Katerisimaartarnernut, ininut kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunut assartuutinullu killilersuigallarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 21, 19. juni 2020-meersoq Atuussimasoq (Historisk)

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20, 12. november 2001-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 1. april 2020-meersutigut allanngortinneqartumi, §§ 6, 12 a aamma 12 b, aamma § 29, imm. 2 malillugit aalajangersarneqarpoq:

 

Atuuffiata killilerneqarnera

 

  § 1.  §§ 2 aamma 4 katersuunnernut naalakkersuinikkut allatulluunniit isummersornissamik siunertalinnut atuutinngillat. 
  Imm. 2.  Nalunaarummi § 5 napparsimavinnut, nakorsiartarfinnut kiisalu nakorsiartarfinnut namminersortunut niuertarfinnilu peqqissaanermik  akuerisaallutik ingerlatani ingerlatsisunut atorfeqartitsiffiusunullu atuutinngilaq.

 

Katerisimaartarnerit il.il. pillugit killilersuigallarnerit

 

  § 2.  Illup iluani silamilu aaqqissuussanik, nalliuttorsiornernik, sammisaqartitsinernik assigisaanilluunniit ingerlataqarniarnermi  aaqqissuussanut, nalliuttorsiornernut, sammisaqartitsinernut assigisaanulluunniit peqataaniartut sumiiffinniit assigiinngitsunit angalanissaat naatsorsuutigineqarpat ilimagineqarpalluunniit aaqqissuussaq ingerlanneqaqqusaanngilaq, taamaattorli imm. 2 aamma 3 takukkit.
  Stk. 2.  Aaqqissuussanut, nalliuttorsiornernut, sammisaqartitsinernut assigisaanullu peqataanissamut nalunaarfigisariaqartunut atatillugu inuit kommuninit allaneersut aaqqissuussamut, nalliuttorsiornermut, sammisaqartitsinermut assigisaanulluunniit peqataanissamut nalunaarsinnaannginnissaat aaqqissuussisup qulakkiissavaa. Oqaaseqatigiit siulleq naammassineqarpat aaqqissuussat, nalliuttorsiornerit, sammisassaqartitsineq assigisaaluunniit pisinnaapput. §§ 3 aamma 4 atuupputtaaq.
  Imm. 3.  Inuinnaat namminneq aaqqissuussaat, soorlu kuisitsinerit, inuuissiornerit, apersortitsinerit, soraarummeernerit, katinnerit ilisinerillu imm. 1-imi ilaanngillat. Taamaattorli inuinnaat namminneq aaqqissuussaat § 3, imm. 1-imi aamma § 4, imm. 1-imi ilaapput.

 

  § 3.  Illup iluani aaqqissuussat, nalliuttorsiornerit, sammisaqartitsinerit assigisaallu § 2-mi ilaanngitsut amerlanerpaamik 100-nik peqataasoqaqqusaapput, § 5-imillu malinnissallutik. 
  Imm. 2.  Aaqqissuussisup inuit kommuninit allaneersut aaqqissuussamut, nalliuttorsiornermut, sammisaqartitsinermut assigisaanulluunniit peqataanissaannut toqqaannartumik kajumissaassanngilai.

 

  § 4.  Silami aaqqissuussat, nalliuttorsiornerit, sammisaqartitsinerit assigisaallu § 2-mi ilaanngitsut amerlanerpaamik 250-inik peqataasoqaqqusaapput. 
  Imm. 2.  Aaqqissuussisup inuit kommuninit allaneersut aaqqissuussamut, nalliuttorsiornermut, sammisaqartitsinermut assigisaanulluunniit peqataanissaannut toqqaannartumik kajumissaassanngilai.

 

Ininut kikkunnilluunniit iserfigineqarsinnaasunut piumasaqaatit

 

  § 5.  Inuussutissarsiummik ingerlatallit aamma suliffeqarfiit pisortanit pigineqartut ininik kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunik pigisallit piumasaqaatinik makkuninnga naammassinnissimassapput:
1)  Inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunik akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat akuerineqarsinnaapput.
2)  Init ajornanngippat imatut pequsersorsimassapput tuniluunnissaq minnerpaaffianiitinneqassalluni, tassunga ilaalluni pisisut pulaartullu imminnut qanillinnginnissaat periarfissaqartillugu.
3)  Inimi ininiluunniit tamanit iserfigineqarsinnaasuni eqqiliusaarnissaq ileqqorissaarnissarlu pillugit Nunatta Nakorsaaneqarfianiit paasissutissanik nivinngaasoqassaaq. 
4)  Sulisut tamarmik Nakorsaaneqarfiup eqqiluisaaqqissaarnissamik ileqqorissaarnissamillu innersuussutaanik malinninnissaat qulakkeerneqassaaq. 
5)  Pisisunut pulaartunullu ajornanngippat imermik qaqorsaammillu imaluunniit assammut spritimik peqassaaq.
6)  Nerisassanik poortorneqarsimanngitsunik tuniniaanermi sulisut aaqqateqassapput.

 

  § 6.  Inuussutissarsiummik ingerlatalik politiit naliliinerat malillugu § 5-imik unioqqutitsisimappat, inuussutissarsiummillu ingerlatalik § 5-imik malinninnissaa ilimagineqanngippat, inimik piffissami aalajangersimasumi tamanut matoqqatitsinissamik politiit peqqusisinnaapput.

 

Assartuutinut piumasaqaatit

 

  § 7.  Assartuutit issiaffiusinnaasut sinnerlugit ilaasoqaqqusaanngillat. Oqaaseqatigiinni siullermi taaneqartup naammassinninnissaa assartuutip piginnittuata akisussaaffigaa.

 

Pineqaatissiissuteqartarnerit

 

  § 8.  Aaqqissuisut §§ 2-4-nik unioqqutitsisut pinerluttulerinermik inatsit naapertorlugu pineqaatissinneqarsinnaapput. 
  Imm. 2.  Inummut §§ 5 aamma 7-imik, unioqqutitsisumut imaluunniit § 6 malillugu peqqusinermik malinnikkumanngitsumut Pinerluttulerinermik Inatsit naapertorlugu pineqaatissiisoqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (inatsisilerinermi inuttut immikkoortutut isigineqartut) pinerluttulerinermik inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat malillugit pinerluttulerineq pillugu inatsiseqartitsinikkut akisussaatinneqarlutik pineqaatissinneqarsinnaapput.

 

Atuutilersitsineq ikaarsaariarnermut malittarisassat aamma atuunneranut piffissaliussaq

 

  § 10.  Nalunaarut ulloq 20. juni 2020 atuutilissaaq. Massuma peqatigisaanik Katerisimaartarnernut, ininut kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunut assartuutinullu  killilersuigallarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 19, 16. juni 2020-meersoq atorunnaarsinneqassaaq.
  Imm. 2.  Nalunaarut malillugu killilersuinerit, inerteqquteqartitsinerit, peqqusinerit il.il. 1. august 2020 tikillugu atuutissapput.
  Imm. 3.  Inuit kommuninit allaneersut aaqqissuussanut, nalliuttorsiornernut, sammisaqartitsinernut assigisaanulluunniit peqataanissaminnut nalunaarsinnaannginnissaat peqataasinnaannginnissaallu aaqqissuisut nalunaarutip atuutilerneraniit § 2 imm. 2 naapertorlugu akisussaaffigissavaat. Nalunaarut una atuutilinnginnerani inuit aaqqissuussanut, nalliuttorsiornernut, sammisaqartitsinernut assigisaanulluunniit peqataanissaminnut nalunaarsimasut pisussanut taakkununnga peqataasinnaatitaapput.
  Imm. 4.  Aaqqissuussisoq toqqaannartumik kajumissaarinerannut inerteqqut, §§ 3 aamma 4 takukkit, nalunaarut uuma atuutilernerata kingorna kajumissaarinernut atuuppoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 19. juni 2020

 

 

Anna Wangenheim

/

Tine Pars

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk