Ilinniartut sungiusartullu atorfinitsinnerini suliffiit pisortanilu oqartussat inuiaqatigiinni akisussaaffeqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 27. november 2020-imeersoq

Kapitali 1

Atuuffia

 

  § 1.  Inatsisartut inatsisaat atortinneqassaaq pisortanut imaluunniit suliffeqarfimmut, pisortat imaluunniit suliffeqarfik sulisoqarpat ingerlatamik ingerlatanilluunniit tulliuttuniittut ilaannik: 
1)  Kalaallit Nunaata nunataani ingerlatani, tak. taamaattoq imm. 2.
2)  Kalaallit Nunaata imartaani ingerlatani, tak. taamaattoq imm. 2. 
3)  Ingerlatani immikkut Kalaallit Nunaanni aningaasarsiornermik killeqarfiup iluani ingerlatsiviusuni Namminersorlutik Oqartussat oqartussaaffigisaanni, tak. taamaattoq imm. 2. 
4)  Ingerlatani Kalaallit Nunaata nunataata toqqaviani suliaasuni, Namminersorlutik Oqartussat oqartussaaffigisaannut ilaasumi, tak. taamaattoq imm. 2. 
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat taamaallaat atortinneqassaaq pisortanut imaluunniit suliffeqarfinnut sulisoqartunut ingerlatanik imm. 1-imi eqqaaneqartunik, suliani ima annertussuseqartuni ataatsimut minnerpaamik ullorsiutit ukiuanni qaammatinik 3-nik sivisussuseqartunik. 
  Imm. 3.  Naalakkersuisut ersarinnerusunik aalajangersagaliorsinnaapput Inatsisartut inatsisaata atuuffissaanut imm. 1 aamma 2 naapertorlugit, tamatumanilu aamma makkununnga: 
1)  Taaguut ingerlatani imm. 1, nr.1-4-imi. 
2)  Taaguut “Namminersorlutik Oqartussat oqartussaaffigisaanni” imm. 1, nr. 3 aamma 4-mi. 
3)  Piffissamik naatsorsuisarneq imm. 2 naapertorlugu, sulisup ingerlatamik ingerlatanilluunniit arlalinnik imm. 1, nr.1-4-mi pineqartunik ingerlatsineranut.

 

  § 2.  Inatsisartut inatsisaat atortinneqassanngilaq eqqartuussivinnut aamma Kalaallit Nunaanni danskit naalagaaffiata oqartussaasuini.

 

Nassuiaatit

 

  § 3.  Oqartussat Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu tassaapput pisortaqarfiit, pisortat ataatsimoortut, ingerlatsiviit allatulluunniit ataatsimoortut pisortat ingerlatsiviinut atasuusut, imaluunniit allatut pisortaasut imaluunniit pisortanit pigineqartut imaluunniit nakkutigineqartut, aammalu Kalaallit Nunaanni ingerlatanik suliaqartunik sulisoqartut.

 

  § 4.  Suliffeqarfittut Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu paasineqassaaq suliffeqarfik namminersortoq imaluunniit pisortat suliffiutaat sunaluunniit, Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartoq.

 

  § 5.  Sulisutut Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu paasineqassaaq inuk kinaluunniit, pisortanit atorfinitsitaasoq, tak. § 3, imaluunniit suliffeqarfimmit, tak. § 4, Kalaallit Nunaannilu sulianik ingerlatsisoq. Sulisuusutut isigineqassaaq kinaluunniit inuk, inuk taanna Kalaallit Nunaanni akileraartussaappat akileraartussaanngippalluunniit.
  Imm. 2.  Sulisutut suliamik ilinniarsimasutut paasineqassaaq Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu inuk kinaluunniit inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerni ilinniakkamik naammassisaqarsimasoq, ISCED 2011-ip 3-4 nalinganik pisortani imaluunniit suliffeqarfimmi suliffeqartoq, ilinniakkamullu naapertuuttunik suliaqartinneqartoq.

 

  § 6.  Najugaqavissoq Inatsisartut inatsisaanni ima paasineqassaaq, inuk Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartoq.
  Imm. 2. Naalakkersuisut imm. 1-imi najugaqavissoq taaguut qanoq paasineqassanersoq aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 7.  Ilinniartutut imaluunniit sungiusartutut Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu paasineqassaaq kinaluunniit inuk akuerisaasumik ilinniakkamik ingerlataqartoq, taamaalillunilu tassunga atatillugu ilinniartutut imaluunniit sungiusartutut suliamik ingerlataqartussaq.

 

Kapitali 2

 

  § 8.  Pisortat imaluunniit suliffiit kikkulluunniit suliamik ilinniarsimasumik ataatsimik arlalinnilluunniit sulisoqartut pisussaapput ilinniarfinnut susassaqartunut saaffiginninnissamut ilinniarfissanut imaluunniit sungiusarfissatut akuerineqarumallutik. 
 
Imm. 2. Oqartussap imaluunniit suliffeqarfiup ingerlanera imaluunniit ingerlataasa annertussusaat allanngorpat, oqartussaq imaluunniit suliffeqarfik ilinniartoqarfissatut imaluunniit sungiusartoqarfissatut nalilersorteqqinniarluni ilinniarfinnut attuumassuteqartunut attaveqassaaq
  Imm. 3.  Naalakkersuisut ersarinnerusunik aalajangersagaliorsinnaapput pisortat aamma suliffiit imm. 1-imi pisussaaffiisa naammassineqartarnissaat pillugit.

 

  § 9.  Oqartussat imaluunniit suliffeqarfik ilinniagaqarsimasunik ataatsimik arlalinnilluunniit sulisoqartoq, taanna § 8 naapertorlugu ilinniartunut imaluunniit sungiusartunut inissaqartitsisussatut akuerineqarsimaguni, ilinniartunik sungiusartunillu najugaqavissunik atorfinitsitsinissamik pisussaaffeqarpoq.

 

Nalunaarsuisarneq

 

  § 10.  Pisortaqarfiit imaluunniit suliffiit kikkulluunniit suliamik ilinniarsimasumik ataatsimik amerlanernilluunniit sulisoqartut, ilinniartitaanermi ilinniagassat aamma distriktit assigiinngitsut iluanni qassinik ilinniartoqarnissamut imaluunniit sungiusartoqarnissamut akuerisaanerlutik Naalakkersuisut suliffissanut nittartagaanni nalunaarsuissapput. 
  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu pisussaaffeqarneq makkuninnga ilusilimmik naammassineqarsinnaavoq: 
1)  Naalakkersuisut suliffissanut nittartagaanni elektroniskimik immersugassamik immersuinikkut imaluunniit
2)  immersugassap immersornissaanut ikioqqulluni ilinniarfinnik attuumassuteqartunik attaveqarnikkut. 
  Imm. 3.  Elektroniskimik immersugassaq oqartussanit attuumassuteqartunit akuerineqarsimassaaq aammalu siunertamut atorneqartussaasoq erseqqissumik allassimassalluni. 
  Imm. 4.  Nalunaarsuineq ukioq naatinnagu ukiut tamaasa pissaaq, taamaattoq takuuk § 16, imm. 2, taamaalilluni ilinniarfissat imaluunniit sungiusarfissat najugaqavissut ilinniarnissamik qinnuteqartut akornanni ujartuinissamut naatsorsuutigineqartumut naapertuunnissaat pitsaanerpaamik qulakkeerneqassalluni. Nalunaarsuinerit Naalakkersuisut suliffissanut nittartagaanni tamanit pissarsiarineqarsinnaassapput.
  Imm. 5.  Nalunaarsuineq aamma paasissutissanik nalunaarsukkanik ingerlatitseqqinneq, takuuk imm. 1, Naatsorsueqqissaartarfimmut tulluarsarneqassaaq
  Imm. 6.  Naalakkersuisut ersarinnerusunik aalajangersagaliorsinnaapput periaasissanut, paasissutissanut aamma ilinniarfissanik aamma sungiusarfissanik uppernarsaasikkanik nalunaarsuisarnerit pillugit.

 

Pisussaaffinnik naammassinnittoqanngippat

 

  § 11.  Oqartussat imaluunniit suliffeqarfiup ilinniartoqartussatut imaluunniit sungiusartoqartussatut akuerineqarsimasup, aammalu qaammatisiutit malillugit ukiumi § 9 malillugu ilinniartunik imaluunniit sungiusartussanik najugaqavissunik atorfinitsitsinissamut pisussaaffimminik naammassinnissimanngitsup, pisussaaffiup naammassisimannginneranut pissutaasoq nassuiassavaa. 
  Imm. 2.  Pisussaaffimmik naammassinnissimannginnermut nassuiaatissaq, tak. § 9, nassuiaataani ilinniartunut imaluunniit sungiusartussanut oqartussap imaluunniit suliffeqarfiup qaammatisiutit malillugit ukiumi atorfinitsitassaraluinut, kisianni atorfinitsissimanngisaannut, ataasiakkaanut tamaginnut ilinniartitaanermi suliassaqarfik aamma distrikti ilaatinneqassapput
  Imm. 3.  Pisussaaffimmik naammassinnissimannginnermut nassuiaatissaq, tak. § 9, pisortanit imaluunniit suliffimmit immersorneqassaaq Naalakkersuisut suliffissanut quppersagaanni, siunertamut tamatumunnga atugassiami. 
  Imm. 4.  Pisortat imaluunniit suliffiup pisussaaffimminik naammassinnissinnaannginneranut nassuiaatissaq, tak. § 9, Naalakkersuisut quppersaanni tamanut takusassiarineqassapput. 
  Imm. 5.  Naalakkersuisut kisitsisinik paasissutissanik suliaqartassapput nalunaarusiortarlutillu pisariaqassusia naapertorlugu ukiumoortumik suliffeqarneq pillugu nassuiaasiaminni. 
  Imm. 6.  Naalakkersuisut aalajangersagaliorsinnaapput tamanit takuneqarsinnaasussamut smiley-imik aaqqissuussinermut pisortanut aamma suliffinnut inuiaqatigiinni ilinniartoqarnissamut aamma sungiusaammik sulisoqarnissamut akisussaaffeqarnermut atatillugu. 
  Imm. 7.  Naalakkersuisut §11. imm. 1 naapertorlugu oqartussat suliffeqarfiillu pisussaaffimmik naammassinnissimannginnermut pissutaasunik qanoq nassuiaanerisa imarisassai ilusissaallu pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

Atorfinitsitassarsiorneq

 

  § 12.  Pisortat oqartussaasut aamma suliffiit tamanut takusassiissapput atorfimmik imaluunniit atorfinnik arlaqartunik inuttassarsiuunneqartunik Naalakkersuisut suliffissanut quppersagaanni, aammalu pisariaqartunik naleqquttunillu allanik iliuuseqassallutik ilinniartunik aamma sungiusartunik atorfinitsitsinissaq siunertaralugu. 
  Imm. 2.  Atorfimmik inuttassarsiuussamik imm. 1 apeqqutaatinnagu tamanut saqqummiussineq pisassaaq saqqummiussinissanut naleqqunnerpaani, qinnuteqarnissamut soqutiginnissinnaasunut tunngatillugu. 
  Imm. 3.  Allagarsiilluni inuttassarsiuineq tamanut naleqquttumi minnerpaamik qaammammi 1-imi takusassiarineqassaaq. 
  Imm. 4.  Pisortat imaluunniit suliffeqarfik pisussaaffeqartoq tamanut ammasumik allagarsiinissamik naammassinnittariaqanngilaq, pisortat imaluunniit suliffeqarfik ilinniartunik imaluunniit sungiusartunik sulisitsinermigut pisussaaffimminik naammassinnereersimappat. 
  Imm. 5.  Naalakkersuisut Naalakkersuisut suliffissanut nittartagaanni atorfimmut allagarsiissummik tamanut saqqummersitsisarneq pillugu aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 13.  Inuit, tak. § 6, ilinniartitaanermi aallartinnissamut piumasaqaatitalimmik akuerineqarsimasut, ilinniartitaanerup ilaatut ilinniartuulluni imaluunniit sungiusarluni sulinissaq ilaalluni, aammalu ilinniartunut imaluunniit sungiusartunut inissaq pillugu isumaqatigiissuteqarsimanngitsut, Naalakkersuisut suliffissanut nittartagaanni CV immersussavaat.
  Imm. 2.  Suliffissanut, ilitsersuisarnernut pikkorissaqqinnernullu qitiusumik ingerlatsiviit imm. 1 naapertorlugu inunnut tamatumunnga ilitsersuisinnaapput. 
  Imm. 3.  Naalakkersuisut suliffissanut nittartagaanni CV immersornissaanut pisussaaffeqarneq pillugu aalajangersakkanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Nakkutilliineq

 

  § 14.  Naalakkersuisut nakkutilliisuupput aalajangiisarlutillu pissutsini Inatsisartut inatsisaanni pineqartuni tamani, tamatumani aamma aalajangersakkanut Inatsisartut inatsisaannik tunngaveqartumik pilersinneqartunut.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut pisortatut suliamik ingerlatsinerup ilaatut Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu paasissutissat pisariaqartut inunnut tunngasut suliarisinnaavaat peqqusinnaallugillu pisortat kikkulluunniit suliffeqarfiillu Inatsisartut inatsisaanni pineqartut.
  Imm. 3.  Suliffeqarfiit aamma pisortani oqartussaasut ukiumoortumik Naalakkersuisunut nalunaarutiginnittassapput, makku pillugit:
1)  § 8 naapertorlugu ilinniarfissatut- imaluunniit sungiusarfissatut akuerisaaneq pillugu ilinniarfinnut attuumassutilinnut attaveqartoqareersoq.
2)  § 9 naapertorlugu ilinniarfissatut- imaluunniit sungiusarfissatut akuerisaanermissut, nunaqavissunik ilinniartussanik imaluunniit sungiusartussanik atorfinitsitsisoqareersoq.
  Imm. 4.  Aammattaaq § 11 naapertorlugu inatsimmi matumani nalunaarutiginninnissamut piumasaqaatinik imaluunniit pisussaaffinnik eqquutsitsinngitsoornermi ilassutitut nalunaarutiginninneq aamma isumaqatigiissuteqarnermi maleruagassiuineq pillugit aalajangersakkanik sukumiinerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 3
Nalilersueqqinneq

 

  § 15.  Pissutsit Inatsisartut inatsisaanni § 14-imi pineqartunut ilaasut pillugit aalajangernerit Naalakkersuisunut suliap nalilersoqqinnissaa qinnutigalugu saqqummiunneqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Aalajangigaq suliassanngortinneqarsinnaavoq nalilersoqqinneqarnissaa siunnerfigalugu imm. 1 naapertorlugu, ukunannga:
1)  Suliami peqataasumit.
2)  Sulianut tunngasumik peqatigiiffiit kattuffiillu sulinermik inuussutissarsiutilinnut aamma sulisitsisunut sammisut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffillit, malittarisassatik naapertorlugit najugaqavissut suliffeqarnerannut aamma ilinniartitaanerannut pingaarnertut soqutigisaqartut.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu aalajangiussinermik nalilersueqqinnissaq pillugu qinnuteqaatip saqqummiunnera allaganngorlugu pissaaq.
  Imm. 4.  Aalajangikkamik nalilersueqqinnissaq pillugu qinnuteqaammik saqqummiussinermut piffissaliussaq tassaavoq ullormit aalajangiussap peqataasumut nalunaarutigineranit sapaatit akunneri 4-at. 
  Imm. 5.  Naalakkersuisut erseqqinnerusunik aalajangersagaliorsinnaapput nalilersueqqinneq pillugu.

 

Kapitali 4

Atortuulersitsineq aamma ikaarsaarnermut aalajangersakkat

 

  § 16.  Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januaari 2021 atuutilissaaq.
  Imm. 2.  § 10, imm. 4 naapertorlugu 2021-mut nalunaarsornissamut piffissaq pillugu aalajangersakkanik sukumiinerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 27. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen
Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk