Tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 24, 20. december 2010-meersoq Atuussimasoq (Historisk)

Nioqqutissanik eqqussuineq annissuinerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 18, 30. oktober 1992-imeersumi § 17 aamma § 46 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Tikinneq

§ 1. Tikinneq tassaavoq nunanit allanit, tassunga ilanngullugit Danmarkimit Savalimmiunillu, akitsuuteqarfiusumut tikinneq.
Imm. 2. Tikinnermi angalasut nioqqutissat tulliini taagorneqartutulli annertussuseqartut akitsuuteqanngitsumik nassatarisinnaavaat pisiarisinnaallugilluunniit:
1) Sikaritsit 40-t imaluunniit sikaat 5-t imaluunniit cigarillot 10-t imaluunniit tupat 50 g,
2) Sikaritsinut imusivissat imaluunniit pappiarartassat immertariaannaat 100-t,
3) Imeruersaatit kulsyretallit 2 literi,
4) Tipigissaat 50 g aamma 0,25 literi tipigissoq. Tamakkua saniatigut pinnersaatit tipigissullu allat katillugit annerpaamik 1.000 koruunit nalingannut,
5) Sukkulaatinit mamakujuttunillu nioqqutissiat katillugit 4 kg,
6) Kaffit imaluunniit tiit 4 kg, aamma
7) Neqi, neqinit nioqqutissiat imaluunniit timmissat katillugit 5 kg.
Imm. 3. Inuit 18-inik ukioqalereersimasut kisimik tupanit nioqqutissianik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaapput.

§ 2. Nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik tikittunut nioqquteqarneq § 1, imm. 1 aamma 2, nr. 3-miit 7-imut naapertorlugit pissaaq, mittarfinnilu niuertarfinni taamakkuninnga nioqquteqarnissamut Akileraaruseriffiup akuerisaani taamaallaat pisinnaalluni.


Angallassinermi sulisuusut

§ 3. Angallassinermi sulisuusut, tassa imaappoq umiarsuarni timmisartunilu nunat tamalaat akornanni angalasuni angallassissutip ingerlanneqarnerani imaluunniit taassuma iluani sulia­qartut, ullut unnuallu 15-it inorlugit sivisussusilimmik Kalaallit Nunaata avataaniikkallarne­rup kingorna uternerminni makkuninnga nassarsinnaapput:
1) Sikaritsit 20-t imaluunniit sikaat 5-t imaluunniit cigarillot 10-t imaluunniit tupat 35 g,
2) Tipigissaat 50 g aamma 0,25 literi tipigissoq.
Imm. 2. Angallassinermi sulisuusut ulluni unnuanilu 15-ini taakkuluunniit sinnerlugit Kalaallit Nunaata avataaniikkallarnerup kingorna tikinnerminni § 1-imi maleruagassat naapertorlugit nioqqutissanik nassarsinnaapput.


Sinerissap avataani qillerivinni sulisuusut

§ 4. Sinerissap avataani qillerivinni, matumani aamma qilleriviusuni kiisalu uuliamik qallui­vinni sulisuusut, aatsitassanik imaluunniit ikummatissanik misissueqqaarnermut, misissuinermut qalluinermullu atatillugu sulisut akitsuuteqarfiusup iluani niunerminni akitsuuteqanngit­sumik nassarsinnaavaat:
1) Sikaritsit 20-t imaluunniit sikaat 5-t imaluunniit cigarillot 10-t imaluunniit tupat 35 g.
Imm. 2. Akitsuuteqannginnissami piumasaqaataavoq ulluni unnuanilu minnerpaamik 15-ini akitsuuteqarfiusup avataaniikkallarsimanissaq.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut akitsuuteqarfiusup avataani pisiarineqarsimasunut atuuppoq.


Angallatit aalisariutit nunanit allaneersut

§ 5. Angallatinut aalisariutinut nunanit allaneersunut Kalaallit Nunaata imartaani aalisartunut, aammalu umiarsuarnut Kalaallit Nunaata imartaaniinnerminni akitsuutinik akiliisussaatinneqanngitsunut tunngatillugu, nioqqutissat umiarsuarmi nassarneqartut inuttamut ataatsi­mut ullup unnuallu ataatsip ingerlanerani akitsuuteqanngitsumik atorneqarsinnaapput: viinni 1 liter, ima­luunniit hedviinni 0,5 liter, imaluunniit imigassaq kimittooq 0,25 liter imaluunniit immiaaqqat 2 liter kiisalu tupanit nioqqutissiat 40 g, sivisunerpaamik ulluni 28-ni.
Imm. 2. Umiarsuarni inuttaasut, imm. 1 naapertorlugu nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik pissarsisimasut, akitsuuteqarfiusumiit aallarnissartik pissutigalugu umiarsuarmiit niusimasut nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik § 3-mi annertussusissatut aalajangersakkat annertoqqataannik nassarsinnaapput.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut, umiarsuup akitsuuteqarfiusup avataani pisiarisimasaanut atuuppoq.


Takornariat nunat allamiut umiarsuaannut ilaasartaatinut ilaasut

§ 6. Takornariat nunat allamiut umiarsuaannut ilaasartaatinut ilaasut umiarsuup Kalaallit Nu­naata imartaaniinnerani akitsuusigaanngitsunik atugaqarsinnaatitaapput.
Imm. 2. Takornariat imm. 1 naapertorlugu akitsuusigaanngitsunik atugaqartut tupanit, sukkulaatinit aamma mamakujuttunit nioqqutissiat nammineq atugassamik saniatigut nioqqutis­sanik akitsuusigassanik nunaliaasseqqusaanngillat. Angerlamut angalaneq Kalaallit Nunaat aqqusaarlugu aallartippat takornariat nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik § 1 naapertorlugu nassarsinnaapput.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut, umiarsuup akitsuuteqarfiusup avataani pisiarisimasaanut atuuppoq.


Inuit akitsuuteqarfiusumi aalajangersimasumik najugaqanngitsut najugaqarallartuunngitsulluunniit

§ 7. Inuit akitsuuteqarfiusumi aalajangersimasumik najugaqanngitsut najugaqarallartuunngitsulluunniit angalanerni nammineq atugassatut akitsuuteqanngitsumik eqqussinnaavaat tipigis­saatit, pinnersaatit tipigissullu, nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 30. oktober 1992-imeersumi § 1, nr. 18 naapertorlugu akitsuusigassaasut, Akileraaruseriffiup taakkua annertussusii suunerilu piffissap angalaffissap sivisussusianut naleqquttuusorippagit.


Akitsuuteqannginnissamut piumasaqaat

§ 8. § 1 aamma §§-it 3-miit 6-imut malillugit akitsuuteqannginnissamut piumasaqaataavoq nioqqutissat imaluunniit angalanermi atortut inummit nassarneqarnissaat imaluunniit inuup nammineq nassataaniitinneqarnissaat, taamaalillugit nioqqutissat imaluunniit angalanermi atortut Akileraaruseriffimmut takutinneqarsinnaanngorlugit.


Nakkutilliineq

§ 9. Suliffeqarfiit nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik tikittunut nioqquteqarnissamut akuersissummik peqartut, tak. § 2, imigassanik aalakoornartortalinnik kiisalu tupanit nioqqutissianik tunisaqarnerminni piumasarisassavaat angalasup ikilernermut allagartaq, aallalernerminut uppernarsaatitut takutissagaa.
Imm. 2. Ikilernermut allagartap imm. 1-imi taaneqartutut takutinneqarnerani, ikilernermi allagartaq nalunaaqutserneqassaaq imaluunniit allagartap imigassanik aalakoornartortalinnik imaluunniit tupanit nioqqutissianik pisinermi atorneqarsimanera arlaatigut takussutissinneqas­salluni.
Imm. 3. Ikilernermi allagartat imm. 2-mi taaneqartut imigassanik aalakoornartunik tupanillu nioqqutissianik pisinermut atoqqinneqarsinnaanngillat.


Pineqaatissiinerit

§ 10. § 1, imm. 2-miit 3-mut, § 2-mi, § 3, imm. 1-imi, § 4, imm. 1-imi 3-milu, § 5, imm. 1-imiit 2-mut, § 6, imm. 2-mi, § 7-imi aamma § 8-mi aalajangersakkanik piaaraluneerluni mia­nersuaalliorujussuarluniluunniit unioqqutitsisoq unioqqutitseriaraluartorluunniit Kalaallit Nu­naanni pinerluttulerinermik inatsimmi maleruagassat naapertorlugit akiliisitsinermik pineqaa­tissinneqarsinnaavoq.
Imm. 2. Imm. 1-imi taaneqartutut unioqqutitsisoqarpat unioqqutitseriaraluartoqarpalluunniit nioqqutissaq, taannaluunniit peqanngippat aningaasat taassuma aningaasanngorlugu nalingata amerlaqatai, akiliisitsinermik pineqaatissiisoqarpat pineqaatissiisoqanngikkaluarpalluunniit, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi maleruagassat naapertorlugit arsaarinnissu­tigineqarsinnaapput.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu akiliisitsissutit Landskarsip pisassarai.
Imm. 4.
Imm. 2 naapertorlugu arsaarinnissutit Landskarsip pisassarai.


Atortuulerfia

§ 11. Nalunaarut manna 1. januar 2011-mi atortuulissaaq.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu atorunnaarsinneqarpoq tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu nalunaarut nr. 17, 2. december 2004-meersoq.
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 20. december 2010
Palle Christiansen

/

Jan H. Lynge-Pedersen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk