Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 20, 12. november 2001-imeersoq Atuussimasoq (Historisk)

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissamik Isumaginnittoqarfik pillugu inatsimmi nr. 369-imi 6. juni 1991-imeersumi § 1 aamma § 3 tunngavigalugit makku aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1.
Siunertaa atuuffialu

§ 1. Makku pinaveersaartinneqarnissaat siunertaralugu
1) nappaatit tunillaassortut § 2-mi taaneqartut nunami maani tunillaassornissaat, aamma
2) nappaatit taakku tunillaassuunnerisa nunamut maanga eqqunneqarnissaat maanngalu nunanut allanut anninneqarnissaat, tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuup § 3-mi taaneqartup iliuuserisassat kapitali 3-mi aamma 4-mi taaneqartut aallartisarsinnaavaat.

§ 2. Nappaatit ulorianartutut nalinginnaasumik isigineqartut aamma nappaatit tunillaassuuttut allat allassimaffik A-mi aamma allassimaffik B-mi peqqussummut matumunnga ilanngussami ilaatinneqartut Inatsisartut peqqussutaanni pineqartunut ilaatinneqarput, taamaattorli tak. § 22.
Imm. 2. Allattorsimaffiit imm. 1-imi taaneqartut Peqqinnissaqarfimmik Nakkutilliisoqarfiup tusarniaaffigereerneratigut Naalakkersuisut allanngortissinnaavaat, kiisalu nutaanik allattorsimaffiliorsinnaallutik.
Imm. 3. Kinguaassiuutitigut nappaatit peqqussummi matumani pineqartunut ilaatinneqanngillat.

 

Kapitali 2.
Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuaq

§ 3. Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuaq nunamut tamarmut atuuttoq pilersinneqassaaq, ilaasortarissallugillu Politimesteri, Peqqinnissaqarfimmik Nakkutilliisoqarfimmi nakorsaq, Nersutit nakorsaasa pisortaat, Akileraartarnermi Pisortaqarfiup pisortaa kiisalu ilaasortat allat pingasut, taakkunannga marluk Naalakkersuisut toqqagaat, ataaserlu KANUKOKA-p toqqagaa.
Imm. 2. Ilaasortat Naalakkersuisut imm. 1 malillugu toqqagaat Naalakkersuisunut ilaasortaassanngillat. Ilaasortanik pineqartunik toqqaaneq piffissamut Inatsisartut qinigaaffiannut atuuppoq. Inatsisartunut qinersinerup kingorna naalakkersuisunngortut tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuarmi ilaasortassanik marlunnik toqqaassapput, ilaasortaareersulluunniit toqqaqqillugit.
Imm. 3. Ilaasortap imm. 1 malillugu KANUKOKA-p toqqagaata ilaasortaanera piffissaq kommunimut qinersivik malippaa.
Imm. 4. Politimesteri tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuarmi siulittaasuuvoq.

§ 4. Ilanngaaserisoqarnermi akileraartarnermilu oqartussat, politiit, umiarsualiveqarnermut oqartussat, Mittarfeqarfiit, ilisimasortat uumasullu nakorsaat, Namminersornerullutik Oqartussanit atorfeqartitaasut, tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuaq Inatsisartut peqqussutaat manna malillugu pisussaaffimminik ingerlatsinerani ikiussallugu pisussaaffiligaapput.
Imm. 2. Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuup aalajangersinnaavaa, iliuuserisassat aalajangersimasut kapitali 3-mi 4-milu taaneqartut ilaat piumasaqaatitut aalajangersakkat erseqqinnerusut tunngavigalugit ataatsimiititaliarsuarmi ilaasortanit ataasiakkaanit imaluunniit nakorsanit ataatsimiititaliarsuarmut attuumassuteqartinneqartunit aallartisarneqarsinnaassasut.
Imm. 3. Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuup nakorsanik ikiorteqartinneqarnera pillugu malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 3.
Nunami maani nappaatit tunillaassortut akiorlugit iliuutsit

§ 5. Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuaq peqqusisinnaavoq kinaluunniit nappaammik tamanut ulorianartumik nappaateqartoq taamaattumilluunniit nappaateqarsorineqartoq nakorsamit misissortissasoq, pisariaqarpallu pineqartoq misissugaritinnissani siunertaralugu napparsimmavimmut imminut unitsissasoq.
Imm. 2. Peqqusissut taamaattoq malinneqanngippat pineqartoq politiit ikiorsiullugit nakorsamut misissortinneqarsinnaavoq, taamatuttaarlu pineqartoq misissugaritinnissani siunertaralugu napparsimmavimmut pisariaqarpat politiit ikiorsiullugit pinngitsaalillugu unitsinneqarsinnaalluni.

§ 6. Tunillaassortunik nappaalanersuaqarnernut ataatsimiititaliarsuaq peqqusisinnaavoq kinaluunniit nappaammik tamanut ulorianartumik nappaateqartoq taamatulluunniit nappaateqarsorineqartoq allanut attaveqarnerminik imminut matussaatissasoq, pisariaqarpallu napparsimmavimmut unissasoq.
Imm. 2. Peqqusissut taamaattoq malinneqanngippat pineqartup allanut attaveqarnera mattunneqarsinnaavoq napparsimmavimmut pinngitsaaliinikkut politiit ikiorsiullugit unitsinneqarneratigut.
Imm. 3. Nappaatip tamanut ulorianartutut isigineqartup tunillaassuunnissaa imm. 1 malillugu mattussinikkut pinngitsoortinneqarsinnaanngippat, Peqqinnissaqarfimmik Nakkulliisoqarfiup inassuteqarneratigut Naalakkersuisut peqqusisinnaapput pinngitsaaliinikkut katsorsaaneq aallartisarneqassasoq.

§ 7. Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuaq peqqusisinnaavoq nunap ilaa nappaammik tamanut ulorianartumik nappaalaffiusoq mattunneqassasoq, taamaaliornikkut avataneersunik attaveqarfiginninneq pisariaqarnera naapertorlugu mattunneqarluni, taamatuttaarlu nunap ilaani tassani ataatsimiinnerit tamanut ammasut ingerlanneqarnissaat ataatsimiititaliarsuup inerteqqutigisinnaallugu. Taamaattorli taamatut iliuuseqarnerit sapinngisamik piaarnerpaamik atorunnaarsinneqartassapput.

§ 8. Nappaatip tamanut ulorianartup siaruaannissaa pinngitsoortinniarlugu Peqqinnissaqarfimmik Nakkutilliisoqarfiup inassuteqarnera malillugu Naalakkersuisut peqqusisinnaapput nunap ilaani erseqqinnerusumik killiligaasumi imaluunniit inuit ataatsimoortut erseqqinnerusumik kikkuussusilerneqartut pinngitsaalillugit nappaammut akiuussutissalersorlugit kapitissasut.

§ 9. Toqusoqarnerani nappaammik tamanut ulorianartumik toqquteqartoqarnera pasitsaanneqarpat, Peqqinnissaqarfimmik Nakkutilliisoqarfik isumaqatiginiareerlugu tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuaq peqqusisinnaavoq timimik toqungasumik pilattaanikkut misissuisoqassasoq.

§ 10. Peqqinnissaqarfimmik Nakkutilliisoqarfiup inassuteqarneratigut Naalakkersuisut aala-jangiisinnaapput nappaatinut tamanut ulorianartunuinnaq iliuuserineqartartut, tak. §§-it 5-9, nappaatinut tunillaassortunut allanut aamma iliuuserineqassasut, taakku perulunnartumik imaluunniit annertuumik siammarlutik atugaappata, imaluunniit peqqinnissakkut eqqiluisaarnermi pissutsit atuuttut tunillaassuuttoqarnissaa immikkut annertuumillu ulorianaateqarpata.

§ 11. Tunillaassuuttup suussusia, pilerfia siammaassimassusialu qularnaatsumik paasiniarlugu iliuuserisassatut pisariaqartutut nappaammik tunillaassortitsisunik uumasuaqqanik tappiorannartoqarneranik misissuinerit taakkuluunniit assigisaat tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuup aallarnisartissinnaavai.
Imm. 2. Suliffeqarfiup inuussutissanik nioqqutissiorneratigut nioqqutissiaminillu siammarterineratigut tunillaassuunnerup siammaanneqarnissaa aarlerinaateqarpat tunillaassuussinnaaneq unitsinniarlugu ataatsimiititaliarsuup pisariaqarpat peqqusissutigisinnaavaa suliffeqarfik pineqartoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit matuneqassasoq, imaluunniit inuup tunillannartumik timimiullip suliffeqarfimmut isernissaa inerteqqutigisinnaavaa.
Imm. 3. Inuit nappaammik Inatsisartut peqqussutaanni matumani pineqartumut ilaatinneqartumik nappaatillit angallassissutinik tamanit atorneqartartunik atuinissaat ataatsimiititaliarsuup inerteqqutigisinnaavaa.

§ 12. Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuup peqqussutigisinnaavaa malittarisassat Naalakkersuisut aalajangersagaat malillugit inuit tunillatsissimasut tunillaassortumilluunniit timimiullit kiisalu inuit taakkununnga attaveqarsimasut tunillannartuiartinneqarnerat aallartisarneqassasoq. Aammattaaq angallassissutit aamma pigisat aalaakkaanngitsut allat kiisalu pigisat aalaakkaasut il.il. tunillannartuiarneqarnissaat ataatsimiititaliarsuup peqqusissutigisinnaavaa.
Imm. 2. Aammattaaq Peqqinnissaqarfimmik Nakkutilliisoqarfik isumaqatigiinniuteqarfigereerlugu tunillaassuuttoqarnera pingitsoortinniarlugu iliuuserisassat allat suussusii annertussusiilu killilikkat ataatsimiititaliarsuup aallarnisarsinnaavai.

 

Kapitali 4.
Nappaatit tunillaassuuttut nunamut maanga eqqunneqarnissaat akiorlugu iliuutsit

§ 13. Umiarsuup tikinnerani umiarsuup naalagaata, umiarsuarlu nakorsaqarpat nakorsaata, tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuaq ataatsimiititaliarsuarluunniit sinnerlugu iliuuseqartartoq umiarsuup angalanerata nalaani piffissamilu tikiffiusumi umiarsuarmi peqqissuseq pillugu nalunaarfigissavaa. Timmisartup tikinnerani paasissutissiinissamut pisussaaffik timmisartup naalagaata taassumaluunniit piginnaatitaata pisussaaffigaa.
Imm. 2. Imm. 1 tunngavigalugu paasissutissat suut taakkulu qanoq iliorluni nalunaarutigineqarnissaat pillugu malittarisassat erseqqinnerusut Naalakkersuisut aalajangersassavaat.

§ 14. Inuit umiarsuarmiittut timmisartumiittulluunniit inunnik nunamiittunik naapeqateqassanngillat tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuaq ataatsimiititaliarsuulluunniit taamaaliornissamut piginnaatitaa akuersissuteqariinngippat.
Imm. 2. Inuit killeqanngitsumik naapeqatigiinnissaannut akuersisoqarsimanissaa ilanngaaserinermi akileraartarnermilu oqartussaasut, imaluunniit Akileraartarnermi Pisortaqarfimmit inuit piginnaatitat nakkutigissavaat. Taamaattorli Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput nakkutilliineq oqartussaasumit allamit isumagineqassasoq.

§ 15. Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput §§-ini 13-imi aamma 14-imi malittarisassat umiarsuarnit timmisartunillu aalajangersimasumik ingerlaartarfeqarlutik akuttunngitsumik tikittartunit kiisalu ilisimasortat angallataannit, aalisariutinit angallatinillu mikinerusunit saneqqunneqarsinnaasut.
Imm. 2. Naalakkersuisut aalajangissavaat oqilisaassissutit suut sakkutuut umiarsuaannut sakkutuullu timmisartuinut atuutissanersut.
Imm. 3. Nunanut allanut isumaqatigiissutit eqqortinneqarnissaat siunertaralugu §§-ini 13-19-imi malittarisassat Naalakkersuisut saneqqussinnaavaat.

§ 16. Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuup peqqussutigisinnaavaa kinaluunniit nunamut maanga tikittoq nakorsamit misissortissasoq, pineqartorlu pisariaqarpat napparsimmavimmut imminut unitsilluni misissugaritilluni.
Imm. 2. Peqqusissut malinneqanngippat politiit ikiorsiullugit pineqartoq nakorsamut misissortitussanngorlugu sassartinneqarsinnaavoq, taamatuttaarlu pineqartoq pisariaqarpat politiit ikiorsiullugit napparsimmavimmut pinngitsaalillugu unitsinneqarsinnaalluni misissugarisassanngortillugu.

§ 17. Kinaluunniit nunamut maanga tikittoq §§-ini 6-12-imi malittarisassanik malinnittussaatitaavoq.

§ 18. Inatsisartut peqqussutaanni matumani nappaatit eqqunneqarnissaat siammarterneqarnissaallu pitinnaveersaarnissaanni pineqartunut ilaatinneqartut pillugit nassiussanut, nassatanut allakkanullu suut iliuuserineqarnissaat pillugu malittarisassat Naalakkersuisut aalajangersassavaat.
Imm. 2. Teriarsuit kikkaasullu allat nappaammik Inatsisartut peqqussutaanni matumani pineqartunut ilaatinneqartumik nunamut maanga tunillannartumik eqqussinissaat nunamilluunniit maannga annissinissaat pinngitsoortinniarlugu suut iliuuserineqarnissaat pillugit malittarisassat Naalakkersuisut aalajangersassavaat. Imm. 1-imi malittarisassani taaneqartuni Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput ilanngaaserinermi akileraartarnermilu oqartussaasut iliuuserisassanik pisariaqartunik tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuup § 4 tunngavigalugu ilanngaaserinermi akileraartarnermilu oqartussanut ikiuuttussaatitsiviini teriarsuarnik nungusaasartutut akuerisaasoq ikiuutsinneqassasoq.

§ 19. Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuup qinnuteqartoqarneratigut uppernarsaatit makku (nappaateqartoqarnera pissutigalugu immikkoortinneqarnissamik uppernarsaat) assartuinermut isumaginnittup naalagaanut akeqanngitsumik tunniutissavai
1) umiarsuit, timmisartut biilillu peqqussut manna tunngavigalugu sunik iliuuseqarfigineqarsimanersut,
2) angallassissutip suani taamatut iliuuseqartoqarsimanersoq,
3) periaaseq atorneqarsimasoq, aamma
4) tamakkuninnga iliuuseqarsimanerup aallartinneqarneranut pissutaasoq.
Imm. 2. Timmisartunut tunngatillugu qinnuteqartoqarneratigut timmisartumut allagartaliussaasartoq nalinginnaasoq ("General Declaration") uppernarsaammut ilanngunneqassaaq.
Imm. 3. Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuup qinnuteqartoqarneratigut uppernarsaat akeqanngitsumik ukununnga tunniutissaavaa
1) angalasumut kimulluunniit ulloq tikiffia kiisalu pineqartup taassumalu nassataasa sunik iliuuseqarfigineqarsimanerat pillugu, aamma
2) nassiussanut iliuuseqarfigineqarsimasunut nassiussisumut, tigusisumut nassiussanillu angallassisumut taakkuluunniit sinniisaannuut.

 

Kapitali 5.
Aalajangersakkat assigiinngitsut

§ 20. §§ 5, 6, 7 aamma 16 tunngavigalugit peqqussuteqarnikkut kiffaanngissusiiaasumik iliuuseqarnerni aamma peqqussutit taamaattut atorunnaarsinneqarnissaannik qinnuteqaatit itigartinneqarnerini pineqartoq tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimititaliarsuup Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarneq pillugu inatsimmi malittarisassat malillugit eqqartuussivikkoortumik misiliisitsinissamut periarfissat pillugit ilitsersussavaa.

§ 21. Kinaluunniit inummik ilisarisimasami akornanni imaluunniit paarsarisaminik nappaammik tamanut ulorianartumik nappaatilimmik ilisimasaqartoq nakorsamut politiinulluunniit tamanna pillugu piaarnerpaamik saaffiginnissaaq, nappaat pineqartoq pillugu nalunaaruteqartoqareersimanngippat. Nalunaaruteqarneq pisariaqanngitsumik kinguarsaanani tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuarmut ingerlateqqinneqassaaq.

§ 22. Tunillaassortumik nappaalasoqalersillugu atuarfinnut suliffeqarfinnullu tunngatillugu malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaassapput. Malittarisassat taamaattut nappaatinut tunillaasortunut § 2-mi taaneqartunit allaasunut atuarfinni suliffeqarfinnilu tunillaassuunnissaat immikkut ulorianaatilinnut aamma atuutsinneqalersinnaapput.

§ 23. Inatsisartut peqqussutaani matumani nappaatit tunillannartut ilaatinneqarlutik pineqartunit pisunit nappaatip tunillannartuanik eqqussineq, niueruteqarneq, suliarinninneq, toqqortarinninneq annissinerlu pillugit malittarisassanik Peqqinnissaqarfimmik Nakkutilliisoqarfiup inassuteqarneratigut Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

§ 24. Siunertat § 1-imi taaneqartut isumagineqarnissaanut tunngatillugu timinik toqungasunik eqqussineq annissinerlu kiisalu taakku nunami maani suliarineqarnerat angallanneqarnerallu pillugit malittarisassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

§ 25. Inuit kikkut inuilluunniit ataatsimoortukkaat kikkut tuberkuloseqarnerinik misissuisoqarnissaa pillugu malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

§ 26. Nappaatinik tunillaassuuttunik akiuinermi nakorsat peqataanerat pillugu malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

§ 27. Nappaatit tunillaassortut siaruarnissaat pinngitsoortinniarlugu Inatsisartut peqqussutaanni matumani kapitali 3 tunngavigalugu pinaveersaartitsilluni iliuuserisatut aallartinneqartunut atatillugu inunnik annaasaqartitsisoqarpat annaasaqartinneqartoq Nunatta karsianit taarsiivigeqqulluni piumasaqaateqarsinnaatitaavoq.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu taarsiissutissat amerlassusissaat tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuarmit aalajangersarneqassapput, ajoquserneqartoq isumaqatigiinniuteqarfigereerlugu. Taarsiissuteqarnissamut pisussaaffik taarsiissutissalluunniit amerlassusissaat isumaqatigiissutigineqarsinnaanngippat ataatsimiititaliarsuaq pisussaavoq taarsiissuteqarnissamik apeqqut eqqartuussivinnut suliassanngortissallugu.

§ 28. Inatsisarut peqqussutaat malillugu aningaasartuutit tamaasa Nunatta karsiata akilissavai, matumani taarsiissutit § 27-mi taaneqartut ilanngullugit, ukuli pinnagit:
1) § 18, imm. 2 tunngavigalugu teriarsuarnik misissuisoqassappat nungusaasoqassappallu misissuinermut nungusaanermullu aningaasartuutit malittarisassat Naalakkersuisunit aalaja-ngersarneqartut malillugit umiarsuup timmisartulluunniit piginnittaata akilissavai, matumani tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuup aningaasartuutaanut matusissutissat ilanngullugit akilerlugit.
2) Umiarsuarmik timmisartumilluunniit tunillaassortumik nappaalanersuaqarneranut ataatsi-miititaliarsuup naliliinera malillugu napparsimasunik timinilluunniit toqungasunik niusiartuinnarlutik umiarsualivissitsiartunut imaluunniit mittarfimmut mitsiartunut piginnittup Inatsisartut peqqussutaat tunngavigalugu iliuutsinut aningaasartuutaasinnaasut akilissavai, inuup peqqissusiata qanoq issusianik pisariaqartumik nakorsap misissuinerinut tapertaasumillu misissuinernut allanut aningaasartuutit eqqaassanngikkaanni.
3) Pisuni nr. 2-mi taaneqartuni napparsimasut katsorsarneqarnerinut paaqqutarineqarnerinullu kiisalu toqusut ilineqarnerinut aningaasartuutit umiarsuarmik timmisartumilluunniit piginnittup akilissavai.
4) Sissarluusoqarnerani iliuutsinut Inatsisartut peqqussutaat tunngavigalugu aallarnisarneqartunut aningaasartuutit usit annaanneqartut nalinginit sapinngisamik matuneqartassapput.
5) Inuit piginnaatitaanatik umiarsuarmut timmisartumulluunniit akornuteqanngitsumik naapeqatigiinnissap akuerineqarnissaa sioqqullugu ikisut taamaaliornermik kingunerisaa- nik aningaasartuutit namminneq akilissavaat.
Imm. 2. Aningaasartuutit, pisortatut oqartussat imm. 1, nr. 1-5-imi taaneqartut pissutigalugit aningaasartuutigisariaqarsimasaat, pigisat nalillit qularnaveeqqusiullugit akiliisitsiniarneq pingitsaaliinikkut naammassisinniarneqarsinnaatitaavoq, tak. Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarneq pillugu inatsit kapitali 7, § 1, imm. 3.

 

Kapitali 6.
Pineqaatissiissutit

§ 29. Inatsisitigut allatigut sakkortunerusumik pineqaatissiissuteqartoqarnissaa aalajangersagaanngippat akiliisutaasussanngortitaalluni eqqartuussaasinnaavoq
1) § 21-mik unioqqutitsisoq,
2) § 5, imm. 1, § 6, imm. 1 aamma 3, § 7, § 11, imm. 2 aamma 3 kiisalu § 16, imm. 1 malillugit inerteqqutinik unioqqutitsisut imaluunniit peqqusinernik malinninngitsut.
Imm. 2. Inatsisartut peqqussutaat manna tunngavigalugu maleruaqqusaliani aalajangersaasoqarsinnaavoq maleruaqqusaliani aalajangersakkanik unioqqutitsinerit akiliisutaasutissanngorlugit pillaammik pineqaatissiissuteqarfigineqarsinnaasut.

§ 30. Inatsisartut peqqussutaanni matumani aalajangersakkanik unioqqutitsinerit pillugit misissuilluni ujaarlernerit Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarneq pillugu inatsimmi malittarisassat naapertorlugit pisinnaapput.

 

Kapitali 7.
Atuutilerfia

§ 31. Peqqussut manna ulloq 1. januar 2002 aallarnerfigalugu attuutilersinneqarpoq.
Imm. 2. Kalaallit Nunaannut umiarsuit tikinnerini peqqinnissakkut nakkutilliineq il.il. pillugit nalunaarut nr. 207, 26. april 1973-imeersoq atuutiinnassaaq, Inatsisartut peqqussutaat manna imaluunnit inatsit alla tunngavigalugu malittarisassanit aalajangersarneqartunit atorunnaarsinneqarnissami taarserneqarnissamiluunniit tungaanut
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Alfred Jakobsen


Ilanngussaq 1

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk