Nuna tamakkerlugu suliffissaqartitsiniarnermi ataatsimiititaliap aamma suliffissaqartitsiniarnermi ataatsimiititaliat ilaasortassaannik qinersinissaq pillugu ikaarsaariarnermi malittarisassat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 2, 4. februar 1986-imeersoq

Kalaallit Nunaanni suliffissarsiuussisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 4 29. oktober 1985-imeersumi §§-it 4 aamma 5 maldllugit § 24 naapertorlugu makku ikaarsaariarnermi maligassatut aalajangersarneqarput:

 

§ 1. Kalaallit Nunaanni suliffissarsiuussisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 4 29. oktober 1985-imeertoq naapertorlugu qinersinissap tungaanut nuna tamakkerlugu suliffissaqartitsiniarnermi ataatsimiititaliami aamma suliffissaqartitsiniarnermi ataatsimiititaliani ilaasortat, Kalaal]it Nunaanni suliffissarsiuussisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 16. oktober 1979-imeersoq, Iriatsisartullu peqqussutaat nr.3 21. oktober 1980-imeersoq aqqutigalugu allanngortinneqartoq naapertorlugu ataatsimiititaliani taakkunani ilaasortassatut qinerneqarlutillu toqqarneqarsimasut ingerlaannassapput.

§ 2. Inatsisartut 1986-imi siullermeerlutik ataatsimiinnerminni nuna tamakkerlugu suliffissaqartitsiniarnermi ataatsimiititaliami ilaasortaatitassartik toqqassavaat tamatumalu kinguninngua nuna tamakkerlugu suliffissaqartitsiniarnermi ataatsimiititaliaq inissitsiterluni ataatsimiissaaq.

§ 3. Nuna tamakkerlugu suliffissaqartitsiniarnermi ataatsimiititaliap atortuuffiata assigissavaa piffissaq Inatsisartut qinigaaffiat.

§ 4. Kommuneni suliffissaqartitsiniarnermi ataatsimiititaliap ilaasortassaanik qinersineq ataatsimeeqataasartussanillu toqqaaneq etrniinnaq pisinnaavoq naammassiniarneqassallunilu konununalbestyrelsep pisarnertut 1986-imi siullermeerluni ataatsimiinnerani kingusinnerpaamillu 1986-imi pisarnertut aappassaaneerluni ataatsimiinnerani.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsenut bygderådenullu qinersisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni kap. 3-mi qinersinermut tunngatillugu aalajangersakkat maleruarneqassapput.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 4. februar 1986
Hendrik Nielsen

/

Margrethe Sørensen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk