Sinerissap qanittuani qaleralinniarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 2, 2. februar 2012-meersoq Atuussimasoq (Historisk)

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18, 31. oktober 1996-imeersumi, ilaatigut Inatsisartut inatsisaatigut nr. 5, 21. maj 2002-meersukkut allanngortinneqartumi, kingullermillu Inatsisartut inatsisaatigut nr. 8, 22. november 2011-meersukkut allanngortinneqartumi § 10, § 10a, § 13, imm. 2 aamma imm. 3, § 23, § 33, imm. 1, nr. 3 aamma imm. 2 aamma § 34, imm. 3 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

                                                                           

Atuuffia

§ 1.  Sinerissap titarnerullu aalisarnikkut oqartussaaffiup tunngaviusumik killingata 3 sømilinik avataaniittup akornanni angallatit 75 BRT/120 BT-mit mikinerusut atorlugit inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnermi nalunaarut atuuppoq.


Nassuiaatit

§ 2.  Sinerissap qanittuani qaleralinniarnermi aqutsiveqarfiit uku aalajangersarneqarput:
1) Aqutsiveqarfik Upernavik, nassuiarneqartoq 71° 30’N avannaanit 75° 00’N kujataanut imartami sinerissamiit aamma titarnerup aalisarnikkut oqartussaaffigisami tunngaviusumik killigititamit 3 sømilit avataanut.
2) Aqutsiveqarfik Uummannaq, nassuiarneqartoq 70° 30’N avannaanit 71° 30’N kujataanut imartami sinerissamiit aamma titarnerup aalisarnikkut oqartussaaffigisamut tunngaviusumik killigititamit sømilit pingasut avataanut. Kisiannili 70° 30’N kujataani taamaallaat Ikerasaap Sulluani Qarassallu Imaani aalisartoqarsinnaavoq. Aammattaaq 71° 30’N avannaani kangerlunni aalisartoqarsinnaavoq, kangerlunni ukunani: Karrat, Kangilleq, Inngiata Kangerlua, Ukkusissat Kangerluat, Kangiussap Imaa, Umiiviup Kangerlua aamma Nuugaatsiap tunua.
3) Aqutsiveqarfik Qeqertarsuup Tunua, Qeqertarsuup Tunua nassuiarneqarpoq 68° 00’N avannaanit 70° 30’N kujataanut imartami sinerissamiit aamma titarnerup aalisarnikkut oqartussaaffigisamut tunngaviusumik killigititamit sømilit pingasut avataanut.
4) Kalaallit Nunaata sinnera aqutsiveqarfiit nr. 1-3-mi taaneqartut avataanniittoq aqutsiveqarfimmik Kalaallit Nunaata sinneranik taagorneqassaaq.


Inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnermi angallatit

§ 3.  Aqutsiveqarfinni Upernavimmi, Uummannami, Qeqertarsuullu Tunuani angallatit 19,99 BRT / 31,99 BT-mit anginerusut atorlugit inuussutissarsiutigalugu qaleralinniartoqarsinnaanngilaq.


Akuersissutit, pisassiissutit aqutsiveqarfiillu

§ 4.  Angallatit 6 meterimik (tamarmiusumik takissusia) taannalu tikillugu takissusillit atorlugit inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarsinnaassagaanni, tamatumunnga akuersissummik peqarnissaq piumasaqaataavoq.
Imm. 2.  Angallatit 6 meter sinnerlugu tamakkiisumik takissusillit atorlugit inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarsinnaassagaanni, tamatumunnga akuersissummik peqarnissaq piumasaqaataavoq. Akuersissummi nalunaarsimassaaq akuersissummut angallatit suut FTJ- imaluunniit GR-normui atorlugit taasat atatinneqarnersut.
Imm. 3.  Imm. 1 aamma 2 naapertorlugit angallatip takissusia nalornissutigineqassappat angallatip takissusia pillugu Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfik nutaamik uuttortaasoqareerneratigut aalajangiisassaaq.
Imm. 4.  Angallammut 6 meter inorlugu sinnerluguluunniit akuersissut aamma qimusseq atorlugu qaleralinniarnermut atorneqarsinnaavoq.

§ 5.  § 2 naapertorlugu aqutsiveqarfinni sisamani sinerissamut qanittumi qaleralittarineqarsinnaasutut pisassiissutit ukiut tamaasa Naalakkersuisut aalajangersartassavaat uumassusilerinikkut siunnersuineq tunngavigalugu.
Imm. 2.  Aqutsiveqarfiit Upernavik, Uummannaq Qeqertarsuullu Tunua eqqarsaatigalugit angallatinut 6 meter sinnerlugit tamakkiisumik takissusilinnut aamma angallatinut 6 meter taannaluunniit inorlugu takissusilinnut immikkut pisassanik aalajangersaasoqassaaq.

§ 6.  Angallatit 6 meter sinnerlugu tamakkiisumik takissusillit atorlugit qaleralinniarsinnaanermut akuersissutinik ukuninnga tunniussisoqartassaaq:
1) Aqutsiveqarfinni Upernavimmi, Uummannami aamma Qeqertarsuup Tunuani piffissaa killilernagu pisassat annertunerpaaffilerlugit aalisarsinnaanermut akuersissutit.
2) Aqutsiveqarfimmi Kalaallit Nunaata sinneranut aalisarsinnaanermut akuersissutit piffissaa killilerlugu, sivisunerpaamik ukiumut ataatsimut atuuttussatut tunniunneqartarlutik, kiisalu aamma pisarineqarsinnaasut qummut killiligaagatik.

§ 7.  Angallatit 6 meteritut taannaluunniit ataallugu tamakkiisumik takissusillit atorlugit qaleralinniarsinnaanermut akuersissutinik ukuninnga tunniussisoqartassaaq:
1) Aqutsiveqarfinni Upernavimmi, Uummannami aamma Qeqertarsuup Tunuani piffissaa killilerlugu pisassat annertunerpaaffilerlugit aalisarsinnaanermut akuersissutit.
2) Aqutsiveqarfimmi Kalaallit Nunaata sinneranut aalisarsinnaanermut akuersissutit piffissaq killilerlugu, kiisalu aamma pisarineqarsinnaasut qummut killiligaagatik.
Imm. 2.  Aalisarsinnaanermut akuersissutit sivisunerpaamik ukiumut ataatsimut tunniunneqartassapput.

§ 8.  Aqutsiveqarfinni Upernavimmi, Uummannami aamma Qeqertarsuup Tunuani qaleralinniarsinnaanermut akuersissutit aqutsiveqarfinni pingasuni taaneqartuni tamani atorneqarsinnaapput, kisiannili aqutsiveqarfinni allani atorneqarsinnaanatik.
Imm. 2.  Aqutsiveqarfimmut Kalaallit Nunaata sinneranut aalisarsinnaanermut akuersissutit taamaallaat aqutsiveqarfimmi Kalaallit Nunaata sinnerani atorneqarsinnaapput.


Pisassiissutinit pigisanik naatsorsuineq

§ 9.  Aqutsiveqarfinni Upernavimmi, Uummannami aamma Qeqertarsuup Tunuani angallatit takissusiat tamakkerlugit 6 meterimit takinerusut atorlugit aalisarsinnaanermut akuersissutinik pigisaqartut aalisarsinnaanermut akuersissutaat 1. marts 2012-imi tamatumaluunniit kingorna piaarnerpaamik akuersissummik nutaamik tunineqassapput qaleralinniarsinnaanermut pisassiissutinit pigisat nalunaarlugit.
Imm. 2.  Pisassiissutinit pigisanik Naalakkersuisut aalajangersaasassapput, avammut nalunaarutigineqartartussanik. Tamanna pisassaaq pisassiissutinit pigisat pillugit ataatsimiititaliamut Sulisitsisut Peqatigiiffiata KNAPK-llu sinniisuinit katitigaasumut tusarniaareernikkut.

§ 10.  Sinerissamut qanittumi qaleralinniarsinnaanermut akuersissummik pigisaqartut pisassiissutinit pigisaannik aalajangersaasoqassaaq 1. januar 2009-miit 31. december 2011-mut angallat takissusia tamakkerlugu 6 meterimit takinerusoq qimusserluunniit atorlugu aalisarsinnaanermut akuersissumik pigisaqartup qaleralinniarmi ukiumut agguaqatigiissillugit pisai aallaavigalugit.
Imm. 2.  Ukioq pisassiiffiusoq 2009 20 %-imik naleqassaaq, ukioq pisassiiffiusoq 2010 30 %-imik naleqassalluni, kiisalu ukioq 2011 50 %-imik naleqassalluni.
Imm. 3.  Aalisarsinnaanermut akuersissummik pigisaqartut 1. januar 2009-p kingorna aalisarsinnaanermut akuersissummik pissarsisimasut imm. 1-imi pineqanngillat. Pisuni taakkunani piffissami aalisarsinnaanermut akuersissummik pigisaqarfiusumi aalisarnermi pisat agguaqatigiissinneri aallaavigineqassapput. Piffissamut aalisartup aalisarsinnaanermut akuersissummik pigisaqanngiffianut agguaqatigiissitsineq taanna naatsorsuinermi tunngavigineqassaaq. Nalinginik naatsorsuineq imm. 2-misut pissaaq.

§ 11Pisassiissutinit pigisanik tunniussinernik aalajangiinerit naammagittaalliuutigineqarsinnaapput. Naammagittaalliuut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik, Postboks 269, 3900 Nuuk nassiunneqassaaq kingusinnerpaamillu 1. maj 2012 tiguneqarsimassalluni. Naammagittaalliuutit ullup taassuma kingorna tiguneqartut suliarineqassanngillat.
Imm. 2. Naammagittaalliuut pissutsinut ukununnga minnerpaamik ataatsimut uppernarsaatinik imaqassaaq:
1) pisat pillugit paasissutissat pisassiissutinit pigisanik naatsorsuinermi tunngaviusimasut eqqortuunnginnerat. Tamatumunnga uppernarsaatitut tunisinermit allagartat uppernarsaatitut pigineqassapput, imaluunniit
2) ullut aalisarfiusut annaaneqarsimasut pisat annertussusiisa pisarnermiit annikinnerunerannut annertuumik pissutaasut. Tassani piumasaqaataavoq aalisarsinnaannginnermut pissutaasoq pisassiissummik pigisaqartup pisuussutigisimassanngikkaa. Uppernarsaammi paatsuugassaanngitsumik erseqqissarneqassaaq aalisarsinnaanermik pigisaqartoq akisussaanani allat aalisarsinnaannginnermut akisussaasut. Aalajangersagaq taanna malillugu naammagittaalliuummut piffissami pineqartumi siusinnerusukkut tunisinermut allagartat uppernarsaatitut ilanngunneqartassapput.
Imm. 3.  Pissutsit nammineq aqussinnaanngisat (force majeure), sikut imaluunniit silap pissusii pisassiissutinit pigisanik nalunaarutaareersunik allanngortitsinissamut tunngavigineqarsinnaanngillat.
Imm. 4.  Pisassiissutinit pigisanik Naalakkersuisut ulloq 1. juli 2012 tamatumaluunniit kingorna piaarnerpaamik inaarutaasumik aalajangersaassapput.


Inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnermi atortut

§ 12.  Qassutit qalorsuillu atorlugit inuussutissarsiutigalugu qaleralinniartoqaqqusaanngilaq.
Imm. 2. Kommunit ileqqoreqqusaanni imm. 1-ip sanioqqunneqarsinnaaneranik malittarisassanik sukumiinerusunik aalajangersaasoqarsinnaavoq, sumiiffinni killilikkani qassusersorsinnaaneq akuerineqarsinnaatillugu.
Imm. 3.  Taamaattorli Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisup aalajangersinnaavaa imm. 2 naapertorlugu qassusersorluni aalisarneq piffissami aalajangersimasumi matuneqassasoq, pisassiissutitigut pissutsit tamanna pisariaqartilerpassuk imaluunniit qalerallit pisarineqartartut tunisassiarineqarsinnaanerinut pitsaassuseq eqqarsaatigalugu pitsaaneruleqqullugit.

§ 13.  Aalisarneq unitsinneqarpat aalisartoq pineqartoq pisariaqanngitsumik kinguarsaagani atortumi qaqinnissaannut pisussaaffeqarpoq.
Imm. 2.  Aalisarnermi atortunik annaasanik ujarlernissamut aalisartoq pisussaavoq.
Imm. 3.  Aalisarnermi atortut nalunaaqutserneqassapput piginnittup atianik najugaanillu imaluunniit angallatip atianik GR-normuanillu. Nalunaaqutsiussaq immamit aanngartinneqarsinnaasuussanngilaq. Qassutini nalunaaqutsiussaq qimiaanut qullermut ikkunneqassaaq. Ningittakkani ningittagartavianut ikkunneqassaaq. Atortuni uninngasuni puttaqutit ilisarnaatit atorneqartut taamatut nalunaaqutserneqassapput.
Imm. 4.  Qaleralinniarnermi atortoq atortumit allamit minnerpaamik 50 meterinik ungasitsigisumut inissinneqassaaq.
Imm. 5.  Atortut ilagussimappata nammineq atortut kipillugit avissaartinneqassapput.


Immikkut akuersissuteqarnerit

§ 14.  Inuit Qaanaami, Ittoqqortoormiini, Tasiilami illoqarfiillu taakku nunaqarfiini angerlarsimaffeqartut eqqarsaatigalugit § 4, imm. 1 aamma 2-mi inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarsinnaassagaanni akuersissummik peqaqqaarnissamik piumasaqaatip atuutsinneqannginnissaanik Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.


Pineqaatissiissutit

§ 15.  § 3, § 4 imm. 1 aamma imm. 2, § 8, § 12 imm. 1 aamma § 13-imik unioqqutitsinermi Kalaallit Nunaanni pinerluttulerineq pillugu inatsimmi malittarisassat malillugit akiliisitsisoqarsinnaavoq. Aalisarsinnaanermut akuersissummi piumasaqaatinik sumiginnaaneq akiliisitsinermik aamma kinguneqassaaq.
Imm. 2.  Inatsisilerinermi immikkoortut inuttut isigineqarsinnaasut pinerluttulerineq pillugu inatsimmi malittarisassat malillugit imm. 1-imut ilaapput.
Imm. 3.  Pinerluttulerineq pillugu inatsimmi arsaarinnittarneq pillugu malittarisassat taamatuttaaq atorneqassapput.


Atuutilersitsineq

§ 16.  Nalunaarut ulloq 6. februar 2012-imi atuutilerpoq.
Imm. 2.  Sinerissamut qanittumi qaleralinniarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 6, 14. februar 2002-meersoq peqatigitillugu atuukkunnaarsinneqarpoq.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 2. februar 2012.Ane Hansen

/

Jens K. Lyberth

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk