Aalisakkanik aalisakkanillu tunisassianik tunisisarnermik nalunaarutiginnittarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 16, 22. december 2011-imeersoq Atuussimasoq (Historisk)

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18-imi, 31. oktober 1996-imeersumi § 9 imm.1, § 10, imm. 1, nr. 4, §§-it  26, 27, kiisalu § 33, imm. 2 Inatsisartut inatsisaatigut nr. 12-kkut, 6. november 1997-imeersukkut allanngortinneqartumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 6, 20. maj 1998-imeersumi, kingullermik Inatsisartut inatsisaatigut nr. 8-kkut, 22. november 2011-imeersukkut allanngortinneqartumi, naapertorlugu aalajangerneqarpoq:Atuuffii

§ 1.  Nalunaarut Kalaallit Nunaanni aalisakkanit atortussianik siullerpaamik pisinermut atatillugu nalunaarutiginnittarnermut atuuppoq.
Imm. 2.  Aammattaaq kalaallit aalisariutaasa nunanut allanut pisanik tikiussisarnerannut aalisariutillu tamarmik Kalaallit Nunaannut pisanik tikiussisarnerat siunertaralugu siullerpaamik nioqqutissanik tunisaqarneq sioqqullugu avammut nioqquteqarnermut nalunaarut atuuppoq.


Nassuiaatit

§ 2.  “Aalisakkanit tunisassiat” ima paasineqassapput, imaani uumasut tamarmik taakkununngalu nioqqutissiat. Uumasut miluumasut imarmiut taakkunanngalu nioqqutissiat ilaanngillat.
Imm. 2.  “Aalisarnermut angallat” ima paasineqassaaq, sunaluunniit imaatigut nunakkulluunniit assartuut aalisarnermut atatillugu atorneqartartoq.
Imm. 3.  “Pisiortortoq” ima paasineqassaaq, aalisakkanit tunisassianik/tunisassiassanik pisortanit pisiortortutut akuerisaq.
Imm. 4.  “Aalisartoq” ima paasineqassaaq, kinaluunniit akuersissummik piginnittoq, taamaasillunilu malittarisassat malinneqarnissaannut akisussaalluni.
Imm. 5.  “Tulaassat annertussusaat” ima paasineqassaaq, aalisakkanit tunisassianik/tunisas-siassanik annertussuseq kiilunngorlugu tamakkerlugu aalisariummit usingiarneqartoq pisior-tortumut tunniunneqartartoq.
Imm. 6.  Oqaaseq “tulaassineq” atorneqartarpoq, aalisariummit aalisakkanit atortussianik usingiaanernit tamanit, usingiarneqartut annertussusaat tamarmiunersut imaluunniit usigineqartut ilaannai pineqarnersut, aamma usingiaanerup talittarfimmit imaluunniit imaaniit ingerlanne-qarnera apeqqutaatinnagu.
Imm. 7.  Piffissaq ataasinngornermit nal: 00:00-miit sapaammut nal: 24:00- imut kitaani nalunaaqutaq malillugu, “sapaatip akunneratut” paasineqassaaq.
Imm. 8.  Piffissaq aalisariutip imaqarani aalisarnermik aallartinneraniit aalisariutip usingiarluni imaarneqaqqinnissaata tungaanut “piniariarnertut” paasineqassaaq.


Aalisartup pisussaaffii

§ 3.  Inuit ingerlatsiviilluunniit, pisiortortumut tulaassuisut tulaassuinermut nalunaarummik atsiorsimasumik, ilanngussami 1-imi paasissutissatut allassimasunik imaqartumik tunniussa-qartassapput.
Imm. 2.  Ilanngussami 1-imi paasissutissat, kingusinnerpaamik tulaassinermi pisiortortumut tunniunneqassapput.
Imm. 3.  Angallatinut 75 BRT / 120 BT ataallugu angissusilinnut Kalaallit Nunaanni pisiortortartumut tulaassisartut piniariarnernut tamanut umiarsuup pisanut allattaavii tulaassinermi pisiortortartumut tunniunneqassapput.
Imm. 4.  Angallatinut 75 BRT / 120 BT sinnerlugu oqimaassusilinnut piniariarnernut tamanut Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfimmut (KANUAANA) tulaassinerup kingunitsianngua umiarsuup pisanut allattaavii nassiuttassavaat.
Imm. 5.  Angallatinut Kalaallit Nunaaneersunut, nunani allani usingiartunut umiarsuaateqarfik umiarsuup pisanut allattaaviinik nassiussuinermut peqatigitillugu KANUAANA-mut tulaassat annertussusaannut uppernarsaatinik nassiussisoqartassaaq, ilanngussaq 1 takuuk.
Imm. 6.  Angallatinut Kalaallit Nunaanni usingiartunut siunertaralugu siullermik pisiortornissaq sioqqullugu avammut tunisinermut umiarsuaateqarfiup tulaassat annertussaannut uppernarsaammik nassiussissaaq, ilanngussaq 1 takuuk.


Pisiortortup pisussaaffii

§ 4.  Aalisakkanit atortussianik tulaassinermi KANUAANA-mut ilanngussami 1-imi oqaatigineqartutut pisiortortut paasissutissanik tunniussisassapput.
Imm. 2.  Kinaluunnit, KANUAANA-mut paasissutissanik nassiussiniartoq KANUAANA-p innersuussutai malillugit qarasaasiamit atuarneqarsinnaasunik paasissutissanik nassiussissaaq.
Imm. 3.  KANUAANA-p imm. 2-mit ilanngunneqanngitsoq nalunaarutigisinnaavaa kikkulluunniit ingerlatsiviilluunniit ukiup kaajallalluni ingerlaneratigut paasissutissanik taamaallaat arlaleriaannarlutik nassiussisartut, imaluunniit annerpaamik 50-it angullugit qaammammut tulaassivigineqartartut.
Imm. 4.  KANUAANA imm. 2. naapertorlugu immikkut akuersissuteqarsinnaavoq  inunnut suliffeqarfinnulluunniit ukiumut 1 mio. kr. ataallugit kaaviiaartitsisartunut.

§ 5.  Paasissutissat tamarmik KANUAANA-mut nassiunneqartut uuttortaaneq tunngavigalugu aallaaveqassapput.

§ 6.  Paasissutissat KANUAANA-mut nassiutassat, paasissutissat ilaasortamut ataatsimut tunngasuuppata, aamma paasissutissat ingerlateqqinneqassasut kattuffiup ilaasortaanermut piumasaqaataani allassimappata, aammalu ilaasortap tamanna allakkatigut akuerisimappagu taava aalisarnermut kattuffimmut ingerlateqqinneqarsinnaapput.
Imm. 2.  Pisiortornernut pisassiissutinilluunniit pisanut nalunaarsuutit KANUAANA-p tamanut saqqummiussinnaavai. Nalunaarsuutini paasissutissat inunnut suliffeqarfinnulluunniit tunngasut ilisarnarunnaarsarneqassapput.

§ 7.  Pisiortortup paasissutissat § 4 imm. 1 naapertorlugu tigusimasani KANUAANA-mut ingerlateqqittassavai. Paasissutissat sapaatip akunneranut kingullermut tunngasut kitaata nalunaaqutaa malillugu ataasinngornerit tamaasa ullup qeqqartinnagu nassiunneqartassapput. 
Imm. 2. 
Pisiortortup tulaassinermut nalunaajaat minnerpaamik ukiut pingasut toqqoqqassavaa. KANUAANA-p tulaassinermut nalunaajaatit nuunnerinik nassitsivigineqarnissaminik piumasaqaateqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Pisiortortartup paasissutissat § 4 imm. 1, naapertorlugu tiguneqartut umiarsuup pisanut allattaaviinut pisiortornermut naqitsissut, ateq ullorlu allassavai.  
Imm. 4.  Sapaatip akunneranut qaangiuttumut umiarsuup pisanut allattaavii ataasinngornerit tamaasa nassiunneqartassapput. umiarsuup pisanut allattaavii KANUAANA-mut allakkat puuinut immikkut ittumik frimærkilikkanut ikillugit nassiunneqartassapput imaluunniit KANUAANA-mut toqqaannartumik tunniunneqassapput. Allakkat puui apeqquteqaateqarnernikkut KANUAANA-mit tunniunneqassapput.
Imm. 5.  KANUAANA-p paasissutissat imm. 1-imi 4-milu pineqartut akulikinnerusumik nassiunneqartarnissaat piumasaqaatigisinnaavaa.


Nakkutilliineq

§ 8.  Nunami namminermi nunallu assigiinngitsut nakkutiginninnermut malittarisassaasa atortinnissaat siunertaralugu KANUAANA-p talittarfiit aalajangersimasunut tulaassinissamik aalisakkanik aalajangersimasunik imaluunniit piffinnit aalajangersimasunit pisarisimasat tulaanneqarnissaannik piumasaqaateqarsinnaapput.


Pineqaatissiissutit

§ 9.  §§-inik 3, 4, 5, 7, aamma 8-mik unioqqutitsinerit pinerluttulerinermi inatsimmi malittarisassat malillugit pineqaatissiissutaasinnaapput.
Imm. 2.  Taamatuttaaq nalunaarut naapertorlugu peqqussutaasumik nalunaaruteqanngitsoorneq imaluunniit eqqunngitsumik nalunaaruteqarneq imaluunniit paasinerlunneqarsinnaasuni paasissutissiinerit pineqatissiissutaasinnaapput.
Imm. 3.  Inatsisitigut pisinnaatitaasut pisussaatitaasullu taamatuttaaq imm. 1-imisut, pinerluttulerinermi inatsimmi malittarisassat malillugit pineqarsinnaapput.


Atuutilerfia

§ 12.  Nalunaarut atuutilerpoq 1. januar 2012.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 22. december 2011Ane Hansen                   

/

Jens K. Lyberth


Ilanngussaq

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk