Palasinik atorfinitsitsinernut il.il. ilagiit sinniisaasa peqataatinneqartarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 38, 29. december 1998-imeersoq

Ilagiinni sulisussanik atorfinititsisarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 8-mi 30. oktober 1998-imeersumi § 6 imm. 2, § 7 imm. 2, § 9 aamma § 10 imm. 4 tunngavigalugit makku aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1.
Nalunaarutip atuuffia.

§ 1. Nalunaarummi matumani malittarisassat ilagiinni kalaallini palasinik atorfinitsitsisarnerni atorneqassapput, taamaattorli § 2 aamma § 3 takukkit.

§ 2. §§ 4-9-mi malittarisassat palasitut atorfinni suliffeqarfinnik inunnilluunniit immikkoortukkuutaanik kiffartuussinissaq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit siunertaralugu pilersinneqarsimasuni ilagiit sinniisoqarfiunngitsuni atorfinitsitsinerni atorneqassanngillat. Palasit atorfiini taakkunani atorfinitsitsinerni § 11-mi malittarisassat kisimik atorneqassapput.

§ 3. Nalunaarummi matumani malittarisassat piffissaa killilerlugu ukiumit ataatsimit sivikinnerusumik sulisussanik atorfinitsitsinerni atorneqassanngillat. Atorfinnut taamaattunut atorfinitsitsinerni qinnuteqaateqartoq ataaseq arlallilluunniit biskoppip inassuteqaatigissavai, ilagiit sinniisaasa susassaqartut provstillu oqaaseqaateqareernerisigut.

 

Kapitali 2.
Qinnuteqaatit takkuttut ilisimatitsissutigineqartarnerat.

§ 4. Qinnuteqaateqarfissatut piffissaliunneqartup naanerata kingorna qinnuteqaatit takkussimasut assilineri Ilageeqarnermut Pisortaqarfiup biskoppimut nassiutissavai, taassumalu taakku provsti aqqutigalugu ilagiit sinniisaasa siulittaasuannut ingerlateqqissallugit. Ilagiit siinniisoqatigiikkuutaat arlallit atorfinitsitsinermi peqataassappata qinnuteqaatit taakku palaseqarfimmi ilagiit siinniisaasa siulittaasuannut nassiunneqassapput.
Imm. 2. Qinnuteqaatit tigoreerunigit ilagiit sinniisaasa siulittaasuata qinnuteqaatit misissuataarnissaannut ilaasortat ingerlaannaq periarfississavai.

§ 5. Ilagit sinniisaanni ilaasortat qinikkat ilisimatitseqatigiiffiusumik qaqugu ataatsimiitinneqarnissaat biskoppip ullulerlugu aalajangissavaa. Ataatsimiinneq taanna qinnuteqaateqarfissatut piffissaliunneqartup naanerata kingorna sapinngisamik piaarnerpaamik, tamatumalu kingorna kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfinillit qaangiutsinnagit pisariaqarpoq. Piffissaliunneqartoq taanna biskoppip qinnuteqaateqarneratigut Ilageeqarnermut Pisortaqarfimmit sivitsorneqarsinnaavoq.
Imm. 2. Ataatsimiinnermi biskoppimit imaluunniit biskoppi sinnerlugu provstimit aqunneqartumi qinnuteqaatit takkussimasut biskoppip saqqummiutissavai. Aammattaaq atorfimmik inuttaliisarneq pillugu malittarisassat biskoppip saqqummiutissavai, ataatsimiinnerullu tassunga tunngasortaa ataatsimiinnerni aalajangiinerit pillugit allattaavinnut allanneqassaaq, ataatsimeeqataasunillu tamanit atsiorneqassalluni.
Imm. 3. Ilagiit sinniisaannit ataatsinit arlalinnilluunniit piumasarineqarpat, kissaatiginartutulluunniit biskoppip isigippagu ilisimatitseqatigiiffiusumik suli ataasiarluni ataatsimiittoqaqqissaaq.

 

Kapitali 3.
Atorfinitsitsinissaq pillugu inassuteqaat.

§ 6. Ilisimatitseqatigiiffiusumik ataatsimiinnermut uiggiullugu inassuteqaateqarniarluni ataat-simiittoqassaaq, palaseqarfimmi ilagiit sinniisaanni ilaasortat qinikkat peqataaffigisaannik.

§ 7. Inassuteqaammi qinnuteqaateqartut taasissutigineqarsimasut ilaatinneqassapput. Qinnuteqaateqartunut ataasiakkaanut taasisut amerlassusiat tunngavigalugu tulleriinnilersuisoqassaaq. Taasinerit amerlaqatigiippata pineqartut naligiissillugit inassutigineqassapput.
Imm. 2. Qinnuteqaateqartut pingasunit amerlanerusut taasissutigineqarsimappata qinnuteqaateqartut pingasut taasinermi siullermi amerlanerpaanik taaneqarsimasut taasissutigeqqinneqassapput.

§ 8. Taasineq allakkatigut isertortumillu taasineruvoq. Taasiffissami ataatsimi ateq ataasiinnaq allanneqartassaaq.
Imm. 2. Ilaasortaq qinnuteqaateqartut arlaannaannulluunniit taaseqataajumanngippat ilaasortap pineqartup taasivissaq allaffigineqarsimanngitsoq utertillugu tunniutissavaa. Taasivissat allaffigineqarsimanngitsut taasinertut ilanngullugit naatsorsuunneqassapput.

§ 9. Inassuteqaateqarluni ataatsimiinnerup inernera, matumani taasinermi taasisut amerlassusii ilanngullugit, aalajangiinerit pillugit allattaavinnut allanneqassapput, allattaaviillu taakku ataatsimeeqataasunit tamanit atsiorneqassallutik. Allattaaviit taakku assilineri ataatsimiinnerup naammassinerata kinguninngua suliassap pappiarartaanik ilaqartillugit provsti aqqutigalugu biskoppimut nassiunneqassapput, taassumalu taakku Ilageeqarnermut Pisortaqarfimmut ingerlateqqillugit nassiutissavai.

 

Kapitali 4.
Provstinik domprovstimillu atorfinitsitsinerit.

§ 10. Provstinik imaluunniit domsprovstimik atorfinitsitsinerni biskoppi palaseqarfimmilu tassani provstip imaluunniit domsprovstip suliffigisassaani ilagiit sinnissaat qinikkat ilisimatitseqatigiiffiusumik ataatsimiissapput. Ataatsimiinneq taanna kapitali 2-mi malittarisassat malillugit ingerlanneqassaaq.
Imm. 2. Ilisimatitseqatigiilluni ataatsimiinnermut uiggiullugu palaseqarfimmi provstip imaluunniit domprovstip suliffigisassaani ilagiit sinniisaat qinikkat qinnuteqaateqartut pingasut tul-leriinnilersukkat pillugit oqaaseqaateqassapput. Ataatsimiinneq kapitali 3-mi malittarisassat malillugit ingerlanneqartassaaq.
Imm. 3. Biskoppi ajornanngippat qinnuteqaateqartut pingasut tulleriinnilersukkat pillugit o-qaaseqaateqassaaq. Qinnuteqaatit ilagiit sinniisoqatigiikkuutaavisa oqaaseqaataannik namminerlu oqaaseqaatiminik ilallugit biskoppip Ilageeqarnermut Pisortaqarfimmut sapinngisamik piaarnerpaamik nassiutissavai.

 

Kapitali 5.
Palasit atorfii immikkut ittut.

§ 11. Palasitut atorfinni suliffeqarfinnik inunnilluunniit immikkoortukkuutaanik kiffartuussinissaq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit siunertaralugu pilersinneqarsimasuni ilagiit sinniisoqarfiunngitsumi atorfinitsitsineq, matumani Palaseqarfik Danmarki ilanngullugu eqqarsaatigalugu, biskoppip inassuteqaateqareerneratigut Naalakkersuisunit suliarineqassaaq.
Imm. 2. Biskoppip imm. 1 malillugu oqaaseqaateqannginnerani suliffeqarfiup pisortai imaluunniit inuit ataatsimoortukkuutaat sinniisaat pineqartut qinnuteqaatit inuttassarsiuussinermi takkussimasut pillugit ilisimatissavai. Taamatuttaaq atorfik palaseqarfimmi palasimut ikiortitut atorfittut pilersinneqarsimappat palaseqarfimmi ilagiit sinniisoqatigiikkuutaavi biskoppip qinnuteqaatit pillugit ilisimatissavai. Suliffeqarfiit pisortaasa il.il. aamma ilagiit sinniisoqatigiikkuutaavisa atorfinnik inuttaliiniarluni oqaloqatigalugit ataatsimeeqatiginissaat biskoppip ullulerlugu aalajangissavaa. Ataatsimiinneq taanna qinnuteqaateqarfissatut piffissaliunneqartup naanerata kingorna sapinngisamik piaarnerpaamik, tamatumalu kingorna kingusinnerpaamik sap. akunneri arfinillit qaangiutsinnagit pisariaqarpoq. Piffissaliussaq taanna biskoppip piumasaqaateqarneratigut Ilageeqarnermut Pisortaqarfimmit sivitsorneqarsinnaavoq.
Imm. 3. Ataatsimiinnerit imm. 2-mi taaneqartut ingerlanneqarnerisa kingorna suliffeqarfimmi siulersuisut il.il. aamma ilagiit sinniisai qinnuteqaatit pillugit tamarmik immikkut biskoppimut oqaaseqaateqassapput. Oqaaseqaatit taakku atorfimmi tassani atorfinitsitsinissamut nammineq inassuteqaamminik ilaqartillugit biskoppip Ilageeqarnermut Pisortaqarfimmut nassiutissavai.
Imm. 4. Pissutsit atuuttut tamanna ajornartinngippassuk periutsit imm. 1-3-mi aalajangersarneqarsimasut Ilageeqarnermut Pisortaqarfiup saneqqussinnaavai.

 

Kapitali 6.
Isertuussisariaqarneq.

§ 12. Qinnuteqaateqartut aqqisa Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 5-imi 14. maj 1990-imeersumi § 7, imm. 2 tunngavigalugu tamanut saqqummiunneqannginnissaat piumasaqaatigineqarsimappat qinnuteqaateqartut aqqisa allattorsimaffiat taassumaluunniit ilaa tamanut takusassiaralugu saqqummiunneqassanngilaq. Tamatuminnga unioqqutitsineq pillaammik akiliisitsinikkut pineqaatissiissutigineqassaaq, tak. tjenestemandit pillugit inatsimmi § 7, imm. 3.
Imm. 2. Qinnuteqartut aqqisa tamanut tusarliunneqannginnissaat kissaatigineqarsimappat ilagiit sinniisaasa aalajangernerat aamma tamanut nalunaarutigineqassanngilaq.

 

Kapitali 7.
Atortuulersitsineq.

§ 13. Nalunaarut 1. februar 1999 atulerpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 18. januar 1999.
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk