Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap suleriaasia aamma ingerlatsinera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 2, 1. februar 2008-imeersoq Atuussimasoq (Historisk)

Unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaat nr. 16, 19. november 2007-imeersumi § 17, imm. 3 naapertorlugu aalajangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1
Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq

§ 1. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaannik taannalu naapertorlugu malittarisassalianik pingaarnertigut atortitsinermut akisussaasuuvoq.
Imm. 2. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq unammilleqatigiinnermut inatsimmik atortitsinermini Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisumit namminersortinneqarpoq.

§ 2. Inuussutissarsiornermut atuisullu soqutigisaannut attuumassuteqanngitsumik Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq siulittaasup tullissaanik toqqaassaaq. Siulittaasup tullia siulittaasumut sinniisuuvoq.
Imm. 2. Ilaasortaq ataaseq toqqarneqarnermi nalaani inuussutissarsiornermut atuisullu soqutigisaannut attuumassuteqarsimanngitsoq, atuuffimmi nalaani inuussutissarsiornermik ingerlatsinermut, inuussutissarsiutigalugu suleqatigiiffinnut imaluunniit atuisut suleqatigiiffiinut imatut attuumassuteqalersimappat, attuumassuteqannginneq naammassineqartutut oqaatigineqarsinnaajunnaarluni, taava ilaasortaq Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamit tunuassaaq. Tamatuma kingorna aallaqqaammut ilaasortaasimasup atuuffissaanut sinneruttumut ilaasortamik nutaamik Naalakkersuisut toqqaassapput.
Imm. 3. Ilaasortap nipangiussisussaassutsiminik unioqqutitsisimasup, imaluunniit nalunaarut manna malillugu pisussaaffimminik sumiginnaasimasup soraarsinneqarnissaa pillugu siulittaasoq Naalakkersuisunut inassuteqarsinnaavoq
Imm. 4. Ilaasortat tamarmik piffissamut naleqquttunik unammilleqatigiinnermut aamma suliffeqarnermut pissutsinik ilisimasaqassapput kiisalu inatsisartut inatsisaanni § 18, immikkoortut pingajuanni pissutsit taaneqartut ilaannik ataatsimik arlalinnilluunniit annertuumik ilisimasaqassallutik.
Imm. 5. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut ilaasortat atorfitsik attuumassuteqarfiginagit sulissapput taamaalillutillu suliartik kinaassusersiunngitsumik peqqissaartumillu isumagissallugu.
Imm. 6. Suleqatigiiffiit inassuteqarsinnaatitaasut Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisorlu, Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut ilaasortassanik inassuteqarnerminni imm. 4-mi piumasaqaatinut naammassineqartussanut naleqqiullugu inassuteqaatitik tunngavilersussavaat.

§ 3. Inuussutissarsiornermi suleqatigiiffiit makku Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut ilaasortassamik ataatsimik peqatigiillutik inassuteqarsinnaatitaapput:
1) Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut Peqatigiiffiat
2) ILIK
3) NUSUKA

 

Kapitali 2
Pisinnaatitaaneq aalajangiinerillu

§ 4. Unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaanni malittarisassat malillugit aalajangersaanermut atatillugu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq, Naalakkersuisut peqqusinerisigut, Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisumut oqaaseqaammik tunniussissaaq.

§ 5. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap suliaq nammineerluni, nalunaaruteqareernikkut imaluunniit naammagittaalliortoqarneratigut, suliarisinnaavaa, Unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsimmi § 17, imm. 1, oqaaseqatigiit aappaat naap.
Imm. 2. Unammilleqatigiinnermit Ataatsimiititaliap unammilleqatigiinnermut ajoqutaasumik sunniutaasinnaasut uparuarlugit kiisalu immikkoortumi pineqartumi unammilleqatigiinnerup siuarsarnissaanut pisortatut oqartussanut tunngavilersorneqartumik oqaaseqaateqartoqassanersoq aalajangissavaa, unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaanni § 2, imm. 5 naap.
Imm. 3. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq suliani tunngaviusuni imaluunniit immikkut annertuumik pingaaruteqartuni aalajangiissaaq.
Imm. 4. Unammilleqatigiinneq pillugu inatsit malillugu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap aalajangiineri suliap suliarineqarnerani ilaasortat kikkut peqataasimaneri pillugit paasissutissanik imaqassaaq.
Imm. 5. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ingerlatsinera pillugu ukiumoortumik Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq nalunaarusiussaaq, tamanut saqqummiunneqartussaq.

§ 6. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq aalajangersinnaavoq suliap suliarineqarnera kinguartinneqassasoq, annertunerusunik paasissutissanik pissarsiniarnissaq pisariaqartinneqarpat, soorlu aamma Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap suliarinninnerani immikkut ilisimasallit Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamit peqataaqquneqarsinnaasut. Immikkut ilisimasallit suliffeqarfinnut imaluunniit suliffeqarfiit kattuffiinut, suliamik suliarinninnermi peqataaffigisaminni pissutsinut attuumassuteqartumut soqutigisaqarnatillu attuumassuteqartussaanngillat.

 

Kapitali 3
Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap allattoqarfia

§ 7. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap allattoqarnikkut suliassai Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfimmit isumagineqarput.
Imm. 2. Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfiup suliassai pisinnaatitaaffiilu Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfiup ingerlatsinera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni aalajangersarneqarput.

 

Kapitali 4
Siulittaasup piginnaatitaanera

§ 8. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap siulittaasua Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ataatsimiinneri piareersarlugillu aqussavai tassungalu atatillugu ilaatigut ukunani piginnaatitaaffeqarluni:
1) Oqaasiinnarmik saqqummiussinerit qaqugu pinissaannut sivisussusissaanillu aalajangiineq.
2) Oqaasiinnarmik saqqummiussinerit piareersarnerinut saqqummiunneqarnerinullu atatillugu suleriaatsinut tunngasunik aalajangiineq, tassunga ilanngullugu § 10, imm. 4 immikkoortumi siullermi piffissaliussat sunniutaannik aalajangiineq.
3) Saqqummiussineq suliap aalajangernissaanut pingaaruteqanngitsunut tunngappat imaluunniit pissutsinut innersuussippat oqaasiinnarmik saqqummiussineq kipitissallugu.
4) Sammisat taasissutigineqartussat inissititerlugit.
5) Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap isumaqatigiinniarneri inerniliiffigalugit.
6) Allannguutissatut siunnersuutit pillugit taasinissat tulleriiaarnissaat aalajangiiffigalugit.
7) Ataatsimiinnermi oqaluuserisassani allannguisinnaalluni.
Imm. 2. Paasissutissat illersorneqarnissaat pillugit inaarutaasunik siulittaasoq aalajangiissaaq, § 15, imm. 2 naap.
Imm. 3. Siulittaasoq Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfiup pisortaa peqatigalugu suliani, ataatsimiititaliap aalajangiiffigisassaani, ataatsimiititaliap ataatsimiinnissaanut utaqqissunneqarsinnaanngitsuni aalajangiisinnaavoq. Taamatut aalajangiinerit pillugit nassuiaat Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap tullianik ataatsimiinnerani saqqummiunneqassaaq.
Imm. 4. Siulittaasoq aalajangersinnaavoq atortussat allatat aatsaat ataatsimiititaliap ataatsimiinnerani agguaanneqarsinnaasut ataatsimiinnerullu naanerani utertinneqassasut.

 

Kapitali 5
Ataatsimiinnerit

§ 9. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ullut ataatsimiiffissatut akuerisaani ataatsimiittarpoq, imaluunniit siulittaasup qanoq akulikitsigisumilluunniit tamatumunnga pissutissaqartippagu.
Imm. 2. Sivikinnerpaamik ullunik 14-inik piffissaliisoqarluni ataatsimiigiaqqusisoqartassaaq, suliap tuaviuuttariaqarnera eqqarsaatigalugu allamik siulittaasoq aalajangiinngippat.
Imm. 3. Ataatsimiigiaqqusissummut ilanngunneqassaaq ullormut oqaluuserisassat, sapinngisamik suliat suliarineqartussat imarisaanik imaqartussaq, suliallu suliarineqarnissaanut atortussat pisariaqartinneqartut ilanngunneqarsimassallutik, taamaattorli § 8, imm. 4 takujuk.
Imm. 4. Ilaasortat ataatsimiinnermi peqataasinnaanngitsut tamanna pillugu piaarnerpaamik Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfimmut nalunaaruteqassapput.
Imm. 5. Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfiup pisortaa akisussaasoq, taassumalu aalajangiineratigut Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfimmi sulisut allat taasisinnaanatik Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ataatsimiinnerani peqataasinnaapput.
Imm. 6. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ataatsimiinneri tamanut ammasuunngillat.

§ 10. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap aalajangiineranut tunngassuteqartut, suliami Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap aalajangiinissaa sioqqullugu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut naatsumik oqaaseqarnissaminnut pisinnaatitaaffeqarput. Saqqummiineq minuttinik qulinik sivisunerussanngilaq, siulittaasoq aallamik aalajangersimanngippat, § 8, imm. 1, nr. 1 naap. Oqaasiinnakkut saqqummiussaqarniartoq sinniisoqarsinnaavoq imaluunniit allanit ikiorserneqarsinnaalluni.
Imm. 2. Suliami atortussat allatat ataatsimut isigalugit naatsorsuutigineqarpoq Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamit ilisimaneqassasut, taamaattumillu oqaasiinnakkut saqqummiinermi suliami piviusut eqqortut annertunerusumik itisilernerinut nassuiarnerinulluunniit taamaallaat tunngasuussallutik. Siulittaasup akuersineratigut oqaasiinnakkut saqqummiussereernerup nanginneratut saqqummiussisumut annertunerusumik apeqquteqarnissamut periarfissiisoqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Oqaasiinnakkut saqqummeerusuttoq saqqummeerusuttulluunniit ataatsimiinnissaq sioqqullugu Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfimmut allagaatinik saqqummiisussaatitaapput, piviusut kiisalu eqqortut tamarmik ataatsimiinnermi patsisigineqartussat takussutissanngorlugit nalunaarsorneqarsimassallutik. Tamatumunga erseqqinnerusumik piffissaliinissamut siulittaasoq aalajangersaassaaq, § 8, imm. 1, nr. 2 naap.
Imm. 4.  Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap aalajangiineranut tunngassuteqartoq imaluunniit tunngassuteqartut siulittaasumit aalajangerneqarsimasunik piffissaliussanik eqqortitsinngippata, § 8, imm. 1, nr. 2 naap., imaluunniit pineqartoq ataatsimiinnermi, Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap suliami aalajangiiffigisassaatut naatsorsuutigineqartumi peqataasinnaanani Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfimmut nalunaaruteqarpat, ataatsimiinnermi Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut oqaasiinnakkut naatsumik saqqummiinissamut pisinnaatitaaffik annaaneqassaaq. Taamatulli pisoqartillugu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ataatsimiinnissaa sioqqullugu Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfimmi pineqartup ataatsimeeqatiginissaanik taarsiullugu neqeroorfigineqassaaq. Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfik pineqartumik ataatsimeeqateqarsimaneq pillugu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut ilisimatitsissaaq.
Imm. 5.  Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap aalajangiineranut tunngassuteqartoq imaluunniit tunngassuteqartut, Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap suliami aalajangiiffigisassaatut naatsorsuutigineqartumi ataatsimiinnermut takkutinngitsoorpat, tunngaviit pigineqartut tunngavigalugit Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq aalajangiisinnaavoq.
Imm. 6.  Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap aalajangiineranut tunngassuteqartoq imaluunniit tunngassuteqartut oqaasiinnakkut saqqummiinermut atatillugu, tassungalu atatillugu apeqquteqarnermut tunngatillugu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ataatsimiinnerani taamaallaat najuussinnaatitaapput.

 

Kapitali 6
Ullormut oqaluuserisassat

§ 11. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ataatsimiinnerani ullormi oqaluuserisassani immikkoortutut aalajangersimasutut ilaassapput:
1) Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap inatsisinut naapertuuttumik aggersaasoqarsimanera, ataatsimiititaliaq aalajangiisinnaassuseqarnersoq, kiisalu suliamut attuumassuteqarpallaartumik ilaasortaqarnersoq siulittaasumit inissinneqarneri.
2) Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq sinnerlugu unammilleqatigiinneq pillugu inatsimmik ulluinnarni atortitsineq pillugu Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfimmi pisortamit akisussaasumit nalunaarut.
Imm. 2. Tamatuma saniatigut Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap suliat ingerlaavartut aamma unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaata qanoq paasineqarnissaanut tunngatilllugu apeqqutit allat ataatsimiinnermi suliarineqarnissaat piumasarisinnaavaa.

 

Kapitali 7
Taasinermi malittarisassat

§ 12. Siulittaasoq, taassumaluunniit peqannginnerani siulittaasup tullia, ilaasortanillu arfiniliusunit ikinnerpaamik pingasut najuukkaangata Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq aalajangiisinnaassuseqarpoq.
Imm. 2. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq nalinginnaasumik taasinermi amerlanerussuteqarnikkut aalajangiisarpoq. Taasinerit naligiitsillugit siulittaasup, taassumalu peqannginnerani siulittaasup tulliata taasinera aalajangiisuussaaq.

 

Kapitali 8

Allattaaviit

§ 13. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliami ataatsimiinnerni tamani Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfik ataatsimiissutinik nalunaarsuissaaq, tassani allanneqassalluni:
1) Ilaasortat kikkut suliat suliarineqarnerani peqataasimanersut.
2) Sulianut ataasiakkaanut tunngatillugu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap aalajangernera. Taasinermi taasinerit kisitsisitai allanneqassapput.
3) Suliat aalajangiiffiginissaanut tunngavilersukkamik Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfiup missingiutaanut tunngavilersuummit allaanerussappat Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap aalajangernermut tunngavilersuutaa.
4) Suliap aalajangiiffiginissaanut taakku pingaaruteqarpata, oqaasiinnakkut saqqummiussinermi piviusunut ataatsimiinnermi patsisigineqartunut atassuteqartut, suliallu allagaataanit qaqutigoortumik takuneqarsinnaasimanngitsut, tassunga ilanngullugu Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfiup suliap aalangiiffigisassaanut missingiut imaluunniit § 10, imm. 3-mi allagaatit taaneqartut.
5) Ikinnerussuteqartut isumaat tamatumunngalu tunngavilersuutaat pisariaqartumik annertussusillit.
6) Attuumassuteqarpallaarneq pillugu aalajangiineq. Ilaasortaq attuumassuteqarpallaartutut isigineqartoq attuumassuteqarpallaarnermut apeqqummut tunngatillugu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap aalajangiineranut akerliliinini allattaavimmut allaqqusinnaavai.
Imm. 2. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ilaasortai ataatsimeereernerup kingorna kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiutsinnagit ataatsimiissutinik nalunaarsuinerup allanneqarnera tigoreersimassavaat. Ataatsimiissutit nalunaarsornerinut ilaasortaniit ataatsimiinnermi peqataasimasuniit akerliliinerit iluarsiissutissatullu siunnersuutit allaganngorlugit ataatsimiissutit nalunaarsornerisa tiguneqarneriniit kingusinnerpaamik ullut 7 qaangiutsinnagit Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfimmut nassiunneqarsimassapput.
Imm 3.  Ataatsimiissutit nalunaarsorneri tamanut ammasuunngillat. Oqaasiinnakkut saqqummiussisimasorli piviusumik pisimasut patsisigineqartut nalunaarsorneqarsimanerinut takunnissinnaatitaavoq, imm. 1, nr. 4 naap.

 

Kapitali 9
Attuumassuteqarpallaarneq

§ 14. Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsisartut inatsisaat malillugu ilaasortaq attuumassuteqarpallaarpat Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliami ilaasortaq aalajangeeqataassanngilaq, suliap aalajangiiffiginerani peqataassanngilaq imaluunniit suliap suliarineqarnerani peqataassannngilaq.
Imm. 2. Pineqartup attuumassuteqarpallaarnera pillugu qulalersitsinermik ilaasortaq ilisimasaqalerpat tamanna pillugu Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfimmut piaarnerpaamik nalunaaruteqassaaq.
Imm. 3. Pineqartoq attuumassuteqarpallaarnersoq pillugu ilaasortap pineqartup peqataaffiginngisaanik Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq aalajangiissaaq.

 

Kapitali 10

Nipangiussisussaatitaaneq

§ 15. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ilaasortai, kiisalu § 6-mi immikkut ilisimasalittut taaneqartutpisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsisartut inatsisaanni malittarisassat malillugit nipangiussisussaatitaapput. Nipangiussisussaatitaanermut ilaapput paasissutissat tamarmik ilaasortap pineqartup, imaluunniit immikkut ilisimasallip Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliami suliaqarnerminut atatillugu ilisimalersimasai, tassunga ilanngullugit assersuutigalugu suliffeqarfiup aningaasaqarneranut ingerlatsineranullu tunngasut pillugit paasissutissat, kiisalu suliffeqarfimmut pineqartumut pingaaruteqartut paasissutissat allat.
Imm. 2. Teknikimut tunngassuteqartut pillugit paasissutissanik suliffeqarfiup tunniussinerani, tassunga ilanngullugu ilisimatusarneq, tunisassioriaatsit, tunisassiat kiisalu ingerlatsinermi niuernermilu isertuussassat, Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut paasissutissanik tunniussisussaq, unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaanni § 21 malillugu, Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap siulittaasuanut piumasarisinnaavaa paasissutissat tunniunneqassanngitsut imaluunniit tamanut ammatinneqassanngitsut, aamma Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ilaasortaasa sinnerinut. Siulittaasup inaarutaasumik aalajangissavaa paasissutissat qanoq annertutigisut qanorlu ittut tunniunneqartariaqarnersut.

 

Kapitali 11
Atulersitsineq

§ 16. Nalunaarut una martsip aallaqqaataani 2008-mi atulissaaq. Taamaattorli §§ 3 aamma 4 februarip sisamaani 2008-imi atulersinneqassapput.
Imm. 2. Nalunaarut nr. 1, 2. februar 2007-imeersoq unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaat nr. 16, 19. november 2007-imeersup martsip aallaqqaataani 2008-mi atulersinneqartup peqatigisaanik atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 1. februar 2008

 Siverth K. Heilmann

/

Peter Hansen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk