Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaat nr. 1, ulloq 2. maj 1997-imeersoq Atuussimasoq (Historisk)

§ 1.

Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 11, 20. oktober 1988-imeer-sumi kingullermik inatsisartut inatsisaatigut nr. 13, 31. oktober 1996-imeersukkut allanngor-tinneqartumi § 2 ima oqaasertalerneqassaaq:

"§ 2. Inatsisartut ilaasortamik akornannit Inatsisartut siulittaasussaat siulittaasullu tullii sisamat nutaamik qinersisoqareernerup kingorna inissititerfiusumik katersuunnermi, tak. § 1, imm. 2, tamatumalu kingorna ukiut tamaasa ileqquusumik ukiakkut ataatsimiinnenip ammarneqarnerani, qinissavaat. Qinigassanngortittoq Inatsisartut siulittaasuattut qinerneqassaaq ilaasortat najuuttut affaannit amerlanerait taaneqaruni (amerlanerussuteqarluinnartut). Qinigassanngortittut arlaat amerlanerussuteqarluinnartunit taaneqanngippat qinersisoqaqqissaaq. Qinersinermi tassani qínigassanngortittoq amerlanerussuteqarluiimartunit taaneqanngippat pingajussaanik qinigassanngortittut marluk aappassaanik qinersinermi amerlanerpaanik taaneqarsimasut taasissutigineqassapput. Taasinerit amerlaqatigiippata qinersineq makitsinikkut aalajangeraeqassaaq.
Imm. 2. Aammattaaq Inatsisartut qanoq amerlatigineq naapertorlugu qinerseriaaseq malillugu ataatsikkoortumik qinissavaat siulittaasup tullia siulleq, aappaa, pingajuat sisamaallu, taakkulu siulittaasoq peqatigalugu Inatsisartut Siulittaasoqarfiattut atuutissapput. Siulittaasup tullissaanik qinersinermi siulittaasup qinikkatut inissaq siulleq siulittaasup taaseqatigisartagaanit pineqartussaq pissavaa.
Imm. 3. Taamaattoq Inatsisartuni amerlanerussuteqartut, Inatsisartunut ilaasortat affaat sinnerlugit amerlassuseqartut, akuersissutigisinnaavaat Inatsisartut siulittaasuat imaluunniit siulittaasup tulliisa ilaat imm. 1 malillugu tullianik qinersinissap tungaanut atuukkunnaarsin-neqassasut. Inatsisartut siulittaasuat Inatsisartunit atuukkunnaarsinneqarpat Inatsisartut Siulittaasoqarfiat tamarmiusoq tunuassaaq. Nutaamik qinersineq imm. 1-imi imm. 2-milu periuereqqusaasut malillugit pissaaq.
Imm. 4. Inatsisartut Siulittaasoqarfiannik nutaamik aamma qinersisoqassaaq siulittaasoq allakkatigut Inatsisartut siulittaasuattut tunuarumalluni qinnuteqaateqarpat imaluunniit pineqartoq toqukkut qimaguppat."

 

§ 2.

Inatsisartut inatsisaat atortuulerpoq ulloq 2. maj 1997.
Namminersoraerullutik Oqartussat, ulloq 2. maj 1997
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk