Nioqqutissanik eqqussuineq annissuinerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. 38, 9. december 2015-imeersoq (Ilaasut pillugit paasissutissat takuneqarsinnaanissaat, timimut scannerut, umiarsualivinni timmisartoqarfinnilu atortulersuutit pequtsersuutillu, aningaasat tigoriaannaat eqqunneqartut anninneqartullu amerlassusaannik killiliineq)

§ 1

Nioqqutissanik eqqussuineq annissuinerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 18, 30. oktober 1992-imeersumi, ilaatigut Inatsisartut inatsisaatigut nr. 12, 21. maj 2010-meersukkut kingul­lermillu Inatsisartut inatsisaatigut nr. 5, 15. april 2011-meersukkut allanngortinneqartumi makku allannguutigitinneqarput:


1. 
§ 29-mi imm. 3-tut nutaatut ilanngunneqarpoq:
Imm. 3.  Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup ilaasunik angallasseqatigiiffiit, inuit akitsuuteqarfiusumukarlutik tassanngaanneerlutilluunniit angalasut pillugit paasissutissanik, matumani aamma ilaasunik angallasseqatigiiffiit elektroniskiusumik paasissutissaataannik takunnissinnaanissamik piumaffigisinnaavai. Paasissutissat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup ilaasunik angallasseqatigiiffiit paasissutissaataannik toqqaannartumik takunnissinnaaneratigut pissarsiarineqartut Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup paasissutissaataasiviinut elektroniskiusumik nuunneqarsinnaanngillat toqqaannartumilluunniit toqqorneqarsinnaanatik.”

Imm. 3-5 matuma kingorna tassaalerput imm. 4-6.

2.  § 29-mi imm. 7-itut ilanngunneqarpoq: 
Imm. 7.  Inuit misissuineq naammassineqartinnagu angallammut isernissaat tassan­ngaanniillu aninissaat kiisalu nioqqutissanik eqqussinissaq annissinissarluunniit Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup itigartitsissutigisinnaavaa. Aamma angallatip misissuineq naammassineqartinnagu misissuiffiusumik qimatsinissaa Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup ajornartissinnaavaa.”

3.  § 30, imm. 4, ima oqaasertalerneqarpoq:
Imm. 4. Inuit akitsuuteqarfimmut tikinnerminni tassanngaaniilluunniit aallalernerminni aningaasanik tigoriaannarnik 50.000 kr-it nalinginit amerlanerusunik nassataqartut tamatumunnga kaammattorneqaqqaaratik nammineerlutik misissorneqarnissamut saaffiginnissapput aningaasallu tigoriaannaat nassatatik tamaasa akileraaruseriffimmut nalunaarutigissallugit pisussaaffigaat.”

4.  § 30-mi imm. 5-itut nutaatut ilanngunneqarpoq:
Imm. 5. Inatsisit naapertorlugit inuttut isigineqarsinnaasut imaluunniit inuit aningaasanik tigoriaannarnik 50.000 kr-it nalinginit amerlanerusunik nassiussisut nassitittulluunniit, aningaasat tigoriaannaat tamaasa Akileraaruseriffimmut nalunaarutigissavaat kingusinnerpaamik nassiussat akitsuuseqarfiusumut tikinneranni tassanngaanniilluunniit nassiunneranni.”

Imm. 5 matuma kingorna tassaalerpoq imm. 6.

5.  § 30-mi imm. 7-itut ilanngunneqarpoq:
Imm. 7.  Misissuineq imm. 6-imi taaneqartoq inuk pineqartoq akuersisillugu scannerinikkut pisinnaavoq.”

6.  § 32-p kingornanut ilanngunneqarpoq:
§ 32 a.  Akileraaruseriffik imminut aningaasartuutaanngitsumik, umiarsualiviit timmisartoqarfiillu nioqqutissanik usingiaaffiusartussat usilersuiffiusartussalluunniit, imaluunniit ilaasunik nunamut niusiffiusartussat ilaasussanilluunniit ikisiffiusartussat sananeqarneranni pisatsersorneqarnerannilu immikkut ittunik piumasaqaateqarsinnaatitaavoq.
  Imm. 2. Nunani allani sumiiffiit sumiiffiillu Kalaallit Nunaanni akitsuuteqarfiusumiittut akornanni ilaasunik angallassisarnissanik pilersitsisoqartillugu ininik pisariaqartunik atortulersugaasunik pisatsersugaasunillu, ilaasut il.il. misissorneqarnissaanni atugassiisoqarnissaa akileraaruseriffiup imminut aningaasartuutaanngitsumik peqqussutigisinnaavaa.
  Imm. 3. Sumiiffinni nioqqutissanik usilersuiffiusartuni usingiaaffiusartuniluunniit, imaluunniit ilaasunik nunamut niusiffiusartuni ilaasussanilluunniit ikisiffiusartuni akileraaruseriffik akuersiseqqaarnagu aqqutigineqarsinnaanngitsunik assersuisoqarnissaa akileraaruseriffiup im-minut aningaasartuutaanngitsumik peqqussutigisinnaavaa.
  Imm. 4. Akileraaruseriffiup pisatsersuinerit imm. 1-imiit 3-mut taaneqartut akuerissavai, pisatsersuinissamullu il.il. piumasaqaatit imm. 1-imiit 3-mut taaneqartut eqquutsinneqanngippata nioqqutissanik usingiaanissaq usilersuinissarlu kiisalu inunnik nunamut niusinissaq ilaasussanilluunniit ikisinissaq itigartitsissutigisinnaallugit. Taamatuttaaq akuersissut utertinneqarsinnaavoq akuersissuteqarnermut piumasaqaataasut atuukkunnaarsimappata.
  Imm. 5. Umiarsualivinnik timmisartoqarfinnilluunniit ingerlatsinerup, sanaartornerup pisatsersuinerulluunniit allannguutaasa akileraaruseriffiup nakkutilliineranut pingaaruteqarsinnaasut akileraaruseriffimmut ilisimatitsissutigineqarnissaat umiarsualiviit timmisartoqarfiillu pisussaaffigaat.”

 7.  § 45 ima oqaasertaqarpoq:
”§ 45.  § 1-imi, § 29, imm. 1, 2, 3 aamma 5-imi, § 30, imm. 1-3-mi aamma § 32, imm. 2-mi aalajangersakkanik malinnikkumanngitsoq akiliisinneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Akileraaruseriffiup § 29, imm. 6 aamma 7 naapertorlugit peqqusineranik sumigin­naasoq akiliisinneqarsinnaavoq.”

8.  § 46, imm. 5-imi ”§ 30, imm. 4”-p kingornanut ilanngunneqarpoq: ”aamma § 30, imm. 5”.

9.  § 46-mi imm. 7-itut ilanngunneqarpoq:
Imm. 7.  Inatsisartut inatsisaat maleruaqqusat, Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu atuutilersinneqarsimasut malillugit akiliisitsisinnaanermik periarfissiippat inatsisit naapertorlugit inuttut isigineqarsinnaasoq Kalaallit Nunaanni Pinerluttulerinermik inatsimmi maleruagassat naapertorlugit akiliisitsissummik akileqquneqarsinnaavoq.”


§ 2

Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2016-imi atuutilissaaq.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 9. december 2015Kim Kielsen

Ujaasineq
Sammisamut ujaarliineq

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Ilisimatitsissut

Luk