Imermik pilersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 19. november 2007-imeersoq

Innaallagissamut, imermut kiassarnermullu, qatserisarnermut, umiarsualivinnut, aqqusinernut, nalunaarasuartaaseriveqarfinnut il.il. pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 943 af 23. december 1986-imeersumi §§ 1, 4 aamma 13, imm. 2-4 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffia nassuiaatillu

§ 1. Peqqussut pisortat imermik pilersuinerannut, namminersortut imermik pilersuinerannut, atuisunut inuussutissarsiutigalugulu suliffeqarfinnut atuuppoq.
Imm. 2. Imermik pilersuisoqarfiit tamarmik atuisunut imermik pilersuinermik isumaginnittuupput, § 4 naleqq.

§ 2. Imermik pilersuineq paasineqassaaq imermik pilersuisoqarfinniit imermik pilersuinerit:
1) Ledningit pingaarnerit atuisunut aamma inuussutissarsiutigalugu suliffeqarfinnut atassusiutitigoortitanik.
2) Imeqarfinnut kommunillu imermut tankiisiviinut assartuutaannik.
3) Pisortat illut maqitsiviit.
4) Qalluiffiitsigut.
5) Erngup suliarineqanngitsup aqqutaasigut.
6) Imeqarfitsigut.
7) Pumpeqarfitsigut.
8) Imiisivitsigut.
9) Pingaarnertigut erngup agguaanneqarfiiniit.


Pilersaarusiorneq pilersuinerlu il.il.

§ 3. Illoqarfinni nunaqarfinnilu imermik pilersuineq pillugu Nukissiorfiit nuna tamakkerlugu pilersaarusiortassapput.
Imm. 2. Pilersaarusiornermi suut tunngavigineqassanersut pillugit Naalakkersuisut aalajangersaassapput.
Imm. 3. Suliffeqarfiit kommunillu taamatut pilersaarusiornissamut Naalakkersuisunit peqquneqarsinnaapput, imaluunniit pilersaarusiornermut taamaattumut paasissutissanik atugassanik pisariaqartunik Nukissiorfinnut nalunaaruteqaqquneqarlutik.

§ 4.Imermik pilersuisoqarfiit tamarmikilloqarfinni nunaqarfinnilu sunniuteqarluartumik naammattumillu imermik pilersuisussaapput.
Imm. 2. Suliffeqarfinnut inuussutissarsiorfiusunut imermik pilersuineq pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

§ 5. Imermik nammineq pilersuinissamut Naalakkersuisut akuersissuteqarsinnaapput, tamanna pisortat tamanut imermik pilersuinerannut akornusiinngippat. Suliffeqarfiit imermik pilersuiviit ulloq unnuarlu 10 kubikmeter inorlugu pilersuisartut akuersissut pisariaqartinngilaat.
Imm. 2. Akuersissutit pillugit malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, imm. 1 naleqq., tassunga ilanngullugit akuersissut aamma pilersuiffinnik ingerlatsineq pillugit.

§ 6. Nukissiorfiit aamma imermik pilersuisoqarfiit allat akornanni pissutsit pillugit Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.
Imm. 2. Imermik pilersuisoqarfiit aamma atuisut inuussutissarsiutigaluguluunniit suliffeqarfiit namminneq imminnut imermik pilersornissamut akuersissuteqartut akornanni pissutsit pillugit Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

§ 7. Imermik pilersuinerup sunniuteqarluarnissaa isumannaatsuunissaalu pillugu isumannaatsuujuarnissaannut iliuusissanik imermik pilersuisoqarfiit tamarmik piareersaassapput. Imermik pilersuisoqarfiit tassunga ilanngullugu imeqarfinnut atortunullu inuiaqatigiit soqutigisaannut pingaaruteqartunut pilersuinerup ingerlaavartuunissaa pillugu najoqqutassiussapput.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu malittarisassiat atulersinneqarnissaat sioqqullugit Naalakkersuisunut akuerisassanngorlugit saqqummiunneqassapput.


Imermut akit, pilersuinermi piumasaqaatit atassusernermullu akiliut.

§ 8. Imermik pilersuisuusunut siammarterinermut atuisunullu assigiinngitsunut agguataakkanik imermik pilersuinermi aningaasartuutit pillugit ukiumoortumik naatsorsukkanik imermik pilersuisoqarfiit tamarmik Naalakkersuisunut tunniussisassapput.
Imm. 2. Naatsorsuinerit ilusissaat pillugit Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

§ 9. Imermik pilersuisoqarfinnit tamaneersut imermut akigititat atuutilersinneqannginneranni Naalakkersuisunut akuerisassanngorlugit saqqummiunneqassapput.

§ 10. Imermik pilersuisoqarfiit tamarmik imermik pilersuisoqarfiup imermik pilersuinera pillugu tunisinermi pilersuinissamullu piumasaqaatinik piareersaassapput. Tunisinermi pilersuinermilu piumasaqaatit atulersinneqannginnerini Naalakkersuisunut akuerisassanngorlugit saqqummiunneqassapput.

§ 11. Inuussutissarsiutigalugu suliffeqarfiit imermut immikkut ittumik appasissumik akiliteqartartut inuussutissarsiutigalugu suliffeqarfiit pineqartut imermut pisinnaasamut sunniuteqaraangata sumiiffimmilu piginnaasatigut allilerineq pissutigalugu Nukissiorfinnut nutaanik sanaartornernut aningaasartuuteqartitsingaangata atassusernermut akiliummik Nukissiorfiit akileeqqusisassapput.
Imm. 2. Atassusernermut akiliutip naatsorsornissaanut akileqquneqarnissaanullu malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.


Nakkutilliineq paasissutissanillu pissarsiniarneq

§ 12. Imermik pilersuisoqarfinnik tamanik Naalakkersuisut nakkutilliissapput.

§ 13. Peqqussutissami matumani suliassat taaneqartut isumagineranni atorneqartussanik paasissutissanik tamanik, Naalakkersuisunit pisariaqartutut nalilerneqartunik, kommuniniit inuussutissarsiutigalugulu suliffeqarfinniit Naalakkersuisut piumasaqarsinnaapput.
Imm. 2. Imermik pilersuisoqarfiit tamarmik, peqqussummi matumani imermik pilersuisoqarfinnut peqqussutaasut suliat isumaginerannut paasissutissat tassunga tunngasut atorneqartussat pissarsiariniarsinnaavaat.


Naammagittaalliortarneq pineqaatissiissutillu pillugit aalajangersakkat

§ 14. § 4, imm. 1, aamma § 13, imm. 2 tunngavigalugit Nukissiorfinnit imermillu pilersuisoqarfinnit allanit aalajangiinernik naammagittaalliuutit kiisalu § 4, imm. 2, aamma § 11, imm. 2 naapertorlugit malittarisassat Naalakkersuisunut suliassanngortinneqarsinnaapput.
Imm. 2. Naammagittaalliorsinnaaneq pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugit piffissaliussat aamma pissutsit erseqqinnerusumik taasat naammagittaalliuutigineqarsinnaannginnissaat pillugit malittarisassat.

§ 15. Ukunani akiliisitsisoqarsinnaavoq:
1) § 3, imm. 3 malillugu peqqussutitut nalunaarutigineqartunik sumiginnaanerit.
2) § 7, § 9 aamma § 10-mik unioqqutitsinerit.
3) § 13 malillugu paasissutissiisussaatitaanermik sumiginnaanerit.
Imm. 2. Suliffeqarfimmit, tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit naalagaaffimmi oqartussanit, Namminersornerullutik Oqartussanit, kommunimit imaluunniit kommunit peqatigiiffiannit, kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il.il. pillugit inatsisartut inatsisaannut ilaatinneqartumit, aktieselskabimit, piginneqataassuteqarluni ingerlatseqatigiiffimmit, piginneqatigiilluni ingerlatseqatigiiffimmit assigisaanilluunniit pigineqartumit unioqqutitsisoqarpat suliffeqarfik ilaalu taamatut pinerluuteqarsimasoq akisussaatinneqarsinnaavoq. Taamaaqataanik atuuppoq Namminersornerullutik Oqartussanit, kommunimit imaluunniit kommunit peqatigiiffiannit, kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il.il. pillugit inatsisartut inatsisaannut ilaatinneqartumit unioqqutitsisoqarpat.
Imm. 3. Inatsisartut peqqussutaat manna malillugu malittarisassani aalajangersarneqartuni aalajangersakkanik unioqqutitsineq akiliisitsinermik kinguneqarsinnaasoq aalajangersarneqarsinnaavoq.
Imm. 4. Inatsisartut peqqussutaat manna malillugu malittarisassani aalajangersarneqartuni suliffeqarfimmit, tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit naalagaaffimmi oqartussanit, Namminersornerullutik Oqartussanit, kommunimit imaluunniit kommunit peqatigiiffiannit, kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il.il. pillugit inatsisartut inatsisaannut ilaatinneqartumit, aktieselskabimit, piginneqataassuteqarluni ingerlatseqatigiiffimmit, piginneqatigiilluni ingerlatseqatigiiffimmit assigisaanilluunniit pigineqartumit unioqqutitsinerit akiliisitsinermik kinguneqarsinnaasut pillugit malittarisassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq. Taamaaqataanik Namminersornerullutik Oqartussanit, kommunimit imaluunniit kommunit peqatigiiffiannit, kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il.il. pillugit inatsisartut inatsisaannut ilaatinneqartumit unioqqutitsinerit akiliisitsinermik kinguneqarsinnaasut pillugit malittarisassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq.


Atuutilersitsineq il.il.

§ 16. Inatsisartut peqqussutaat manna 1. januaar 2008-mi atuutilissaaq.
Imm. 2. Peqatigisaanillu atorunnaarsinneqarput:
1) Grønlands tekniske Organisation pillugu inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 19. december 1986-imeersumi imermik pilersuineq eqqarsaatigalugu § 2, imm. 1, nr. 1-i,
2) nunaqarfîit innaallagissamik imermillu pilersorneqarnerisa Namminersornerullutik Oqartussanit tiguneqarnerat pillugu inatsisartut inatsisaat nr. 13, 16. november 1997-imeersumi imeq eqqarsaatigalugu § 2 kiisalu
3) "Kalaallit Nunaanni illoqarfinni imermik pilersuineq pillugu malittarisassat" pillugit GTO-p kaajallaasitaa nr. 11037, 26. august 1986-imeersoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, 19. november 2007
Hans Enoksen

/

Siverth K. Heilmann

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk