniit sulisoq imaluunniit inuk alla, eqqartuussinermi fuldmægtigitut sulisinnaanermut eqqartuussisarnennik inatsimmi piumasaqaatinik naammassinnissimasoq, illersuisutut atorneq arslnnaavoq.
Imm. 3. Tjenestemandi pisinnaatitaavoq oqaasissani allallugit tunniunnissaannut, killisiuinerit inereernerisiguttaaq.

§ 23. Killisiuinermi pisortaq uppernarsaasoqarnissaanik allanillu uppernarsaataasinnaasunik pissarsinissamik aalajangiissaaq.
Imm. 2. Atorfilik kinaluunniit killisiuinernut orniguttussaatitaavoq nassuiaateqartussaallunilu. Ilisimannittutut eqqunngitsunik nassuiaateqartoq pinerluttulerinermik inatsimmi § 85 naapertorlugu pineqaatissinneqassaaq. Ilisimannittuusoq ornigutinngitsoorpat nassuiaateqarnissaminulluunniit pinaaserpat killisiuisup nunaqarfimmi killisiuiffiusumi inuulluunniit pineqartup taassuma najugaani eqqartuussisunut killisiortissinnaavaa.
Imm. 3. Suliassap inerneratigut killisiuinenni pisortaq nalunaaruteqassaaq. Inatsisartut Siulittaasoqarfiata tamanna qinnutigippassuk killisiuisoq aammattaaq suliassap qanoq inerneqarnissaanik inassuteqassaaq.

§ 24. Tjenestemandimik killisiuinerit eqqartuussinerillu suliassap ingerlanerani pisut tamanut ammasuunngillat. Taamaattorli Inatsisartut Siulittaasoqarfiat aalajangiisinnaavoq suliassap suliarineqarnera inuit najuuffigisinnaagaat tjenestemandip qitiusumik kattuffissuarmit attavigisaminit isumaqatigineqarluni tam anna piumasarissappagu.
Imm. 2. Killisiuinermi eqqartuussinernilu tamanut ammasuunngitsuni pisimasunik inunnut tamanut issuaasoq akiliisitassanngortinneqassaaq.
Imm. 3. § 24, imm. 2-mi aalajangersakkami pineqarput suliassap ingerlanneqarnerani killisiuineq eqqartuussinerlu sioqqullugu nalaanilu paasissutissat pissarsiarineqarsimasut, paasissutissat oqaasiinnartigut allaganngorlugilluunniit pigineqartut.

§ 25. Suliffimmut allamut atorfimmulluunniit allamut pisinneqamennik, minnerusumik atorfeqartitaalernennik soraarsitaanermilluunniit suliassaq inemeqassasoq ilimanarpat qitiusumik kattuffik attaviusoq suliassap inissisimaneranik nalunaarfigineqassaaq, taanna piffissaqarsinnaaqqullugu suliassap aalajangemeqarmginnerani tamatumunnga oqaaseqamissaminut.
Imm. 2. Qitiusumik kattuffik attaviusoq qinnuteqarnermigut uppernarsaatissat atorfeqarnermi misissuinikkut pissarsiarineqartut tunngavigalugit aalajangiinermik ilisimatinneqarnissamik piumasaqarsinnaavoq.
Imm. 3. Tjenestemandi pissutsinut pinerluttulerinermik inatsisini iliuuseqarfigineqarsinnaasumik pasilligaaguni piumasaqarsinnaavoq suliassaq taanna pinerlunnermik suliassatut suliarineqassasoq. Tamanna pinerlunnermik suliassap inereerneratigut tjenestemandip atorfeqarnermi killisi uiffigineqalernissaanut akornutissaanngilaq.
Imm. 4. Tjenestemandip atorfeqarnenninik killisiomeqaqqaamani atorfimmini naalasseriitsuliortutut pillaatisisup, tak. § 27, atorfeqarnenni misissuineqalemissaa piumasarisinnaavaa. Piumasarineqartorli taanna aatsaat akuerineqartussaavoq qitiusumik kattuffissuarmit attaviusumit ilalerneqarpat.

§ 26. Misissuineq atorfimmi naalasseriitsuliornermut pillaatitaqanngitsumik inerneqarpat tjenestemandi illersuisumut oqalutsimullu aningaasartuutiminik taarsiiffigineqassaaq. Inatsisartut Siulittaasoqarfianit suliassap inernera pisimasullu tamatumunnga tunngasut aamma eqqarsaatigalugit aalajangertassavaat illersuisumut oqalutsimullu aningaasartuutit tamakkerlugit ilaannakorl ugill uunniit taarserneqassanersut.
Imm. 2. Imm. l naapertorlugu taarsiisoqartassaaq pissutsit najoqqutaralugit aningaasanik naammattunik, kisianni aatsaat tjenestemandip illersuisumut aningaasartuuteqarsimanera naapertuussorineqarpat. Killisiuisoq piumaffigineqarluni tamanna pillugu oqaaseqartassaaq.
Imm. 3. Tjenestemandi atorfimmi naalasseriitsuliornermik suliassap ingerlanerani nammineerluni uppernarsaatissarsisimappat tamatumunnga aningaasartuutigisaminik tamakkerlugit ilaannakorlugilluunniit taarsiiffigineqassaaq tamakkuninnga uppernarsaatissarsinerminut naapertuuttumik tunngaveqarsorineqaruni. Killisiuisoq piumaffigineqareerluni tam anna pillugu oqaaseqartassaaq.

§ 27. Atorfimmut tunngasumik unioqqutitsinermut atorfimmi naalasseriitsuliornermut pillaatitut atorneqarsinnaapput mianersoqqussut assuarisaanerluunniit, akiliisitaaneq, taamaattorli qaammammut akissaatit affaat akimorneqartussaanatik, suliamut allamut suliffimmulluunniit allamut imaluunniit atorfimmut allamut pisitaaneq, atorfimmut minnerusumut pisitaaneq tamatumunnga ilanngullugu akissaateqarfiup taassuma iluani alloriarnernik ataatsimik arlalinnilluunniit appartitaaneq - soraarsitaanerluunniit.
Imm. 2. Qaammammut akissaatit 1125-iat qaangerlugu akiliisitaaneq suliamullu allamut nuutsitaaneq §§ 21-26 naapertorlugit killisiuineqareertinnagu atorneqarsinnaanngillat, nangaassuteqanngilluinnarluni allakkamik nassueruteqartoqanngippat, tassuunakkullu pissutsimi pasilliutaasumi pisimasuviusut atorlugit eqqortuuneranngippagit atorfimminilu unioqqutitsinermut pisuunerminik nassuinngippat.
Imm. 3. Suliffimmut allamut atorfimmulluunniit allamut nuutsitaaneq, atorfimmut minnerusumut pisitaaneq soraarsitaanerluunniit unioqqutitsineq eqqartuussutikkut aalajangiunneqanngikkaangat atorfeqarnermi killisiuineqareersinnagu atorfimmi unioqqutitsinermut pillaatitut atorneq anngisaannassapput.
Imm. 4. Akiliutissanngortitat akissaatinit ilanngaatigineqarsinnaapput.

 

Kapitali 6
Soraarsitsineq/soraarneq

§ 28. Tjenestemandit atorfinitsitsisussaatitaasunit § 4-imi taaneqartunit soraarsinneqassapput.

§ 29. Tjenestemandit qaammatinik pingasunik piffissaliillutik qaammatip naaneranut soraarumasinnaapput.

§ 30. Tjenestemandit soraarsinneqarsinnaapput tamatuminnga qinnuteqanngikkaluarlutik qaammatinik pingasunik qaammatillu naanissaanut periarfissaqartitaallutik. Sivikinnerusumilli periarfissiilluni soraarsitsisoqarsinnaavoq tamatumunnga pissutaappat tjenestemandi pissutsit pinerluttulerinermik inatsimmi iliuuseqarfigineqarsinnaasut, atorfimminik unioqqutitsinini paarsinnginniniluunniit pissutigalugit atorfimminiigimmmissaminut naleqqukkunnaarpat.

§ 31. Tjenestemandit soraaminngortassapput qaammatip 65-inik ukioqalerfimmik naanerani imaluunniit 60 qaangerlugit isumaqatigiissutikkut aalajangikkamik ukioqalemerminni kapital i 9-imi maleruaqqusat naapertorlugit aalajangiinikkut.

§ 32. Tjenestemandip tamatuminnga qinnuteqanngikkaluarluni soraarsitaannginnerani, pisartut § 31-imi taaneqartut pinnagit, qitiusumik kattuffik attaviusoq tjenestemandi1u nammineq oqaaseqamissaminnut pisinnaatinneqassapput §§ 21-25 naapertorlugit killisiuineqareersimanngippat.
Imm. 2. Kialuunniit qinnuteqaqqaamani soraarsinneqartup soraarsinneqamermi pissutaanik allaganngorlugu nassuiaateqarfigineqamissani piumasarisinnaavaa.
Imm. 3. Qinnuteqaqqaarani soraarsitsineq sunaluunniit sioqqullugu, pisut § 31-imi taaneqartut pinnagit, oqartussat soraamerussutisianik akuersisartut tjenestemandip soraamerussutisiaqamissaminik piumasaqarsinnaaneranut oqaaseqartinneqartassapput. Taamatut aamma pisoqartassaaq soraamissamik qinnuteqartoqaraangat peqqiilliuuteqameq pissutigalugu soraamissaq qinnutigineqarluni.

§ 33. Ingerlatsiviup aaqqissuussaanerata sulinerulluunniit ilusilersugaanerata allanngortitaanerisigut tjenestemandip atorfiata peemeqartussanngomera pissutigalugu allamilluunniit § 15 naapertorlugu tigusariaqagassaraluaminik atorfissarsineqarsinnaannginnera pissutigalugu tjenestemandi soraarsinneqassaguni maannamut akissaatini ukiuni pingasuni pigiinnassavai, taamaattorli ukiunit soraaminngorfissanit atorfimmut tassunga aalajangikkanit sivisunerunngitsumik. Ukiuni taakkunani tjenestemandi § 15-imi maleruaqqusat malillugit pineqartussaavoq. Ukiuni taakkunani ineqartussaatitaanini aamma tjenestemandip qaqugukkulluunniit attatiinnassavaa.
Imm. 2. Tjenestemandit soraamerussutisiaqamerat pillugu inatsimmi § 3 naapertorlugu soraarninngornerup nalaani tjenestemanditut soraamerussutisiaqaatigisassaanik atorfinittoqarpat, akissarsiat § 33, imm. 1-imi pineqartut atorunnaassapput. Taamatuttaaq pineqassapput t j enestemandit pillugit inatsit 9. juni 1971 sioqqullugu atuuttoq naapertorlugu utaqqinerrni tjenestemandinut aningaasarsiassaati taasut.

 

 

Kapitali 7
Misiligummik atorfinitsitat pillugit immikkut aalajangersakkat

§ 34. Tjenestemandi misiligummik atorfinitsitaq misiligummik atorfinitsitaaffimmi qaammataani siullemi arfinilinni ullunik 14-inik piffissaliilluni misiligummillu atorfinitsitaanermi sinnerani qaammammik ataatsimik piffissaliilluni soraarumasinnaavoq, tamaginni qaammatip naanissaanut.
Imm. 2. Tjenestemandit taamaattut misiligummik atorfinitsitaaffimmik qaammataani siullemi arfinilinni qinnuteqaqqaanngikkaluarlutik soraarsinneqarsinnaapput ullunik 14-inik piffissaqartitaallutik qaammatip naanissaanut.
Imm. 3. § 32, imm. 3-mi aamma § 33-imi aalajangersakkat tjenestemandinut misiligummik atorfinitsitanut atunngillat, taamaattorli tjenestemandit soraarnerussutisiaqamerat pillugu inatsimmi kapitali 1 aamma 5 naapertorlugit soraamerussutisiaqarsinnaanermik apeqqutinik saqqummersoqartillugu soraarnerussutisiaqarnissamut akuersisartuniit oqaaseqaateqarti tsisoqartussaavoq, takuuk § 32, imm. 3.

 

 

Kapitali 8
Ukiuni killilinni atorfinitsitsisarneq pillugu immikkut aalajangersakkat.

§ 35. Ukiuni killilinni atorfinitsitsisoqarsinnaavoq inunnut tjenestemanditut atorfeqareersunut allanullu.
Imm. 2. Tjenestemanditut ukiuni killilinni atorfinitsitsineq pissaaq inunnut
1) tjenestemanditut atorfeqareersunut, imaluunniit
2) suliunnaarsimasunut tjenestemanditut atorfimmit soraamerussutisiaqartunut soraarnerussutisiaqalersussanut.
Imm. 3. lmm. 2-mi pineqartunit allanik ukiuni killilinni atorfinitsitsineq pisinnaavoq atugassarititaasut inatsimmi matumani aalajangersakkat assingi atorlugit, taamaattorli takuuk § 42, imm.1.

§ 36. Atorfiit sorliit ukiuni killilinni atorfigineqarsinnaanersut pillugit aalajangersakkat Akissaatinut Ataatsimiititaliamik oqaaseqaateqartitsereemikkut lnatsisartut Siulittaasoqarfianit aalaj angemeqartassapput.

§ 37. Ukiuni killilinni atorfinitsitsineq pisassaaq piffissamut ukiut pingasut arfinillillu akornanni. Ukiuni killilinni atorfinitsitaaneq katillugit ukiut pingasut tikillugit sivitsomeqarsinnaavoq. Allagarsiilluni inuttassarsiuereemikkut ukiuni killilinni atorfimmi atorfinitsitsisoqaqqissinnaavoq.

§ 38.Akissaatit aammalu atorfinitsitaanermi atugassat aIlat § 43-mi maleruagassat naapertorlugit aalajangersarneqassapput.

§ 39.Tjenestemanditut atajuartumik atorfilimmik ukiuni kiIlilinni atorfeqartitaanerup naanerani atorunnaarneraniluunniit immineq pisuussutiginngisaanik patsiseqartumik atorfimmut atajuartussamut atorfineqqittumik inissiineq pissaaq atugassarititaasunik isumaqatigiissummi § 38-imi pineqartunik atugassaqartitsinikkut.

§ 40.Tjenestemandit ukiuni kiIlilinni sivisussusilimmik atorfinitsitat qinnuteqaqqaarnatik aatsaat soraarsinneqarsinnaapput soraarsitaanissaq peqqiiIliuuteqarnermik pissutsinilluunniit § 30-imi, oqaaseqatigiit aappaanni, § 31-imiluunniit taaneqartutut ittunik pissuteqartinneqarpat. AIlatigut atorfinitsitaaneq ukiut taasat naaneranni atorunnaartassaaq.

§ 41.Soraarnerussutisiassat inunnut § 35, imm. 2-mi pineqartunut aalajangerneqassapput pineqartup soraarninngunnginnerani atajuartumik atorfeqartitaanermini kingullermi akissaateqarfittut inissisimaffigisaa aaIlaavigalugu.
lmm. 2. Soraarnerussutisiassat naatsorsorneranni ukiunut soraarnerussutisiassaqarfinnut ukiuni killilinni atorfeqarsimaneq ilanngunneqassaaq.
Imm. 3. lmm. 1 aarnma imm. 2 maliIlugu soraamerussutisiaq taperneqassaaq, tapiuIlu angissusilerneqassaaq ukiuni kiIlilinni atorfeqarnermi akissarsiatigut inissisimaffik tunngavigalugu soraarnerussutisiassap annerpaat 2,7%-ianut ukiuni killilinni atorfeqarfinnut tamanut atuuttussanngorlugu. Soraarnerussutisiarli tamarmiusoq ukiuni kiIlilinni atorfeqarnermi akissarsiatigut inissisimanertulli atorfeqarfigisimasinnaassaraluaq tunngavigalugu soraarnerussutisiamit annerusinnaanngilaq.
Imm. 4. § 41, imm. 3 naapertorlugu soraarnerussutisiamut tapisiassaq aningaasanut aapparisap soraarnerussutisiaasa naatsorsornerannut ilanngunneqassapput.

§ 42.lnunnut § 35, imm. 3-mi pineqartunut tjenestemandit soraarnerussutisiaat pillugit inatsit atuutinngilaq, aammalu Akissaatinut Ataatsimiititaliamik oqaaseqaateqartitsereernikkut atorfeqartitaanermut pineqartumut allatut soraarnerussutisiaqartitsisoqassanersoq lnatsisartut Siulittaasoqarfiata aalaj angertassavaa.
Imm. 2. lnatsisartut Siulittaasoqarfiata aalajangersinnaavaat inuk § 35, imm. 2-mi pineqartoq imm. 1-imi pineqartunik soraarnersussutisiaqartinneqassanersoq, taamaaliornissamut pissutsit immikkut illuinnartut patsisaatinneqarpata.
Imm. 3. Soraamerussutisisitsisussat akuerisinnaavaat soraarnerussutisisussaq peqqigunnaarnini pissutigalugu inuutissarsiorsinnaajunnaarpat imaluunniit pissutsit atuuttut patsisissaqartippassuk 60-inik ukioqalernissaa sioqquIlugu soraamerussutisiaqalissasoq.

 

Imm. II
Tjenestemandinut akissaatitigut atorfeqartitaanermilu atugassarititat.

Kapitali 9
Isumaqatigiinniarsinnaatitaanermut kattuffeqarnermilu pissutsit

§ 43.Akissaatitigut allatigullu atorfeqamermi atugassarititat lnatsisartut Siulittaasoqarfiata qitiusumillu kattuffiit § 47-mi taaneqartut isumaqatigiissuteqamerisigut aalajangemeqartassapput.
Imm. 2. Taamaattoq § 43, imm. 1 malillugu isumaqatigiissuteqartoqarsinnaanngilaq, pissutsit inatsisikkut inatsilluunniit naapertorlugu aalajangersameqartut imaluunniit ingerlatsiviup suliassaanut, aaqqissuussaaneranut sulisunillu pisariaqartitsineranut tunngasut pillugit.
Imm. 3. lnatsisartut Ombudsmandianni tjenestemandinut nalinginnaasumik akissarsiatigut, atorfeqartitaanikkut soraamerussutisiaqamermilu atugassarititat lnatsisartut Siulittaasoqarfiannit suliarineqassapput lnatsisartut Ombudsmandiat isumaqatiginiareerlugu.
Imm. 4. lsumaqatigiinniamerit pillugit malittarisassat sukumiinerusut lnatsisartut Siulittaasoqarfiata lnatsisartullu Ombudsmandiata akomanni isumaqatigiissutikkut aalajangersameqassapput.

§ 44.Akissarsiatigut atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut allanngortinnissaannut, ilaatigut akissarsiatigut nikeriarfiit sumilu atorfeqamermut tapisiat iluarsineqarnissaannut, tjenestemanditut atorfiit akissaatitigut inissisimanera allanngortinnissaannut kiisalu § 19 naapertorlugu tjenestemanditut atorfiit isumaginissaannut pisartakkat allat allanngortinneqamissaannut, aningaasat tamarmiusut annertussusissaannut isumaqatigiittoqarsinnaanngippat, lnatsisartut Siulittaasoqarfiat immikkut siunnersuuteqassaaq.
Imm. 2. Aningaasat § 44, imm. l-imi taaneqartut atomeqamissaat isumaqatigiissutigineqarsinnaanngippat lnatsisartut Siulittaasoqarfiat Akissaatinut Ataatsimiititat oqaaseqartereerlugit immikkut inatsisissamut siunnersuuteqarsinnaavoq.

§ 45.Pissutsit § 44-mut ilaatinneqanngitsut pillugit isumaqatigiittoqarsinnaanngippat lnatsisartut Siulittaasoqarfiat Akissaatinut Ataatsimiititat oqaaseqartereerlugit aalajangiissaaq.

§ 46.Atorfeqamermi atugassarititat pillugit aalajangersakkat isumaqatigiissuteqarfiusinnaanngitsut, kiisalu aalajangersakkut taamaattut allanngortinneqameri lnatsisartut Siulittaasoqarfiannit aalajangersameqassapput qitiusumik kattuffiit § 47-mi taaneqartut isumaqatiginiareemerisigut.
Imm. 2. Qitiusumik kattuffiit § 47-mi taaneqartut tjenestemandit eqqarsaatigalugit apeqqutit sulianut tunngasut tamaasa pillugit lnatsisartut Siulittaasoqarfiannik isumaqatiginninniarsinnaapput.

§ 47.Tjenestemandit, atorfillit minnerit soraaminngomerit tjenestemandillu soraaminngornerit isumaqatiginninniarsinnaatitaanerat qitiusumik kattuffiit Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffillit aamma1u Inatsisartut Siulittaasoqarfiata Akissaatinut Ataatsimiititat oqaaseqartereerlugit isumaqatigiissuteqartamermi periaasiusussamik isumaq atiginninniarsinnaatitaanerullu a1latigut atomeqamissaanut malittarisassanik tunngaviusumik isumaqatigiissuteqarfigisimasai aqqutigalugu pisassaaq.
Imm. 2. Qitiusumik kattuffiit pineqartut ataatsimut kattullutik tjenestemandit, atorfillit minnerit tjenestemandillu soraarninngomerit sinniiseqamissaannut pisinnaatissavaat.
Imm. 3. Tunngaviusumik isumaqatigiissummi kattuffiit qitiusumik kattuffimmut atasut apeqqutinik kattuffiup ilaasortaannaanut tunngassutilinnik oqaloqatiginninnissaminnut pisinnaatitaanissaannik aalaj angersagaq assaaq.

 

Kapitali 10
Akissaatinut Ataatsimiititat

§ 48.Akissaatinut Ataatsimiititap ilaasortarai siulittaasoq (Inatsisartut Siulittaasuat), i1aasortat marluk Inatsisartut aqutsisoqarfiannut sinniisaasut aamma qitiusumik kattuffiit § 47-mi taaneqartut sinniisaat marluk, tamarmik Inatsisartut Siulittaasoqarfiannit toqqagaasut, kattuffiit sinniisaat eqqarsaatiga1ugit qitiusumik kattuffiit inassuteqareemerisigut.
lmm. 2. Inatsisartut akunnerminnit ilaasortanik marlunnik qinersissapput.
lmm. 3. Ilaasortat § 48, imm. 1-imi 2-milu eqqartomeqartut eqqarsaatigalugit sinniisussaannik toqqaasoqarluniluunniit qinersisoqassaaq.
Imm. 4. Siu1ittaasoq, ilaasortat sinniisussallu ukiunut sisamanut toqqameqarlutilluunniit qinemeqartassapput. Taamaattorli ilaasortat Inatsisartunit qinemeqarsimasut qinigaaffiata Inatsisartut qinigaaffiat malissavaat, taamaattorli ilaasortat sinniisussallu tunuartassallutik Inatsisartunut i1aasortaajunnaarunik. Kattuffiit sinniisaat tunuartassapput, nutaanik ilaasortassanik inassuteqartoqaraangat.
Imm. 5. Ataatsimiititap aa1ajangiineri nalinginnaasumik amerlanerussuteqamikkut pisassapput.

§ 49.Apeqqutit suulluunniit inatsit manna naapertorlugu saqqummersut pillugit Inatsisartut Siulittaasoqarfiata Akissaatinut Ataatsimiititaq oqaaseqaqqusarsinnaavaat.
Imm. 2. Qitiusumik kattuffiit § 47-imi taaneqartut apeqqutit Inatsisaliut Siulittaasoqarfianik isumaqatiginninniamikkut inemeqarsinnaasimanngitsut pillugit Akissaatinut Ataatsimiititat oqaaseqartinneqamissaat pi umasarisinnaavaat.

 

Kapitali 11
Soraarnerussutisiat

§ 50.Tjenestemandit soraarnerussutisiaqartinneqassapput Kalaallit Nunaanni naalagaaffiup tjenestemandiinut maleruaqqusat sukkulluunniit atuuttut naapertorlugit.
Imm. 2. Kalaallit Nunaanni naalagaaffimmi tjenestemandinut il.il. soraarnerussutisiaqarneq pillugu inatsimmik nalunaarummi nr. 87923. december 1988-imeersumi § 24-imi aalajangersakkat Inatsisartuni tjenestemandinut atuutinngillat.

 

Imm. III
Aalajangersakkat assigiinngitsut

Kapitali 12
Inummut tapisiat.

§ 51.Tjenestemandi § 15-imi maleruaqqusat naapertorlugit allamiluunniit nammineq pisuussutiginngisaminik peqquteqarluni atorfimmut maannamut atorfigisaminit akissaatikinnerusumut nuussaguni nikingassutaasup naligiissinnissaanut inummut tapisialerneqassaaq.
lmm. 2. § 51, imm. 1 naapertorlugu tapisiat peertassapput akissaateqqortuffiunerusumut akissaatitigulluunniit qaffaallaffiusumut nuunnikkut akissaatit qaffappata.

 

Kapitali 13
Siumoorneq akissaatinillu nuussineq

§ 52.Tjenestemandi pisuni immikkut illuinnartuni pisariaqarluinnartunilu qularnaveeqqusiinertaqanngitsumik akissaatiminik siumoorsinnaavoq. T amatumunnga malittarisassat lnatsisartut Si ulittaasoqarfianit aalaj angersarneqassapput.

§ 53.Malittarisassat Inatsisartut Siulirtaasoqarfianit aalajangikkat najoqqutaralugit t j enestemandi akissaatiminik taarsigassarsisarfinnut lnatsisartut Siulittaasoqarfiata qitiusumillu kattuffiit § 47-umi taaneqartut isumaqatigiissutaatigut tamatumunnga akuerineqartunut nuussisinnaavoq.
Imm. 2. Pisut § 53, imm. l-imi taaneqartut pinngikkaanni tjenestemandi akissaatiminik suli tunniunneqanngitsunik nuussisinnaananilu, qularnaveeqqusiisinnaananilu allatut atuisinnaanngilaq.

 

Kapitali 14
lmmikkut ittumik sulinngiffeqarneq il. il.

§ 54.Atorfinitsitsisinnaatitaasup malittarisassat Inatsisartut Siulittaasoqarfianit aalajangikkat malillugit tjenestemandi akissaateqartinnagu sulinngiffeqartissinnaavaa siumut aalajangeriikkamik piffissalerlugu sivikinnerpaamik qaammammik ataatsimik sivisussusilimmik. Piffissaq taanna akissaatit ukiunut naatsorsornerinit ilanngaataasassaaq.
Imm. 2. Malittarisassat Inatsisartut Siulittaasoqarfianit aalajangikkat malillugit tjenestemandi allamik sulinngiffeqartinneqarsinnaavoq feriaqarniviup avataatigut.
Imm. 3. Atorfiup nakkutigineranut akomutaassanngippat oqartussat atorfinitsitsisut piffissami killilimmi imaluunniit siumut killissaanik aalajangiiffiunngikkaluartumi piffissap suliffigisami sivikillineqamissaanik tjenestemandip qinnuteqaataa akuerisinnaavaa akissaatai taamaaqataanik ikilisillugit.
lmm. 4. § 54, imm. 2 naapertorlugu sulinngiffeqarnermi sivikillisamilluunniit sulinngiffeqarnermi akissaatit akissaatitigullu ukiut tamakkerlugit ilaannakorlugilluunniit atortiinnamissaannik aalajangersakkat Inatsisartut Siulittaasoqarfianit Akissaatinut Ataatsimiititat oqaaseqartereerlugit aalajangemeqassapput.
Imm. 5. Akissaatinut Ataatsimiititamik oqaaseqaateqartitsereemermikkut siunertanut erseqqinnerusumik killilikkanut tjenestemandit akissarsiaqaratik sulinngiffeqarsinnaanerat pillugu maleruagassanik Inatsisartut Siulittaasoqarfiat aalajangiisinnaavoq.

§ 55.Najoqqutassiat Inatsisartut Siulittaasoqarfianit aalajangikkat malillugit atorfinitsitsisinnaatitaasup tjenestemandi tapertaasumik ilinniarnissaq siunertaralugu akissaateqartillugu sulinngiffeqartissinnaavaa. Taama sulinngiffeqartitsineq ukiunik akissarsiatigut soraamerussutisiaqalemissamullu katersiffiusunik ilanngaataassanngilaq.
Imm. 2. Ilinniartitaanissamut atorfinitsitsisamermut oqartussaasunit aningaasartuutigineqartussaasumut § 43 naapertorlugu isumaqatigiissummi aalajangersameqartut iluanni tjenestemandip ilinniareernermi kingoma piffissap ilaani atorfimmiiginnarnissamik siumut nalunaaruteqarnikkut imminut pisussaatinnissaa, kiisalu taamatut sulisussaatitaaneq, naammassineqanngippat ilinniarnerup nalaani akissarsiat ilinniarnermilu aningaasartuutaasinnaasut allat tamakkiisumik ilaannilluunniit utertillugit akilerneqarnissaat Inatsisartut Siulittaasoqarfiata piumasarisinnaavaa.

 

Imm. IV
Atortuulersitsincrmut ikaarsaariarnermullu aalajangersakkat

§ 56.Maleruaqqusat uku atortuulissapput 1. juli 1998-imi, imaalilluguli Inatsisartut Siulittaasoqarfiata § 47-p kingusinnerusukkut atortuulersinnissaa aalajangersinnaallugu ..

§ 57.Inatsisartut inatsisaata matuma atortuulerneranut peqatigitillugu Inatsisartuni tjenestemandit Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 5, 14. maj 1990-imeersoq naapertorlugu atorfeqartut inatsisartut inatsisaata matuma atuuffiani atorfeqalernermut nuussapput.

§ 58.Namminersornerullutik Oqartussani tjenestemandit inatsisip matuma atuutilemerata sioma atorfinitsinneqarsimasut eqqarsaatigalugit, taakku piginnaatitaaffitik inatsisikkut inatsilluunniit malillugu, isumaqatigiissutikkut il.il. 30. juni 1998 atuuttukkut pissarsiarisimasatik pigiinnassavaat, soorlu aamma pisussaaffii attatiinnameqassasut.

§ 59.Suliassaqarfinni inatsisartut inatsisaat manna malillugu sukumiinerusunik malittarisassiorfiusussani isumaqatigiissuteqarfissaniluunniit, siusinnerusukkut inatsisit malillugit malittarisassiaasimasut atuutiinnassapput, aalajangersakkanik nutaanik taarsemeqamissamik tunngaanut.
Namminersomerullutik Oqartussat, ulloq 20/5-1998
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk