Aatsitassanik tuniniaaneq aamma avammut annissuineq pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 5, 26. juni 2019-imeersoq

Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit inatsisartut inatsisaat nr. 7, 7. december 2009-imeersumi (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit), Inatsisartut inatsisaanni nr. 26, 18. december 2012-imeersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 6, 8. juni 2014-imeersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 16, 3. juni 2015-imeersumi aamma Inatsisartut inatsisaanni nr. 34, 28. november 2016-imeersumi allanngortinneqartumi § 31, imm. 1, § 45, imm. 5, § 45 c, imm. 3 aamma 4, § 45 d, § 96, imm. 3 aamma 4 aamma § 97 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1

Atuuffissaa aamma nassuiaassutit

 

Atuuffissai

 

  § 1.  Nalunaarut aatsitassanik Kalaallit Nunaanni katersorneqarsimasunik imaluunniit piiarneqarsimasunik tunisinermut aamma avammut annissinermut atuuppoq, taamaattoq takuuk imm. 2.

  Imm. 2. Nalunaarut atuutinngilaq:

1) pisinnaatitsissummik pigisaqartunut aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi § 15 malillugu misissueqqaarnissamut akuersissummik peqartunut,

2) pisinnaatitsissummik pigisaqartunut aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi § 16 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissummik peqartunut,

3) pisinnaatitsissummik pigisaqartunut aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi § 49 malillugu ilisimatusarluni misissuinissamut akuersissummik peqartunut, aamma

4) pisinnaatitsissummik pigisaqartunut aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi § 33 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissaq piiaanissarlu ataatsimoortillugit imaluunniit immikkoortillugit aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik peqartunut.

 

Nassuiaatit

 

  § 2.  ”Niuerutigineri” nalunaarummi matumani paasineqassaaq tassaasoq aatsitassanik siullermeertumik tunisisoqarnera.

  Imm. 2. ”Aatsitassat” nalunaarummi matumani paasineqassaaq tassaasoq aatsitassat tamarmik, aatsitassat qinngornernik ulorianartunik akullit ilaanatik.

  Imm. 3. ”Tunisineq” nalunaarummi matumani paasineqassaaq tassaasoq aatsitassanik Kalaallit Nunaanniittunik tunisineq aamma ingerlateqqillugit tunisineq sunaluunniit, ilagalugu Kalaallit Nunaannit annissinissaq siunertaralugu.

  Imm. 4. ”Aatsitassat immikkut ittut” nalunaarummi matumani paasineqassaaq tassaasoq aatsitassat, nalunaarummut ilanngussaq 1-imi allassimasut.

  Imm. 5. ”Annissuineq” nalunaarummi matumani paasineqassaaq tassaasoq Kalaallit Nunaannit annissineq sunaluunniit.

 

Kapitali 2

Aalajangersakkat nalinginnaasut

 

Pisinermut uppernarsaat pillugu piumasaqaat

 

  § 3.  Aatsitassanik tunisinermi suniluunniit pisinermut uppernarsaammik tunniussisoqassaaq.

  Imm. 2.  Aatsitassanik tunisisup imm. 1 malillugu pisinermut uppernarsaatit ingerlaannartumik normulersussavai, pisinermullu uppernarsaat minnerpaamik paasissutissanik makkuninnga imaqassaaq:

1)  Aatsitassanut nassuiaat naatsoq, ajornanngippallu aatsitassap imaluunniit ujaqqap suussusaa oqimaassusaalu allassimassallutik.

2) Tunisinermi akigititaq.

3) Tunisinerup inaarnerata ullua.

4) Tunisisup aqqa najugaalu, CVR-normua imaluunniit tunisisoq CVR-normoqanngippat CPR-nr.

5) Tunisisumut attaveqarfissanut paasissutissat, ilagalugit oqarasuaatip normua immaqalu e-mailia.

  Imm. 3.  Aatsitassanik tunisisup pisisumut pisinermut uppernarsaatip assinga ataaseq tunniutissavaa pisinermullu uppernarsaat, ukiup tunisiffiusup naaneranit sivikinnerpaamik ukiuni tallimani isumannaatsumik nammineq toqqortarissallugu. Pisinermut uppernarsaat elektroniskinngorlugu imaluunniit pappialami uppernarsaatitut toqqortarineqarsinnaavoq.

  Imm. 4.  Aatsitassanut oqartussaqarfik tamatuminnga piumasaqarpat, aatsitassanik tunisisup pisinermut uppernarsaat aatsitassanut oqartussaqarfimmut takutissavaa.

  Imm. 5.  Aatsitassanut oqartussaqarfiup pisinermut allagartaq assigiissaagaq aatsitassanik tunisinermi atorneqarsinnaasoq, tamanut saqqummiussinnaavaa.

  Imm. 6.  Pisinermut uppernarsaat paasissutissanik imm. 2-imi taaneqartunik imaqartoq, aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi § 45 e, imm. 3 malillugu uppernarsaatitut naammattutut isigineqarpoq.

 

Aatsitassat immikkut ittut nalingisa aalajangersarneqartarnerat

 

  § 4.  Aatsitassat immikkut ittut niuerutigineqarnissaat sioqqullugu, aatsitassanik tunisiniartup taakkua nalinginut aalajangersaaneq aatsitassanut oqartussaqarfimmit piniassavaa.

  Imm. 2.  Aatsitassat immikkut ittut nalingat, aatsitassanut oqartussaqarfiup naliliinera malillugu niuerfimmi akigititanut aammalu niuerfimmi atugassarititaasut tunngavigalugit tunisinermi akigititanut naapertuuttumik aningaasartalerlugit aalajangersarneqassapput.

  Imm. 3.  Aatsitassanik immikkut ittunik niuerutigineqalersup, aatsitassanut oqartussap tamanna piumasarippagu, nalinganik aalajangersaaneq uppernarsassavaa.

 

Avammut nioqquteqarnissamut akuersissut

 

  § 5.  Aatsitassanik annissinerni sunilluunniit avammut nioqquteqarnissamut akuersissummik peqarnissaq pisariaqarpoq, aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi § 45, imm. 3 aamma 45 e, imm. 3 malillugit aatsitassanik annissineq ilaanani.

  Imm. 2. Avammut nioqquteqarnissamut akuersissut aatsitassanut oqartussaqarfimmit tunniunneqartarpoq.

  Imm. 3. Avammut nioqquteqarnissamut akuersissummik qinnuteqaat aatsitassanut oqartussaqarfimmut tunniunneqassaaq aammalu paasissutissanik makkuninnga imaqassalluni:

1) Aatsitassanut nassuiaat, ilanngullugu ajornanngippat aatsitassap imaluunniit ujaqqap suussusaa oqimaassusaalu allassimassallutik.

2) Annissinermi siunertaasoq.

3) Qinnuteqartup aqqa najugaalu.

4) Qinnuteqartup CVR-nr. imaluunniit CPR-nr. imaluunniit inuk CPR-normoqanngippat pas-ip assilinera.

5) Tunisisumut attaveqarfissanut paasissutissat, ilanngullugit oqarasuaatip normua immaqalu e-mailia. Aatsitassanut oqartussaqarfik paasissutissanik ilassutaasunik aammalu aatsitassat qinnuteqarnermi pineqartut takutinneqarnissaannik, qinnuteqaatip naliliiffiginissaanut tunngasunik piumasaqarsinnaavoq.

  Imm. 4.  Aatsitassanut oqartussaqarfik, aatsitassanik ataasiaannarluni annissinissamut, aatsitassanik arlaleriarluni annissinissamut imaluunniit aatsitassanik annissinissanut tamaginnut imaluunniit piffissamut erseqqinnerusumik taaneqartumut aatsitassanik aalajangersimasumik suussuseqartunnik avammut nioqquteqarnissamut akuersissummik tunniussisinnaavoq.

  Imm. 5. Aatsitassanut oqartussaqarfik, annissinerup siunertaa eqqarsaatigalugu, avammut nioqquteqarnissamut akuersissummik tunniussinissamut atugassarititaasunik immikkut ittunik, piumasaqarsinnaavoq.

  Imm. 6.  Aatsitassanut oqartussaqarfik, aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi, nalunaarummi matumani imaluunniit aalajangersakkani aatsitassanut ikummatissanullu inatsit malillugu aalajangersarneqartuni allani aalajangersakkat qinnuteqartup naammassisimanngippagit, avammut nioqquteqarnissamut akuersissummik tunniussisoqassanngitsoq aalajangiisinnaavoq.

  Imm. 7.  Pisut immikkut ittut naleqquttutut nalilerneqarpata aammalu mianerisassanut aalajangersakkanut pineqartunut tunngaviusunut naapertuullutik, aatsitassanut oqartussaqarfik imm. 6-imi maleruagassat saneqqunneqarnissaannut immikkut akuersisinnaavoq avammullu nioqquteqarnissamut akuersissummik tunniussisinnaalluni.

  Imm. 8. Aatsitassanut oqartussaqarfiup uppernarsaatit assigiissaakkat avammut nioqquteqarnissamut akuersissummik qinnuteqarnermi atorneqarsinnaasut pappialanngorlugit imaluunniit elektroniskinngorlugit tamanut saqqummiussinnaavai.

 

Kapitali 3

Pineqaatissiissutit

 

  § 6.  Nalunaarummi matumani § 5, imm. 1-ip unioqqutinneqarnera Kalaallit Nunaannut pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit akiliisitsinikkut pineqaatissiinermik malitseqarsinnaavoq.

  Imm. 2. Unioqqutitsineq imm. 1 naapertorlugu akiliisitsinermik malitseqarsinnaappat, Kalaallit Nunaannut pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit pisinnaatitaasunut pisussaatitaasunullu akiliisitsisoqarsinnaavoq.

  Imm. 3.  Akiligassiinerit, imm. 1-2 malillugit aalajangersarneqartut, Nunatta Karsianut nakkassapput.

 

  § 7.  Aatsitassat nalunaarummi matumani aalajangersakkanut unioqqutitsisumik Kalaallit Nunaannit tunineqartut imaluunniit anninneqartut, aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi § 97 naapertorlugu arsaarinnissutigineqarsinnaapput.

 

Kapitali 4

Atuutilernera

 

  § 8.  Nalunaarut ulloq 1. juli 2019 atuutileroq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 26. juni 2019

 

 

 

Erik Jensen

/

Jørgen T. Hammeken-Holm

 

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk