Tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 19, 17. august 2016-imeersoq Atuussimasoq (Historisk)

Nioqqutissanik eqqussuineq annissuinerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 18, 30. oktober 1992-imeersumi § 17 aamma § 46 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Tikinneq

  § 1.  Tikinneq tassaavoq nunanit allanit, tassunga ilanngullugit Danmarkimit Savalimmiunillu, akitsuuteqarfiusumut tikinneq.
  Imm. 2. 
Angalasut nioqqutissat tulliini taagorneqartutulli annertussuseqartut tikinnermi akitsuuteqanngitsumik nassatarisinnaavaat pisiarisinnaallugilluunniit:
1) Uku arlaat:
a) Sikaritsit 200-t,
b) Sikaat 50-it,
c) Cigarillot 100-t,
d) Tupat 250 g, imaluunniit
e) Sukuluut snusilluunniit 250 g.
2) Sikaritsinut imusivissat imaluunniit pappiarartassat immertariaannaat 200-t.
3) Imigassaq kimittooq (22 pct. sinnerlugu aalakoornartortalik) 1 literi imaluunniit hedviinni (15-p  22 pct.-illu akornani aalakoornartortalik) 2 literi.
4) Viinni nerriseq (15 pct. inorlugu aalakoornartortalik) 2,25 literi.
5) Immiaaqqat 2 literi.
6) Imeruersaatit kulsyretallit imaluunniit imigassat koffeinitallit koffeinimik literimut 149 mg-imit anginerusumik akullit 2 literi.
7) Imeq 1 literi.
8) Tipigissaat 50 g aamma 0,25 literi tipigissoq.
9) Pinnersaatit tipigissullu allat katillugit annerpaamik 1.000 koruunit nalingannut.
10) Sukkulaatinit mamakujuttunillu nioqqutissiat katillugit 4 kg.
11) Kaffit aamma tiit katillugit 4 kg.
12) Neqi, neqinit nioqqutissiat aamma timmissat katillugit 5 kg.
  Imm. 3.  Inuit 18-inik ukioqalereersimasut kisimik tupanit nioqqutissianik, imigassanik kimittuunik, viinninik, immiaaqqanillu akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaapput.

  § 2.  Nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik § 1, imm. 2-mi taaneqartunik nioqquteqarneq taamaallaat mittarfiit niuertarfiini, taamakkuninnga nioqquteqarnissamut Akileraaruseriffiup akuerisaani pisinnaavoq.


Angallassinermi sulisuusut

  § 3.  Angallassinermi sulisuusut, tassa imaappoq umiarsuarni timmisartunilu nunat tamalaat akornanni angalasuni angallassissutip ingerlanneqarnerani imaluunniit taassuma iluani suliaqartut, ullut unnuallu 15-it inorlugit sivisussusilimmik Kalaallit Nunaata avataaniikkallarnerup kingorna uternerminni makkuninnga nassarsinnaapput:
1) Uku arlaat:
a) Sikaritsit 60-t,
b) Sikaat 40-t,
c) Cigarillot 50-it,
d) Tupat 250 g, imaluunniit
e) Sukuluut snusilluunniit 250 g.
2) hedviinni 2 literi aamma viinni nerriseq 2,25 literi, kisianni imigassanik kimittuunik pinnatik.
3) Tipigissaat 50 g aamma 0,25 literi tipigissoq.
  Imm. 2.  Angallassinermi sulisuusut ulluni unnuanilu 15-ini taakkuluunniit sinnerlugit Kalaallit Nunaata avataaniikkallarnerup kingorna tikinnerminni § 1-imi maleruagassat naapertorlugit nioqqutissanik nassarsinnaapput.


Sinerissap avataani qillerivinni sulisuusut

  § 4.  Sinerissap avataani qillerivinni, matumani aamma qilleriviusuni kiisalu uuliamik qalluivinni sulisuusut, aatsitassanik imaluunniit ikummatissanik misissueqqaarnermut, misissuinermut qalluinermullu atatillugu sulisut akitsuuteqarfiusup iluani niunerminni akitsuuteqanngit­sumik nassarsinnaavaat uku arlaat:
1) Sikaritsit 60-t,
2) Sikaat 40-t,
3) Cigarillot 50-it,
4) Tupat 250 g, imaluunniit
5) Sukuluut snusilluunniit 250 g.
  Imm. 2.  Akitsuuteqannginnissami piumasaqaataavoq ulluni unnuanilu minnerpaamik 15-ini akitsuuteqarfiusup avataaniikkallarsimanissaq.
  Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut akitsuuteqarfiusup avataani pisiarineqarsimasunut atuuppoq.


Angallatit aalisariutit nunanit allaneersut

  § 5.  Angallatinut aalisariutinut nunanit allaneersunut Kalaallit Nunaata imartaani aalisartunut, aammalu umiarsuarnut Kalaallit Nunaata imartaaniinnerminni akitsuutinik akiliisussaatinneqanngitsunut tunngatillugu, nioqqutissat umiarsuarmi nassarneqartut inuttamut ataatsi­mut ullup unnuallu ataatsip ingerlanerani akitsuuteqanngitsumik atorneqarsinnaapput uku arlaannut viinni nerriseq1 liter, hedviinni 0,5 liter, imigassaq kimittooq 0,25 liter imaluunniit immiaaqqat 2 liter kiisalu tupanit nioqqutissiat 40 g, sivisunerpaamik ulluni 28-ni.
  Imm. 2.  Umiarsuarni inuttaasut, imm. 1 naapertorlugu nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik pissarsisimasut, akitsuuteqarfiusumiit aallarnissartik pissutigalugu umiarsuarmiit niusimasut nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik § 3-mi annertussusissatut aalajangersakkat annertoqqataannik nassarsinnaapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut, umiarsuup akitsuuteqarfiusup avataani pisiarisimasaanut atuuppoq.


Takornariat nunat allamiut umiarsuaannut ilaasartaatinut ilaasut

  § 6.  Takornariat nunat allamiut umiarsuaannut ilaasartaatinut ilaasut umiarsuup Kalaallit Nunaata imartaaniinnerani akitsuusigaanngitsunik atugaqarsinnaatitaapput.
  Imm. 2.  Takornariat imm. 1 naapertorlugu akitsuusigaanngitsunik atugaqartut tupanit, sukkulaatinit aamma mamakujuttunit nioqqutissiat nammineq atugassamik saniatigut nioqqutissanik akitsuusigassanik nunaliaasseqqusaanngillat. Angerlamut angalaneq Kalaallit Nunaat aqqusaarlugu aallartippat takornariat nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik § 1 naapertorlugu nassarsinnaapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut, umiarsuup akitsuuteqarfiusup avataani pisiarisimasaanut atuuppoq.


Inuit akitsuuteqarfiusumi aalajangersimasumik najugaqanngitsut najugaqarallartuunngitsulluunniit

  § 7.  Inuit akitsuuteqarfiusumi aalajangersimasumik najugaqanngitsut najugaqarallartuunngitsulluunniit angalanerni nammineq atugassatut akitsuuteqanngitsumik eqqussinnaavaat tipigissaatit, pinnersaatit tipigissullu, nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 30. oktober 1992-imeersumi § 1, nr. 18 naapertorlugu akitsuusigassaasut, Akileraaruseriffiup taakkua annertussusii suunerilu piffissap angalaffissap sivisussusianut naleqquttuusorippagit.


Akitsuuteqannginnissamut piumasaqaat

  § 8.  § 1 aamma §§-it 3-miit 7-imut malillugit akitsuuteqannginnissamut piumasaqaataavoq nioqqutissat imaluunniit angalanermi atortut inummit nassarneqarnissaat imaluunniit inuup nammineq nassataaniitinneqarnissaat, taamaalillugit nioqqutissat imaluunniit angalanermi atortut Akileraaruseriffimmut takutinneqarsinnaanngorlugit.


Nakkutilliineq

  § 9.  Suliffeqarfiit nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik tikittunut nioqquteqarnissamut akuersissummik peqartut, tak. § 2, imigassanik aalakoornartortalinnik kiisalu tupanit nioqqutissianik tunisaqarnerminni piumasarisassavaat angalasup ikilernermut allagartaq, aallalernermi­nut uppernarsaatitut takutissagaa.
  Imm. 2.  Ikilernermut allagartap imm. 1-imi taaneqartutut takutinneqarnerani, ikilernermi allagartaq nalunaaqutserneqassaaq imaluunniit allagartap imigassanik aalakoornartortalinnik imaluunniit tupanit nioqqutissianik pisinermi atorneqarsimanera arlaatigut takussutissinneqassalluni.
  Imm. 3.  Ikilernermi allagartat imm. 2-mi taaneqartut imigassanik aalakoornartunik tupanillu nioqqutissianik pisinermut atoqqinneqarsinnaanngillat.


Pineqaatissiinerit

  § 10.  § 1, imm. 2-mi 3-milu, § 2-mi, § 3, imm. 1-imi, § 4, imm. 1-imi 3-milu, § 5, imm. 1-imiit 2-mut, § 6, imm. 2-mi, § 7-imi aamma § 8-mi aalajangersakkanik piaaraluneerluni mianersuaalliorujussuarluniluunniit unioqqutitsisoq unioqqutitseriaraluartorluunniit Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi maleruagassat naapertorlugit akiliisitsinermik pineqaatissinneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi taaneqartutut unioqqutitsisoqarpat unioqqutitseriaraluartoqarpalluunniit nioqqutissaq, taannaluunniit peqanngippat aningaasat taassuma aningaasanngorlugu nalingata amerlaqatai, akiliisitsinermik pineqaatissiisoqarpat pineqaatissiisoqanngikkaluarpalluunniit, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi maleruagassat naapertorlugit arsaarinnissutigineqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akiliisitsissutit Landskarsip pisassarai.
  Imm. 4.  Imm. 2 naapertorlugu arsaarinnissutit Landskarsip pisassarai.


Atortuulerfia

  § 11.  Nalunaarut manna 1. september 2016-imi atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Tamatumunnga peqatigitillugu tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu nalunaarut nr. 20, 25. oktober 2012-imeersoq atorunnaarsinneqassaaq.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 17. august 2016Randi Vestergaard Evaldsen

/

Nikolai S. Christensen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk