Sumiiffinni nunami aalajangersimasuni takornariartitsinermut akuersissuteqartarnissaq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 19, 3. december 2012-imeersup allanngortinnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 3. juni 2015 (Inatsisip atuuffigisaa sukisaarsaatigalugu aalisarnermut akuersissutinut sumiiffikkaanullu pilersaarutinut piginnaatitsissummik ilaqartilerlugu annertusissaaq)

 

§ 1

Sumiiffinni nunami aalajangersimasuni takornariartitsinermut akuersissuteqartarnissaq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 3. december 2012-imeersumi makkuninnga allannguuteqartoqassaaq: 


1.
Qulequtaa imatut oqaasertalerneqassaaq:
Sumiiffinni nunami aalajangersimasuni takornariartitsinermut akuersissuteqartarnissaq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 19, 3. december 2012-imeersoq”.

2.  § 1 imatut oqaasertalerneqassaaq:
§ 1.  Inatsisartut inatsisaat atuuppoq takornariartitsinermik sulianut akuersissutinut, pisinnaatitsissummik pigisaqartunut, ingerlatsisunut, takornariartitsinermik sulianut akuersissutini ilaasutut sulianut, takornarianut tunisassianut, takornarianut aamma takornarianik suliaqartitsinernut.
Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaatigut malittarisassiuunneqarpoq akuersissutinik kuummut aalajangersimasumut tunngatillugu tunniussisarneq imaluunniit Kalaallit Nunaanni imartamut killilikkamut akuersissuteqartarneq, sukisaarsaatigalugu qissattaammik eqalunniartarnermut (Salvelinus alpinus) atatillugu.”

3.  § 7 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  § 7.  Naalakkersuisut sumiiffimmut erseqqinnerusumik killilersukkamut, aamma erseqqinnerusumik atugassaqartitsilluni takornariartitsinermi neqeroorummik imaluunniit neqeroorutinut arlaqartunut  ingerlatsinissamut akuersissuteqarsinnaapput, § 6, imm. 1 (takornariartitsinermik suliaqarnermut akuersissut) naapertorlugu. Takornariartitsinermik suliaqarnermut akuersissut kisermaassisussaaffittut nalunaarutigineqassaaq.
Imm. 2.  Naalakkersuisut akuersissuteqartarnermut malittarisassanik ersarinnerusunik imm. 1 naapertorlugu aalajangersaasinnaapput.” 

4.  § 8 imatut oqaasertalerneqassaaq:
§ 8.  Takornariartitsisarnissamut akuersissut §7 naapertorlugu tunniunneqartoq immikkoortuni 2-miit 4-mut pineqartut naapertorlugit nalunaarutigineqassaaq.
Imm. 2.  Akuersissut tunniunneqarsinnaavoq nalinginnaasumik tamanut nalunaaruteqarnikkut qinnuteqarnissamut periarfissasaqartitsereernikkut (neqeroortitsineq). Naalakkersuisut qinnuteqartoqarsinnaaneranut nalunaarummik tamanut takusassiissapput Naalakkersuisut nittartagaatigut tusagassiuutitsigullu minnerpaamik qinnuteqarnissamut killiliussaq ullunik 45-nik sioqqullugu. Neqeroortitsisinnaanermut tunngaviussaaq nunaminertanik atuisinnaanermut pilersaarusiortarnermi oqartussaasut nunaminertap pineqartup takornariartitsinermut atorneqarsinnaaneranik pilersaarusiorsimanerat, kiisalu ingerlatat suut akuersissummut ilaatinneqassanersut aalajangersarneqarsimanerat.
Imm. 3.  Naalakkersuisut nunap immikkoortuanut pilersaarummi sumiiffiit takornariartitsinermik suliaqarnermut atorneqarsinnaasut aalajangersaavigisinnaavaat, kiisalu akuersissutip suliniutinik qanoq ittunik imaqarnissaa aalajangersaavigisinnaallugu.
Imm. 4.  Sumiiffimmut akuersissuteqarnissamik qinnuteqaat nassiunneqarsimappat pilersaarusiornermut oqartussaasut pineqartut imaluunniit Naalakkersuisut nunaminertanik atuisinnaanermut pilersaarusiami nunaminertap takornariartitsinermut atorneqarsinnaaneranik pilersaarusiorfigisimanngisaanut tunngasuuppat, Naalakkersuisullu isumaqarpata qinnuteqaat suliarineqartariaqartoq, Naalakkersuisut qinnuteqaat pilersaarusiornermut oqartussanut ingerlatseqqissavaat, apeqqutigalugu pilersaarusiornermut oqartussat nunaminertamik qinnutigineqartumik takornariartitsinermik suliaqarnermut atuisinnaatitsiniarnersut. Pilersaarusiornermut oqartussap sumiiffik qinnuteqarfigineqartoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit takornariartitsinermi ingerlataqarnermut atorneqarsinnaasunngortinniarpagu Naalakkersuisut immikkut tamanut tusarniaanikkut akuersissuteqartoqarsinnaaneranut qinnuteqartoqarsinnaaneranik nalunaaruteqarsinnaapput.”
Imm. 5. Naalakkersuisut periaatsit immikkoortuni 2-miit 4-mut pineqartuni aalajangersakkat naapertorlugit qinnuteqaateqartunut akuersissuteqartoqannginnissaa qinersinnaavaat.


§ 2

Inatsisartut inatsisaat atortuulissaaq ulloq 1. juli 2015.
Imm. 2.  Tamanna ilutigalugu Sukisaarsaatigalugu aalisartunik aalisartitsinermut akuersissuteqartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 22. november 2011-meersoq atorunnaassaaq.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 3. juni 2015Kim Kielsen 

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk