Gassileriviit, gassinut atortut aamma akuersissuteqarnissamut piumasaqaatit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 10, 3. juni 2015-imeersoq

 Kapitali 1
Atuuffia

§ 1.  Inatsit ukununnga atuutsinneqarpoq:
1)  Gassileriviit aamma gassinut ikkussukkat, pineqarlutik siaruarteriviit, ikkussukkat gassimullu atortut, gassimik ikuallassinnaasumik atuisut. Pilersuivimmiit gassinut puiaasaasaniit imaluuniit gassinut tankinniit taakkununngalu attaviliineq, gassimut atortulersuutitut naatsorsuutigineqartarput, taakkununngalu ilaatinneqarput ikkuffiit illunullu attaviliinerit, kiisalu gassinut atortut attavilikkat, soorlu apparaatit taakununngalu silaannarissaatit qinngallu.
2)  Ikummatissani gassitut ilusilinni 15 °C-ini aamma 1013,25 mbar-ini ikummarsinnaasuni pitsaassutsit tamarmik.
Imm. 2.  Inatsit umiarsuarni gassilerivinnut aamma gassimut atortulersuutinut kiisalu qamutinik assakaasulinnik ingerlatitsinermut imaluunniit kiassaanermut gassimut atortulersuutinut atuutinngilaq.
 

Kapitali 2
Inatsit naapertorlugu aqutsineq

§ 2.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut inatsit malillugu aqutsinermik ingerlatsissapput
Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut:
1)  Gassimut isumannaallisaanerup ineriartorneranut malinnaassapput.
2)  Gassip teknikkimut tunngasortaanik ineriartortitsinermut malinnaassapput.
3)  Maleruagassanik, tassungalu ilanngullugu Kalaallit Nunaanni gassimut maleruagassanik inatsit manna naapertorlugu aalajangersaasassapput nutarterisassallutillu.
4)  Nakkutilliinermut misissuisarnermullu maleruagassanik aalajangersaasassapput.
5)  Gassimut isumannaallisaaneq pillugu paasissutissiisassapput.
6)  Gassimut atortunut niuerfimmik nakkutilliissapput.
7)  Gassilerivinni sulinermut akuersissuteqarnissamut piumasaqaatinut aalajangersakkanik aalajangersaasassapput.
8)  Inuit gassilerivinnik nakkutilliisut ilinniartitaanissaannut piumasaqaatinut aalajangersakkanik aalajangersaasassapput.
9)  Gassinut atortulersuutinik gassilerivinnillu nutaanik pioreersunillu nakkutilliinermut aalajangersakkanik aalajangersaasassapput.

§ 3.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut maalaarutinik suliaqartassapput.
Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut aalajangiineri Naalakkersuisunut maalaarutigineqarsinnaapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut maalaaruteqarnissamut piffissaliussat aammalu maalaarutit suut Naalakkersuisunut maalaarutigineqarsinnaanersut pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 3
Gassimut isumannaallisaaneq

§ 4.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut aalajangersakkanik aalajangersaassapput:
1)  Gassilerivinnik sanaartorneq ingerlatsinerlu pillugu, tassungalu ilanngullugu gassimik nassiussuineq siaruarterinerlu.
2)  Gassileriviit aamma gassinut atortut pillugit.
3)  Gassip Kalaallit Nunaanni atorneqartup pitsaassusia pillugu.
4)  Inatsit naapertorlugu akuersissummik allagartaqalernermut aamma suliassat suliarineqarnerannut akiliutit.
Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut aalajangersakkanik imm. 1 malillugu aalajangersarneqartunik saneqqutsinissamut akuersissuteqarsinnaapput.
Imm. 3.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut isumannaallisaanermut piumasaqaatinik immikkut ittunik, gassimut isumannaallisaanermut aalajangersakkanit imm. 1 naapertorlugu aalajangersarneqartunit allaanerusunik piumasaqaateqarsinnaapput, aammalu immikkut ittumik nalunaarsuinissamut imaluunniit gassileriviit gassimullu atortut pillugit immikkut ittumik ilitsersuusiornissamut piumasaqaateqarsinnaallutik.
Imm. 4.
  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut oqartussaasut gassimut isumannaallisaanermut maleruagassiai imm. 1 naapertorlugu aalajangersarneqartut, taakkua inuiaqatigiit annertuumik aningaasartuuteqarnerinik imaluunniit innuttaasut amerlanerusut gassimik atuinerannik aannertuumik allannguinermik malitseqarsinnaasimappata, Naalakkersuisunit akuerineqassapput.


Kapitali 4
Gassinut apparaatit

§ 5.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut gassinut apparaatinut akuersisarnermut maleruagassanik aalajangersaassapput.
Imm. 2.  Gassinut atortut gassinullu apparaatit akuerisat, aammalu Europami Suleqatigiiffiup Gassinut apparaatinut maleruagassiai malillugit CE-mik nalunaarsorsimasut, Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasunit akuersissuteqarfigineqanngitsumik, Kalaallit Nunaanni atorneqarsinnaapput.
Imm. 3.  Gassinut atortut aamma gassinut apparaatit akuerisaasut aammalu Europæiske Fællesskabs Gasapparatdirektiv malillugit CE-mik nalunaaqutsigaasut, Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasunit akuerineqartussaapput.  
 

Kapitali 5
Misissuisarneq nakkutilliinerlu

§ 6.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut gassilerivinnik, gassinut atortunik aamma allagartanut akuersissutinut nakkutilliineq Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu isumagisaraat.
Imm. 2. Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut akuersissuteqartarnermut maleruagassat eqqarsaatigalugit pisortat sullissivii suliffeqarfiutaallu, suliffeqarfiit namminersortut, suliffeqarfiit pilersuisuusut inuillu ataasiakkaat nakkutilliinissamut misissuisarnissamullu piginnaatissinnaavaat.
Imm. 3. Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut gassilerivimmik piginnittoq atuisorluunniit peqqusinnaavaat, gassilerivik piginnittup imaluunniit atuisup akiligaanik misissorteqqullugu.
Imm. 4. Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut imm. 3 naapertorlugu gassileriviup misissorneqarnissaanut, aammalu ajoqutinik amigaatinillu iluarsiinissamut piffissaliussassamik aalajangersaassapput.
Imm. 5. Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut gassilerivinnik, gassimut isumannaassusissamut aalajangersakkanik naammassinniffiunngitsut atorneqarnissaannut inerteqquteqarsinnaapput.
Imm. 6.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut atortulersuutinut pineqartunut, takuuk imm. 5, pilersuineq unitsissinnaavaat imaluunniit atortulersuutinik qamitsinissaq piumasarisinnaallugu. Unitsitsineq piginnittup akiligassaanik annaasaqaatigisinnaasaanillu pissaaq.
 

Kapitali 6
Akuersissuteqarluni allagartaliisarneq

§ 7.  Gassileriviit imaluunniit gassinut ikkussukkat, piujuartussatut aalajangersimasunik ruujorilerlugit pilersinneqartut, taamaallaat suliffeqarfinnit imaluunniit inunnit, §§ 10 – 11 naapertorlugit gassimut atortulersuutinik suliaqarnissamut akuersissutinik pissarsisimasunit sananeqarsinnaapput suliarineqarsinnaallutillu.

§ 8.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut gassinut atortulersuutinik suliaqarnissamut akuersissutinik pissarsinissamut piumasaqaatinik aalajangersaasassapput.
Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut inuit, gassinut atortulersuutinik suliaqarnissamut akuersissutinik pissarsisimasut ilinniaqqinnissaannut piumasaqaateqarsinnaapput.
Imm. 3.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput makkununnga:
1)  Gassimut suliassaqarfimmi ilinniartitaanermut aalajangiisinnaatitaalersitsisumut aamma inuttut akuersissummik allagartaqalernissamut misilitsittarnernut.
2)  Akuersissummik allagartaliisanermut aaqqissuussamut allaffissornikkut aqutsinermik aaqqissuussisarnermut, ilanngullugu akuersissummik allagartaqalernissamik qinnuteqaateqarnermi periaasissat aamma akuersissummik allagartaliisarnermut atugassarititaasunut.
3)  Gassilerinermut suliassaqarfimmi suliffeqarfiup akuersissummik allagartaqarnermik ingerlatsisarnissaanut, ilanngullugu pitsaassutsinut ilitsersuutinik atuinissaq ilusilersuinissarlu.

§ 9.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut §§ 10 – 11 naapertorlugit akuersissutinik peqarnissamut piumasaqaatinik saneqqutsinissamut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

 
Kapitali 7
Suliaqarnissamik akuersissuteqarnissamut piumasaqaatit

§ 10.  Gassinut ikkussukkanik suliaqarnissamut suliffeqarfimmut suliaqarnissamik akuersissutit Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasunit tunniunneqartassapput, piumasaqaatit uku naammassineqarsimanerinut uppernarsaatinik saqqummiussisoqarpat:
1)  Suliffeqarfik inummik suliaqarnissamik akuersissummik pigisaqartumik piginnitseqartoq imaluunniit atorfeqartitaqartoq. Inuk akuersissummik allagartalerneqartoq suliffeqarfiup sulisuinut gassimut ikkussuinermik suliaqartunut pisariaqartumik aqutsinissamut pisinnaatitaaffeqassaaq.
2)  Suliffeqarfiup piginnittua, imaluunniit suliffeqarfik ingerlatseqatigiiffittut ingerlanneqarpat pisortaanera ukiuni pingasuni qaangiuttuni inatsit manna naapertorlugu aalajangersakkanik unioqqutitsinermut pinerluttulerinermut inatsisit malillugit pineqaatissinneqarsimanngitsoq.
3)  Suliffeqarfik Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik niuerfeqartoq.
Imm. 2.  Suliffeqarfiit imaluunniit inuit, Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik niuerfeqanngitsut, gassimut ikkussuinernik suliaqarnissamut nunanit allaniit akuersissummik allagartaqartut, nunani allani akuersissummik allagartaliineq taanna inatsit manna aammalu maleruagassat inatsit manna naapertorlugu aalajangersagaasut malillugit akuersissummik allagartaliisarnermut sanilliunneqarsinnaasoq uppernarsarneqarpat.
Imm. 3.  Imm. 2 naapertorlugu akuersissut killilerneqarsinnaavoq:
1)  Piffissamut.
2)  Suliassanut ataasiakkaanut.
3)  Suliassanut immikkut ittunut.
4)  Nunami sumiiffinnut.
5)  Imaluunniit matuma siuliani taaneqartunut ataqatigiissitanut.

§ 11.  Gassinut atortulersuutinik suliaqarnissamut inummut akuersissut Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasunit tunniunneqassaaq, piumasaqaatit uku naammassineqarsimanerinut uppernarsaatinik saqqummiussisoqarpat:
1)  Qinnuteqartup akuersissummik allagartalerneqarnissamut piumasaqaatit § 8 malillugu Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasunit aalajangersagaasut naammassisimappagit.
2)  Qinnuteqartoq namminersorsinnaatitaasoq aammalu nakkutigisaanngitsoq.

§ 12.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut suliaqarnissamik akuersissut utertissinnaavaat, suliffeqarfik imaluunniit suliaqarnissamik akuersissummik pigisaqartoq:
1)  Suliap suliaqarnissamut akuersissummik pigisaqarnissamik piumasaqaateqarfiusup isumaginerani annertuumik imaluunniit arlaleriarluni sumiginnaanermik pisuussuteqarpat, imaluunniit
2)  Suliaqarnissamik akuersissummik pigisaqarnissamut piumasaqaatit atugassarititaasullu unioqqutissimappagit, takuuk §§ 8-11.

§ 13.  Kalaallit Nunaanni Innaallagisserinermut Oqartussaasut qinnuteqartoqarneratigut sukkulluunniit inunnut suliffeqarfinnullu, suliaqarnissamik akuersissummik arsaarinnissuteqarfigineqarsimasunut suliaqarnissamik akuersissummik nutaamik tunniussisinnaapput, pissutsit suliaqarnissamik akuersissutip utertinneqarnerani peqqutaasimasut aaqqinneqarsimasut naliliisoqarpat.

§ 14.  Suliffeqarfik suliffeqarfimmut suliaqarnissamik akuersissummik pigisaqanngippat, aamma inummik gassinut atortulersuutinik suliaqarnissamut akuersissummik pigisaqartumik atorfeqartitaqanngippat, imaluunniit piginnittoq nammineerluni gassinut atortulersuutinik suliaqarnissamut akuersissummik pigisaqanngippat, imaluunniit suliaqarnissamik akuersissut atorunnaarsimappat imaluunniit § 13 naapertorlugu utertinneqarsimappat, suliaqarnissamik akuersissummik taamaattumik pigisaqartutut paasineqarsinnaasumik allagarsiisoqassanngilaq allatulluunniit iliuuseqartoqassanngilaq.

Kapitali 8
Pineqaatissiissutissat

§ 15.  Pillaammik akiligassiisoqarsinnaavoq:
1)  Piaaraluni imaluunniit mianersuaalliorluni §§ 7 – 8 unioqqutillugit atortulersuutinik ikkussuisumut.
2)  Suliaqarnissamik akuersissut atorunnaareeraluartoq imaluunniit § 12 naapertorlugu utertinneqareeraluartoq atortulersuutinik suliaqartumut.
3)  § 6, imm. 3 - 6 naapertorlugit peqqusissuteqarnermik malinninngitsumut. 
Imm. 2.  Peqqussutinut § 4, imm. 1, nr. 1-3 aamma § 5, imm. 1 naapertorlugit aalajangersarneqartunut, Kalaallit Nunaanni Pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit akileeqqusissuteqarnikkut pineqaatissiissuteqarnissaq aalajangersarneqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Unioqqutitsineq aktiaatileqatigiiffimmit, anpartselskabitut piginneqatigiiffimmit, andelsselskabitut piginneqatigiiffimmit, peqatigiiffimmit, suliffeqarfimmit imminut pigisumit, aningaasaateqarfimmit assigisaanilluunniit piliarineqarpat, pillaammik akiliinissamut akisussaaffik suliffeqarfimmut tassunga akiligassanngortinneqassaaq.
Imm. 4.  Unioqqutitsineq Namminersorlutik Oqartussanit, naalagaaffimmit, kommunimit imaluunniit kommunit suleqatigiiffiannit piliarineqarpat, pillaammik akiliinissamut akisussaaffik Namminersorlutik Oqartussanut, naalagaaffimmut, kommunimut imaluunniit kommunit suleqatigiiffiannut akiligassiissutigineqassaaq.
Imm. 5.  Inatsimmi matumani aalajangersakkat, imaluunniit aalajangersakkanik inatsit manna naapertorlugu  aalajangersakkat unioqqutinneqarnerini, suliaq eqqartuussivitsigut malersuinertaqanngitsumik aalajangiiffigineqarsinnaavoq, unioqqutitsisoq nammineq pisuulluni nassuerpat, aammalu piffissaq ulluligaq, qinnuteqartoqarneratigut sivitsorneqarsinnaasoq nalliutinnginnerani pillaammik akiligassamik, akiliiffissatut nassiunneqarsimasumi aningaasartalerneqartumik akiliinissamut piareersimalluni nalunaarpat. Eqqartuussisaaseq pillugu inatsimmi § 437-imi eqqartuussisulersuussinissaq pillugu maleruagassat taamatuttaaq atuutissapput.
Imm. 6. Imm. 5-imi pillaammik akiliisitsinissaq taaneqartoq aalajangiunneqarpat, eqqartuussisulersuussinissap ingerlaqqinnissaa atorunnaassaaq.
Imm. 7. Pillaammik akiliuteqarnissamik akisussaaffeqarnerup pisoqalisoornissaanut ukiut quliupput.
Imm. 8. Pillaammik akiliutit, Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit peqqussutit Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu aalajangersarneqartut malillugit pineqaatissiissutigineqartut, Nunap Karsianut tutsinneqartassapput.


Kapitali 9
Atuutilerfia il.il.

§ 16.  Inatsit 1. august 2015-imi atuutilerpoq. Kisiannili inatsimmi §§ 10 – 14-imi suliaqarnissamut akuersissuteqarnissamut piumasaqaatit aatsaat 1. januar 2017-imi atuutilissapput.
Imm. 2.  Suliassaqarfimmi allaffissornermut peqqussutit maleruagassallu atuuttut taamaatinneqarnissamik imaluunniit nalunaarutinit maleruagassanillu, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu suliarineqartunit taarserneqarnissamik tungaannut atuutiinnassapput.
Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 3. juni 2015
Kim Kielsen
Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk